"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

EK potvrdila prijatia listu adresovaného predsedovi Junkersovi vo veci podpory strany Smer -SD kandidáta Chudíka na župana PSK, podozrivého z klientelizmu a prepojenia na osoby spájané s mafiou

OTVORENÝ LIST KANDIDÁTA NA ŽUPANA PREDSEDOVI VLÁDY RÓBERTOVI FICOVI

         

František Bednár, Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

 

  Vážený pán                                                              
  Predseda vlády Slovenskej republiky
  JUDr.  Róbert Fico

KANCELÁRIA PREDSEDU VLÁDY

  Nám. slobody 1
  813 70 Bratislava

                                                                      
                                                                                               Poprad 26. 8. 2017
Otvorený list

Vážený pán predseda vlády, keďže ani jeden z ôsmich kandidátov na župana PSK, vrátane kandidáta Kotlebovej  ĽS-NS, nenašiel k tomu odvahu, dovolil som si Vás osloviť nielen ako premiéra ale  aj predsedu strany Smer-SD a vyzvať k prehodnoteniu podpory  kandidáta na župana PSK MUDr. Petra Chudíka, ktorého som vyzval, aby nekandidoval v novembrových voľbách  z dôvodu jeho podnikateľských činností, ktoré sú  zjavne v konflikte s funkciou župana, ako aj  z dôvodu jeho kontaktov s osobami spájanými v médiách s mafiou. Podrobnosti sú uvedené v otvorenom liste –výzve predsedovi PSK, ktorý  je prílohou tohto listu.   

Vážený pán predseda vlády, v súvislosti s odvolaním ministra školstva vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana ste vyhlásili, citujem:
"Žiadna zo strán vládnej koalície si nemôže dovoliť takto hazardovať s dôverou verejnosti,"
Skutočnosti uvedené vo výzve županovi  PSK sú natoľko závažné, že v každom demokratickom štáte EÚ, teda hlavne v štátoch tzv. jadra, ktorého súčasťou  by mala byť podľa Vás aj Slovenská republika, by boli dôvodom k odstúpeniu z politickej funkcie, resp. k stiahnutiu kandidatúry.  Podpora kandidáta Petra Chudíka stranou Smer-SD  je preto hazardovaním s dôverou verejnosti a poškodzovaním strany Smer-SD v očiach občanov Slovenskej republiky ako aj voličov tejto strany. 
Ak Vám skutočne ide o záujmy Slovenska ako členskej krajiny Európskej  únie a demokratické hodnoty a princípy na ktorých základoch vznikla, je v príkrom rozpore ak na jednej strane odvolávate ministra Plavčana, nominanta SNS, zdôvodňujúc to  obnovením dôvery verejnosti a na druhej podporujete kandidáta na župana, ktorého meno sa spája s konfliktom záujmov a kontaktmi s osobami prepojenými s organizovaným zločinom.

Vážený pán predseda vlády, ak majú byť Vaše slová naozaj úprimne, dovolím si upriamiť vašu pozornosť na slová predsedu NR SR a predsedu SNS Andreja Danka, citujem:
„Ak má naozaj vláda taký záujem o boj proti korupcii, musí ísť sama príkladom. Pre žiadneho ministra, ani pre verejného činiteľa, nemôže byť problémom podrobne zdokladovať celý svoj majetok,“ vyhlásil Andrej Danko.

„Pre každého, kto je v politike, vo vláde, či na rôznych štátnych postoch, musí byť samozrejmé, že vie zdokladovať každé jedno euro, alebo kúpu nehnuteľnosti, či drahého auta a šperku,“ dodal. SNS chce tiež navrhnúť vytvorenie komisie, ktorá bude na návrhu nového spôsobu zverejňovania majetku pracovať.
S odkazom na uvedené, ak to strana Smer –SD, ktorej ste predsedom, myslí s obnovou dôvery skutočne vážne, malo by byť jej povinnosťou vyzvať všetkých kandidátov na županov, ktorých strana Smer-SD podporuje na županov, menovite pána Chudíka, k zverejneniu nárastu jeho  majetku za 15 rokov od kedy je vo funkcii predsedu PSK.

Príloha:
Otvorený list –výzva predsedovi PSK Prešov zo dňa 14. 8. 2017

S úctou

                        František Bednár

Na vedomie:

Secretariat-General
Council of Europe,
Avenue de l'Europe F-67075
Strasbourg Cedex,
France

Secretariat-General
European Commission
Vážený pán predseda
Jean-Claude Juncker
Rue de la Loi 200/ Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

 

http://fb102.blog.pravda.sk/2017/08/26/otvoreny-list-predsedovi-vlady-robertovi-ficovi/


Otvorený list –výzva predsedovi PSK Prešov

Vážený pán
Predseda PSK Prešov
MUDr. Peter Chudík
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Poprad 14. 8. 2017


Vážený pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, ste už pätnásty  rok predsedom Prešovského samosprávneho kraja a v novembri 2017 budete určite opäť kandidovať. Pri vysokom počte kandidátov a Vašich medializovaných skúsenostiach o podozrení zo získavania hlasov  rómskej komunity je viac ako isté, že budete opäť zvolený. Ako občan Popradu, ktorý patrí do PSK Prešov, som za žiaľ dozvedel o skutočnostiach, ktoré ma ovplyvnili k napísaniu tejto výzvy a ktoré by boli v každom demokratickom štáte dôvodom na odstúpenie z funkcie, resp. prehodnotenia rozhodnutia kandidovať.

Slovenská republika, ktorá sa po porážke nacistického Nemecka dostala na vyše 40 rokov do sovietskej sféry, nemá skúsenosti s demokraciou a jej základnými princípmi, medzi ktoré patrí aj nepísané pravidlo  politickej etiky a zodpovednosti, ktoré bezprostredne súvisí so sebareflexiou, schopnosťou priznať si chybu a odstúpiť z funkcie.

Hoci nepredpokladám, že aj slovenskí  politici budú akceptovať tento eticky a nepísaný zákon, vyzývam Vás, aby ste zvážili svoju kandidatúru v tohtoročných voľbách do VÚC, pretože, žiaľ, Vaše meno a Vaše podnikateľské aktivity sú spájané s ľuďmi, ktorých  verejne v médiách a vydaných publikáciách nazývajú organizovaným zločinom alebo mafiou. V snahe predísť obviňovaniu mojej osoby zo zaujatosti voči  Vám sa v tejto výzve odvolávam výlučne na oficiálne publikované skutočnosti.

Vážený pán predseda PSK Prešov, podľa výpisov z obchodného registra SR a portálu finstat.skhttps://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=MUDr.%20Peter%20Chud%C3%ADk%20%40Sabinov ste spoluvlastníkom viacerých spoločností, okrem iných, spoločnosti 1.FVE a 2. FVE Humenné, ktoré prevádzkujú solárne elektrárne na východnom Slovensku.
Dôkaz:
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=192807&SID=8&P=1
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=194026&SID=8&P=1

Keďže podľa úplného výpisu z obchodného registra ste spolu s Vašim spoločníkom Františkom Závackým, od 27.4. 2011 spoluvlastníkom spoločností 1.FVE a 2. FVE,  Humenné so sídlom v Poprade.
Od 9.11.2010 do 17.1. 2011 je v obchodnom registri evidovaná v spoločnosti 1. FVE Humenné osoba, Milan Kušmírek z Kežmarku. V spoločnosti 2. FVE Humenné je v obchodnom registri evidovaná táto osoba od  1. 12. 2010 do 17.1. 2011. 
Osobu kežmarského podnikateľa Milana Kušmireka alias "Ježko", označujú slovenské médiá za mafiána. Napríklad týždenník Plus 7 dní, ktorý poukázal na viaceré obchody podnikateľa Borisa Kollára s podtatranskou mafiou:
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/kollarov-razny-krok-zbavuje-popularneho-radia.html

               O spomínanom Kežmarčanovi píše vo svojich knihách aj Gustáv Murín, konkrétne napríklad v titule s názvom Mafia na Slovensku, kde podrobne opisuje prepustenie Mikuláša Černáka z väzenia v Ilave a jeho návrat do zločineckej bandy pod Tatrami.

               Vážený pán predseda PSK Prešov, pýtam sa Vás aj v mene občanov Prešovského samosprávneho kraja, aby ste vysvetlili či je pravdou, že ste údajne kupovali spoločnosti 1.FVE a 2. FVE,  Humenné od Milana Kušmireka a tiež vysvetlili, čo Vás s ním spája? Voliči, ktorí Vám dali vo voľbách dôveru majú právo poznať pravdu a Vy by ste mali vyvrátiť každé podozrenie z kontaktov na osoby spájané s  mafiou.

Keďže existuje aj dôvodné podozrenie z kontroverzného a nejasného  podnikania v oblasti fotovoltaických elektrárni a poberania vysokých dotácii, Vaše tvrdenie, ktoré ste uviedli pre média, že konateľom týchto spoločností so sídlom v Poprade,  ktoré získali od štátu dotáciu na obnoviteľné zdroje vo výške 11 mil. Eur, je František Závacký, - údajne rodinný príslušník popradského primátora,  a že Vy ste len spoločníkom, čo má byť podľa Vás  v súlade so zákonom o konflikte záujmov, potvrdzuje, že sa minimálne jedná o neetické a špekulatívne obchádzanie  zákona v rozpore s dobrými mravmi. Mali by ste vyvrátiť podozrenie, že  zneužívanie inštalácie solárnych elektrárni je sofistikované organizované  zneužívanie dotácii, pri ktorom sa s politikmi prepojení podnikatelia dostávajú k bonitnej pôde a poškodzujú rozvoj poľnohospodárstva. Výsledný finančný efekt fotovoltaiky je sporný, ako dokazujú výsledky hospodárenia Vašich spoločností, ktoré sú podľa finstatu dlhodobo v červených číslach, resp. strata jednej spoločností prevyšuje zisk druhej. https://www.finstat.sk/45918643
Spoločnosť 1. FVE HUMENNÉ s.r.o. v roku 2016 znížila stratu o   33 % na -42 429 € a tržby jej klesli o   6 % na 432 974 €.
https://www.finstat.sk/45918686
Spoločnosť 2. FVE HUMENNÉ s.r.o. sa v roku 2016 dostala do zisku z -21 052 € na 18 106 € a tržby jej klesli o   8 % na 423 913 €.
Taktiež sa pýtam, aby ste uviedli aký konkrétny reálny prospech z podpory obnoviteľných energií a Vašich podnikateľských aktivít mal PSK Prešov?

               Vážený pán predseda PSK Prešov, keďže nejde o prvý medializovaný prípad spájania Vašej osoby s ľuďmi označovanými ako organizovaný zločin alebo mafia, vyzývam Vás, aby ste verejnosti odpovedal, prečo ste žiadal bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica, aby omilostil,  vtom čase odsúdeného bývalého majiteľa Tatravagónky Poprad Ondreja Žembu a čo Vás s ním spája? O tomto prípade písal denník sme v článku s názvom Lipšic: Chudík nie je slušný, žiadal omilostiť odsúdeného, zo dňa 8.12.2005.
http://www.sme.sk/c/2501138/lipsic-chudik-nie-je-slusny-ziadal-omilostit-odsudeneho.html
Pre denník Sme ste vtedy uviedli, citujem: "Mne, ako predsedovi vyššieho územného celku, išlo jedine o zamestnanosť regiónu," povedal Chudík v stanovisku pre SME. "Išlo o majoritného vlastníka firmy, ktorá v regióne zamestnávala v tom čase okolo 2500 ľudí." O podporné stanovisko ho vraj požiadal Žemba listom. "S pánom Žembom sa nepoznám a ani nestretávam." V rozpore s Vaším tvrdením, Vás údajne videli ľudia v spoločnosti vtedajšieho majiteľa Tatravagónky, ktorý mal zamestnancom následne odporúčať, aby Vám vo voľbách dali svoj hlas.

Určite Vám ako verejnému činiteľovi muselo byť známe, že Ondrej Žemba a Milan Kušmirek sú pod Tatrami dlhé roky známi ako nerozlučná podnikateľská dvojica. Spoločne vlastnia  respektíve vlastnili desiatky obchodných spoločností. Niekdajšie impérium postavené aj na základoch divokej privatizácie z čias  mečiarizmu sa v súčasnosti scvrklo už iba na zopár fungujúcich podnikov. Žemba s Kušmirekom napríklad údajne ovládali pre nich kľúčového obchodníka s pohonnými hmotami a vlastnou sieťou čerpacích staníc – spoločnosť Oktan, ktorú ale približne pred dvomi rokmi oficiálne predali Ukrajincom z Petroltrans-u. K ďalším spoločným firmám patrí kežmarská pekáreň Gros alebo voľnočasová spoločnosť Ski Park Vyšné Ružbachy. Niet teda pochybností o vzájomnej previazanosti spomínaných podnikateľov a existuje aj dôvodné podozrenie z ich previazanosti zo špičkami vládnej strany v Prešovskom kraji minimálne cez Vašu osobu, ktorá  po Milanovi Kušmirekovi prevzala spomínané fotovoltaické elektrárne v Humennom.

            Určite je Vám je tiež známe, že Ondrej Žemba ostal ako jediný z troch spoluvlastníkov Tatravagónky v Poprade na žive.
Steinhübel alias Žaluď bol zastrelený a bývalý prednosta Okresného úradu za HZDS, ktorého aj Vy ste boli členom, Ing. Vladimír Bachleda, bol zavraždený a časť jeho telesných pozostatkov bola identifikovaná po 18 rokoch.  Redaktorka týždenníka Plus7 dní Martina Ruttkayová v článku zo dňa 4. 4. 2016, s názvom Šikovný Boris Kollár: Boháčovi sa darilo aj vďaka peniazom od štátu, http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/kollarov-razny-krok-zbavuje-popularneho-radia.htmluvádza, citujem: Milan Kušmirek, alias Ježko, je známy bos podtatranského podsvetia, obchodný partner a osobný priateľ Ondreja Žembu. Ten je v tomto regióne hlavou podsvetia. Mária Žembová je matkou Ondreja Žembu. Sám Žemba sa zmocnil Tatravagónky Poprad po tom, ako záhadne zmizol podnikateľ a prednosta Okresného úradu v Poprade za HZDS Vladimír Bachleda. Od začiatku existovalo podozrenie, že Bachledu zavraždili. Viaceré informácie poukazujú na to, že jeho likvidáciu vykonal Mikuláš Černák práve na objednávku Ondreja Žembu.
Za viaceré vraždy odsúdený Mikuláš Černák vo svojej knihe„Prečo som prelomil mlčanie“ Ondreja Žembu, označil ako objednávateľa vraždy mafiána Róberta Holuba.
http://foaf.sk/firmy/41903  http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=6459&SID=8&P=1

Vážený pán predseda PSK Prešov, na základe uvedených medializovaných skutočností Vás preto vyzývam, aby ste zvážili svoju kandidatúru vo voľbách do VÚC 4. novembra 2017 a ak Vám ide naozaj o rozvoj a dobré meno Prešovského samosprávneho kraja, svojím odstúpením z kandidatúry, dali možnosť získať post župana aj  iným kandidátom, ktorých mená nie sú spájané s osobami z kruhov organizovaného zločinu a nevenujú sa  svojim podnikateľským aktivitám, čo bude zárukou, že sa budú venovať v prvom rade  práci župana. Nedávno ste sa zúčastnili V Gaboltove na  spoločnej modlitbe k Matke Božej, ako uvádzate na svojej webovej stránke. Ak ste skutočne veriaci, prosím Vám preto, aby ste už vo voľbách v roku 2017 nekandidovali.

                                                                                               František Bednár


S príspevkom súvisiace:

Výsledky potvrdili, že osadníci volili Chudíka s Hagyarim

https://presov.korzar.sme.sk/c/5114255/vysledky-potvrdili-ze-osadnici-volili-chudika-s-hagyarim.html

Ako si kúpiť rómsky hlas? V osadách bodoval najmä Smer
https://www.aktuality.sk/clanok/324677/ako-kupit-romsky-hlas-v-osadach-bodoval-najma-smer/

Namiesto poslancov Smeru Kubánka s Chudíkom sú vinní Rómovia z Lomničky
https://dennikn.sk/607815/namiesto-poslancov-smeru-kubaneka-s-chudikom-su-vinni-romovia-z-lomnicky/

   PRINT RSS

Hlavná stránka