"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

PREDSTAVENIE VOLEBNÉHO PROGRAMU STRANY NAJ PRE KOMUNÁLNE VOĽBY V POPRADE

Leták - volebný program

Ponuka pre Popradčanov kandidovať v komunálnych voľbách

Milí Popradčania, oslovujeme  Vás  s návrhom volebného programu pre komunálne voľby 2018, pretože jedine spoločne  môžme niečo dosiahnuť.
Okrem kandidatúry  za stranu NAJ ponúkame aj možnosť  pre nezávislých kandidátov  kandidovať s podporou NAJ. Ak sa spojíme znížia sa nám náklady na volebnú kampaň  a zabezpečením účasti vo všetkých volebných okrskoch  stranou NAJ sa naše hlasy nestratia.

Návrh programu uverejňujeme v predstihu rok pred komunálnymi voľbami, aby sme mali dostatok času program aj na základe Vašich návrhov a pripomienok spoločne doladiť do konečnej podoby.

 V súvislosti s bodmi programu č. 5. a č. 13 sme požiadali podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám   o sprístupnenie informácie o výške zisku pre mesto Poprad od vzniku spoločnosti Aquapark kde má mesto už len 15%-nú účasť a tiež aj spoločnosti Brantner. Žiadosť o sprístupnenie informácie

Prioritou strany NAJ je  obmedzenie vplyvu oligarchov a preto je našou povinnosťou voči občanom Popradu otvorene povedať, že  komunálnu politiku aj v  našom meste už dlhodobo ovplyvňujú ekonomicky vplyvní ľudia z pozadia, čo žiaľ priznal sám primátor Jozef Švagerko, keď sa chválil, že mu volebnú kampaň financoval podnikateľ Jan  Telensky. Na podozrenie z korupčného správania primátora bol upozornený odbor prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády a následne vec preverovala NKA vydaním uznesenia ČVS: PPZ-994/NKA-PK-VY-2017. Keďže dôkazná núdza nevyvracia podozrenie a eticko-morálnu zodpovednosť, po zistení nových skutočností zvažujeme podanie opakovaného podnetu.

Samozrejme, že podporujeme  každé podnikanie ak  je však férové a pre mesto a jeho občanov obojstranne výhodné a prospešné.

V roku 1996 sa mesto pod gesciou KDH a vládnutím nebohého exprimátora Kubíka, neskôr SDKÚ, spolustraníka primátora Švagerka a viceprimátora Wzoša, trestuhodne ľahkomyseľné vzdalo tepelného hospodárstva bývalého Mestského bytového podniku, ktoré na 20 rokov dostala do správy zahraničná nadnárodná spoločnosť.  Mestu ostal len 25 %-ný podiel. V období možnosti dosiahnutia najvyššieho zisku vzhľadom na to, že bytové domy ešte neboli zatepľované  sa mesto týmto rozhodnutím pripravilo o ekonomicky vplyv nad lukratívnym tepelným hospodárstvom, ktoré sa dostalo späť do jeho správy ale už za úplne iných podmienok  1. januára 2017 pod vedením primátora Švagerka, ktorý bol obvinený zo závažného trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. 

V roku 2002 prišlo mesto Poprad nezodpovedným rozhodnutím o geotermálny vrt a areál plavárne, ktorý dalo ako vklad anglickej spoločnosti LETHEBY & SONS LIMITED, v ktorej má mesto už len 15%-ný podiel. Nikto z vedenia mesta nemal odvahu upozorniť na to, že podľa článku 4 Ústavy SR,  nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Do roku 2012 ako potvrdzuje článok uverejnený v Korzári zo dňa 19,12.2012 s názvom Poprad ako podnikateľ zarobil aj stratil http://poprad.korzar.sme.sk/c/6641214/poprad-ako-podnikatel-zarobil-aj-stratil.html spoločnosť Aquapark vykazovala stratu a oficiálne sa uvádzalo, že mesto z nej nemá žiadny zisk.  Keďže ďalšie spoločnosti blízke podnikateľovi Janovi Telenskemu získali do vlastníctva viaceré polyfunkčné domy, pozemky a iné nehnuteľnosti a existuje podozrenie, že spoločnosť zo zisku skupuje nehnuteľnosti, ktorých zoznam uvádzame v prílohe, požiadali  sme  o sprístupnenie informácie o výške zisku pre mesto od roku 2002. Obchodný register SR: spoločnosti J. Telenskeho

Občania Popradu majú preto právo  na  spravodlivé prerozdelenie zisku  Aquaparku pre mesto a zľavy, keďže zdrojom zisku majoritnej anglickej spoločnosti sú geotermálny vrt a areál bývalého kúpaliska s pozemkami, ktoré by dnes mohli  prinášať zisk mestu a jeho občanom.

Nakoľko zisk pre mesto Poprad od spoločnosti Brantner naposledy uvádzaný v médiách za rok 2011 vo výške 7000 eur je vzhľadom na rozsah jej činnosti neprimerane nízky a pochybnosti vzbudzuje aj zmluva o poskytovaní verejnoprospešných služieb na 10 rokov, ktorú 25. 7. 2017 podpísal primátor Švagerko, pričom v zmluve sa neuvádza, či bola schválená poslancami mestského zastupiteľstva, požiadali sme podľa infozákona o sprístupnenie informácie o výške zisku pre mesto od vzniku spoločnosti v roku 2003.   Zmluva o poskytovaní verejnoprospešnýcnh služieb

Našou ďalšou prioritou je splniť  to čo nebolo splnené víťazmi volieb v roku 2014, ktorí sľubovali v bode č. 5. Bývanie a práca pre Popradčanov, vytvorenie mestského podniku na výstavbu bytov, čo vytvorí nárast bytov za nižšiu nadobúdaciu cenu a vytvorenie finančného modelu pre nájomné byty, aby boli prístupné pre občanov zo sociálne slabších príjmových skupín. 
Realita však ukázala, že sľuby skončili pri verejnej súťaži na predaj bývalých Duklianskych kasárni o ktoré mali v minulosti záujem oligarchovia ako Andrej Kiska a ďalší.  Urobíme preto všetko preto, aby  na výstavbe bytov  a domov nezarábali špekulanti, čim by sa zastavil úbytok obyvateľov mesta pretože mladí ľudia nemajú zabezpečené dostupné bývanie a primeranú mzdu.

Ak Vás  volebný program strany NAJ oslovil, máte odvahu urobiť niečo pre naše deti a nepatríte k mlčiacej ľahostajnej väčšine, ktorá len nadáva a nerobí nič preto, aby sa v našom meste neopravovali cesty a chodníky, nevyhadzovali peniaze na projekty rekonštrukcii námestia a rôzne Smart City, len pred voľbami,  spojte sa s nami a zmeňme naše mesto k lepšiemu tak, aby  o ňom nerozhodovalo len  niekoľko  špekulantov prostredníctvom s nimi  prepojených funkcionárov a poslancov mesta.


Okresná organizácia
strany Nezávislosť a jednota -NAJ
v Poprade

www.strana-naj.sk


Program strany NAJ pre komunálne voľby 2018 v Poprade

VÝZVA STRANY NAJ-NEZÁVISLOSŤ A JEDNOTA OBČANOM POPRADU
Kandidujte za stranu NAJ alebo ako nezávislí kandidáti s podporu NAJ  za skutočnú zmenu v našom meste !

POPRAD PATRÍ POPRADČANOM

Odstavme spoločne bábky oligarchov,  ktoré si z verejných a poslaneckých funkcii urobili zárobkový podnik, aby sme presmerovali peniaze späť k občanom!

Kontaktujte nás a spoločne pripravíme volebný program podľa požiadaviek a potrieb občanov
0903 142 771  e-mail    frantisek_bednar@strananaj.sk

Návrh volebného programu
(Poznámka: Text kurzívou sú citácie z volebného programu Jozefa Švagerka, Igora Wzoša a spol.)

 1. Splníme to čo nebolo splnené víťazmi volieb v roku 2014, ktorí sľubovali v bode č. 5. Bývanie a práca pre Popradčanov, vytvorenie mestského podniku na výstavbu bytov, čo vytvorí nárast bytov za nižšiu nadobúdaciu cenu a vytvorenie finančného modelu pre nájomné byty, aby boli prístupné pre občanov zo sociálne slabších príjmových skupín. 

  Realita však potvrdzuje, že sľuby skončili pri verejnej súťaži na predaj bývalých Duklianskych kasárni, ktoré mali v minulosti záujem oligarchovia ako Andrej Kiska a ďalší.  Pritom nebol problém rozšíriť  predmet činností Mestskej správy ciest, čo by  podľa vzoru Spišského Hrhova vytvorilo nové pracovné miesta a zamedzilo netransparentnému prideľovaniu  zákaziek vopred vybraným podnikateľom ako v prípade predražených toaliet. Mestský stavebný podnik  by sa okrem výstavby nových bytov podieľal aj na údržbe a rekonštrukcii budov, čím by sa zastavil z roka na rok sa zvyšujúci  úbytok obyvateľov mesta.

 2. Splníme aj ďalšie nesplnené sľuby ich programu Spoločne po novom,  v ktorom kritizovali predošlého primátora:
  - Mestský stavebný úrad neslúži občanovi-občan je rukojemníkom úradu.

  -Absolútne zlyhanie čerpania eurofondov na rozvoj infraštruktúry. Premárnená  šanca na čerpanie eurofondov pre rozvoj školstva.
  - Všetky média  spravované mestom  vnímajú občania ako cenzurované a neobjektívne. Strach slobodne hovoriť, spravodajstvo TV Poprad a novín Poprad len pre vyvolených.
   -Vedenie mesta svojvoľne porušuje  právne predpisy, ktoré musí riešiť prokuratúra.
   -Zrealizujeme revitalizáciu lesoparku, jazdeckého areálu na Kvetnici a obnovíme tradičné podujatia v tejto lokalite.

  Realita v rozpore s týmito sľubmi   priniesla ešte väčší chaos na stavebnom úrade, dosadenie s viceprimátorom Wzošom prepojeného riaditeľa TV Poprad, žalobu na kontrolóra mesta  a viaceré podozrenia  prešetrované prokuratúrou, vrátane alkoholovej kauzy samotného primátora. Lukratívne  nehnuteľnosti, pozemky a prístupové cesty v Kvetnici  vlastnia špekulanti, ktorí za pasivity vedenia mesta vydierajú obyvateľov a bránia im v parkovaní.

 3. Mesto k 31. 12. 2016 vypovedalo zmluvu s francúzskou spoločnosťou Veolia od ktorej prevzalo  po 20 rokoch  späť doposiaľ ziskové tepelné hospodárstvo, ktoré sa podľa slov primátora Švagerka nemá privatizovať len pokiaľ bude vo funkcii. Mestská spoločnosť PES pritom nezverejňuje zmluvy a investície financuje z úverov  za ktoré ručí technológiami, ktoré patria mestu.  Zo zisku sa sponzoruje  Združenie Pre mesto, mediálna reklama a vopred vybrané spriaznené subjekty.  NAJ ukončí netransparentné  spravovanie tejto mestskej spoločnosti a navrhne riešenia na dosiahnutie reálnych a merateľných úspor za energie s maximálnym využitím eurofondov na podporu zelenej energie, keďže ceny energií sa za posledných 15 rokoch zvýšili vyše dvojnásobne.

 4. Cena vody sa v najchudobnejšom Prešovskom samosprávnom kraji  od roku 2003, kedy stál m3 0,87 eur zvýšila na 2,61 eur v roku 2016, teda  trojnásobne. Po vydaní rozhodnutia  Najvyššieho súdu a Ústavného súdu v Českej republike o protiústavnej privatizácii vody a výhre v súdnom spore s Veoliou, podnikneme všetky dostupné právne kroky k zrušeniu protiústavnej privatizácie vody aj v našom regióne, pretože primátor Švagerko, ktorý sa stal 5. 2. 2015 predsedom dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti preto nič neurobil. Navrhneme zrušenie zmluvy s  Veoliou, ktorej v roku 2006 akcionári Podtatranskej vodárenskej spoločnosti prenajali potrubia a vodu na 30 rokov za dodnes transparentne neobjasnených podmienok,  známych ako kauza „Gorila“. Podľa článku 4 Ústavy SR,  nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Od roku 2006 sa cena vody  každý rok postupne  zvyšuje, preto je neprípustné, aby o našom národnom bohatstve rozhodovala zahraničná nadnárodná spoločnosť.

 5. Rovnako protiústavne prišlo v roku 2002 mesto trestuhodne nezodpovedným rozhodnutím o geotermálny vrt a areál plavárne, ktorý dalo ako vklad anglickej spoločnosti LETHEBY & SONS LIMITED, v ktorej má mesto už len 15%-ný podiel. Do roku 2012 spoločnosť vykazovala stratu a oficiálne sa uvádzalo, že mesto z nej nemá žiadny zisk.  Keďže ďalšie spoločnosti blízke podnikateľovi Jánovi Telenskému získali do vlastníctva viaceré polyfunkčné domy, pozemky a iné nehnuteľnosti a existuje podozrenie, že spoločnosť zo zisku skupuje nehnuteľnosti, požiadame  mesto o sprístupnenie informácie o výške zisku pre mesto Poprad od roku 2002. V roku 2008 bola podaná žiadosť mestu o sprístupnenie informácie kto je väčšinový vlastník Aquaparku a  kto vlastní britskú LETHEBY & SONS LIMITED, ktorej  sa dlhodobo prenajíma a predáva majetok mesta. Keďže mesto oznámilo, že  nedisponuje informáciou kto vlastní LETHEBY & SONS LIMITED, teda nevedia komu vkladajú, predávajú a prenajímajú majetok, o preverenie bola požiadaná prokuratúra, rovnako však  bez výsledku. Presadíme spravodlivé prerozdelenie zisku  Aquaparku pre mesto Poprad a zľavy pre Popradčanov, keďže zdrojom zisku majoritnej anglickej spoločnosti sú geotermálny vrt a areál s pozemkami, ktoré by dnes mohli  prinášať zisk mestu a jeho občanom, keďže to neurobil primátor Švagerko, ktorý bol členom dozornej rady Aquaparku od roku 2015.

 6. Navrhneme obnovenie projektu výstavby krematória s urnovým hájom vo vhodnej lokalite. Keďže najbližšie krematórium je v Košiciach a Banskej Bystrici, dá sa predpokladať vyžitie  nielen v Poprade ale aj v celom regióne Tatier a Spiša. V mestských dlhodobo stratových Pohrebných a cintorínskych službách urobíme poriadok a stratu nebudeme riešiť zvyšovaním poplatkov.

 7. NAJ vyzvala ministra zdravotníctva a predsedu PSK  k obnoveniu činnosti špecializovanej nemocnice na liečbu TBC a respiračných chorôb v Kvetnici a na špekulantov, ktorí sa zmocnili budovy nemocnice a nechali ju 10 rokov chátrať, podala trestné oznámenie.  V prípade obnovenia prevádzky nemocnice, v záujme ochrany zdravia občanov a vysokému výskytu rakoviny na Slovensku navrhneme rozšírenie činnosti nemocnice aj na liečbu onkologických chorôb  s možnosťou využitia doplnenie konvenčnej liečby alternatívnou, podľa rozhodnutia pacienta, s využitím  čínskej medicíny kde je len 3%-ný výskyt rakoviny.

 8. Zavedieme   bezplatné cestovné v MHD pre dôchodcova zdravotne postihnutých a vek pre priznanie nároku  znížime  ako v Maďarsku.

 9. Navrhneme obnovenie zliav na odvoz komunálneho odpadu pre dôchodcov, zdravotne postihnutých a rozšírenie okruhu  oprávnených osôb o rodiny s viacerými deťmi.

 10. Zrušíme poplatky za psov. Po celú dobu volebného obdobia zmrazíme zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad, cestovné, daní a poplatkov za materské škôlky a školské družiny.

 11. Zavedieme  kartu Popradčana so  zľavami  pri návšteve kúpaliska, kultúrnych a športových podujatí. Forma zliav po dohode s podnikateľmi bude možná aj zavedením lokálnej meny- Popradského toliara,  čo by oživilo ekonomiku a  turisticky zatraktívnilo región.

 12. Zastavíme likvidáciu  zelene a stromov kvôli nekontrolovanej výstavbe. Namiesto ničenia zelene podporíme výstavbu viacpodlažných parkovacích garáži  s komplexnými službami pre majiteľov automobilov. Budeme riešiť sťažnosti občanov  na poškodzovanie životného prostredia spoločnosťou Schüle.

 13. Presadíme využitie eurofondov na systém triedenia odpadu podľa Švajčiarskeho systému, aby každý platil len za toľko odpadu koľko vyprodukuje. Prehodnotíme výhodnosť pôsobenia zahraničnej spoločnosti Brantner, ktorej primátor predĺžil zmluvu o 10 rokov bez súhlasu poslancov.
 
  

Hlavná stránka