"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

ZASTAVIŤ VYDIERANIE POZEMKOVOU MAFIOU A ŠPEKULANTMI MÔŽE LEN ZMENA LEGISLATÍVY

         Prípad   odkúpenia  pozemku s jedinou prístupovou  cestou k bytovým domom  občanov Kvetnice, ktorá  je prímestskou časťou Popradu,   spoločnosťou Danmir, s.r.o.  a dokonca aj s prístupovou cestou k lesom Mesta Poprad, je len jedným z mnohých učebnicových prípadov zlyhania legislatívy a úlohy katastrálnych odborov.   Za kratší koniec  ťahajú vždy len občania, ktorí sa stáva rukojemníkmi a často aj obeťami pozemkových mafii a špekulantov.  Rukopis je vždy rovnaký,  podnikateľský subjekt alebo jednotlivec  si vytipuje pozemky kde chybou miestnej samosprávy alebo predošlých vlastníkov   nebolo zavkladované vecné bremeno a právo prejazdu či prechodu. V drvivej väčšine ide  o prístupové cesty k bytovým domom a parkoviskám. Keďže  pri  nadobudnutí právoplatnosti vkladu na Katastri, právny odbor   „nezaujíma“ alebo nechce zaujímať, či sa jedná o pozemky cez ktoré vedú cesty alebo chodníky, ktoré využívajú obyvatelia domov a verejnosť a nevyžaduje od kupujúceho vyjadrenie, aby uviedol účel využitia pozemku, nič nebráni tomu, aby následne špekulanti začali vydierať príslušnú samosprávu a predložili svoje požiadavky na finančnú náhradu alebo zámenu, resp. kombináciou oboch možností ako  v Poprade.

Podrobnosti o prípade zámeny pozemkov  v Kvetnici, kedy súkromná  kežmarská firma  31. marca 2016 špekulatívne kúpila pozemky s prístupovou cestou a mesto postavila pred hotovú vec, boli po výzve primátorovi Popradu medializované a podrobnosti sú uvedené na internetovej stránke http://necenzurovane.net/naj/naj10.html v príspevku s názvom Podanie podnetu GP SR-oznámenie vedeniu mesta a poslancom MsZ Poprad.
ZA KOHO KOPE POPRADSKÝ PRIMÁTOR JOZEF ŠVAGERKO?

         Keďže firma Danmir, s.r.o. odkúpila pozemok od osoby, ktorá obdobným spôsobom vydiera obyvateľov Kvetnice, ktorí z tohto dôvodu podali návrh sudu na zápis vecného bremena a vydanie neodkladného opatrenia, ktorým súd zakázal tejto osobe brániť obyvateľom v prístupe k domu (takto malo postupovať aj mesto Poprad) a taktiež  iná osoba spojená so spoločnosťou Danmir sa neúspešne pokúšala odkúpiť rekreačný areál mesta Poprad v Mlynčekoch už v roku 2012, za ktorý chce teraz zameniť pozemok v Kvetnici, k čomu chce ešte doplatok vo výške 61 600 eur, existuje podozrenie o možnej dohode. Z tohto dôvodu bol 20. 2. 2017 podaný podnet GP SR pre podozrenie z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. K tomu mohlo dôjsť aj v súvislosti s predraženou rekonštrukciou WC na Mestskom úrade v hodnote 88 000 eur.  Pred zasadaním Mestského zastupiteľstva v Poprade zaslal okresný predseda strany Nezávislosť a jednota (NAJ) v Poprade vedeniu mesta a poslancom oznámenie o podaní podnetu na GP SR, a  upozornil ich na to, že ak zámenu pozemkov schvália, poškodia občanov Popradu o 200 000 eur a stanu sa spolupáchateľmi na možnom trestnom čine.

           Hoci poslanci ešte  v decembri 2016 schválili zámenu pozemkov ako prípad osobitného zreteľa, na zasadaní MsZ 23. 2. 2017 tento bod nebol stiahnutý z programu a tesným hlasovaním, len pre neprítomnosť jedného koaličného poslanca, zámenu neschválili.  Za zámenu hlasovali 9 poslanci, proti bolo 7 , 2 sa zdržali a 1 bol neprítomný.
Za hlasovali: S. Božoň, M. Glevaňák, B. Košický, A. Madzinová, B. Sichrovská, I. Wzoš, P. Gašper, O. Kavka, A. Kroták.
Proti: V. Lajčak, M. Baran, P. Gapa, A. Kromka, R. Kubus, Š. Pčola, A. Schlosserová.
Zdržali sa : P. Brenišin, A. Ondrušeková.
Neprítomný: M. Rusnák.
O neschválení  zámeny informovali viaceré média: 
https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/regiony-2017-02-23

https://spis.korzar.sme.sk/c/20467159/popradski-poslanci-neschvalili-zamenu-pozemkov-na-kvetnici.html

Paradoxne RTVS v hlavných správach uverejnila reportáž bez  rozhovoru s Františkom Bednárom, ktorý podal podnet na GP SR a tiež upozornil aj  na prípad predražených WC.  Namiesto rozhovoru s ním, redaktorka v reportáži o predražených WC konštatovala, že istý občan podal podnet na prokuratúru a v druhej reportáži o zámene pozemkov uviedla, že podnet podala skupina občanov.  RTVS jednostranne poskytla viac priestor strane, ktorá zámene pozemkov zabrániť nechcela.  Prvý zástupca viceprimátora už naznačil problém pre občanov Kvetnica, pretože o komunikáciu v rukách súkromného vlastníka sa mesto nemôže starať. V závere odznel názor „právneho experta“, ktorý uviedol, že v súčasnosti je mesto rukojemníkom súkromnej spoločnosti a jeho manévrovací priestor je  obmedzený.
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/1790195367907944/?pnref=story&qsefr=1

Z vyjadrenia primátora, uverejneného na stránke mesta k hlasovaniu poslancov, ktorí neschválili zámenu pozemkov, možno predpokladať, že obyvatelia Kvetnice sa stanu obeťou neschválenej zámeny a sotva možno očakávať, že vedenie mesta bude mať snahu  adekvátne riešiť ich situáciu, pretože k hľadaniu iného riešenia ako zámenou bolo len dotlačené nežiaducou medializáciou a podaním podnetu GP SR.
https://www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=117654

Neschválenie zámeny v Poprade je malou vyhratou bitkou  pre občanov ale nie vyhratou vojnou, pretože ak sa nájde aspoň jeden odvážny, ktorý sa dokáže ozvať a nazvať veci pravým menom, je to dôkazom, že sa dá postaviť na odpor proti špekulantom s pozemkami.  Netreba si však robiť ilúzie, že tí sa len tak ľahko vzdajú svojich rozbehnutých  kšeftov a nevyužijú k tomu všetky možnosti, ktoré im dáva súčasná deravá legislatíva a súdy, ktoré majú v očiach verejnosti prívlastok najnedôveryhodnejšej inštitúcie.  

Jediným účinným riešením tohto celoslovenského problému je prijatie zmeny legislatívy, ktorá definitívne zabráni, aby sa z občanov stávali rukojemníci pozemkovej mafie a špekulantov s pozemkami tak ako sa to deje už od novembra  1989.

Je potrebné i oslovíťposlanecké kluby NR SR s návrhom konkrétnych legislatívnych zmien pripravených právnikmi strany, ktoré jasne stanovia podmienky nákupu pozemkov, aby jednoducho nebolo možné skupovať pozemky s neuvedeným vecným bremenom, pozemky cez ktoré vedú prístupové cesty a ktoré sú zjavne nevyužiteľné na stavebné účely a v rozpore s územným plánom.

Podmienkou pre povolenie vkladu musí byť nevyhnutné uvedenie  účelu využitia pozemku kupujúcim. Nákup pozemku, ktorý nebude využívaný na stavebné účely musí podliehať schvaľovaciemu procesu s presne stanovenými podmienkami.

Na druhej strane bnutné navrhnúť aj zmenu legislatívy aj v prípade majiteľov  pozemkov, ktorým bez ich vedomia  na pozemkoch spoločnosti ako VSD, NDS alebo SPP zriadili vecné bremeno  bez toho, aby boli upovedomení a bola im ponúknutá náhrada, tak ako je to bežnou praxou, kedy sa o vecnom bremene majitelia dozvedia náhodne a často až po rokoch z listu vlastníctva.

Zmena legislatívy je nutná  aj prípadoch  kedy občania riadne odkúpili do svojho vlastníctva byty, pričom v kúpnej zmluve mali uvedené, že súčasťou bytového domu je aj strecha.  Konkrétny prípad, opäť z Popradu Spoločenstva vlastníkov bytov  Štefánikova 97, však  potvrdzuje pochybné praktiky  ešte z roku 1998, kedy mesto predávalo byty aj so strechou, pričom bývalý primátor za KDH Ing.Š. Kubík uzatvoril ešte pred predajom bytov zmluvu o výstavbe podkrovných bytov s popradským podnikateľom Slavomírom Habiňákom v tom istom bytovom dome a vlastníci to pri kúpe nevedeli.  Menovaný podnikateľ je známy tým, že údajne stojí aj za výstavbou architektonickej hanby Popradu, zelenej polyfunkčnej budovy vedľa Domu kultúry na Štefánikovej č. 90, postavenej v tesnej blízkosti hlavnej komunikácie, ktorú Popradčania volajú „Zelená žaba“.  V tejto nepeknej budove sa nachádza aj spoločnosť  menovaného podnikateľa Abaton, s.r.o.   Prípad s výstavbou podkrovných bytov sa roky ťahal po súdoch.  O dlhých prstoch týchto tzv. veľkých hráčov svedčí aj vydanie súdneho rozhodnutia v roku 2008 a strata  spisu  v roku 2005. Po nariadení rekonštrukcie spisu a opätovnej žiadosti  stavebníkov o pokračovanie v stavebnom konaní 10. 1. 2017 vydal Stavebný úrad v Poprade Oznámenie o začatí spojeného územného konania a upustenie od ústneho konania.  Z katastrálneho portálu  je zistiteľné, že stavebníci nevlastnia  v tomto bytovom dome žiadny byt ani nebytový priestor na parcele č. 148 a 149 a stavebné povolenie im  bolo vydané ešte v roku 2006 len na základe pochybnej zmluvy o výstavbe podkrovných bytov. Keďže vlastníci bytov s výstavbou podkrovných bytov v zrekonštruovanom bytovom dome s novou strechou nesúhlasia, prípad bude mať zrejme ďalšie pokračovanie s právnou dohrou.Nevyhnutnosťou je prijatie účinného zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Rozkradnuté miliardy sa nepresunuli len na súkromné účty v zahraničí a do daňových  rajoch ale z veľkej časti aj na listy vlastníctva nehnuteľností, ktoré sú všetky evidované v katastroch.   Ako sa vraví, povedz mi akých máš priateľov a ja ti poviem kto si, a rovnako by malo by platiť, ukáž mi list vlastníctva tvojej  rodiny a ja ti poviem kto si.

František Bednár


S príspevkom súvisiace:
https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/regiony-2017-02-23

   PRINT RSS

Hlavná stránka