"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

ZA KOHO KOPE POPRADSKÝ PRIMÁTOR JOZEF ŠVAGERKO 2.

 

NECENZUROVANÝ SPRAVODAJ  č. 1
           ZA LEPŠÍ POPRAD                     

 Verzia PDF Náklad 20 000 ks.
Odmeny pre podporovateľov vo voľbách, rodinných príslušníkov a kamarátov


Vážení Popradčania, tento informačný a naozaj aj necenzurovaný spravodaj vznikol preto, lebo po nástupe primátora Ing. Jozefa Švagerka si opäť, podobne ako pred rokom 1989, určitá skupina ľudí, ktorá sa dostala k moci a dnes hlavne k peniazom, vytvorila monopol na pravdu o dianí  v našom meste. Za riaditeľa, aj z vašich daní financovanej TV Poprad, si v zinscenovanom výberom konaní dosadili svojho človeka, ktorý bude spolu s miestnymi novinami zárukou toho správneho a hlavne ich výkladu pravdy.  Preto, ak si chcete porovnať to, čo vám servírujú  a dozvedieť sa aj o tom, o čom nepíšu, odporúčam vám prečítať si tento spravodaj, ktorý bude až do volieb v roku 2018 prinášať necenzurované informácie aj s prispením odvážnych občanov Popradu, ktorí sa nedali zastrašiť alebo kúpiť. Veľmi rád privítam aj vaše príspevky.

Pán primátor nám v treťom roku vo funkcii akosi spyšnel, čoho dôkazom je, že na výzvu z januára tohto roku, v ktorej boli uvedené jeho tri zlyhania, neodpovedal  a jedinou reakciou bolo podanie trestného oznámenia za ohováranie jeho rodinným príslušníkom, rovnako ako v čase Mečiarizmu, za ktorým sa zbabelo skrýva.

Prvé zlyhanie sa týkalo snahy vedenia mesta a jeho spoločnosti zastúpenej primátorovým rodinným príslušníkom, konateľom Pohrebno - cintorínskych služieb s.r.o., Františkom Švirlochom,  o drastické niekoľkonásobné zvýšenie poplatkov o 300 až 500% za hrobové miesta.
Za úspech považujem, že od tohto návrhu odstúpili a rozhodli sa ceny zvyšovať postupne a menej nápadne. V tejto  súvislosti  je na mieste otázka,  čo by sa stalo, ak by sa nikto neozval?  Bol to len pokus ako zistiť kam až môžu vo svojej bohorovnosti a arogantnej nenásytnosti po peniazoch Popradčanov zájsť? Pýtam sa preto, ak sa chvália, že mesto má na rozdiel od iných miest finančnú rezervu údajne vo výške  9 mil. eur, ktorú zdedilo po predošlom  primátorovi  a z ktorej chcú v roku 2017 investovať vyše 4 mil. eur, bolo vedenie mesta nútené až k takému nehanebnému zvyšovaniu cien za hrobové miesta a cintorínske  služby?  Pýtam sa, kde ostal odkaz Ježiša Krista o skromnosti a nezištnej pomoci blížnemu, veď pán primátor sa podobne ako jeho súkmeňovci z KDH, Ján Čarnogurský, či Ján Figeľ, navonok hlási ku kresťanstvu a pritom  skutočné kresťanské princípy bohapusto popierajú a skôr ako Bohu, slúžia zlatému teľaťu. 

Druhé zlyhanie bolo nielen zlyhaním, ale aj absolútnou defraudáciou sľubu a slov primátora, ktorý si z úst urobil záchod, keď ako konateľ novovzniknutej Popradskej energetickej spoločnosti verejne  sľúbil, že všetci zamestnanci Veolie Energie Poprad, ktorí chcú pracovať v prospech Popradčanov, budú mať zaručené svoje pracovné pozície aj v novej spoločnosti PES a nebudú žiadne kamarátske nominácie.
Aká bola ale realita? Skúsených odborníkov nezamestnali, hoci podpísali pracovné zmluvy len preto, lebo prijali odstupné od Veolie, na ktoré mali nárok podľa kolektívnej zmluvy. Bez výberového konania bol na miesto vedúceho dispečingu prijatý rodinný príslušník primátora, s ktorým v minulosti ešte Dalkia ukončila pracovný pomer. Reakciou na moju výzvu uverejnenú na stránke www.necenzurovane.net bolo podanie trestného oznámenia, práve bratrancom  primátora Jánom Švirlochom, ktorý sa urazil za to, že som vo výzve uverejnil to, o čom vtedy vedel každý zamestnanec Dalkie, teda že Dalkiu ako energetik opustil nedobrovoľne, za údajné prešľapy. Na toto účelové trestné oznámenie, ktorým by ma chcela radnica zastrašiť, som reagoval podaním trestného oznámenia za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, keďže bývalý energetik a súčasný vedúci dispečingu nepreukázal svoju odbornosť pri objednaní množstva plynu na rok 2017, čo PES vzhľadom na prekročenie denných maxím v januári stálo pokutu tisícov eur od SPP. Pochopiteľne, mestská spoločnosť sa s týmto v médiách nepochválila a odberatelia tepla – občania Popradu ani nevedia, čo všetko im zarátajú do ceny tepla a rovnako nevedia nič o praktikách PES, ktorá v januári znižovala vykurovacie krivky bez upovedomenia a súhlasu odberateľov, aby takto znížila množstvo odobraného plynu. Nechcem týmto tvrdiť, že teplo nebude po ukončení pôsobenia zahraničnej spoločnosti lacnejšie, ale položme si otázku, či by teplo nemohlo byť ešte lacnejšie, keby PES riadili kompetentní odborníci, ktorí by nedopustili, aby spoločnosť odmietla z urazenej ješitnosti zamestnať bez náhrady odborníkov, vrátane elektrotechnika, čoho výsledkom okrem iného je aj to, že spojenie so 14 odovzdávacími stanicami na sídlisku v Matejovciach ešte ani v marci nebolo ukončené, hoci podľa plánu malo byť funkčné ešte v decembri 2016?

Pri treťom zlyhaní, ktoré  sa týkalo  zámeny pozemkov  s doplatkom v prospech špekulantov, ktorých rukojemníkmi sa stali obyvatelia Kvetnice, ktorí po odpredaji pozemkov aj s cestou  parkujú na cudzích pozemkoch,  sa mesto žiaľ stalo  spolupáchateľom špekulantov s pozemkami a  poškodení svojho majetku a tým aj občanov Popradu o sumu bezmála 200 000 eur.

Namiesto právneho riešenia v prospech občanov,  návrhom na vklad vecného bremena a vydanie neodkladného opatrenia, na čo som primátora upozorňoval, 23. 2. 2017 primátor nechal o zámene hlasovať. Zámena len tesne neprešla vďaka poslancom, ktorí svoj názor prehodnotili a hlasovali proti a vďaka neprítomnosti jedného z poslancov.  Pýtam sa, za koho kope primátor, ako o tom píšem podrobne v príspevku uverejnenom na internetovej stránke http://necenzurovane.net/naj/naj10.html,  ak sa takto rozhodol? Ide zo strany vedenia mesta o úmyselné konanie, pri ktorom sa mesto stáva spolupáchateľom špekulantov s pozemkami alebo o vydieranie? Zarazil ma arogantný postoj primátora, ktorý na otázku, čo bude teraz s obyvateľmi Kvetnice?, urazene odpovedal, aby sa obrátili na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí hlasovali proti. Takto sa predsa nespráva primátor, ktorý je primátorom všetkých občanov. Pľuvancom  obyvateľom Kvetnice je, že v identicky rovnakom prípade vydierania zastupuje  týchto pseudopodnikateľov  právnik, ktorý má s mestom podpísanú lukratívnu zmluvu na poskytovanie právnych služieb.
Na túto otázku by mohla  odpovedať Generálna prokuratúra SR, na ktorú som sa obrátil s podnetom pre podozrenie z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a to nielen v tomto prípade, ale aj v prípade podozrenia z manipulácie verejného obstarávania, podozrenia z predražovania stavebných prác, podozrenia z manipulovania výberových konaní a podozrenia z neoprávnene vyplatených odmien viceprimátorom mesta Poprad. Chcem touto cestou poďakovať všetkým občanom, ktorí nie sú ľahostajní k veciam verejným a upozornili ma na tieto prípady.

Čoraz viac sa potvrdzuje, že situácia v nakladaní s verejnými financiami sa vymkla spod kontroly  a o dohadzovaní kšeftov sponzorom a politicky spriazneným osobám rozhoduje len primátor, 1. viceprimátor Igor Wzoš a ich suita. Pokiaľ ste vo voľbách v roku 2014 nepatrili k  podporovateľom primátora, máte jednoducho smolu.
K zákazkám sa totiž nedostanete, tie sú už vopred určené v pochybných verejných obstarávaniach s vopred známym výsledkom, rovnako ako pri rovnako pochybných konkurzoch, kde sú úspešní len ľudia spojení s primátorom alebo 1. viceprimátorom. O nekresťanskom predražovaní zákaziek som sa presvedčil sám, keď som nechal  odborníkom vyfotografovať  4 ks sušičov rúk v hodnote 5 700 eur v mediálne neslávne známom sociálnom zariadení na Mestskom úrade v Poprade za 88 344,21 eur, o ktorom sa už po celom Slovensku traduje, že sa tam môžete vyprázdniť najreprezentatívnejšie. Bolo mi povedané, že sušiče  boli vyrobené zrejme na objednávku, bez uvedenia značky, čo už samo osebe vyvoláva pochybnosti a obklady boli urobené nekvalitne.  Príznačne pokrytecky a alibisticky vyznieva vyjadrenie primátora, ktorý pre  internetový portál Poprad 24, uviedol, že pokiaľ sa v prípade rekonštrukcie sociálnych zariadení preukáže ich predraženie, vyvedie dôsledky voči zodpovedným osobám.  Pýtam sa preto, voči komu chce primátor vyviesť dôsledky, ak politickú zodpovednosť má v prvom rade on sám, pretože práve on tento systém odmeňovania verných a sponzorov zaviedol? Nájde sa zasa aj v tomto prípade obetný baránok, ktorého obvinia ako v prípade fiktívnej faktúry za mramorovú dlažbu, pre ktorú vyhodili z práce zamestnanca mestského úradu?  
Zoznam tých, ktorých primátor odmenil z verejných peňazí za podporu v komunálnych voľbách v roku 2014, je skutočne siahodlhý a nedá sa uverejniť na dvoch stránkach tohto spravodaja. Kto má internet, môže si ho pozrieť na internetovej stránke  http://necenzurovane.net/naj/pdf/18/odmeny.pdf.  Medzi „odmenenými“  spriaznenými dušami a podporovateľmi primátora, ktorí získavajú zákazky  je aj A.K. Beňo & partners, s ktorou mesto uzatvorilo 23. 2. 2017 zmluvu na právne služby za 19 900 eur, hoci mesto má svojich právnikov. Primátor nepovažuje za morálny problém, že táto A. K. zastupuje aj   podnikateľku zo Senioparku, ktorá  zakazuje obyvateľom Kvetnice parkovať pred ich bytmi,  vydiera osadením rampy  a zastrašuje  obyvateľov  podávaním oznámení o dopravných priestupkoch na políciu. Koná tak napriek neodkladnému opatreniu vydanému OS Poprad. Vedenie mesta tento stav toleruje, čo potvrdzuje určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravného zariadenia  z 28. 2. 2017 podpísané primátorom. Neprekvapuje, že v A.K. Beňo & Partners pracuje dcéra „tichého spoločníka" v spoločnostiach Seniorpark n. o. a Airpark s.r.o., ktoré sú na začiatku celej špekulácie s vydieraním obyvateľov Kvetnice a zámenou pozemkov s doplatkom požadovaným od mesta Poprad. Mladá koncipientka Nikola Tudajová, ktorá iba vlani absolvovala advokátsku skúšku, už vlastní niekoľko lukratívnych nehnuteľností v Poprade a údajne aj prepychový vozový park.  Spravodajskú jednotku finančnej polície by malo zaujímať či  v tomto prípade nejde o podozrenie, že sa jej otec - štátny zamestnanec, ktorý z pozície riaditeľa ovláda Slovenský pozemkový fond - regionálnu pobočku v Poprade, zapisovaním nehnuteľností a luxusných vozidiel na svoju dcéru-právničku papierovo nezbavuje akýchkoľvek dokázateľných majetkových prepojení, aby sa vyhol podozreniu z klientelizmu a možno aj hroziacemu záujmu daňových úradníkov, ktorí by mali preverovať majetkové pomery "chudobných" štátnych úradníkov!  Nedávne údajné kamerou zaznamenané  fyzické a verbálne napadnutie občana mestskej časti Kvetnica pred kanceláriou primátora na mestskom úrade, ktorý podal žalobu v tejto kauze, práve riaditeľom RO SPF v Poprade,  možno považovať za priznanie, kto sa skrýva za touto  špekuláciou s pozemkami.

Pripomenul by som  citát  Ing. Jozefa Švagerka z  článku z Podtatranského kuriéra z 30. 4. 2013. „V dnešných neistých časoch by sme mali dobre zvážiť, ako hospodáriť s každou korunou." Zdá sa, že sa stal  z capa zase záhradník, ktorý si v čase, kedy každý piaty Slovák žije v chudobe, urobil z mestského úradu súkromnú eseročku a cestovnú kanceláriu. V rozpore s kresťanskou skromnosťou a pokorou si pán primátor skutočne svoju funkciu užíva, o čom svedčí zoznam jeho pracovných ciest do Soulu v Južnej Kórei, Londýna, Talianska, atď. Okrem toho súkromne do Mexika a USA. Podozrivé nízke náklady na tieto pracovné cesty, ktoré mi podľa infozákona  sprístupnilo mesto, vyvolávajú otázky, kto platil ubytovanie a ostatné výlohy.  

            František Bednár
františek.bednar@strana-naj.sk


Špeciálne prílohy k Necenzurovanému spravodaju č. 1:

  1. Predvolanie na políciu vo veci trestného oznámenia Jána Švirlocha za ohováranie.

  2. OZNÁMENIE O PODOZRENÍ ZO SPÁCHANIA TRESTNÉHO ČINU PORUŠOVANIA POVINNOSTI PRI SPRÁVE CUDZIEHO MAJETKU

  3. Oznámenie o fyzickom napadnutí občana, ktorý inicioval podanie návrhu súdu vo veci špekulácie s pozemkami v Kvetnici, riaditeľom OR SPF v Poprade, priamo pred kanceláriou primátora. Dotyčný sa týmto agresívným správaním nepriamo usvedčil, že stojí v pozadí vydierania občanov pozemkovou mafiou. Incident bol zaznamenaný kamerovým systémom.

  4. List vlastníctva dcéry riaditeľa OR SPF, koncipientky A.K. Beňo & Partners.

  5. Podpisom určenia použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení z 28. 2. 2017 primátor hodil cez palubu obyvateľov Kvetnice a postavil sa na stranu špekulantov s pozemkami.

  6. Nesúhlas vydieraných občanov so zmenou charakteru účelovej komunikácie odoslaný primátorovi a poslancom Msz.

  7. Odmeny pre podporovateľov vo voľbách, rodinných príslušníkov a kamarátov

  8. Vo veci mestom poskytnutej informácie o výške nákladov pracovných ciest primátora bolo podané odvolanie pre poskytnutie neúplnej informáci, z ktorej nie je zrejme či sa jedná o náklady za ubytovanie, cestovné, stravné a iné položky, čo vyvoláva značné pochybnosti, že tieto náklady boli nepriznaným darom, kvôli čomu napríklad v minulosti musel pre blízke styky s podnikateľmi odstúpiť z funkcie Nemecký prezident Christian Wulf.

  9. Iný kraj -iný mrav. Paradoxne zatiaľ čo ma ÚPN a PSK Prešov pozýva na odovzdávnaie dekrétov veteránom protikomunistického odboja, v Poprade na mňa pseudodemokrati podávajú trestné oznámenia.

Reakcia pána Vladimíra Pavlíka:

Povráva sa, že pred budovou kde ordinuje primátor Švagerko má byť veľkorozmerný bilbord s týmto textom - PRIMÁTOR ŠVAGERKO SA NAOKO K BOHU HLÁSI, V SKUTOČNOSTI ANTIKRISTOVI SLÚŽI. Tento citát má byť aj na dverách jeho kancelárie.


   PRINT RSS

Hlavná stránka