Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Žena v spoločnosti  

                                                                                  16.7.2018     
Milé ženy, matky, slečny
Žena je nádherná bytosť.
Je citlivá, jemná, nežná, nekonečne trpezlivá, obetavá, empatická, chápavá, súcitná
a odvážna.
Žena je nositeľkou života, lásky, chráni a stráži svoje ratolesti a rodinu na každom kroku.
Žena si zaslúži výnimočnú pozornosť, úctu, lásku, rešpekt a ochranu muža.
Žena by nemala byť v strese rodinnom,  vzťahovom, pracovnom či finančnom.
Žena by nemala žiť v strachu o existenciu svojich detí, rodiny a existenciu svoju.
Žena má byť veselá, usmiata a v pohode, iba tak môže svoju rodinu zahrnúť svojou láskavosťou.       
Taká by mala byť každá žena.

Má však súčasná žena na Slovensku vytvorené tie správne podmienky aby ako žena – matka, nositeľka života a zodpovedná vychovávateľka budúcej generácie vychovala svoje deti v čestných, charakterných, slušných, zodpovedných, pokorných a úctivých ľudí?

Dovolím si s presvedčením konštatovať, že slovenské ženy sú neskutočne odvážne  hrdinky, keď mamičky na Materskej dovolenke musia dokázať vyžiť z 200 eur/mesačne.  Nakŕmiť, ošatiť, obuť a inak zabezpečiť svoje deti, nehovoriac o školopovinných deťoch, ktoré potrebujú množstvo školských a toaletných potrieb do školy. A to som ešte nespomenula školské obedy, družinu, rôzne  krúžky, športové aktivity, letné tábory, lyžiarske a plavecké výcviky. Keď si zoberieme, že len školská taška pre prváčika stojí v priemere 50 eur a kde sú ďalšie položky, strava, nájomné, elektrina, plyn. Z tejto almužny by nedokázal zázrak ani David Coperfield.
MD trvá pol roka a je vyplácaná vo výške 75% z platu, ak žena pracovala aspoň 270 dní pred pôrodom. Po tomto období poberá rodičovský príspevok v nasledovných výškach:
Rodičovský príspevok na jedno dieťa 214,70 €
Rodičovský príspevok na dvojičky 268,40 €
Rodičovský príspevok na trojičky 322,05 €

Tak sa zamýšľam, nemala by sa suma na jedno dieťa pri dvojičkách a trojičkách znásobiť počtom narodených detí? Mám tomu rozumieť tak, že pri dvojičkách sa narodí z druhého dieťaťa iba jeho štvrtina, keď je príspevok na dve deti iba o 50 eur vyšší než pri jednom dieťati? Pri trojičkách a viac deťoch ani radšej nerátam.  
Možno by som súhlasila s výškou takýchto príspevkov, ak by ženy na MD a RD mali svoj základ platu ako keď pracovali. Vtedy by sa jednalo o príspevok k základnej sume. Ale bez základnej sumy vo výške platu sa jedná o nehoráznu almužnu a nestačím sa čudovať, kto, kedy a pod vplyvom akých omamných látok vytvoril takéto kalkulácie.
Žena - matka je najzodpovednejšia bytosť na Zemi, pretože jej poslanie je nie len porodiť ale aj vychovať zo svojich detí plnohodnotného a pre spoločnosť užitočného človeka.
Náš štát svojimi brutálnymi a občanov terorizujúcimi reformami v prvom rade neskutočne a neospravedlniteľne ubližuje ženám a to už počas tehotenstva tým, že ich vystavuje ekonomickému stresu a to isté sa deje v tele matky aj s jej ešte nenarodeným dieťatkom. Žena vystavená takémuto ekonomickému stresu sa stáva nervózna, smutná, depresívna, naštvaná, ľahko podľahne výkyvom nálad, čo vedie k tomu, že čoraz viac žien sa uchyľuje z dôvodu neistoty k alkoholizmu, užívaniu drog, k fajčeniu a v poslednej dobe až k samovražde. Väčšina žien je nútených kupovať tie najlacnejšie potraviny a ďalšie nekvalitné položky potrebné pre život. Veľmi dobre vieme, aké sú malé deti. Mama kúp to lízatko, mama kúp mi nanuk  a v poslednej dobe som zaznamenala, že deti si pýtajú jogurt či ovocie, ktoré doma majú iba na výplatu.  Často krát sa stáva, že nervózna a ekonomicky vystresovaná žena – matka, kričí na svoje plačúce dieťa, pretože mu nemôže kúpiť ani zďaleka to, čo iná mama kupuje svojim deťom. Deti nechápu, prečo mama nemá na keksík, pretože mama vie, že rohlík  je na zasýtenie lepší. Z nekvalitnej stravy ale aj vtedy, keď si žena – matka nemôže dopriať pohár mlieka lebo ho dá radšej svojim deťom, čo si myslíte, že sa stane o niekoľko rokov? Začnú sa prejavovať zdravotné problémy rôzneho druhu z nedostatku živín v jedle. 
A sme presne tam, kde sme sa nikdy nemali ocitnúť. To však nie je všetko.
Žena – matka, ktorá jednoducho nedokáže pokryť všetky potrebné položky pre život svoj a život svojich detí z almužny 200 eur/mes., vystavuje svoje deti, posmechu a šikane zo strany iných detí, ktorých rodičia sú v lepšej finančnej situácii.
A potom sa čudujeme, prečo je v spoločnosti kriminalita, násilie, krádeže, prepady, vraždy a samovraždy.

Naša, ani žiadna iná spoločnosť nepotrebuje nervóznych, prepracovaných a vystresovaných občanov, ani mamy ani otcov a ani deti.
Naša spoločnosť potrebuje silné a morálne ženy, ktoré musia zvládať viac vecí naraz. Materstvo je tá najúžasnejšia vec na svete a malo by vzniknúť z lásky muža a ženy.

Nie som feministka a preto musím spomenúť aj mužov – otcov, ktorí to tiež nemajú jednoduché vzhľadom k veľkej pracovnej záťaži a až desivého odchodu do dôchodku vo veku cca 65 rokov.
Súčasné ženy a aj muži majú dve aj tri zamestnania. Pri takomto nasadení sú radi že žijú.
Sú to však živé mŕtvoly. V takomto stave nie je možné byť v kľude a pohode a neprenášať na deti neurotické stavy rodičov. 
Rodičia musia mať vytvorené také podmienky na život aby sa mohli  plnohodnotne starať o svoje deti, vychovávať ich s láskou, úctou a rešpektom jeden voči druhému bez pracovného a existenčného stresu.
A potom nebudú hádky medzi partnermi, manželmi, rozvody, týranie, krik, šikana.
Ženy nebudú musieť predávať na ulici svoje telo čo je tá najponižujúcejšia vec na svete.
Ženy sa musia naučiť v prvom rade si vážiť samé seba, až potom si ich bude vážiť okolie.
Žena musí vyžarovať ženskosť a jemnosť.
Žena musí byť hrdá na to, že je žena, musí sa naučiť byť odvážna, samostatná, sebestačná a vybudovať si rešpekt. 
Súčasné ženy majú dve aj tri zamestnania a tak isto aj muži. Väčšina z nás má v hlave zafixované obrázky minulosti, keď ľudia dreli ako otroci. Teraz sme to isté, sme novodobý otroci.  Nikto nemá čas, všetci sú nervózny, z detí vyrastajú neurotici, obézne a na mobiloch, tabletoch a počítačoch závislá generácia.
V tomto krátkom článku som spomenula dosť priam desivých faktov na to, aby sme ich naďalej prehliadali.
Už nie je priestor na našu apatiu, nezáujem a slepé nasledovanie nemožných politických reforiem a tzv. sociálnych balíčkov.
Priam našou ľudskou aj občianskou povinnosťou a zodpovednosťou je znovu vybudovať ešte lepšiu spoločnosť, než aká tu kedy bola. Znovu prinavrátiť do života stratenú morálku, úctu muža k žene, úctu detí k rodičom a učiteľom, ale aj úctu k deťom zo strany rodičov a vychovávateľov, úctu človeka k človeku, ku zvieratám a k prírode.

Pri všetkej úcte k mužom musím povedať, že muži už v politike dokázali kam sú schopní priviesť krajinu ako je Slovensko.

Teraz je to na nás ženách.
Svet a táto planéta čaká a doslova baží po záchrane.
Tak veľmi jej aj nám všetkých chýba nezištné dobro, empatia a spolupatričnosť, láska a mier, schopnosť robiť veci zo srdca, úprimnosť, citlivosť, neha, vnútorná sila, zodpovednosť za svoje činy, odvaha  a nekonečná viera v seba samého, že dokážeme aj to, čo sa nám dnes zdá nemožné.
Každý človek má svoj život vo svojich rukách a preto nie je správne sa vyhovárať, že ja za nič nemôžem, to oni môžu za všetko. Nie je to pravda!!! Politici robia iba to, čo im my všetci dovolíme.
Z týchto všetkých dôvodov, ktoré som spomenula a aj z tých, dnes nezodpovedaných otázok a tém vás milé ženy a matky, muži a otcovia vyzývam na spoločnú cestu za lepším životom.

Ja som sa rozhodla, že nie je cesty späť. Chcem lepší život pre nás všetkých. Verím, že aj vy chcete lepší život pre seba a svoje rodiny. Preto treba vstať, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a zísť z vyšliapaného chodníka. Treba urobiť novú stopu a následné, spoločné kroky nás privedú k lepšiemu životu.

Jana Lachkovičová
Kandidátka na prezidentku SR                                                 

 

  • Podpisový hárok pre kandidatúru v priloženom súbore alebo osobitne. Hárky si môžete vytlačiť a neposkladané a neočíslované prosím poslať v obálke formát A4 na adresu uvedenú v dolnej časti petičného hárku.

 
   PRINT RSS
             
Hlavná stránka