"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Návrat na stránku -Za koho kope primátor Švagerko

Odmeny pre podporovateľov vo voľbách, rodinných príslušníkov a kamarátov

 

AKO SA DARÍ PRIMÁTOROVI ŠVAGERKOVI NAPĹŇAŤ VOLEBNÝ PROGRAM A VRACAŤ FINANCIE ZA VOLEBNÚ KAMPAŇ TAK, ABY SA K ZÁKAZKÁM DOSTÁVALI ALEBO ZÍSKAVALI ICH LEN JEHO KAMARÁTI, POLITICKÉ STRANY, RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI A SPRIAZNENÉ DUŠE !

Poznámka: V tomto zozname nie je uvedená spoločnosť Exclusive Design s.r.o., mediálne známa z nekresťanského predražovania zákaziek  rekonštrukcie sociálneho  zariadenia na Mestskom úrade v Poprade za 88 344,21 eur, vrátane   4 ks sušičov rúk v hodnote 5 700 eur.
Zmluvy a stavebné zákazky získane pre EXCLUSIVE DESING v celkovej hodnote za
114 428,72 eur !
___________________________________________________________________________
Odmena za podporu Ing. Jozefa Švagerka v komunálnych voľbách  v roku 2014 -ukážka ako sa míňajú peniaze daňových poplatníkov !

Zákazky získavajú podporovatelia Švagerka a Wzoša vo voľbách cez OZ Pre mesto


dňa: 24. februára 2016 bod programu MsZ č.: 16. K bodu programu: Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry za rok 2015 :
https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=684739
Ondrej Kavka – poslanec MsZ, člen Mestskej rady, predseda komisie cestovného ruchu a predtým bol ešte predseda OZ Pre mesto, teraz už len člen OZ a člen strany Sieť

http://www.premesto.sk/o-nas/organy-pre-mesto-o-z
Teraz je predseda Fabio Bortolini získavajú na svoje akcie dotáciu cez :
Oblastná organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR) podáva vyúčtovanie finančných prostriedkov na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (poskytovateľa dotácie) k 10. 04. daného kalendárneho roka. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť výročná správa o činnosti OOCR bude vypracovaná k uvedenému termínu. Mesto Poprad je zakladajúcim členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a v roku 2015 predstavoval jeho členský príspevok 30 tis. EUR. Finančné prostriedky vložené resp. získané z dotácie OOCR v roku 2015 pre Mesto Poprad boli použité najmä na kultúrne podujatia Leto v Poprade a Popradské Vianoce. Konkrétne položkovité členenie je v nasledovnej tabuľke:

VIVA ITALIA 9 000,00 € Dirty Harry Agency
MADE IN SLOVAKIA 1.platba 4 000,00 € SKY ZOO Consulting MADE IN SLOVAKIA 2.platba 4 000,00 € SKY ZOO Consulting
Celkové na obidve akcie dostalo OZ Pre mesto sumu v hodnote  17 000 € !
JUDr. Jozef Beňo – predtým poslanec MsZ za SDKÚ a člen OZ Pre mesto
https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=348421
kandidát za poslanca v Parlamentných voľbách  do NR SR v roku 2016  za stranu Sieť s číslom 57.
https://dennikn.sk/313723/kandidatna-listina-strany-siet-parlamentne-volby-2016/
Celková odmena za právne služby poskytnuté klientovi počas doby platnosti tejto zmluvy budú maximálne 54 890 Eur za 3 zmluvy  pritom v meste je predsa aj  právne oddelenie ! Doteraz bolo zatiaľ vyplatené za právne zastupovanie od nástupu Švagerka a Wzoša celková suma v hodnote  16 856,69 Eur!
https://www.poprad.sk/zmluvy


A plus dostáva aj zákazky okresný predseda KDH Glevaňák a poslanec MsZ od nástupu Švagerka je to už 7 322eur!
získané zákazky(objednávky).

https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=779095
https://www.facebook.com
https://www.poprad.sk/faktury.phtml?id_menu=59201&
http://www.smkpp.sk/faktura.php?i=2075
http://www.smkpp.sk/objednavka.php?i=557


Aj priateľka konateľa TV Poprad Mervu pani Tatiana Husárova a členka komisie kultúry získala zákazky od mesta a TV Poprad, už je to cez 7 500 Eur!
https://www.poprad.sk/komisia-regionalneho-rozvoja-cestovneho-ruchu-a-kultury.phtml?id3=14268
https://www.facebook.com/
Priateľka Mervu získala ďalšiu dotáciu na svoje aktivity 3500 eur!Zmluva PDF.

Zákazky pre členov volebného štábu Ing. J. Švagerka a Mgr. I. Wzoša :
Peter Stas, ako fotograf volebného štábu primátora Švagerka (KDH) a viceprimátora Wzoša(SDKÚ) a súčasne aj predseda OZ Náš Poprad, získal zákazky v hodnote už cez cca. 4 400 eur cez TV Poprad!
http://tvpoprad.sk/wp-content/uploads/2017/03/Objednavky-2016.doc

5/2016 Peter Stas – PROFO.SK Jarná 4, Poprad 47909099  15.01.   Fot.,web.,rekl.,mark.sl.2-12/2016   4 400 eur.
https://www.facebook.com/


Rudolf Šerý, podpredseda OZ Náš Poprad, člen volebného štábu primátora Švagerka (KDH) Administrátor FB. stránky Poprad - slušné mesto, ale zároveň aj konateľ a spoločník firmy Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o., kde donedávna pôsobil aj viceprimátor Wzoš  (SDKÚ-DS) dostala zákazku od Pohrebno - cintorínskych služieb mesta Poprad financovanej a dotovanej z mestského rozpočtu v celkovej sume 700 Eur! 
https://www.facebook.com/


Primátor Jozef Švagerko (KDH) si v súkromnom denníku Podtatranský kuriér zaplatil svoju politickú reklamnú propagandu z peňazí daňových poplatníkov občanov mesta Popradu!
To musí ešte míňať aj Naše peniaze pre súkromné média v celkovej sume až 1 050 eur!
https://www.facebook.com/


Najnovšie vyplávalo na povrch, že zákazku dostal ďalší člen strany KDH a poslanec Mestského zastupiteľstva v Poprade Bohumil Košicky, cez príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácii v Poprade, ktorá je financovaná a dotovaná cez mestský rozpočet v celkovej sume 1 665,36 eur - Postreky proti burine !
https://www.facebook.com/
http://www.smkpp.sk/faktura.php?i=1934


Už dlhšie sa v Poprade riešia zvláštne dosadzovania ľudí na posty na mestskom úrade. Najprv sa na povrch dostalo, že prednosta Róbert Bujalka je zaťom krstného otca primátora Jozefa Švagerka (KDH)!
Švagerkov švagor Peter Korkoš, zase pracuje na úrade ako údržbár, nastúpil po tom, ako sa v Poprade vymenilo zloženie samosprávy!
Najnovšie vyplávalo na povrch, že za vernosť a lojálnosť viceprimátora Gašpera k primátorovi Švagerkovi, (KDH) pri hlasovaniach na mestských zastupiteľstvách a v jeho podpore pri komunálnych voľbách vzdania sa kandidatúry na primátora Popradu sa mu na oplátku primátor Švagerko zase postaral o živobytie rodinných príslušníkov viceprimátora Gašpera pre jeho zaťa Andreja Lačného, ktorý je manželom dcéry viceprimátora Ivany Lačnej rod. Gašperovej, ako dosadeného zamestnanca na stredisku vo VÚH Aréna Poprad financovanej z mestského rozpočtu!
https://www.facebook.com/


Pred otvorením adventného mestečka, ktoré otvorili v prvú adventnú nedeľu 27. novembra, si jeden zo stánkov po minuloročnej afére, zase prenajalo občianske združenie Lepšie miesto pre život - Náš Poprad - štatutárny zástupca Ing. Marek Michalko, človek z volebného štábu primátora Švagerka(KDH), ktorý bol donedávna dokonca aj bývalým zamestnancom radnice zodpovedný za verejné obstarávanie a členom strán SDKÚ a KDH, ktoré zastupujú v mestskom zastupiteľstve aj časť ich poslancov a členov, ktorí sa účelovo pred komunálnymi voľbami dali dokopy a riadia mesto Poprad (Wzoš, Sichrovská, Rusnák, Madzinová, Košický, Glevaňák)!

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


Z mestského úradu odišiel Marek Michalko, ktorý po nástupe súčasného vedenia do funkcií dostal miesto na referáte verejného obstarávania. Marek Michalko bol v minulosti členom SDKÚ-DS, rovnako ako viceprimátor Wzoš sa  angažoval  vo volebnej kampani Švagerka a Wzoša a v občianskom združení Náš Poprad, v ktorom pôsobia osoby napojené na Švagerka a Wzoša a ktoré figurovalo v kauze netransparentného prideľovania stánkov vo vianočnom adventnom mestečku, ktorá bola zverejnená v televízii TA3.
https://www.facebook.com/


Z mestského úradu odišiel Mgr. Miroslav Ondrušek, ktorý dostal miesto na právnom oddelení. Mgr. Miroslav Ondrušek je synovec poslankyne PaedDr. Anny Ondrušekovej (je synom brata jej bývalého manžela) !
Z mestského úradu odišla aj JUDr. Mária Dideková, ktorá krátko po nástupe súčasného vedenia do funkcií dostala miesto na právnom oddelení. JUDr. Mária Dideková je dcérou MUDr. Márie Didekovej, ktorá je všeobecnou lekárkou, ku ktorej patrí ako pacient aj primátor Švagerko!
https://www.facebook.com/

Za podporu v komunálnych voľbách zo strany SNS na primátora Popradu pre Ing. Jozefa Švagerka bola prijatá do zamestnania manželka okresného predsedu Popradu SNS Ing. Patrika Františka, pani Ing. Angela Františková ako vedúca na Odbore servisných činností!


Dcéra člena mestskej fary Júliusa Kováča pani Ing. Jana Petríková rod. Kováčová bola zamestnaná na Odbore servisných činností ako vedúca oddelenia na Správe registratúry a Verejného obstarávania!
https://www.facebook.com

Ďalší prípad zamestnávania osôb napojených na cirkev na mestskom úrade. Miesto v strategickom rozvojovom manažmente dostal člen hospodárskej rady Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Kežmarok PhDr. Andrej Zreľak!

https://www.facebook.com
Ďalšie prihrávanie a získavanie zákaziek spriazneným osobám a podporovateľov vo voľbách Švagerka a Wzoša pre Veličanov :
Za billboard umiestnený smerom na cintorín Poprad – Veľká – ul. Fraňa – Kráľa, získavajú asi aj zato zákazky jeho kamaráti z mestskej časti Veľká!

 
 Rusnák Ivan – reštaurácia  CIN - CIN v Poprade -Veľkej

http://mapka.gku.sk 

https://www.google.sk/maps

Zákazka :
Občerstvenie pri príležitosti ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad (primátorom sa stal Ing.Jozef Švagerko) v hodnote 3 748,08 eur !
https://www.poprad.sk/faktury.phtm
Zeman Karol - majiteľ domu(Vysávače - predaj a servis) kde je v prenájme Ján Zeman(MOBIL SHOP)
http://mapka.gku.sk
http://mapka.gku.sk/mapovyportal

Zákazka :
Vyčistenie marmoleových podlách o ploche 567,20m2 v objekte Kino Tatran, Námestie svätého Egídia 43/86, Poprad 2 927,00 eur!
https://www.poprad.sk/faktury.phtml

Karol Zeman, ďalšie zákazky  - za billboard : Ďakujem Vám:
http://www.smkpp.sk/faktura.php?i=1413
http://www.smkpp.sk/faktura.php?i=1482
http://www.smkpp.sk/faktura.php?i=1813
http://www.smkpp.sk/faktura.php?i=1890
http://www.smkpp.sk/faktura.php?i=1953
http://www.smkpp.sk/zmluva.php?i=123

Zeman Karol cez SMK - 33 264 eur a cez mesto - 2927 eur = spolu 36 191 eur!
Na Pohrebno – cintorínskych službách získavajú  stavebné zákazky vždy tie isté firmy, pravdepodobne priamym zadaním bez verejného obstarávania – pravdepodobne prieskumom trhu (dohodnú sa 3 firmy, ktoré predložia ponuky) bez elektronického trhoviska – nikdy sa nevie, či vysúťažili najlepšiu ponuku a najlacnejšiu, ktoré sú asi spriaznené s primátorom Švagerkom a jeho rodinným príslušníkom- bratrancom Švagekovej matky konateľom Františkom Švirlochom (brat Jána Švirlocha - PES ) – dosadený pri zmanipulovanom výberovom konaní PCS ! 
Firma : Ján Zeman – Vodárenská 86 Poprad –Veľká (oprava a predaj mobilov Velické námestie MOBIL SHOP)
Zmluvy v hodnote : 129 321,14 eur! a objednávky a faktúry v hodnote 2 175,48 eur = spolu 131 496,62 eur!
http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=7&V=A


Firma : Ing.Marián Korp – Sibile Svit
Zmluvy v hodnote : 36 343,34 eur a objednávky v hodnote 2143,39 eur = spolu 38 486,73 eur!
http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=A
http://www.pcspp.sk/index.php/legislativa/zverejovanie-zmluvy/124-zmluvy-2016

http://www.pcspp.sk/index.php/legislativa/zverejovanie-objednavky/126-objednavky-2016
http://www.pcspp.sk/index.php/legislativa/zverejovanie-faktury/122-faktury-2016
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=129769&SID=8&P=1
https://www.eks.sk/
http://www.ezakazky.sk/


Majiteľka nehnuteľnosti a manželka Miroslava Zemana - brat alebo bratranec Jána a Karola Zemana a Rusnáka Ivana, kde bol umiestený volebný billboard  Švagerka-Ďakujem Vám!
Zemanová Silvia r. Šteidlová, Ing., Na Letisko 3764/93, Poprad, PSČ 058 01, SR
Ing. Miroslav ZEMAN, Na letisko 3764/93, Poprad 4- Veľká, 
http://mapka.gku.sk/mapovyportal
http://mapka.gku.sk/mapovyportal
http://mapka.gku.sk/mapovyportal
https://www.google.sk/maps
 https://www.google.sk/maps
 https://www.google.sk/maps
Doteraz tieto firmy nikdy alebo strašne málo získavali zákazky cez mesto, ale až po nástupe Švagerka k moci sa to už rozbehlo tým správnym smerom !


PRO POPULO PP a.s.  - firma starajúca sa o  cirkevné lesy Spišská kapitula 
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1416&SID=8&P=0

Predstavenstvo a prokúra :
Ing. Kristián Slimák 
Liptovská 3195/34 
Poprad - Veľká 058 01 

Zákazky pre Firmu GEOTATRY Ing.. Kristiána Slimáka v predstavenstve PRO POPULO PP a.s. od nástupu Švagerka k moci :

Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY - 11 294 eur!


Ing. Jozef Rataj 
Na letisko 3764/91 
Poprad - Veľká 058 01 
Majiteľ firmy Pulzar je aj  v Rade klubu Veličanov, kde je aj podpredsedom klubu primátor Švagerko a  František Švirloch- konateľ PCS, ktorý  je zároveň aj  podpredsedom pre ekonomiku a účtovníctvo v klube Veličanov !
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3883&SID=8&P=0
http://www.klubvelicanov.sk/
http://www.klubvelicanov.sk/zoznam_clenov.php
Ing. Jozef Rataj- zákazka- 10 481,00 eur

Ing. Jozef Rataj -PULZAR – získaná zákazka v hodnote 17 030,30 eur!


Rajmund Szánto
Správna rada niekedy HK Poprad, za to asi získava zákazky konateľ a spoločník Interier Tatry Rajmund Szánto:


http://www.podtatranske-noviny.sk/2015/06/hk-skp-poprad-ma-prezidenta-a-novu-spravnu-radu/
http://www.hokejportal.net/?q=clanok%2Fpat-pod-tatrami%2F62238
Teraz je Rajmund Szanto v športovej rade :
http://hkpoprad.tipsportextraliga.sk/klub/vizitka.html

Rajmund Szanto - Interiér Tatry -  získané zákazky v hodnote 57 109,29 eur !

Vymyslená faktúra – brúsenie , tmelenie, leštenie a výmena poškodenej mramorovej podlahy v objekte MsÚ v hodnote 6 417,60 eur, za čo bol vyhodený zamestnanec mesta Podané Trestné oznámenie :
https://spis.korzar.sme.sk/c/8145174/po-zisteniach-kontrolorky-popradcan-podava-trestne-oznamenie.html


20152264

INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD, Kežmarská 3524/9, Spišská Sobota, 05801 Poprad

brúsenie, tmelenie, lešenie a výmena poškodených mramorových dielcov podlahy v objekte MsÚ Poprad

10.9.2015

6 417,60 €

 

DPH 1069,60 €


Ing. Jaroslav Dolinay: asi  kamarát, konateľ, spoločník a podporovateľ primátora v komunálnych voľbách!
Asfalty Tatry, s.r.o.  od 23.3.2016 
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=286647&SID=8&P=0
http://www.smkpp.sk/faktura.php?i=1772
http://www.smkpp.sk/faktura.php?i=1912
https://www.poprad.sk/zmluvy
Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní (stavebné práce) nie bežné dostupné na trhu, ktorá je predmetom zmluvy - verejné obstarávanie urobené prieskumom trhu - 3 firmy oslovené, aby sa to nemuselo vyhlásiť  cez verejné  elektronické trhovisko a aby sa tak mohlo obísť podľa zákona o verejnom obstarávaní práce do 70 000 eur bez DPH !
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343
https://www.uvo.gov.sk

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Cena *

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

963/2016

Asfalty Tatry, s.r.o.

Zmluva o dielo č. 22/OIR/2016

67 663,82 €

1.12.2016

nestanovený

Asfalty Tatry získala zákazky, doteraz cez SMK, za 49 509,93 eur a cez mesto za 67 663,82 eur = spolu za 117 173,75 eur!

Začala rekonštrukcia úseku MK Staré ihrisko!
Asfalt Tatry - Dolinay  67 663,82 eur
Syn konateľa PCS Františka Švirlocha,  tiež získava zákazky od nástupu Švagerka:
Firma: Propodlahy - konateľ Bc. Marián Švirloch  - 2 920 eur!
http://www.orsr.sk/vypis
http://www.smkpp.sk/faktura
https://www.poprad.sk/faktury
https://www.facebook.com
https://www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=124197
Ďalší Veličan Jozef Janov  a podporovateľ Švagerka dostal zákazku prieskumom trhu za 13 143,74 eur!
https://www.facebook.com/poprad.eu/posts/1464579053586235
http://www.smkpp.sk/zmluvy.php#detail
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2338&SID=8&P=0
http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=6&V=A
http://www.smkpp.sk/zmluva.php?i=127

OKREM UVEDENÝCH PODPOROVATEĽOV A SPRIAZNENÝCH SI PRIMÁTOR NAJNOVŠIE ZAČAL KUPOVAŤ AJ OPOZIČNÝCH POSLANCOV KROMKU A KROTÁKA:

Najnovšie vyplávalo na povrch, že za vernosť a lojálnosť poslanca JUDr. Adriana KROMKU k primátorovi Švagerkovi (KDH) pri hlasovaniach na mestských zastupiteľstvách v prospech vedenia mesta počas dvojročnej moci a vládnutia  nad mestom na čele so Švagerkom,Wzošom a Gašperom pracuje  na mestskom úrade  aj sestra 
Mgr. Ľuboslava Duroňová rod. Kromková na Odbore ekonomickom - oddelenie daní a poplatkov .
https://www.poprad.sk/zamestnanci-mestskeho-uradu.phtml?id3=1476
https://www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=89168
http://www.teraz.sk/regiony/poprad-krakov-cezhranicna-spolupraca/186315-clanok.html
Švagor MVDr. Pavol Duroň získava lukratívne zmluvy na poskytovanie a vykonávanie veterinárnej starostlivosti, odborných veterinárnych činností a služieb nevyhnutných na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu a pohody zvierat umiestnených v mestskom útulku pre psov v Poprade na 12 000 eur!
Zmluva – PDF
https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=107412#m_214577
https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=97775#m_214577
https://www.facebook.com/veterinarna.ambulancia.pavol.duron/?fref=ts
https://www.facebook.com/luba.duronova?fref=ts
https://www.facebook.com/pavol.duron?fref=ts
 Celkové zatiaľ získané zákazky od nástupu Švagerka k moci predstavujú pre švagra poslanca Adriana Kromku veterinára MVDr. Pavla Duroňa zmluvy v hodnote za 20 976 eur!

Ďalší prípad klientelizmu a evidentne aj možného podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa  je v prípade poslanca Arného KROTÁKA, ktorý zato, že hlasuje na mestských zastupiteľstvách vždy počas dvoch rokov (ako mu nadiktujú)  v prospech primátora Švagerka a Wzoša dostal a získal (odkúpil) v máji 2016 od mesta sociálny byt, ktorý roky údajne ako sociálny prípad užíval,  v hodnote: 8 508,34 eur, kde trhová cena bytu v tejto lokalite predstavuje sumu minimálne cca- 45 000 až 50 000 eur!  Ako potvrdzuje list vlastníctva č. 3735 tento byt už 23. 11. 2016 zmenil majiteľa, ktorým je osoba, ktorá má ako bydlisko uvedenú adresu rodinného domu poslanca Arne Krotáka a priezvisko ako jeho manželka za slobodna!  Podľa susedov, ktorí žijú v bytoch okolo, inkriminovaný sociálny nájomný byt mesta Poprad namiesto manželov Krotákovcov roky obývala a obýva hokejistova svokra - matka jeho súčasnej manželky. Takže zároveň ide o prenajímanie prenajatého bytu tretím osobám, čo je v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Jeho poslanecký mandát spochybňuje skutočnosť, že poslanec, ktorý kandidoval v Poprade, býval vo Svite.

Kde ostalo kresťanské svedomie pána primátora, keď podpísal zmluvu o prevode vlastníctva sociálneho bytu  žiadateľovi, ktorý má rodinný dom vo Svite, ako dokazuje list vlastníctva č. 2350 a čo si o tom má myslieť 566 žiadateľov, ktorí márne čakajú na vlastné bývanie?
 Je na zamyslenie, ako sa známy hokejista s nadštandardným platom roky hral na sociálny prípad a akú úlohu vlastne má sociálny odbor mesta Poprad keď o bytoch už vopred rozhoduje primátor a nedošlo  v tomto prípade k podvodu?

Ak sú osoby uvedené na LV č. 3735 v príbuzenskom pomere  s poslancom MsZ v Poprade, kto z mesta mal  vôbec niekedy záujem preverovať či  žiadateľ o odkúpenie sociálneho bytu spĺňa príslušné podmienky a aké sú pomery jeho a  jeho rodinných príslušníkov?!

http://www.byty.sk/poprad/1-izbove-byty/predaj
http://www.byty.sk/poprad/predaj?p%5Bpage%5D=8
http://www.gohome.sk/byty+POPRAD/
http://www.nehnutelnosti.sk/poprad/1-izbove-byty/predaj
https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=114951#m_214577
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení predkupného práva č. 16-01-5631-3782/012 zo dňa 10. 5. 2016 podpísaná primátorom Ing. Jozefom Švagerkom.
LV č. 2350
LV č. 3735


 A PRITOM MESTO POPRAD NEMÁ ŽIADNE  BYTY PRE ZAČÍNAJÚCE MLADÉ RODINY A SOCIÁLNE PRÍPADY!

 Zoznam voľných bytov k 31.12.2016  :  Ani jeden voľný byt v Poprade!
 https://www.poprad.sk/zoznam-volnych-najomnych-bytov.phtml?id3=112132
Miestny zoznam žiadateľov o pridelenie bytu: 566 žiadateľov o pridelenie bytu v Poprade!
https://www.poprad.sk/zoznam-ziadatelov-o-pridelenie-bytu.phtml?id3=112129

      PRINT RSS

Návrat na stránku -Za koho kope primátor Švagerko