"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

JE KONATEĽ PES, S.R.O. ING. PAVOL KUBIČKO NESVOJPRÁVNY ALEBO TRPÍ DIAGNÓZOU CHRONICKÉHO KLAMÁRA?

 

Málokto v Poprade si uvedomuje, že problematika výroby a distribúcie tepla  bola kľúčovou v komunálnych voľbách 2014 a dovolím si tvrdiť, že rozhodla o tom kto sa stane primátorom Popradu.  Pre bližšie objasnenie je potrebné si pripomenúť článok z Podtatranského kuriéra   č. 18 z 30. 4. 2013 s názvom „Vyjadriť by sa mali aj občania mesta Poprad“, pod ktorým je uvedený ako autor vtedajší poslanec MsZ. Ing. Jozef Švagerko.  Poslanec Švagerko sa mal z listu občana údajne dozvedieť, že  bol doručený návrh predĺženia zmluvy so spoločnosťou  Dalkia Poprad. O pripravovaný návrh sa zaujímal preto, lebo sa od bývalého zamestnanca Dalkie dozvedel, že v popradskej pobočke  sú vraj viaceré dcérske spoločnosti  pod ktoré boli prerozdelení bývalí pôvodní zamestnanci.  Zamestnanci Dalkie majú podľa jeho zistenia strach hovoriť o tejto situáciu, pretože nechcú prísť o prácu. (Paradoxne dnes strach o prepustenie z práce vládne v Popradskej energetickej spoločnosti pod kuratelou konateľa Ing. Pavla Kubíčka, ktorý v rozpore so sľubom primátora začal zamestnancov kádrovať a rozhodovať koho zamestná a koho nie. Ako dôvod pre neuznanie podpísanej pracovnej zmluvy stačilo ak zamestnanec prijal od spoločnosti Veolia Energia Poprad a.s. odstupné).

Tesne pred komunálnymi voľbami, kedy volebné prieskumy najmä na sídliskách vykurovaných z CZT  Juh a Západ preferovali na primátora vtedajšieho primátora Danka, dostali občania volebné letáky s porovnaním ceny tepla v Poprade so susednými mestami, kde bola cena nižšia a to rozhodlo o výsledku volieb v ktorých zvíťazil Jozef Švagerko.  
https://www.youtube.com/watch?v=XPcdhKlZoYw


Poprad 24 - Tlačová konferencia Jozefa Švagerka 11.11.2014

Dovolil som si pripomenúť citát  Ing. Jozefa Švagerka z  článku z Podtatranského kuriéra z 30. 4.  2013."V dnešných neistých časoch by sme mali dobre zvážiť, ako hospodáriť s každou korunou."Zdá sa, že sa stal  z capa zase záhradník, ktorý si urobil z mestského úradu súkromnú  eseročku a cestovku k čomu uvediem konkrétne fakty aj s číslami v samostatnom príspevku.

Som presvedčený, že v komunálnych voľbách, ktoré budú v budúcom roku, okrem predražených záchodov budú voliči hodnotiť aj výsledky Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o., ktorej konateľom sa stal v netransparentnom výberovom konaní, podobne ako v iných  výberových konaniach s vopred známym výsledkom, či už išlo o TV Poprad alebo Pohrebno cintorínske služby, Ing. Pavol Kubíčko, ktorý ako energetický auditor nemal žiadne skúsenosti s vedením teplárenskej spoločnosti.  Jeho voľba nebola náhodou, čomu napovedá aj  lukratívna objednávka na sumu 4 960 eur z roku 2015 za Analýzu energeticko - finančného potenciálu odberných miest v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad.  Zinscenované verejné obstarávania sú na Mestskom úrade zaužívaným  divadlom, pretože  ako potvrdzuje cena za predraženú rekonštrukciu WC    primátor a jeho suita prideľujú exkluzívne zákazky a funkcie konateľov len vopred  spriazneným  spoločnostiam a blízkym ľuďom. 

Samostatná príloha, ktorá ilustruje ako sa primátor z verejných peňazí odmenil svojich podporovateľov v komunálnych voľbách v roku 2014.

Už samotný vznik PES, s.r.o.  zaváňa netransparentnosťou a porušením zákona, pretože  primátor sa údajne  neprávoplatne  vymenoval za konateľa PES s.r.o., bez uznesenia mestského zastupiteľstva. Z tohto dôvodu som v zmysle Infozákona požiadal  o sprístupnenie uznesenia schváleného poslancami MsZ o menovaní  primátora Ing. Jozefa Švagerka, bytom, Zemplínska 4884/5, 058 01 Poprad, za konateľa Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o., ktorým bol podľa Obchodného registra Vložka číslo:  32979/P od 26. 05. 2016 do  31. 08. 2016.   Keďže primátor po nástupe do funkcie zaviedol prax uzatvárania zmlúv   bez predchádzajúceho  schválenia uznesenia mestským zastupiteľstvom    resp.  bez verejného obstarávania, požiadal som podľa infozákona aj o informáciu  či sú v poriadku viaceré zmluvy ohľadom PES, s.r.o. Išlo o tieto zmluvy:

https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=129792#m_214577

https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=129697#m_214577

https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=129366#m_214577

https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=129359#m_214577

https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=126760#m_214577

https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=121016#m_214577

https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=121013#m_214577

https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=121012#m_214577

                Ešte v decembri 2016 som primátora e-mailom upozornil na to, že konateľ PES, s.r.o.  nie je hodnovernou osobou pre výkon funkcie spoločnosti s najvyšším obratom pretože nevie jednať s ľuďmi a lož používa ako pracovnú metódu. Podnetom na prešetrenie jeho nekompetentného postupu s finančným dopadom na spoločnosť som bez odozvy upozornil aj hlavného kontrolóra mesta a dozornú radu PES, s.r.o.  

Presvedčil som sa, že vedeniu mesta  vôbec nejde o odborníkov, ktorí by pracovali v Prospech Popradčanov ako sľuboval primátor Švagerko. Centrálne zdroje tepla si ako hyeny zdochlinu rozdelili ľudia, ktorí  ničím neprispeli k ukončeniu zmluvy s Francúzskou nadnárodnou spoločnosťou  a jedine čo ich zaujíma je balík peňazí ku ktorému sa dostali. Nie je vylúčené, že po výmene primátora bude spoločnosť opäť sprivatizovaná, pretože mesto nevydalo žiadne vyhlásenie, že sa spoločnosť v budúcnosti nebude privatizovať.

Pre posúdenie úrovne komunikácie  konateľa Ing. Pavla Kubíčka, ktorý mi najprv bez toho, aby som ho o to požiadal, zaslal informáciu o výške jeho platu a odmeny pre advokáta a  následne keď som ho o to oficiálnou žiadosťou požiadal, mi tieto informácie a informáciu, či sa uskutočnilo výberové konanie ne miesto vedúceho dispečingu, ktorým sa stal bratranec primátora, rozhodnutím odmietol sprístupniť s odôvodnením, že ich PES nemá a nevie  kto ich môže mať.   Existujú dôvodné obavy o svojprávnosti konateľa Ing. Pavla Kubička, pretože nám  na žiadosť o doručenie pracovnej zmluvy, dňa 29. 12. 2016 listom odpovedal v duchu, ja o koze ty  o voze, ako na žiadosť o prijatie do zamestnania a dokonca uviedol, že si Váži náš záujem pracovať v spoločnosti PES, ale žiaľ všetky pozície sú už obsadené. Všetci v spoločnosti vrátane personálneho oddelenia pritom vedeli, že na miesto Technika MART nebol v decembri prijatý žiadny zamestnanec. Ten bol prijatý až vo februári 2017 a miesto dispečera v súčasnosti supluje kurič  na úkor prekračovania nadčasových hodín a neskôr, aby  sa PES vyhla problém s Inšpektorátom práce, prácou   na dohodu.

Keďže konateľ PES mi poskytol nepravdivú a neúplnú informáciu,  čím sa dopustil priestupku v zmysle § 21  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, je mojou povinnosťou upozorniť na spáchanie priestupku Obvodný úrad v Poprade  a zároveň podať   Krajskému súdu v Prešove návrh na  preskúmanie rozhodnutia Pes. s.r.o.

Zdá sa, že od konateľa  Ing. Pavla Kubička sa zavádzať naučil už aj  pán primátor, ktorý,  aby prekryl  pochybné praktiky pri podávaní výpovedí bývalými zamestnancami Veolie, ktorých týmto pripravili o odstupné,  zahral divadlo s verejným poďakovaním   elektrikárovi  a kuričovi -dispečerovi za „záchranu“ stoviek ľudí pred mrazom pri požiari  v jednom z bytov. Celý hrdinsky čin spočíval v tom, že v rámci pohotovosti, za čo sú  zamestnanci platení, títo  uzavreli  4 ventily na vstupe do bytového domu. https://www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=115594

Vedenie mesta Poprad poďakovalo pracovníkom PES za zásah počas požiaru

http://poprad.dnes24.sk/poziar-bytu-na-popradskom-sidlisku-stovky-ludi-v-mraze-mohlo-byt-bez-tepla-262366
To iste v minulosti urobila dôchodkyňa pracujúca na dohodu pri inom požiari v  rámci povinnosti  obsluhy kotolne pričom to každý považoval za samozrejmosť.   Nikto pri tomto zásahu pohotovosti pri tom  neskúmal, kde bol vedúci pohotovosti Alojz Kovalčik, ktorý býva v Hôrke a nechcelo sa mu isť na zásah? V skutočnosti údajne zatelefonoval pracovníkovi pohotovosti do Gánoviec, ktorý nemohol naštartovať auto a ten zavolal kámoša, ktorý dostal od primátora verejné poďakovanie  za statočnosť. Ak by sa išlo do dôsledkov  Konateľ PES  mal stiahnuť prémie vedúcemu pohotovosti, ktorý sa zašíval a riadil zásah cez telefón a nie robiť teáter na mestskom úrade.  To však nemohol, pretože  vedúci pohotovosti Kovalčik je susedom  JUDr. Hudzika, ktorý vypracoval  pracovné zmluvy a výpovede. Takto si robí primátor  z Popradčanov srandu do čoho zapojil aj TV Poprad a regionálne noviny, dokonca sa na túto komédiu odvolával aj v odpovedi pre internetový portál Hlavné správy vo svojom vyjadrení k príspevku s názvom „František Bednár o Popradskej energetickej spoločnosti: Z dobrej myšlienky sa stáva len politicko-ekonomický banditizmus a delenie koristi vopred určeným osobám“.


František Bednár
Okresný predseda strany Nezávislosť a jednota


Krajský súd v Prešove

Hlavná 22,
08001 Prešov

24. 2. 2017

                                        Návrh na preskúmanie rozhodnutia
2x
Navrhovateľ: 

  František Bednár,  rod. Bednár, nar: 15. 2. 1957, občan SR, bytom,  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

Odporca : Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
so sídlom, Široká 4285, 058 01 Poprad,
IČO: 50 339 729
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.:32997/P

Návrh na preskúmanie rozhodnutia Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o. ktorým bol uvádzaním  nepravdivých a neúplných informácii  v zmysle ust. § 21a ods. 1 písm. a), a zároveň v zmysle ust. §21a ods. 1. písm. b), zapríčinením porušením práva na sprístupnenie informácie, vedome porušený zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 Prílohy:

                
                      Popis skutkového stavu veci a postupu  odporcu

Z dôvodu skončenia zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení zo dňa 21. 10. 2002 v znení jej dodatkov a zmien  uzatvorenou medzi zamestnávateľom Veolia Poprad a.s, ako nájomcom a Mestom Poprad ako prenajímateľom  na základe ktorej došlo k skončeniu predmetu činnosti zamestnávateľa: výroba a rozvod tepla, pary a teplej úžitkovej vody, došlo k  zrušeniu pracovných pozícií zamestnancov Veolia Energia Poprad, a.s. od 1. 1. 2017. Z dôvodu skončenia zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení má od. 1. 1. 2017 výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečovať Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. so sídlom Široká 4285, 058 01 Poprad, IČO: 50 339 729 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.:32997/P. (Ďalej len PES)

V súvislosti so vznikom PES  došlo k nezamestnaniu odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami, napriek prísľubu  vtedajšieho konateľa PES a primátora Ing. Jozefa Švagerka, že všetci bývalí zamestnanci Veolie Energie budú zamestnaní  a následne bez  vyhlásenia konkurzu bol na miesto vedúceho dispečingu prijatý  rodinný príslušník primátora Ján Švirloch.
Zároveň  PES pripravila 39 zamestnancov o nárok na odstupné podľa kolektívnej zmluvy od spoločnosti Veolia energia Poprad. a.s., pretože podpis pracovnej zmluvy bol podmienený podaním výpovede.  Trom  zamestnancom Veolie, ktorí pracovné zmluvy podpísali ale nepodali výpoveď, pretože tú  im pre nadbytočnosť dala Veolia, neboli doručené pracovné zmluvy a platnosti pracovných zmlúv sa domáhajú žalobou na Okresnom súde v Poprade, pretože konateľ PES poprel, že pracovné zmluvy boli podpísané.
Z tohto dôvodu som dňa 17. 12. 2016 poslal elektronickou poštou konateľovi PES  oznámenie, ktoré som dal na vedomie aj primátorovi mesta, v ktorom som avizoval, že budem žiadať  vo verejnom záujme, v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,  Mesto Poprad, keďže je 100% účastníkom spoločnosti PES o informáciu o výške platov konateľa,  vedenia jednotlivých rezortov a o informáciu o výške sumy za právne služby poskytnutej A.K. Hudzik & Partners, ktorá  údajne za odmenu poskytla právne služby PES, v dôsledku čoho prišli 39 zamestnanci o odstupné a 3 neboli zamestnaní.

Dôkaz:
E-mail odoslaný 17. 12. 2016 konateľovi PES a primátorovi mesta Poprad.

Bez toho, aby som o to riadne požiadal som  obdŕžal od PES list č. 4812-2016 zo dňa 29. 12. 2016, ktorým mi  predčasne  a bez náležitosti, ako je poučenie o odvolaní, konateľ PES Ing. Pavol Kubičko  zaslal tieto informácie:

 • výška poskytnutej sumy za právne služby je 400 eur za obdobie mesiacov september až december roku 2016.
 • Výška vyplatenej odmeny konateľa spoločnosti Ing. Pavla Kubička predstavuje sumu 400eur/brutto mesačne za obdobie mesiacov október až december roku 2016.
 • Výška vyplatenej mzdy výkonnému riaditeľovi Ing. Pavlovi Kubičkovi predstavuje 2.000 eur /brutto mesačne za obdobie mesiacov október až december roku 2016.

Dôkaz:
List č. 4812-2016 zo dňa 29. 12. 2016. Poskytnutie informácie v zmysle žiadosti zo
dňa 17. 12. 2016 zaslanej elektronickou poštou.

           Dňa 3. 1. 2017 som na podateľni Mestského  úradu v Poprade podal žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácii)  ak aj  o sprístupnenie  informácie vo verejnom záujme občanov Popradu.  Ako povinnú osobu som PES požiadal podľa  § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.  o sprístupnenie informácie o výške platov:

 • Konateľa Popradskej energetickej spoločnosti, s,r.o, (Ďalej len PES, s.r.o., so sídlom, Široká 4285,  058 01 Poprad,  IČO: 50339729, so  100%-nou účasťou Mesta Poprad. Ing. Pavla Kubíčka
 • Vedúceho CZT,  PES, s.r.o., Ing. Michala Závackého
 • Vedúcej ekonomického oddelenia,  PES, s.r.o., Silvie Oravcovej
 • Vedúceho dispečingu PES, s.r.o., Jána Švirlocha
 • Vedúceho majstra údržby PES, s.r.o. Alojza Kovalčíka

             Keďže na internetovej stránke Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o., www.poprad.energy sa v rubrike zverejňovanie, nenachádza zmluva o poskytovaní právnych služieb A. K. Hudzik & Partners, ktorá, organizovala podpisovanie pracovných zmlúv pre PES, s.r.o.  a výpovedi podaných spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s., žiadam o sprístupnenie tejto zmluvy a informáciu o výške finančnej odmeny za právne služby, ktoré si objednala Popradská energetická spoločnosť, s.r.o, u A. K. Hudzik & Partners, so sídlom, Mnoheľova 830/15, Poprad 058 01, za vypracovanie pracovných zmlúv   a dvoch verzií výpovedí pre 44 bývalých zamestnancov spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s.

            V súvislosti s prijatím do zamestnania, na miesto Vedúceho dispečingu PES, s.r.o, bývalého zamestnanca spoločnosti Dalkia Poprad. a.s. ako aj Sorea s.r.o., Jána Švirlocha, žiadam o informáciu, či bol na túto pozíciu vyhlásený konkurz, v zmysle prísľubu  primátora mesta na stretnutí so zamestnancami Veolie  dňa 13. 6. 2016, Ing. Jozefa Švagerka, toho času konateľa PES, s.r.o., Vložka  O.r. číslo:  32979/P, vznik funkcie: 26. 05. 2016 Skončenie funkcie: 31. 08. 2016,  ako aj prísľubu 1. zástupcu primátora, ktorý vyhlásil, že v PES nebudú žiadne nominácie kamarátov a rodinných príslušníkov do vedúcich funkcií..

            Požiadal som aj o sprístupnenie informácie, či bolo na tvorbu internetovej stránky www.poprad.energy  urobené verejné obstarávanie, nakoľko suma  3.120 eur sa pri jednoduchosti tejto stránky zdala vysoká.

            Žiadal som o sprístupnenie informácie  o aký PC išlo v hodnote 3.096 eur uvedený vo faktúre za november 2016 a či sa pri nákupe postupovalo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

            Žiadal som o sprístupnenie informácie  či sa pri nákupe loga spoločnosti v hodnote  1. 200 eur postupovalo podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Dôkaz:Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. zo dňa 3. 1. 2017.

 

                                                                       III.

            Po odstúpení žiadosti  Mestským úradom zo dňa 4. 1. 2017 som  od PES dostal rozhodnutie č. 1. 2017/INF zo dňa 18. 1. 2017, ktorým mi nebola sprístupnená ani jedna zo žiadaných informácii.  PES ako povinná osoba mi poskytla len neúplnú informáciu týkajúcu sa zhotovenia internetovej stránky, pričom mi nebola sprístupnená informácia či bolo na tvorbu stránky výberové konanie. V prílohe som dostal len   faktúru a dodacím  listom  za zhotovenie internetovej stránky PES. s.r.o., teda informáciu, ktorá bola známa z internetovej stránky PES, s. r. o.  V Ostatnej časti  PES podanú žiadosť odmietla.
Dôvodom pre odmietnutie poskytnutia informácie  ako sa uvádza v rozhodnutí č. 1/2017 INF s odvolávaním sa na § 18 zákona o slobode informácii bola skutočnosť, že povinná osoba žiadateľmi požadované informácie nemá a nie je dôvod na postúpenie veci.
Podľa  § 15 ods. 1 v spojení s § 18 ods. 2 zákona o slobode informácii ak povinná osoba nemá požadované informácie alebo nemá vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak  žiadosť bola odložená (§14 ods. 3).

   Proti rozhodnutiu som podal dňa 25. 1. 2017 odvolanie, v ktorom som  PES, s. r.o. upozornil na to že v rozhodnutí vedome uvádza nepravdivé a neúplné informácie, pretože nie je pravdou, že povinná osoba nemá požadované informácie alebo nemá vedomosť o tom, kde možno požadované informácie  získať.
Povinná osoba porušila ust. § 17 ods. 1 tým, že nevybavila žiadosť bez zbytočného odkladu do 8 pracovných dní a vedomým uvádzaním nepravdivých a neúplných informácií na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie zapríčinila porušenie práva na sprístupnenie informácii, čím sa dopustila priestupku v zmysle ust. § 21 a:

                          Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto                                  
a)  vedome  vydá  a  zverejní  nepravdivé  alebo  neúplné  informácie,
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní
porušenie práva na sprístupnenie informácií,

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a zákaz
činnosti až na dva roky.

Je dokázateľné priamo listinnými dôkazmi, že povinná osoba PES, s.r.o. mala k dispozícii požadované informácie a mala  vedomosť kde ich získať.  

Potvrdzuje to list konateľa PES, s.r.o. Ing. Pavla Kubíčka z 29. 12. 2016, v ktorom  predčasne, nepoznajúc zákon č. 211/2000 Z.z., poskytol informáciu o výške odmeny pre A. K. Hudzik &partners ako aj  o výške platu a odmene konateľa.
Ako potvrdzujem v prílohe č. 8. dodávateľské faktúry december 2016,  pod. č. 2016/24  s dátumom  21. 12. 2016 č. objednávky 2016/01-B na  sumu 400 eur za právne služby  pre Advokátsku kanceláriu Hudzik, Mnoheľová ul., PP. Konateľ PES, s.r.o. sa zjavne zamotal do svojich klamstiev o ktorých stráca  prehľad. Evidentne si protirečí keď v rozhodnutí zo dňa 18. 1. 2017  nepravdivo uvádza, že nemá informácie, z ktorých niektoré  paradoxne z vlastnej iniciatívy sám sprístupnil v liste zo dňa 29. 12. 2016, teda uvádza, že nemá informáciu, ktorú mi už sám pred tým sprístupnil z čoho vyplývajú dôvodné pochybnosti, či sú informácie sprístupnené listom zo dňa 29. 12. 2016 hodnoverné a pravdivé.  Hoci to priamo nesúvisí s meritom veci,  prílohami č. 9 a 10 preukazujem nedôveryhodnosť tvrdení konateľa PES. s.r.o. Ing. Pavla Kubíčka, ktorý vo svojich listoch uvádza preukázateľne nepravdivé skutočnosti. Žiadosť o doručenie pracovných zmlúv zo dňa 2. 12. 2016  na ktorú odpovedal listom zo dňa 29. 12. 2016 označil ako žiadosť o prijatie do zamestnania a nepravdivo v nej uviedol, citujem: “ Vážime si Váš záujem pracovať v našej spoločnosti. Ale zároveň Vám musíme oznámiť, že v súčasnej dobe máme obsadené všetky pracovné pozície . “ Že sa to nezakladá na pravde je zistiteľné priamo z personálneho oddelenia PES, s.r.o. Na pozíciu Technika MART  nebol v decembri za pána Petra Michlíka prijatý žiadny zamestnanec, ktorý by ho nahradil.  Rovnako je zistiteľné, že na pozíciu štvrtého dispečera v 24 hodinovej prevádzka, na ktorej som pracoval ja, nebol ešte vo februári 2017 prijatý žiadny zamestnanec a moje miesto na úkor prekračovania povolených  nadčasových hodín zaskakoval  len kurič Slavomír Muller, ktorý mal časť zmien ako kurič a časť ako dispečer na nočné zmeny. Neskôr  po podaní sťažnosti na Inšpektorát práce začal pracovať ako dispečer na dohodu popri hlavnom zamestnaní kuriča.

Z týchto dôvodov som v odvolaní opakovane žiadal o sprístupnenie:

informácie o mzde za výkon funkcie konateľa a vedúcich jednotlivých úsekov spoločnosti

 • zmluvy o právnych službách a výške finančnej odmeny  pre A. K. Hudzik & Partners
 • informácie či bol vyhlásený konkurz na miesto vedúceho dispečingu

 Dôkaz:

                                                                          IV.

            Rozhodnutím  č. 1/2017/INF/odv PK zo dňa 6. 2. 2017, PES, s.r.o. ako povinná osoba  v celom rozsahu potvrdila  svoje rozhodnutie č. 1/2017/INF zo dňa 18. 1. 2017 a moje odvolanie zamietla, čím naďalej zotrváva na uvádzaní vedome nepravdivých a neúplných informácii v rozpore  so zákonom č. 211/2000 Z.z.

Navrhujem, aby súd  preskúmal rozhodnutia povinnej osoby PES, s.r.o., č. 1./2017 /INF zo dňa 18. 1. 2017 a  č. 1/2017/INF/odv/PK zo dňa 6. 2. 2017 a po vykonanom dokazovaní vo veci  rozhodol, že  rozhodnutia  sú v rozpore so zákonom č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám   a PES , s.r.o.  je povinná sprístupniť :

informáciu o mzde za výkon funkcie konateľa a vedúcich jednotlivých odborov spoločnosti

 • informáciu o obsahu zmluvy na  právne služby a výške finančnej odmeny  pre A. K. Hudzik & Partners
 • informáciu či bol vyhlásený konkurz na miesto vedúceho dispečingu

Keďže v konaní nie som právne zastúpený, navrhujem, aby správny súd rozhodol aj o náhrade súdneho poplatku v prípade ak mi nebude priznané oslobodenie od súdneho poplatku.

František Bednár

   PRINT RSS

Hlavná stránka