"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

NÁJDE SA V POPRADE KANDIDÁT NA PRIMÁTORA A KANDIDÁTI NA POSLANCOV S ODVAHOU VRÁTIŤ POPRAD POPRADČANOM?

Prebudí sa v novembri 2018 nevoliaca 65%-ná mlčiaca väčšina alebo v komunálnych voľbách rozhodne opäť 35 % tých z ktorých väčšina trčí niekomu zo zadku?

(Istý starý Popradčan je presvedčený a chce sa staviť, že tak ako sa v Sodome a Gomore nenašlo 10 spravodlivých v Poprade sa nenájde ani jeden).

POPRAD PATRÍ POPRADČANOM -PROGRAM PRE KOMUNÁLNE VOĽBY V POPRADE

Leták - volebný program
Ponuka -volebné noviny a reklama: komunálne voľby 2018

Milí Popradčania, oslovujem Vás s návrhom volebného programu pre komunálne voľby 2018, pretože jedine spoločne môžeme niečo dosiahnuť.
Ponúkam Vám možnosť kandidovať ako pre nezávislý s podporou niekoľkých mimoparlamentných strán. Ak sa spojíme znížia sa náklady na volebnú kampaň a zabezpečením účasti vo všetkých volebných okrskoch sa hlasy nestratia.

Návrh programu, uverejnený 20. novembra 2017, bol doplnený o podnety občanov Popradu a v januári 2018 sa začalo s roznosom 20 000 letákov do rúk Popradčanom.

Program vychádzal z údajov o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Aquapark a Brantner, sprístupnených mestom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám od vzniku týchto spoločností, ktoré potvrdili, že podnikateľ Telensky si z nás robí dobrý deň a spoločnosť Brantner mestu dáva len omrvinky.
Odpoveď mesta Poprad na žiadosť o sprístupnenie informácie z 12.12. 2017

Prioritou je  obmedzenie vplyvu oligarchov a preto je našou povinnosťou voči občanom Popradu otvorene povedať, že  komunálnu politiku aj v  našom meste už dlhodobo ovplyvňujú ekonomicky vplyvní ľudia z pozadia, čo žiaľ priznal sám primátor Jozef Švagerko, keď sa chválil, že kto mu financoval volebnú kampaň. Na podozrenie z korupčného správania primátora bol upozornený odbor prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády a následne vec preverovala NKA vydaním uznesenia ČVS: PPZ-994/NKA-PK-VY-2017. Nedostatok dôkazov nevyvracia podozrenie ani politicko-morálnu zodpovednosť a po zistení nových skutočností nevylučuje podanie opakovaného podnetu.

Vyhlasujem, že podporujem každé podnikanie ak je však férové a pre mesto a jeho občanov obojstranne výhodné a prospešné.

V roku 1996 sa mesto pod gesciou KDH a vládnutím nebohého exprimátora Kubíka, neskôr SDKÚ, spolustranníka primátora Švagerka a viceprimátora Wzoša, trestuhodne ľahkomyseľné vzdalo tepelného hospodárstva bývalého Mestského bytového podniku, ktoré na 20 rokov dostala do správy zahraničná nadnárodná spoločnosť. Mestu ostal len 25 %-ný podiel. V období možnosti dosiahnutia najvyššieho zisku vzhľadom na to, že bytové domy ešte neboli zatepľované sa mesto týmto rozhodnutím pripravilo o ekonomicky vplyv nad lukratívnym tepelným hospodárstvom, ktoré sa dostalo späť do jeho správy ale už za úplne iných podmienok 1. januára 2017. Bohužiaľ zmenil sa len spôsob skrytého tunelovanie spoločnosti. Zisk už nejde do zahraničia ale na právne služby vo výške 18 000 eur, sponzorské pre združenie Pre mesto a ďalšie s vedením mesta spriaznené subjekty.

Mesto Poprad vlastní 15-percentný podiel v spoločnosti Aquapark Poprad, s.r.o. za to, že pri založení spoločnosti v roku 2002 vložilo do spoločnosti areál krytej plavárne a geotermálny vrt. Niet pochýb, že podnikateľ Ján Telensky je zdatný a šikovný manažér, ktoré tento majetok niekoľkonásobne znásobil a nikto ho nemôže obviňovať za to, že len využil neschopnosť a diletantstvo vedenia mesta, ktoré sa vzdalo majoritného vplyvu nad rozhodovaním o tomto majetku. Časť verejnosti však nevníma pozitívne, že z Aquaparku sa stala VIP zóna pre väčšinou už len zahraničných turistov a Popradčania navštevujú cenovo prístupnejšie kúpaliská vo Vrbove, Spišskej Novej vsi alebo Kežmarku so zľavami pre domácich. Presadíme preto väčší podiel mesta v spoločnosti v tejto spoločnosti a zľavy pre Popradčanov. Do roku 2012 ako potvrdzuje článok uverejnený v Korzári zo dňa 19,12.2012 s názvom Poprad ako podnikateľ zarobil aj stratil http://poprad.korzar.sme.sk/c/6641214/poprad-ako-podnikatel-zarobil-aj-stratil.html spoločnosť Aquapark vykazovala stratu a oficiálne sa uvádzalo, že mesto z nej nemá žiadny zisk.  Keďže ďalšie spoločnosti blízke podnikateľovi Janovi Telenskemu získali do vlastníctva viaceré polyfunkčné domy, pozemky a iné nehnuteľnosti požiadali  sme  o sprístupnenie informácie o výške zisku pre mesto od roku 2002. Obchodný register SR: spoločnosti J. Telenskeho

Občania Popradu majú preto právo na spravodlivé prerozdelenie zisku Aquaparku pre mesto a zľavy, keďže zdrojom zisku majoritnej anglickej spoločnosti sú geotermálny vrt a areál bývalého kúpaliska s pozemkami.

Nakoľko zisk pre mesto Poprad od spoločnosti Brantner je vzhľadom na rozsah jej činnosti neprimerane nízky a pochybnosti vzbudzuje aj zmluva o poskytovaní verejnoprospešných služieb na 10 rokov, ktorú 25. 7. 2017 podpísal primátor Švagerko, požiadali sme o sprístupnenie informácie o výške zisku pre mesto od vzniku spoločnosti v roku 2003. Zmluva o poskytovaní verejnoprospešnýcnh služieb   Zmluva o poskytovaní verejnoprospešnýcnh služieb

Spoločnosť Veolia voda, ktorá na 30 rokov po skrytej privatizácii zabezpečuje distribúciu vody, sa zbavila zodpovednosti za opravy rozvodov za vodomerom a časté úniky vody v dôsledku porúch starých potrubí fakturuje spotrebiteľom. Budeme preto iniciovať zmenu legislatívy, aby boli fakturačné vodomery umiestnené v domoch tak ako je to v prípade elektrickej prípojky. V zahraničí sa odpočet vodomeru už dávno robí diaľkovým odpisom. Nový zákon podľa ktorého musí byť vodomerná šachta max. 10 m od hlavného rozvodu vody prenáša náklady za opravy potrubia a únik vody za vodomerom na plecia občanov. Týmto je spotrebiteľ povinný znášať náklady za opravu potrubia často aj v dĺžke niekoľko desiatok metrov. V prípade zvolenia za primátora ako predseda dozornej rady PVS náš kandidát navrhne ako dočasné opatrenie do zmeny legislatívy automatizované kontrolné mechanizmy na zistenie úniku vody podľa overeného systému - podnikateľa z Popradu, ktorý poskytne Popradčanom tento jedinečný systém, ktorý monitoruje reálnu spotrebu a porovnáva ju so stavom fakturačného vodomeru, čím sa predíde zbytočným finančným stratám za únik vody pri poruche potrubia, čo sa často zistí v lepšom prípade až na konci roka pri ročnom vyúčtovaní.

Našou ďalšou prioritou je splniť  to čo nebolo splnené víťazmi volieb v roku 2014, ktorí sľubovali v bode č. 5. Bývanie a práca pre Popradčanov, vytvorenie mestského podniku na výstavbu bytov, čo vytvorí nárast bytov za nižšiu nadobúdaciu cenu a vytvorenie finančného modelu pre nájomné byty, aby boli prístupné pre občanov zo sociálne slabších príjmových skupín. 
Realita však ukázala, že sľuby skončili pri verejnej súťaži na predaj bývalých Duklianskych kasárni o ktoré mali v minulosti záujem oligarchovia ako Andrej Kiska a ďalší.  Urobíme preto všetko preto, aby  na výstavbe bytov  a domov nezarábali špekulanti, čim by sa zastavil úbytok obyvateľov mesta pretože mladí ľudia nemajú zabezpečené dostupné bývanie a primeranú mzdu.

Ak Vás tento volebný program oslovil, máte odvahu urobiť niečo pre naše deti a nepatríte k mlčiacej ľahostajnej väčšine, ktorá len nadáva a nerobí nič preto, aby sa v našom meste neopravovali cesty a chodníky, nevyhadzovali peniaze na projekty rekonštrukcii námestia a rôzne Smart City, len pred voľbami,  spojte sa s nami a zmeňme naše mesto k lepšiemu tak, aby  o ňom nerozhodovalo len  niekoľko  špekulantov prostredníctvom s nimi  prepojených funkcionárov a poslancov mesta. Komunálne voľby sú poslednou šancou pre skutočnú zmenu v našom meste.


František BednárProgram pre komunálne voľby 2018 v Poprade

POPRAD PATRÍ POPRADČANOM

Odstavme spoločne bábky oligarchov,  ktoré si z verejných a poslaneckých funkcií urobili zárobkový podnik, aby sme presmerovali peniaze späť k občanom!

35 % bude opäť servilne voliť bábky oligarchov z bilbordov alebo politických špekulantov. Ak si 65 % tých čo nevolia neuvedomí, že Poprad má na to, aby staval byty pre mladých, dotoval bezplatnú MHD a pomohol seniorom zľavami, nemá právo po voľbách nadávať. Kontaktujte nás, pretože voľby v roku 2018 sú poslednou šancou ako to zmeniť a jedine kandidát, ktorý súhlasí s týmto programom bude zárukou, že predvolebné sľuby neskončia ako vždy len pri zvyšovaní platu primátora na súčasných 4 600 eur a kšeftoch pre vyvolených!  


Kontakt: František Bednár  e-mail:    twins@aminet.sk 
mobil: 0903 142 771
Návrh volebného programu

(Poznámka: Modrý text kurzívou sú citácie z volebného programu Jozefa Švagerka, Igora Wzoša a spol.)

 1. Splníme to čo nebolo splnené víťazmi volieb v roku 2014, ktorí sľubovali v bode č. 5. Bývanie a práca pre Popradčanov, vytvorenie mestského podniku na výstavbu bytov, čo vytvorí nárast bytov za nižšiu nadobúdaciu cenu a vytvorenie finančného modelu pre nájomné byty, aby boli prístupné pre občanov zo sociálne slabších príjmových skupín. 
  Realita však potvrdzuje, že sľuby skončili pri verejnej súťaži na predaj bývalých Duklianskych kasárni, ktoré mali v minulosti záujem oligarchovia ako Andrej Kiska a ďalší.  Pritom nebol problém rozšíriť  predmet činností Mestskej správy ciest, čo by  podľa vzoru Spišského Hrhova vytvorilo nové pracovné miesta a zamedzilo netransparentnému prideľovaniu  zákaziek vopred vybraným podnikateľom ako v prípade predražených toaliet. Mestský stavebný podnik  by sa okrem výstavby nových bytov podieľal aj na údržbe a rekonštrukcii budov, čím by sa zastavil z roka na rok sa zvyšujúci  úbytok obyvateľov.

 2. Splníme aj ďalšie nesplnené sľuby ich programu Spoločne po novom,  v ktorom kritizovali predošlého primátora:
  - Mestský stavebný úrad neslúži občanovi-občan je rukojemníkom úradu.

  -Absolútne zlyhanie čerpania eurofondov na rozvoj infraštruktúry. Premárnená  šanca na čerpanie eurofondov pre rozvoj školstva.
  - Všetky média  spravované mestom  vnímajú občania ako cenzurované a neobjektívne. Strach slobodne hovoriť, spravodajstvo TV Poprad a novín Poprad len pre vyvolených.
   -Vedenie mesta svojvoľne porušuje  právne predpisy, ktoré musí riešiť prokuratúra.
   -Zrealizujeme revitalizáciu lesoparku, jazdeckého areálu na Kvetnici a obnovíme tradičné podujatia v tejto lokalite.
  Realita v rozpore s týmito sľubmi   priniesla ešte väčší chaos na stavebnom úrade, dosadenie s viceprimátorom Wzošom prepojeného riaditeľa TV Poprad, žalobu na kontrolóra mesta  a viaceré podozrenia  prešetrované prokuratúrou, vrátane alkoholovej kauzy samotného primátora. Lukratívne  nehnuteľnosti, pozemky a prístupové cesty v Kvetnici  vlastnia špekulanti, ktorí za pasivity vedenia mesta vydierajú obyvateľov a bránia im v parkovaní.Chabou náhradou za nesplnené sľuby majú byť už len rôzne vízie, cyklistické chodníky a revitalizácia parku pri nemocnici poslanca Kavku, či Smart-city viceprimátora Wzoša.

 3. Mesto k 31. 12. 2016 vypovedalo zmluvu s francúzskou spoločnosťou Veolia od ktorej prevzalo  po 20 rokoch  späť doposiaľ ziskové tepelné hospodárstvo, ktoré sa podľa slov primátora Švagerka nemá privatizovať len pokiaľ bude vo funkcií. Mestská spoločnosť PES pritom nezverejňuje zmluvy a investície financuje z úverov, za ktoré ručí technológiami, ktoré patria mestu. Občania neplatia len za cenu tepla ale sponzorujú Združenie Pre mesto, mediálnu reklamu, právne služby za 18 000 eur ročne a s vedením mesta spriaznené subjekty. Na zakrytie tohto skrytého tunelovania a zalepenie oči odberateľom pred voľbami zrejme poslúžia vratky za energie, ktoré však budú len zlomkom z toho čo Popradčania skutočne mohli dostať Pri rozumnom a hospodárnom spravovaní by boli ceny tepla určite nižšie a zisk by slúžil občanom. Ukončíme netransparentné spravovanie tejto mestskej spoločnosti a navrhneme riešenia na dosiahnutie reálnych a merateľných úspor za energie s maximálnym využitím eurofondov na podporu zelenej energie, keďže ceny energií sa za posledných 15 rokoch zvýšili vyše dvojnásobne.

 4. Rovnako nezodpovedne sa bývalé vedenie mesta v roku 2003 vzdalo bývalých Technických služieb, ktoré sú v správe rakúskej spoločnosti Brantner, ktorá mestu dáva len omrvinky vo výške 5 tisíc eur ročne. Nič proti tomu neurobil ani v roku 2015 do dozornej rady primátorom a KDH dosadený poslanec Bohumil Košický. Presadíme spravodlivé prerozdelenie zisku a prehodnotíme výhodnosť pôsobenia tejto spoločnosti, ktorej primátor na rozdiel od ukončenia zmluvy s Veoliou energia predĺžil zmluvu o 10 rokov.

 5. Presadíme väčší podiel mesta v spoločnosti Aquapark a zľavy pre Popradčanov. Mesto Poprad vlastní 15-percentný podiel v spoločnosti Aquapark Poprad, s.r.o. za to, že pri založení spoločnosti v roku 2002 vložilo do spoločnosti areál krytej plavárne a geotermálny vrt. Hodnota majetku bola v tom čase 271,132 mil. Sk. Niet pochýb, že podnikateľ Ján Telensky je zdatný a šikovný manažér, ktoré tento majetok niekoľkonásobne znásobil a nikto ho nemôže obviňovať za to, že len využil neschopnosť a diletantstvo vedenia mesta, ktoré sa vzdalo majoritného vplyvu nad rozhodovaním o tomto majetku. Do roku 2012 spoločnosť Aquapark vykazovala stratu a oficiálne sa uvádza, že mesto z nej nemá zisk. Potvrdila to odpoveď mesta podľa infozákona z 12. 12. 2017 a informatívna správa o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2016 podľa ktorej Aquapark napriek výzvam neposkytol mestu údaje k vypracovaniu správy. Je všeobecne známe, že ďalšie spoločnosti blízke podnikateľovi Jánovi Telenskému získali do vlastníctva viaceré polyfunkčné domy, pozemky a iné nehnuteľnosti čo potvrdzuje vplyv tohto podnikateľa v našom meste. Časť verejnosti však nevníma pozitívne, že z Aquaparku sa stala VIP zóna pre väčšinou už len zahraničných turistov a Popradčania navštevujú cenovo prístupnejšie kúpaliská vo Vrbove, Spišskej Novej vsi alebo Kežmarku so zľavami pre domácich. Okrem väčšieho vplyvu mesta a zliav navrhneme spoluúčasť mesta na v roku 2016 avizovaných investíciách do zdravotníckeho biznisu o čom priniesli informáciu Podtatranské noviny. http://www.podtatranske-noviny.sk/2016/11/aquacity-planuje-investovat-do-zdravotnickeho-biznisu/ Keďže Aqupark je názornou ukážkou ako sa dá efektívne využiť zelená energia využitím geotermálneho vrtu v spojení s efektívnymi technológiami na ohrev vody a vykurovanie, čo je žiaľ limitované kapacitou vrtu len na areál Aquaparku, ponúkneme Aquaparku možnosť spoluúčasti na založení spoločnosti s účasťou mesta na využitie a podporu zelenej energie aj v oblasti výroby alternatívnych zdrojov energie. Napríklad výroba elektriky fotovoltaickými panelmi a iné vo svete nastupujúce technológie, ktoré znížia náklady na energie nielen Aquaparku ale aj občanom Popradu. Primátor Popradu Jozef Švagerko mal pri návšteve Južnej Kórey možnosť navrhnúť výrobu fotovoltaických panelov a high-tech technológii priamo v Poprade čo žiaľ nevyužil.

 6. Cena vody sa v najchudobnejšom Prešovskom samosprávnom kraji od roku 2003, kedy stál m3 0,87 eur zvýšila na 2,61 eur v roku 2016, teda trojnásobne. Po vydaní rozhodnutia Najvyššieho súdu a Ústavného súdu v Českej republike o protiústavnej privatizácii vody a výhre v súdnom spore s Veoliou, podnikneme všetky dostupné právne kroky k zrušeniu protiústavnej privatizácie vody aj v našom regióne, pretože primátor Švagerko, ktorý sa stal 5. 2. 2015 predsedom dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti preto nič neurobil. Navrhneme zrušenie zmluvy s Veoliou, ktorej v roku 2006 akcionári Podtatranskej vodárenskej spoločnosti prenajali potrubia a vodu na 30 rokov za dodnes transparentne neobjasnených podmienok, známych ako kauza „Gorila“. Podľa článku 4 Ústavy SR, nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Od roku 2006 sa cena vody každý rok postupne zvyšuje, preto je neprípustné, aby o našom národnom bohatstve rozhodovala zahraničná nadnárodná spoločnosť. Týmito krokmi zastavíme zvyšovanie ceny vody. Keďže Veolia sa zbavila zodpovednosti za opravy rozvodov za vodomerom a časté úniky vody v dôsledku porúch starých potrubí fakturuje spotrebiteľom, budeme iniciovať zmenu legislatívy, aby boli fakturačné vodomery umiestnené v domoch tak ako je to v prípade elektrickej prípojky. V zahraničí sa odpočet vodomeru už dávno robí diaľkovým odpisom. Nový zákon podľa ktorého musí byť vodomerná šachta max. 10 m od hlavného rozvodu vody prenáša náklady za opravy potrubia a únik vody za vodomerom na plecia občanov. Týmto je spotrebiteľ povinný znášať náklady za opravu potrubia často aj v dĺžke niekoľko desiatok metrov. V prípade zvolenia za primátora ako predseda dozornej rady PVS náš kandidát navrhne ako dočasné opatrenie do zmeny legislatívy automatizované kontrolné mechanizmy na zistenie úniku vody podľa overeného systému - podnikateľa z Popradu, ktorý poskytne Popradčanom tento unikátny systém, ktorý monitoruje reálnu spotrebu a porovnáva ju so stavom fakturačného vodomeru, čím sa predíde zbytočným finančným stratám za únik vody pri poruche potrubia, čo sa často zistí v lepšom prípade až na konci roka pri ročnom vyúčtovaní.

 7. Ako riešenie dlhodobo stratových mestských Pohrebno-cintorínskych služieb, čo mesto rieši zvyšovaním poplatkov za hrobové miesta, navrhneme okrem urobenia poriadku v tejto spoločnosti aj obnovenie projektu z 90 rokov-výstavby krematória s urnovým hájom vo vhodnej lokalite. Keďže najbližšie krematórium je v Košiciach a Banskej Bystrici, dá sa predpokladať vyžitie nielen v Poprade ale aj v celom regióne Tatier a Spiša.

 8. Minister zdravotníctva a predseda PSK boli vyzvaní k obnoveniu činnosti špecializovanej nemocnice na liečbu TBC a respiračných chorôb v Kvetnici a na špekulantov, ktorí sa zmocnili budovy nemocnice a nechali ju 10 rokov chátrať, podala trestné oznámenie.  V prípade obnovenia prevádzky nemocnice, v záujme ochrany zdravia občanov a vysokému výskytu rakoviny na Slovensku navrhneme rozšírenie činnosti nemocnice aj o liečbu onkologických chorôb  s možnosťou využitia doplnenie konvenčnej liečby alternatívnou, podľa rozhodnutia pacienta, s využitím  čínskej medicíny kde je len 3%-ný výskyt rakoviny.

 9. Mesto Poprad má dostatok možností získať finančné prostriedky z ktorých môže dotovať bezplatné cestovné v MHD v ešte väčšom rozsahu ako mesto Žilina. Pre deti do 15 rokov, všetkých občanov od veku 60 rokov, invalidných dôchodcov, zdravotne postihnutých a oprávnené osoby z radov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, politických väzňov a darcov krvi.

 10. Navrhneme obnovenie zliav na odvoz komunálneho odpadu pre dôchodcov, zdravotne postihnutých a rozšírenie okruhu  oprávnených osôb o rodiny s viacerými deťmi.

 11. Zrušíme poplatky za psov pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP. Po celú dobu volebného obdobia zmrazíme zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad, cestovné, daní a poplatkov za materské škôlky a školské družiny.

 12. Zavedieme  kartu Popradčana so  zľavami  pri návšteve kúpaliska, kultúrnych a športových podujatí. Forma zliav po dohode s podnikateľmi bude možná aj zavedením lokálnej meny- Popradského toliara,  čo by oživilo ekonomiku a  turisticky zatraktívnilo región.

 13. Zastavíme likvidáciu  zelene a stromov kvôli nekontrolovanej výstavbe. Namiesto ničenia zelene podporíme výstavbu viacpodlažných parkovacích garáži  s komplexnými službami pre majiteľov automobilov. Budeme riešiť sťažnosti občanov Veľkej na poškodzovanie životného prostredia spoločnosťou Schüle.

 14. Presadíme využitie eurofondov na systém triedenia odpadu podľa Švajčiarskeho systému, aby každý platil len za toľko odpadu koľko vyprodukuje. Prehodnotíme výhodnosť pôsobenia zahraničnej spoločnosti Brantner, ktorej primátor predĺžil zmluvu o 10 rokov bez súhlasu poslancov.

 15. Matejovce sú najchudobnejším dieťaťom Popradu. Nemajú knižnicu, kultúrny dom kde by fungoval život. Namiesto poriadnej vianočnej výzdoby majú hangáre. Miesto parku, osadu, miesto futbalového ihriska, most pre peších turistov a jednosmerný hlavný ťah v obci. A pribudne aj komunitné centrum pre stále sa zvyšujúci počet Rómov. Bývalá pýcha "sociálne" byty v časti Továrenská štvrť sú po pár rokoch od kolaudácie v dezolátnom stave. Je najvyšší čas to zmeniť.
 
  

Hlavná stránka