"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Stanovisko NAJ k reakcii ministra zdravotníctva Druckera a PSK ohľadom zrušenia nemocnice na liečbu TBC v Poprad – Kvetnica
Tlačová správa 24.11.2017

Trestné oznámenie,  ktoré som podal na Generálnej prokuratúre dňa 14.11.2017 smeruje s istotou k tomu, že došlo k rozkradnutiu majetku štátu. Všeobecná zdravotná poisťovňa na podnet ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča, ktorý bol sám generálnym riaditeľom jednej zo zdravotných poisťovní, ktorá sa zlúčila so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, v roku 2006 zrušila zmluvu s nemocnicou Kvetnica. Do nemocnice sa pritom investovalo veľké množstvo finančných prostriedkov. Nelogické  vyradenie nemocnice znehodnotilo majetok nemocnice pochádzajúci z našich daní, občanov Slovenska, čím došlo k spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona. To by si mál pán Drucker uvedomiť ako prvé.

Preto nám ide o to, aby bol pôvodný majetok štátu čím skôr zablokovaný a vrátil sa späť do jeho vlastníctva. V prípade ak sa hnuteľný majetok stratil, musí začať prokuratúra konať a obžalovať  vinníka. Generálna prokuratúra si iste dobre  rozmyslí, kam spis posunie, lebo to budeme sledovať jastrabím okom  a nenecháme zmiznutý  majetok len tak nepovšimnutý.

Súčasne preto vyzývame pána Druckera, aby ako Minister začal konať, nakoľko je isté, že sa trestný čin stal a on ako Minister musí  ochrániť majetok štátu, inak bude on  čeliť tomu istému ako exminister Valentovič, ktorý nemocnicu nepochopiteľne vyradil zo systému, čím je pán Valentovič podozrivý číslo jedna za porušenie zákona o správe veci verejných a mal by čím skôr zabezpečiť, aby nehnuteľnosti neostali v rukách stavebnej firmy PKB  Invest pána Bynca, ale sa vrátili štátu.

Pán Drucker podľa štatútu Ministerstva zdravotníctva SR, článok 4 musí plniť úlohy pri správe majetku, takže úlohou p. Druckera  teraz je, aby zabezpečil, že budovy a pozemky nemocnice v Poprade – Kvetnica ostanú v rukách štátu a nie špekulantov s nehnuteľnosťami. V opačnom prípade musíme konštatovať, že pán Drucker kryje zločin.

Z odborného hľadiska analytické oddelenie strany NAJ konštatuje, že odpoveď MZ SR zo dňa 20.11.2017, žepoistenci najväčšej poisťovne majú v súčasnosti viacero možností na liečbu v Prešovskom kraji v  zariadeniach vo Vysokých Tatrách, konkrétne ide o Sanatórium Tatranská kotlina, n.o., Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec,“ je zavádzajúca, pretože jedine nemocnica Kvetnica svojou nižšou nadmorskou výškou univerzálne vyhovuje pacientom aj s kardiovaskulárnymi komplikáciami, čo jednoznačne dokazuje výpis s registra v ktorom sa uvádza: Diagnostika a liečba tuberkulózy pľúc okrem multirezistentných foriem, zvlášť terapia pacientov s kardiálnou komorbiditou, u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. Takže odpoveď MZ SR odmietame ako účelovú, zavádzajúcu ,nekompetentnú a povrchnú.

Rovnako účelové je vyjadrenie PSK, pretože sme nikde neuvádzali, že zriaďovateľom nemocnice bol PSK.  Upozornili sme len na to, že povinnosťou VÚC je zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť všetkým občanom. Z tohto dôvodu sme  vyzvali aj novozvoleného  župana PSK p. Majerského, aby sa v predmetnej záležitosti vyjadril a v  súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva konal v zmysle zákona. Obnovenie činnosti v nemocnici v Kvetnici ako  najvhodnejšieho  zariadenia na liečbu TBC a respiračných ochorení na Slovensku má pre nás najvyššiu prioritu vzhľadom na nepriaznivú štatistiku tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti podľa ktorej na Slovensku predčasne a zbytočne umrie vyše   11 000 ľudí  ročne ako konštatoval Eurostat. 

Záver : Neriešenie problémov ako je nemocnica Kvetnica budeme považovať za vedomé zvyšovanie úmrtnosti politikou štátu a tým za porušenie ústavných povinností Ministra Druckera, ktorý v minulosti spájal penťácku Dôveru s Apollom. Len podotýkam, že v správnej rade Kvetnica v čase keď bola v správe Penty (2005-2006) sedela aj Sulíková exmanželka podľa zverejnených informácií. Takže Sulíkovci mali blízko k Pente. Navyše Sulíková exmanželka bola konateľkou vo firme TCM Slovakia (firma Miloslava Haščáka - brata majiteľa Penty Jaroslava Haščáka).

Ing. Viktor Béreš
predseda strany NAJ

Kontakt :     Strana NAJ,   Smaragdová 4, 851 10 Bratislava, info@strana-naj.sk,  0944 373 315, www.strana-naj.sk


STRANA NAJ PODALA TRESTNÉ OZNÁMENIE PRE ZRUŠENIE NEMOCNICE PRE LIEČBU TBC A RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ V POPRAD-KVETNICA MINISTROM VALENTOVIČOM V ROKU 2006.
ZÁROVEŇ VYZVALA MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA A NOVÉHO PREDSEDU VÚC PREŠOV K OBNOVENIU ČINNOSTI ŠPECIALIZOVANEJ NEMOCNICE

-------- Pôvodná správa --------


Predmet:

Tlačová správa NAJ k obnoveniu štátnej nemocnice v Poprad - Kvetnica

Dátum:

2017-11-14 14:30

Od:

viktor.beres@strana-naj.sk

Komu:

Clanky <clanky@hlavnespravy.sk>, O Dubravska <o.dubravska@parlamentnelisty.sk>, I Matlon <i.matlon@parlamentnelisty.sk>, Martin Rendek <m.rendek@parlamentnelisty.sk>, redakcia@sme.sk, pravda@pravda.sk, cas@cas.sk, aktuality@aktuality.sk, Marek <marek@funradio.sk>, expres@expres.sk, Robert Matejovic <dimenzie@swanmail.sk>, Zavodska <zavodska@7plus.sk>, Lučaiová Anna <anna.lucaiova@newsandmedia.sk>, Zuzana Chalupova <zuzana.chalupova@newsandmedia.sk>, Eugen Korda <korda@tyzden.com>, lesko@trend.sk, Tlacove Oddelenie <tlacove.oddelenie@strana-naj.sk>

Dobrý deň,
posielame Vám tlačovú správu  strany NAJ, ktorú Vás chceme zdvorilo požiadať vydať vo verejnom záujme občanov Slovenska.
Dnes sme podali trestné oznámenie pre podozrenie spáchania trestnej činnosti v súvislosti z vyradením nemocnice pre liečbu TBC a respiračných ochorení v Poprad-Kvetnica  ministrom Valentovičom v roku 2006. Následky sú hrozivé a desivé. Pacienti na toto závažné ochorenie sa nemajú možnosť  liečiť v špecializovanom zariadení.
Vyzvali sme dnes listom ministra zdravotníctva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici a veríme, že bude  akceptovaná naša výzva vo verejnom záujme občanov s  osobitným zreteľom a v primeranom čase nakoľko sa jedná o následky, ktoré ohrozujú zdravie a životy slovenských občanov.
Súčasne sme vyzvali aj nového predsedu VÚC Prešov p.Majeského, aby konal vo veci obnovenia štátnej nemocnice.
Poslali sme  v tejto súvislosti aj sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu pre zavádzajúcu reportáž TA3, aby začala konanie voči TA3 za dezinformácie v tejto kauze.
Prílohy:

 1. Tlačová správa
 2. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti podané GP SR
 3. Výzva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici podaná ministrovi zdravotníctva SR.
 4. Výzva novému predsedovi PSK p. Majerskému
 5. Sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu na TA3 pre zavádzajúce informácie, ktoré skresľujú kauzu Kvetnica a jej vinníkov.

S pozdravom
Ing. Viktor Béreš
0944 373 315
predseda mimoparlamentnej strany NAJ
Smaragdová 4
851 10 Bratislava
www.strana-naj.sk

Tlačová správa  14.11.2017

Podanie trestného oznámenie Generálnemu prokurátorovi
a výzva ministrovi zdravotníctva Druckerovi k obnoveniu nemocnice pre liečbu TBC a  respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici.  Výzva predsedovi PSK
Podanie sťažnosti úradu pre vysielanie a retransmisiu
 

Po podaní  trestného oznámenia zo dňa 18.10.2017 na p. R. Fica, pre  podozrenie z trestného činu Usmrtenia podľa §149 trestného zákona kvôli čomu podľa štatistiky Eurostatu na Slovensku predčasne zomrie z dôvodu vykrádania a nefunkčnosti zdravotníctva vyše 11. tis. nevinných slovenských občanov,  strana NAJ   podala 14. novembra 2017 trestné oznámenie vo veci protiústavnej  a nezákonnej likvidácie, na Slovensku v súčasnosti nenahraditeľnej, Špecializovanej nemocnice  respiračných chorôb v Poprade-Kvetnici v dôsledku čoho došlo k všeobecnému ohrozeniu zdravia a životov občanov obnovením výskytu tuberkulózy.  
Nemocnica založená v roku 1920, ktorá  sa špecializovala na pacientov s TBC a pľúcnymi chorobami, patrila medzi najznámejšie v bývalom Československu a po osamostatnení na Slovensku. Nemocnica mala svoje nezastupiteľné postavenie, pretože bola vhodná aj pre pacientov u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. 

Po voľbách v roku 2006,  ktoré vyhrala  politická strana Smer SD sa zamestnanci nemocnice stali rukojemníkmi sporu o  areál nemocnice medzi štátom a Pentou. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré ovládalo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu neuzavrelo zmluvu  s nemocnicou, čím táto prišla o 70% príjmov. Týmto rozhodnutím prišlo o  prácu 102 lekárov a zdravotných sestier. Za týmto rozhodnutím stáli ekonomicky vplyvné skupiny podnikateľov prepojených na politické špičky, ktoré mali záujem získať lukratívny objekt nemocnice v Kvetnici s rozsiahlym pozemkom. Areál nemocnice sa dostal do rúk účelovo zriadenej neziskovej organizácie, ktorá ho necháva už  9 rokov chátrať.

Strana NAJ preto okrem prešetrenia zákonnosti prevodu nemocnice prokuratúrou vyzvala ministra zdravotníctva Druckera a novozvoleného predsedu Prešovského samosprávneho kraja p.Majerského,  aby vo verejnom záujme občanov Slovenskej republiky a ich ústavou garantovaného práva na dostupnú zdravotnú starostlivosť podnikli všetky dostupné kroky  k obnoveniu činnosti nemocnice, ktorá bola zlikvidovaná  rozhodnutím za ktorým stál bývalý minister zdravotníctva - nominant SNS Ivan Valentovič.

V súvislosti s avizovaným podaním trestného oznámenia stranou NAJ, ktorá upozornila na túto kauzu, boli odvysielané  2. 11. 2017 TA3 a 10. 11. 2007 RTVS účelové a zavádzajúce reportáže na podnet  konateľa neziskovej organizácie Jána Bynca, ktoré mali verejnosť presvedčiť, že ide o bývalé kúpele z ktorých sa má stať sociálne zariadenie a nie o nemocnicu, čo sa nezakladá  na pravde. Skutočnosť, že objekt nemocnice bol zaradený na zoznam chránených pamiatok ešte 12. 1. 2016, bola verejnosti  prezentovaná ako aktuálna informácia. Z tohto dôvodu bola podaná Rade pre vysielanie a retransmisii sťažnosť pre porušenie zákona č. 380/2000 Z.z.
Je elementárnou povinnosťou Generálnej prokuratúry, ministerstva zdravotníctva a predsedu PSK, aby konali v záujme občanov v zmysle ústavy a legislatívy Slovenskej republiky. Ak tak neurobia ponesú plnú zodpovednosť za poškodenia zdravia a predčasné úmrtia  vlastných občanov o čom bude strana NAJ pravidelne informovať Európsku komisiu a zastupiteľské úrady členských štátov EÚ ako WHO (svetovú zdravotnícku organizáciu). V budúcnosti i čo nekonajú pochopiteľne ponesú zodpovednosť za nimi spôsobené úmrtia našich spoluobčanov.

 Prílohy:

1.Trestné oznámenie GP SR za podvody s nehnuteľnosťou bývalej nemocnice v Poprad-Kvetnica
2. Výzva ministrovi zdravotníctva p. Druckerovi na  zaradenie nemocnice Poprad -Kvetnica do siete štátnych nemocníc
3. Výzva predsedovi PSK p. Majerskému na obnovenie nemocnice Poprad –Kvetnica.

Ing. Viktor Béreš
predseda strany NAJ

Kontakt :     Strana NAJ,   Smaragdová 4, 851 10 Bratislava, info@strana-naj.sk,  0944 373 315, www.strana-naj.sk


http://www.hlavnespravy.sk/strana-naj-podala-trestne-oznamenie-pre-podozrenie-spachania-trestnej-cinnosti-v-suvislosti-z-vyradenim-nemocnice-pre-liecbu-tbc/1208684

https://www.news.sk/rss/clanok/2017/11/2181251/strana-naj-podala-trestne-oznamenie-pre-podozrenie-spachania-trestnej-cinnosti-v-suvislosti-z-vyrade/

http://www.parlamentnelisty.sk/profily/Nezavislost-a-Jednota-3043/clanek/-NAJ-ziada-ministra-Druckera-o-obnovenie-nemocnice-pre-liecbu-TBC-v-Kvetnici-433Ing. Viktor Béreš  (štatutár a predseda strany NAJ  - Nezávislosť a Jednota),  Smaragdová 4,                  Bratislava 851 10.

Vážený pán
Minister zdravotníctva SR
JUDr. Ing. Tomáš Drucker
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

           
Bratislava 14.11.2017

Vec:    Výzva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici  

             Vážený pán Minister zdravotníctva, vo verejnom záujme občanov Slovenskej republiky a ich ústavou garantovaného práva na dostupnú zdravotnú starostlivosť  si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste podnikli v súčinnosti s Generálnou prokuratúrou, na ktorú som podal dňa 14.11.2017 oznámenie o podozrení z trestnej činnosti, všetky dostupné kroky k obnoveniu riadnej prevádzky Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, ktorá bola zrušená priamym zavinením v dôsledku rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva po voľbách v roku 2006. V záujme občanov by malo byť preto morálnou povinnosťou ministerstva zdravotníctva napraviť rozhodnutie Vášho predchodcu.                                                       

            Nemocnica v Kvetnici pri Poprade založená v roku 1920, ktorá  sa špecializovala na pacientov s TBC a pľúcnymi chorobami, patrila medzi najznámejšie v bývalom Československu a po osamostatnení na Slovensku. Nemocnica mala svoje nezastupiteľné postavenie, pretože kvôli nižšej nadmorskej výške  bola vhodná aj pre pacientov s kardiovaskulárnymi ťažkosťami, ktorí nemohli byť hospitalizovaný v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. 

            V súvislosti so záujmom finančnej skupiny Penta o lukratívnu budovu nemocnice, vrátane rozsiahleho parku bola 2. 9. 2005 zriadená ministerstvom zdravotníctva SR a zamestnancami nemocnice nezisková organizácia s názvom Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o.,  Poprad – Kvetnica, IČO: 37886894 so sídlom: Kvetnica 414, 058 87 Poprad.
Keďže vo výpise  z registra neziskových organizácii 
http://www.ives.sk/registre/detailrno.do?action=uplny&formular=&id=149348
Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb Poprad-Kvetnica, n.o. - v likvidácii, v časti Zakladatelia pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené  žiadne mená a nie je známe ani kto bol štatutárom - riaditeľom, je preto potrebné mená týchto osôb  zistiť. Vo výpise  nie je uvedený ani  dátum ukončenia likvidácie.

            Po zmene vlády po voľbách v roku 2006,  ktoré vyhrala  politická strana Smer SD sa zamestnanci nemocnice stali rukojemníkmi sporu o  areál nemocnice medzi štátom a Pentou. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré ovládalo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, so zámerom vytlačiť Pentu z Kvetnice,   neuzavrelo zmluvu  s nemocnicou, čím táto prišla o 70% príjmov. Týmto rozhodnutím prišlo o  prácu 102 lekárov a zdravotných sestier.

Časový sled:

 • Rok1920 -Založenie nemocnice
 • 2. 9. 2005, v dôsledku vstupu finančnej skupiny Penta, ministerstvo zdravotníctva SR a zamestnanci nemocnice zriadili neziskovú organizáciu s názvom  Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica, IČO: 37886894 so sídlom: Kvetnica 414, 058 87 Poprad, v súlade s určeným predmetom činnosti: 
  - diagnostika a liečba akútnych i chronických nešpecifických chorôb respiračného systému a súvisiacich orgánov hrudníka, terapia pridružených ochorení. 
  - diagnostika a liečba tuberkulózy pľúc okrem multirezistentných foriem, zvlášť terapia pacientov s kardiálnou komorbiditou, u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. 
  - diagnostika a chemoterapia nádorov zameraná hlavne na karcinóm pľúc, pleurodéza malígnych pleurálnych výpotkov a intervenčná bronchoskopia ( elektrokauterizácia ) 
  - indikácia dlhodobej domácej oxygenoterapie pre pacientov zo spádovej oblasti 
  - špecializovaná ambulantná imunoalergiologická a onkologická starostlivosť, špecializovaná ambulantná pnemologická starostlivosť v obmedzenom rozsahu, zameraná hlavne na špecializované výkony (bronchoskopia, funkčná diagnostika, atď.) 
  - liečba pacientov vyžadujúcich intenzívnu respiračnú starostlivosť, stavov s ohrozením vitálnych funkcií vyžadujúcich kontinuálny monitoring, neinvazívna pľúcna ventilácia pozitívnym tlakom. 
  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude nezisková organizácia vykonávať najmenej 20 rokov od právoplatnosti rozhodnutia registrového úradu. 
 • V roku 2006  Všeobecná zdravotná poisťovňa na podnet ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča zrušuje zmluvu s nemocnicou.
 • 30. 6. 2008 začína likvidátor JUDr. Vladimír Šatník likvidáciu  Špecializovanej nemocnica respiračných chorôb n.o,  Poprad – Kvetnica.
 • 2. 6. 2009 PKB Invest s.r.o. v zastúpení PhDr. Jánom Byncom, PhD., Švábska 6814/38, 080 05 Prešov zakladá  neziskovú organizáciu s názvom Odborný liečebný a sociálny ústav n.o., Jilemnického 4, Prešov, PSČ 080 01, IČO: 42 092 396
 • 4. 9. 2009   Nezisková organizácia Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica  prevádza na základe dohody a  darovacej zmluvy  vlastníctvo na neziskovú organizáciu  Jána Bynca Odborný liečebný a sociálny ústav n.o  Prešov.
 •  12. 2. 2010  zaniká nezisková organizácia Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica.
 • 13. 11. 2017 strana NAJ podáva Generálnemu prokurátorovi SR oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti.

            Za rozhodnutím Všeobecnej zdravotnej poisťovne stáli evidentne ekonomicky vplyvné skupiny podnikateľov prepojených na politické špičky, ktoré mali záujem získať lukratívny objekt nemocnice v Kvetnici s rozsiahlym pozemkom.
Po parlamentných voľbách v roku 2006 predseda vlády Robert Fico nominoval do pozície ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča. Z funkcie odstúpil na vlastnú žiadosť 3. júna 2008 z osobných dôvodov, vystriedal ho Richard Raši. Na návrh vlády bol v júni 2008 menovaný za predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Z OR SR je  zistiteľné, že MUDr. Ivan Valentovič  podnikal vo viacerých spoločnostiach  okrem iných aj Kúpele Lučivná, a.s., Kúpele Lúčky a.s., Kúpele Štrbské Pleso, a.s a pôsobil na vedúcich postoch zdravotných poisťovní. V rokoch 1994 až 1998 pracoval vo Vzájomnej životnej poisťovni najprv ako riaditeľ sekcie poistenia, v roku 1997 postúpil do funkcie riaditeľa zdravotnej poisťovne. Od roku 1998 pôsobil v zdravotnej poisťovni Apollo, kde pracoval ako námestník generálneho riaditeľa. Odtiaľ v roku 2004 prešiel do Spoločnej zdravotnej poisťovne, kde bol generálnym riaditeľom, neskôr predsedom predstavenstva. Predsedníčkou predstavenstva Spoločnej zdravotná poisťovňa, a.s. bola po MUDr. Ivanovi Valentovi JUDr. Zuzana Zvolenská.

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.    Sídlo: Ondavská 3 , Bratislava 820 05         IČO: 35 936 835  zanikla v dôsledku zlúčenia  so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou  31.12.2009. Uvedené listinné dôkazy jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že  pre MUDr. Ivana Valentoviča nebol problém zariadiť, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa na základe politickej objednávky vypovedala zmluvu nemocnici  v Kvetnici, z čoho je zrejme, že nesie priamu zodpovednosť za likvidáciu nemocnice, ktorá sa dostala do vlastníctva pre tento účel zriadenej neziskovej organizácie.

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Valentovi%E8&MENO=Ivan&SID=0&T=f0&R=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Valentovič
https://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=MUDr.%20Ivan%20Valentovič%20%40Bratislava

  Z dostupných údajov publikovaných v médiách je zistiteľné, že do rekonštrukcie kuchyne  a zariadenia nemocnice  pred  jej zrušením boli   investované vysoké  finančné prostriedky pričom  nemocnica nebola zadlžená a ešte v roku 2007 ju ocenili manažérstvom kvality. K 31. 12. 2008 bola Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb Nezisková organizácia,  Poprad – Kvetnica v likvidácii zrušená.

            V presne nezistenom období došlo k rozpredaniu zariadenia nemocnice a zrekonštruovanej kuchyne, čím evidentne došlo k spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a nemožno vylúčiť, že tieto finančné prostriedky boli použité ako vklad do neziskovej organizácie zriadenej podnikateľom Jánom Byncom, ktorá  nemocnicu aj s pozemkami v súčasnosti vlastní.

            V roku 2009 bola budova nemocnice aj s rozsiahlym pozemkom s parkom  prevedená  dohodou a darovacou zmluvou do vlastníctva účelovo zriadenej neziskovej organizácie Odborný liečebný a sociálny ústav n.o., Jilemnického 4, Prešov, PSČ 080 01, IČO: 42 092 396  podnikateľa v oblasti stavebníctva Jána Bynca- konateľa a majiteľa  PKB invest s.r.o

                                                                    
Podľa zápisu v registri neziskových organizácii poskytujúcich  všeobecne prospešné služby vedeného Okresným úradom Prešov reg. č.  OVVS-264/2009-NO a údajov z registra registrových údajov má táto nezisková organizácia poskytovať tieto služby.
http://www.ives.sk/registre/detailrno.do?action=uplny&formular=&id=150834 
Druh všeobecne prospešných služieb:
Nezisková organizácia bude poskytovať:
1. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti (prevádzkovanie zdravotníckych zariadení) v rozsahu:
a)         špecializovanú ústavnú starostlivosť
b)         následnú zdravotnú starostlivosť
c)         špecializovanú ambulantnú starostlivosť
d)        diagnostiku a liečbu v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
e)         ubytovanie a stravovanie
f)         dopravnú zdravotnú službu
2. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších predpisov a humanitárna starostlivosť"
3. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
6. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
7. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
8. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

            Je dokázateľné, že nezisková organizácia bola zriadené účelovo a špekulatívne so zámerom získať areál nemocnice s pozemkami čo jednoznačne potvrdzuje skutočnosť, že nemocnica už 9 rokov chátra  bez akéhokoľvek využitia v rozpore s predmetom činnosti neziskovej organizácie. Existuje preto dôvodné podozrenie, že sa jedná o podvodné založenie neziskovej organizácie, čo potvrdzuje samotný výpis OR SR podnikateľa Jána Bynca, ktorý podniká v oblasti stavebných prác a je známy viacerými medializovanými kauzami a kontaktmi na politikov. Jeho spoločnosť PKB Invest s.r.o. nemá v predmete činnosti  poskytovanie zdravotníckych ani sociálnych služieb a zjavne ide o porušovanie viacerých zákonov vrátane trestného činu podvodu. Upozorňujem na skutočnosť, že ak nezisková organizácia s predmetom činnosti liečebné a sociálne služby vlastní  nemocnicu  a 9 rokov ju nechá chátrať ide buď  o svetový unikát alebo o trestný čin podvodu!
                                                            
            Zrušením nemocnice na liečbu TBC, ktorá je označovaná ako nebezpečná nákazlivá choroba,  evidentne došlo aj k  spáchaniu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa  resp. všeobecnému ohrozeniu tým, že  nemocnica bola pred 9 rokmi zrušená a bacilonosiči s TBC z radov ľudí v sociálnej núdzi dnes ohrozujú zdravie  verejnosti, keďže ich  nikto nelieči.  V tejto súvislosti poukazujem na obnovenie výskytu tzv. choroby chudobných –TBC na východnom Slovensku kde sa už v roku 2014 potvrdil výskyt TBC vo vyše 400 prípadoch z toho bolo 38 detí.

               Upozorňujem aj na to, že v súvislosti s avizovaným podaním trestného oznámenia boli odvysielané  2. 11. 2017 TA3 a 10. 11. 2007 RTVS účelové a zavádzajúce reportáže s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote na podnet  konateľa neziskovej organizácie Jána Bynca, ktoré mali verejnosť presvedčiť, že ide o bývalé kúpele z ktorých sa má stať sociálne zariadenie a nie o nemocnicu, čo sa nezakladá  na pravde.  Skutočnosť, že objekt nemocnice bol zaradený na zoznam chránených pamiatok ešte 12. 1. 2016, bola verejnosti  prezentovaná ako aktuálna informácia. Z tohto dôvodu bola podaná Rade pre vysielanie a retransmisii sťažnosť pre porušenie zákona č. 380/2000 Z.z.

Vážený pán minister, verím, že výzva strany NAJ k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici  bude ministerstvom zdravotníctva akceptovaná vo verejnom záujme občanov s  osobitným zreteľom  a v primeranom čase nakoľko sa jedná o následky, ktoré ohrozujú zdravie a životy slovenských občanov.  Pre obnovenie činnosti nemocnice na pôvodný účel-liečbu TBC a respiračných chorôb, je tiež nevyhnuté  nielen preskúmať zákonnosť prevodu nemocnice do vlastníctva špekulantov,  ale hlavne čo najskôr  obnoviť v nemocnici v Kvetnici riadnu  činnosť, aby mohla plniť účel pre ktorý bola v roku 1920 zriadená.  Preto s jej obnovou a zaradením do siete štátnych nemocníc neotáľajte, je to v záujme občanov Slovenskej Republiky. Žiadam Vás o jasné kroky.


Ing. Viktor Béreš
predseda strany NAJ

Na vedomie:
Európska komisia
Zastupiteľské úrady členských  štátov EÚ


Ing. Viktor Béreš  (štatutár a predseda strany NAJ  - Nezávislosť a Jednota),  Smaragdová 4,                  Bratislava 851 10.

Vážený pán
Predseda PSK
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odoslane na e-mailové adresy: podatelna@levoca.sk, primator@levoca.skmilan.majersky@levoca.sk
           
Bratislava 14.11.2017

Vec:    Výzva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici  

            Vážený pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, gratulujem  v mene strany NAJ k zvoleniu do funkcie predsedu PSK a prajem Vám, aby ste nesklamal dôveru občanov, ktorí Vám dali vo voľbách do VÚC svoj hlas. Iste veľmi dobre viete, že jednou zo základných povinností VÚC je zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých  občanov bez rozdielu a výnimiek. Vo verejnom záujme občanov Slovenskej republiky a ich ústavou garantovaného práva na dostupnú zdravotnú starostlivosť  si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste podnikli v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR, všetky dostupné kroky k obnoveniu prevádzky Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, ktorá bola zrušená v dôsledku chybného a zrejme aj nezákonného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva a Všeobecnej zdravotnej poisťovne  po voľbách v roku 2006. V prílohe Vám zároveň predkladám oznámenie o podozrení z trestnej činnosti ku ktorej došlo v súvislosti s prevodom areálu nemocnice na účelovo zriadenú neziskovú organizáciu stavebnej spoločnosti PKB Invest, s.r.o. Jána Bynca, podané Generálnemu prokurátorovi SR  ako aj výzvu odoslanú ministrovi zdravotníctva. 
Z týchto podaní je zrejme, že za nečinnosti Vášho predchodcu, predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka, došlo k bezprecedentnej likvidácii špecializovanej nemocnice na liečbu TBC, za ktorú na Slovenku neexistuje  adekvátna  náhrada.  Týmto došlo nielen k závažnej ekonomickej trestnej činnosti, keďže areál sa dostal do rúk špekulantov s vysokou pravdepodobnosťou prepojených s bývalým predsedom PSK ale aj k všeobecnému ohrozeniu na zdraví a živote občanov.
Nemocnica v Kvetnici pri Poprade založená v roku 1920, ktorá  sa špecializovala na pacientov s TBC a pľúcnymi chorobami, patrila medzi najznámejšie v bývalom Československu a po osamostatnení na Slovensku. Nemocnica mala svoje nezastupiteľné postavenie, pretože kvôli nižšej nadmorskej výške  bola vhodná aj pre pacientov s kardiovaskulárnymi ťažkosťami, ktorí nemohli byť hospitalizovaný v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. 
Je evidentné,  že nezisková organizácia bola zriadené účelovo a špekulatívne so zámerom získať areál nemocnice s pozemkami čo jednoznačne potvrdzuje skutočnosť, že nemocnica už 9 rokov chátra  bez akéhokoľvek využitia v rozpore s predmetom činnosti neziskovej organizácie. Spoločnosť PKB Invest s.r.o. nemá v predmete činnosti  poskytovanie zdravotníckych ani sociálnych služieb a zjavne ide o porušovanie viacerých zákonov.

            Nakoľko TBC je  nebezpečnou nákazlivou chorobou,  evidentne došlo aj k  spáchaniu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa  resp. všeobecnému ohrozeniu tým, že  nemocnica bola pred 9 rokmi zrušená a bacilonosiči s TBC z radov ľudí v sociálnej núdzi dnes ohrozujú zdravie  verejnosti, keďže ich  nikto nelieči.  V tejto súvislosti poukazujem na obnovenie výskytu tzv. choroby chudobných –TBC na východnom Slovensku kde sa už v roku 2014 potvrdil výskyt TBC vo vyše 400 prípadoch z toho bolo 38 detí.  Vo viacerých  azylových domoch, vrátane azylového domu  farára Mariána Kufu,  je množstvo ľudí v sociálnej núdzi u  ktorých je riziko výskytu TBC, keďže povinné vyšetrenia röntgenu  pľúc sa už dávno nevykonávajú a chorí ľudia z týchto skupín k lekárovi buď nechodia vôbec alebo sú ošetrovaný keď u nich choroba už prepukne a na liečbu je neskoro.

            Vyzývam Vás preto vo verejnom záujme, keďže ako predseda budete môcť rozhodovať o prideľovaní stavebných zákaziek pre PSK, ktorých  dodávateľom je spoločnosť PKB Invest, s.r.o. Jána Bynca, ktorého nezisková organizácia vlastní areál  bývalej nemocnice  v Kvetnici, aby ste podnikli všetky právne kroky k zrušenia podvodného vlastníctva nemocnice v Kvetnici neziskovou organizáciou založenou konateľom PKB Invest, s.r.o.: 

Prvým krokom by mal byť návrh dohody, v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva, aby nezisková organizácia  darovacou zmluvou previedla celý areál nemocnice na VÚC alebo ministerstvo zdravotníctva.

            Pokiaľ to Ján Bync  odmietne ukončí s ním PSK všetky zmluvy na stavebné zákazky k čomu by ste mal vyzvať aj predsedu Košického samosprávneho kraja. Vo veci je už stranou NAJ  podaný podnet Generálnej prokuratúre SR, keďže nezisková organizácia s predmetom činnosti zdravotné a sociálne služby tieto neposkytuje z čoho je zrejme, že sa jednalo o podvod so zámerom získať nemocnici do vlastníctva a po čase, keď  ľudia zabudnú, ju využiť na podnikateľské účely pod zásterkou poskytovania sociálnych služieb.  Je všeobecne známe, že v Kvetnici už zariadenie na poskytovanie služieb Seniorpark n.o. existuje a pre tento účel sa dá využiť už roky chátrajúca bývalá administratívna a správna budova nemocnice.

               PSK v zmysle svojej povinnosti zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť  pre občanov nevyhnutné potrebuje, aby bola   v nemocnici v Kvetnici obnovená riadna činnosť pre účel liečenia TBC a pľúcnych chorôb pre ktorý bola nemocnica zriadená. Toto malo byť už dávno psou povinnosťou predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka, ak by mu išlo skutočne o záujmy občanov a nie o kšefty a klientelizmus s ním spriaznených podnikateľov.

               Upozorňujem aj na to, že v súvislosti s avizovaným podaním trestného oznámenia boli odvysielané  2. 11. 2017 TA3 a 10. 11. 2007 RTVS účelové a zavádzajúce reportáže s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote na podnet  konateľa neziskovej organizácie Jána Bynca, ktoré mali verejnosť presvedčiť, že ide o bývalé kúpele z ktorých sa má stať sociálne zariadenie a nie o nemocnicu, čo sa nezakladá  na pravde. Skutočnosť, že objekt nemocnice bol zaradený na zoznam chránených pamiatok ešte 12. 1. 2016, bola verejnosti  prezentovaná ako aktuálna informácia. Z tohto dôvodu bola podaná Rade pre vysielanie a retransmisii sťažnosť pre porušenie zákona č. 380/2000 Z.z.

             Vážený pán predseda PSK, verím, že výzva strany NAJ k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici  bude Vami akceptovaná vo verejnom záujme občanov s  osobitným zreteľom  a v primeranom čase nakoľko sa jedná o následky, ktoré ohrozujú zdravie a životy slovenských občanov.  

Prílohy:

 1. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti podané GP SR
 2. Výzva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici   podaná ministrovi zdravotníctva SR                                                                       

                                                                                                          Ing. Viktor Béreš
predseda strany NAJ
Na vedomie:
Európska komisia
Zastupiteľské úrady členských  štátov EÚ


 
   PRINT RSS

Hlavná stránka