"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

MONIKA JANKOVSKÁ AKO SUDKYŇA SPOLU SO SVOJIM ŠVAGROM SUDCOM JANKOVSKÝM POMÁHALI MAFIÁNSKEMU BOSSOVI ČONGRÁDYMU EKONOMICKY A FYZICKY LIKVIDOVAŤ ONDREJA JANÍČKA – 1. časť

     Pred nejakým časom bolo na tejto stránke uverejnených niekoľko častí pod nadpisom – Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Jankovská a mafia ako jedna rodina, kde bolo nezvratne dokázané, že mafiánsky boss Peter Čongrády podvodom, hrubým nátlakom a vyhrážaním za pomoci zločineckých skorumpovaných hajzľov z polície, prokuratúry a súdov spoločne pripravili pána Janíčka o nehnuteľnosti, ktoré čestne nadobudol a cez vysoké náklady z jeho strany aj zrekonštruoval. Na tomto zločine sa spolupodieľal aj dnešný podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici Róbert Jankovský spolu so svojou švagrinou Monikou Jankovskou, keď pôsobila ako sudkyňa v Trenčíne, toho času štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti, kde ju nominovala zločinecká smerácka mafia. Neskôr, ako nepohodlného svedka sa ho chystali zavraždiť, no po zavraždení Petra Čongrádyho bolo zo strany jeho gangu od toho upustené. Pán Janíček predtým, ako začal podnikať, pracoval v zahraničí, kde si aj našetril primeraný obnos.

          Jeho problémy začali v roku 2 000, keď mafiánsky boss Peter Čongrády za pomoci skorumpovaných hajzľov z polície, prokuratúry a súdov sa spoločne rozhodli, že pána Janíčka, ktorý dotyčné nemovitosti na vlastné náklady zrekonštruoval, o ne okradnú. Začalo to v roku 2 000, keď skorumpovaní zločinci zo štátnych orgánov pod nátlakom a hrubou silou zneužili Tibora Jurisu aby účelovo a krivo obvinil pána Janíčka, ktorý zo zarobených peňazí v zahraničí kúpil a nákladne zrekonštruoval historický objekt Fatima v Trenčíne.

 Ako vtedy úradovala mafiánska sudkyňa Jankovská, toho času štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti, kde bola dosadená bielym koňom zločineckej smeráckej mafie Ficom

     Tibor Jurisa sa ku krivému obvineniu priznal ešte počas prípravného konania vyšetrovateľovi 17.05.2001, keď oznámil, že bol policajtmi donútený pod nátlakom a ovplyvnený  krivo obviniť Janíčka a jeho spoločníka Strelčíka. V roku 2002 keď prebiehalo hlavné pojednávanie, JUDr. Jankovská ako predsedníčka senátu úmyselne nedoručila predvolanie Tiborovi Jurisovi na pojednávanie ani nezabezpečila jeho účasť na hlavnom pojednávaní, ktoré bolo od januára 2002 až do marca 2002. Prebehlo cca 10 dní pojednávaní, avšak JUDr. Jankovská aj keď vedela, kde sa nachádza Tibor Jurisa a mala všetky prostriedky na to, aby zabezpečila mu vypovedať na súde, tak to nikdy neurobila, čo bolo protizákonné.

          Tibor Jurisa sa však chcel dostaviť na hlavné pojednávanie a vypovedať, avšak boss Peter Čongrády ho navštívil počas hlavných pojednávaní v roku 2002 a pod hrozbou smrti mu zakázal dostaviť sa na súd,  s tým, že Jurisovi sa vyhrozil smrťou a s odkazom od Jankovskej, že sa nesmie dostaviť na súd, lebo jeho výpoveď nevyhovovala ani polícii a ani súdu a už vonkoncom nie mafii, pod taktovkou Petra Čongrádyho.

          Jurisa však neváhal, nabral odvahu a zatelefonoval priamo sudkyni JUDr. Jankovskej a žiadal policajnú ochranu s tým, že jej oznámil, že sa chce zúčastniť hlavného pojednávania. Podľa zápisnice z Uznesenia a z rozsudku 5T/444/2001 z roku 2002 sa reálne telefonicky spojil so sudkyňou JUDr. Jankovskou a žiadal pri ceste na súd o ochranu a doprovod. JUDr. Jankovská mu odmietla dať ochranu a doprovod na súd i napriek tomu, že jej Jurisa oznámil, že Peter Čongrády sa mu vyhrozil smrťou a vyhrážkami. Jurisa JUDr. Jankovskej v telefonáte zároveň aj oznámil, že Janíček a Strelčík sa mu nikdy nevyhrážali a ničím nevyhrážali a ani ho nevydierali, že tento komplot urobila na neho sama polícia. Oznámil Jankovskej, že zotrváva na vydieraní len zo strany Rudolfa Zúbeka.

          Potom ako mu JUDr. Jankovská oznámila v telefóne, že ju to nezaujíma a odmietla mu dať ochranu, sa Tibor Jurisa rozhodol utiecť do zahraničia a opustiť Slovensko z obavy o svoj život. Zanechal na Slovensku všetko a ušiel, aby si zachránil život. Toto trvalo až do roku 2014, kedy začala obnova konania, a OS Trenčín ho hľadal na bývalej adrese u svojej exmanželky a syna.

Dôkazy: 
1. - Prvá výpoveď T.Jurisu z roku 2014 na súde v Českých Budějoviciach.
2. - List pre JUDr. Máriu Tóthovú a JUDr. Straku pri obnove konania v roku 2014, aby sa zadosťučinilo spravodlivosti. 29.09.2015 Jurisa vlastnou rukou napísal svoju výpoveď z dôvodu, že sa dostavil na OS Trenčín vypovedať, avšak sudkyňa JUDr. Tóthová odmietla Jurisu pustiť do pojednávacej miestnosti a nedovolila mu vypovedať.
3. - Jurisa sa v októbri 2014 rozhodol v TV Markíza vystúpiť pred celým Slovenskom a urobil vyhlásenie o tom, že krivo obvinil Janíčka a Strelčíka.
4. - 29. 09.2015 prebehla druhá obnova konania, keďže Tiborovi Jurisovi nebolo nikdy umožnené vypovedať pred slovenským sudom, preto sa rozhodol sa, že príde na Slovensko a povie celu pravdu od prvopočiatku. Sudkyňa JUDr. Eva Tothová  predsedníčka senátu, ktorá prehlásila, že je zaujatá vo veci konať, nakoľko má osobný, priateľský kontakt s JUDr. Jankovskou a rodinne sa navštevujú, Jurisovi opätovne nedovolila vypovedať pred súdom. Paradoxne, aj keď sa sama cítila zaujatá, Najvyšší súd SR ju opätovne poveril, aby toto konanie viedla. Mal dotyčný súd snahu, aby toto konanie viedla sudkyňa s prepojením na Jankovskú? Vrchol arogancie....
5. - 29.09.2015, Tibor Jurisa urobil výpoveď, ktorá je priložená v prílohe.
6. - Plus 7 dní, kde JUDr. Jankovská v článku SMOLIARKA, uviedla nehoráznu lož, že v prípade Tibora Jurisu v konaní 5T/444/2001 prvý krát využila Inštitút chráneného svedka, pričom preukázateľné podľa všetkých dôkazov je, že práve ona zabránila Jurisovi dostaviť sa na súd a tento nemal možnosť povedať pravdu. Dokonca bol holý nezmysel, klamstvo keď Jankovská uviedla, že svedok mal štatút chráneného svedka.
7. - Čestné prehlásenie Zuzany Nikovej, ktorá žila v detskom mestečku v Zlatovciach a potvrdila, že Jankovskí žili spolu v domácnosti z Čongrádyovcami. Ďalší svedkovia sú Špernogoví a rodina Kišová. Viaceré prílohy sú súčasťou tohto článku.

Dôležité vysvetlenie – JUDr. Mária Tóthová je predsedníčka OS Trenčín a JUDr. Eva Tóthová je predsedníčka senátu OS Trenčín. Oni sú totiž švagriné.

Pokračovanie v ďalšom čísle.
Vladimír Pavlík


Tibor Jurisa
27. 03. 1966
Č. OP.: EA 370341
Česká republika
Trvalý pobyt: Mestský úrad Nitra

 

                                                                                  Ministerstvo vnútra SR
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby
Pribinova 2
821 72  Bratislava

 

P O D N E T
Na prešetrenie protiprávneho konania príslušníkov policajného zboru

            Dole podpísaný Tibor Jurisa nar. 27. 03. 1966 podávam podnet z dôvodu porušenia zákonov policajtov SR a ich trestného konania proti mojej osobe na základe výzvy hovorkyne ministerstva vnútra SR v spojitosti s mojím krivím obvinením Ondreja Janíčka, Jozefa Strelčíka a Ľuboša Čongrádyho v roku 2000 a odsúdenými na základe rozsudku č. konania 5T/444/2001.
Vzhľadom na to, že po mojej výsostnej výpovedi pred vzšetrovateľom tak v roku 2001 v prípravnom konaní pred vyšetrovateľom zo dňa 17. 05. 2001, ako aj pred súdom v Českých Budějoviciach  v roku 2013, kde som jednoznačne vyhlásil, že Janíček a Strelčík ma nikdy v žiadnom prípade nevydierali a nespáchali proti mojej osobe žiadny trestný čin a do dnešného dňa Slovenské súdy aj napriek týmto mojim výpovediam neučinili nápravu voči nevinným a to aj napriek môjmu čestnému vyhláseniu som sa slobodne a vážne rozhodol vystúpiť  v médiách na Slovensku a podať osobne svedectvo o neskutočnom zločine spáchanom na osobách Janíčka  a Strelčíka, ale aj na mojej osobe.  
V roku 2000 som sa obrátil na policajta Beniatku s dôverou o pomoc, keď som bol vydieraný mafiou „Sýkorovcov“, kde patril k jej členom aj Rudolf Zúbek a opísal som mu skutočnosti o mojom vydieraní jeho osobou na čom zotrvávam. Následne tieto informácie podal policajt Beniatka svojmu nadriadenému a rozbehla sa akcia, nakoľko som sa bál mojej fyzickej likvidácie z obdobia výpalníctva a krutého organizovaného zločinu zo strany Zúbeka. Nikdy, opakujem nikdy, som policajtovi Beniatkovi nepovedal, že by ma vydierali Janíček a Strelčík ich mená som nemal dôvod ani len spomenúť, lebo tak ako som tvrdil nemali s vecou vydierania nič spoločné.
Následne sa veci ujala polícia a vec sa začala prešetrovať. Ja som sa stále bál o svoj život a preto som sa obrátil na políciu, kde som na stretnutí opísal veci ohľadom Zúbeka a jeho goríl. Opísal som policajtom ako ma dal Zúbek odviesť bez môjho súhlasu do Trenčína do reštaurácie Fatima. Bál som sa Zúbeka, lebo jeho gorily ktoré ma viezli do Trenčína v aute hovorili o tom, či dnes použijú lopaty, na zahrabanie.... Keďže som mal vedomosť o tom, že už v tom čase Zúbek zabil človeka, o čom som povedal aj policajtom, a mal som veľký strach o môj život, lebo som nevedel či sa aj mne niečo nestane. Na základe pokynov Zúbka som bol privedený na Fatimu.  Keď sa ma policajti spýtali, či mám nejakých svedkov, ktorý by potvrdili moju prítomnosť na Fatime, tak som im uviedol, že to môžu potvrdiť svedkovia Janíček a Strelčík, nakoľko týchto podnikateľov som poznal dlhé roky a veril som im.  Práve Zúbek ma dal priviesť autom do objektu Fatimy, kde žili v bytovej časti obaja menovaní a im patrila aj reštaurácia Fatima. Práve Janíček  mal v tomto čase odo mňa riadne prenajatú reštauráciu TIBO, ktorú som vlastnil a dal som mu ju do prenájmu v tej dobe za štandardnú cenu a to 20.000,- Sk. V čase keď ma dal dovliecť Zúbek na Fatimu sa objavili aj majitelia Janíček a Strelčík, čomu som sa potešil a ktorých som v tom čase poznal približne 10 rokov. Práve týchto som uviedol polícií ako svedkov, ktorí mi mohli dosvedčiť a potvrdiť prítomnosť na Fatime a nedobrovoľné stretnutie so Zúbekom.   Janíček v tom čase asi od februára 2000   mal so mnou riadne uzavretú nájomnú zmluvu na reštauráciu TIBO, kde si plnili všetky body zmluvy o prenájme,  zaplatili za tovar, ktorý si prebral na základe riadnej inventúry, mal prehlásenú elektriku, vodu plyn...a všetko čo bolo potrebné. Už v minulosti asi v roku 1998 – 1999 mal Janíček prenajaté odo mňa priestory v tej istej budove TIBO – celé poschodie, kde prevádzkoval obchod s pánskou a dámskou konfekciou a poznal som ho ako bezproblémového slušného a čestného podnikateľa. Chcem uviesť, že v mojej finančnej tiesni pri vyplácaní výplat zamestnancom mi práve Janíček a Strelčík poslali peniaze na výplaty a vždy mi pomohli.
Po viacerých návštevách na polícii ešte pred samotnou akciou mi policajti oznámili, že mám byť pripravený, lebo vznesú obvinenie proti Zúbekovi. V tom čase som bol dosť psychicky vyčerpaný, jednak sa mi nedarilo v podnikaní, jednak som zažíval neustále nátlaky zo strany mafie. Tlaky od veriteľov a v neposlednej miere psychicky tlak od polície, ktorá mi prisľúbila 24 hodinovú policajnú ochranu.  Pamätám si ako v júli 2000 mi policajti hovorili a pýtali sa ma, či budem spolupracovať v boji proti mafii, na čo som odpovedal, že áno a akcia sa spustila.
Vyhlasujem, že ja som nepodával žiadne trestné oznámenie, polícia pripravila sama materiály, ktoré som iba podpisoval, v mojom ťažkom psychickom rozpoložení. Až keď sa akcia rozbehla som sa dočítal,  že obvinili spolu s mafiánom Zúbekom aj Janíčka a Strelčíka aj keď som vôbec nechápal prečo a z akého dôvodu. Toto obvinenie Janíčka a Strelčíka, bolo bez môjho podnetu a s tým som nesúhlasil a nemal som s tým nič spoločné, ale už sa vec rozbehla a ja som nemal dostatok síl postaviť sa polícií na odpor, lebo som mal strach aj zo Zubeka a podľa polície nemali dostatok dokazov na Zubeka. Keď som sa proti tomu ohradil, bolo mi vysvetlené, že Zúbeka nemajú za čo obviniť, iba ak ho spoja s niekým do organizovanej skupiny, tak aby ho dali do väzby a o ostatné sa postarajú. Ďalej mi polícia povedala, že ak nebudem protestovať proti tomuto obvineniu, tak mi dajú nepretržitú 24 hodinovú ochranu a zároveň ma zaradia do štatútu chráneného svedka, z čoho mi budú plynúť určité výhody, ale pripomenuli mi, že musím poslúchať a plniť ich pokyny, lebo to celé môže stroskotať, poučili ma, aby som pritvrdil vo svojich výpovediach, aby to bolo viac vierohodné. Chcem to konkrétne vysvetliť, policajt ktorý ma pripravil na výpoveď povedal, že musím uviesť, že ma Zúbek donútil so zbraňou v ruke, pričom to nebola pravda, aj keď Zúbek a všetci mafiáni nosili v tom čase pri sebe zbraň čo som videl na vlastné oči.
Ako som už povedal, v tom čase som bol dosť psychicky vyčerpaný a ako som viackrát povedal, podpisoval som od policajtov listiny, pod nátlakom tak ako sa nestali a ktoré som pred podpisom nikdy nečítal a bolo mi všetko jedno, veď vo svojej výpovedi pred vyšetrovateľom 17.05.2001 som to aj podrobne uviedol, ako som bol donútený ,pod policajným nátlakom podpisovať to čo som ani nečítal v rámci spolupráce s políciou a že som voči Janíčkovi a Strelčíkovi krivo vypovedal. Taktiež som prehlásil, že ja nemôžem za to, čo do vznesenia obvinenia napísal nejaký vyšetrovateľ. Vyšetrovateľovi som to všetko povedal, ja som nič iné nemohol robiť. Tieto fakty som uviedol do výpovede, a v tom čase som mal strach aj z polície, lebo ma donútili hovoriť skutočnosti, tak ako sa nestali vo vzťahu k Janíčkovi a Strelčíkovi.
Následne po obvinený som zistil, že zatvorili aj Janíčka a Strelčíka do väzby. Proti tomuto som sa viackrát ohradil, že s vydieraním mojej osoby nemajú nič spoločné stále zotrvávam na tom, že som bol vydieraný Zúbekom. Na to mi policajti povedali, že je to tzv. vyšší záujem, aby títo dvaja boli zatvorený, a že sa nemusím báť, pretože oni sa postarajú o tom, aby sa im niečo našilo a hrozí im od 5 do 12 rokov.
Počas prípravného konania a to hlavne počas prvých 8 mesiacov, kde som mal 24 hodinovú policajnú ochranu ma vždy pripravili ako mám vypovedať a čo mám hovoriť. V tom čase mi už bolo všetko jedno, o všetko som prišiel, plnil som príkazy polície a preto moje výpovede boli vždy iné rozporuplné, chaotické a aj konfrontácie som nezvládol. Psychicky ma to vyčerpávalo, lebo som pod nátlakom hovoril veci tak ako sa nestali a preto boli policajti na mňa viac a viac nahnevaní, že to neustojím, že ak nepritvrdím a nebudem hovoriť tak ako mi nakázali tak ma vylúčia z poradovníka zo štatútu chráneného svedka. Preto som sa čo najviac snažil aby som policajtom vyšiel v ústrety, tak ako potrebujú.  Preto som im utiekol a vtedy som išiel za mojim kamarátom Miroslavom Chobotom a Vavrom a opísal som im ako som na Janíčka a Strelčíka krivo vypovedal, teda oni o tom taktiež ešte v roku 2001všetko vedeli.  Keďže moje výpovede vo vzťahu k Janíčkovi a Strelčíkovi boli rozporné a nezakladali sa na pravde vyšetrovateľ nariadil dať urobiť na mňa znalecký posudok, ktorý potvrdil moju psychickú záťaž, ale ktorá bola spôsobená hlavne chovaním polície a mojom zneužití na ich cieľ.
Policajti v tomto čase so mnou hrali podivnú hru, keď ma potrebovali, aby som krivo obvinil nevinných Janíčka a Strelčíka a aby som vypovedal tak ako potrebovali tak som im bol dobrý, čakal som na sľúbený štatút chráneného svedka. Stále tvrdili aby som vo svojich výpovediach pritvrdil, lebo sa Zúbek dostane na slobodu. Ešte v októbri 2000 ma donútili, aby som podal ďalšie obvinenie, ktoré mali vopred pripravené  na Ľuboša Čongrádyho. Povedali, že ho pridelia do prípadu, lebo potrebujú čas a že sa mi prípad celý rozpadá a zosilnia tento prípad a podporia Ľubošom Čongrádym. Obvinenie na Ľuboša Čongrádyho mali vopred úplne pripravené.  A potom ako ma zneužili ma vyhodili bez koruny  a oznámili mi, že mi nebol udelený štatút chráneného svedka, lebo som nebol presvedčivý a  preto som chcel dať všetko na poriadok a vo svojej poslednej výpovedi 17. 05. 2001 pred vyšetrovateľom som jasne aj pred obhajcami prehlásil, že som bol donútený krivo vypovedať pod nátlakom, že nikdy by som dobrovoľne nepodal trestné oznámenie, ale polícia mi robila psychické nátlaky, ale v tom čase nebolo možné aj tak všetko zvrátiť z mojej strany. Z posledných síl som prehlásil, že nebola pravda, čo bolo napísané v uznesení o vznesení obvinenia a ja nemôžem za to, kto čo napísal do uznesenia o vznesení obvinenia a veril som, že vyšetrovateľ urobí nápravu. Prežíval som veľkú traumu, že takto boli zneužitý nevinní Janíček a Strelčík, pretože som mal výčitky svedomia a zostal som takmer na ceste bez koruny.
O tomto všetkom som sa zdôveril aj svojím kamarátom Chobotovi a Renáte Vančovej a Ladislavovi Vavrovi. Dokonca Vavrovi som všetko podrobne opísal a vysvetlil som mu situáciu a to opakovane a žiadal som od neho, ak by sa mi niečo stalo, napr. že by ma zlikvidovali, aby toto moje svedectvo podal ďalej. Bál som sa mafie, ale aj somatonej polícii, preto som sa zdôveril týmto osobám, dokonca z mojim vedomím ma Ladislav Vavro nahrával na magnetofón. Všetko som podrobne opísal, to ako ma polícia zneužila, aby som krivo vypovedal. Síce Zúbek a jeho gorily ma vydierali a zneužívali, ale v ostatnej časti moje obvinenia boli vykonštruované políciou a nebola pravda.    Dokonca viem o tom, že si ma Vavro nahrával na diktafón s mojím vedomím v prípade, že by sa mi niečo stalo, lebo som bol na rozhraní, keď ma polícia zneužila a vyhodila a bál som sa stále mafií. Keď som sa zdôveril Ladislavovi Vavrovi o tom, že ma polícia donútila krivo vypovedať na Janíčka a Strel číka a že sa bojím mafie Čongrádiovcov a Zúbeka o ktorom som vedel, že ho má sudkyňa pustiť sa mi aj Vavro zdôveril, že aj on sa bojí mafie Čongrádiovcov, pretože naňho tlačia a dokonca mu sľúbili 5 mil. Sk, keď na nich prepíše nehnuteľnosti komplexu Fatimy v Trenčíne, kde boli majitelia Janíček a Strelčík a práve týchto mafia fyzicky zlikviduje ak Vavro prepíše všetky nehnuteľnosti. Ľutoval, že si tieto nehnuteľnosti nechal na seba prepísať. Tá likvidácia Janíčka a Strelčíka sa mala udiať hneď po prepustení z väzenia. Viem, že mal vtedy veľmi veľký strach pred osobami tejto mafiánskej skupiny. Pamätám si aj to ako mi Vavro povedal, že nezávidí chlapcom, teda Janíčkovi a Strelčíkovi, lebo keď sa vrátia z väzby tak im mafia zoberie celý komplex Fatimu, pretože museli zaplatiť veľa peňazí sudcom a prokurátorom za ich prepustenie. Vlastne dokonca za zatvorenie Janíčka a Strel číka budú musieť zaplatiť, a že pravdepodobne prídu o všetok majetok. Vavro ešte pripomenul, že už ich aj tak mafia rozkradla. Vtedy som sa od Vavra dozvedel, že Čongrády je priamo spojený so sudkyňou, že sú rodina a preto som si dal všetko dohromady a nevidel som inú ochranu, len ujsť z krajiny do zahraničia, čo som povedal svojím najbližším známym. Taktiež som sa zdôveril o týchto skutočnostiach aj svojej vtedajšej  partnerke Eve Babčanovej a to, že som bol tichý spoločník Janíčka a Strelčíka, ktorý si riadne a protokolárne prevzali do nájmu reštauráciu TIBO.  
Chcem uviesť, že základom spravodlivého procesu je, že mi bude umožnené na základe doručenia o začatí súdneho procesu zúčastniť sa pojednávania a budem môcť vypovedať pred súdom, čo mi nebolo zo strany predsedu senátu JUDr. Moniky Jankovskej úmyselne umožnené a zo súdu mi nikdy nebola doručené predvolanie na hlavné pojednávanie. Ja som sa neskôr dozvedel, že od do januára 2002 prebiehalo hlavné pojednávanie, práve od Chobota, ktorý bol taktiež predvolaný ako svedok a taktiež som mal informáciu o začatí pojednávania aj od Petra Čongrádyho, ale ten sa mi vyhrozil a zakázal, aby som sa dostavil na súd vypovedať, lebo ma dá zlikvidovať.  Neviem prečo, ale súd mi nedoručil predvolanie na pojednávanie čo musí byť zadokumentované v spise. V tom čase som sa skrýval tak pred policajtmi, ako aj pred Petrom Čongrádym. Už počas policajnej ochrany som sa dopočul, že v tom má prsty Peter Čongrády – myslím ohľadne obvinenia Janíčka a Strelčíka, ale v tom čase som tomu nerozumel, iba som si to dával dohromady, keď som niečo od policajtov započul. Aj to, že keď zatýkali obvinených čakali vždy na sudcu u ktorého im vždy prešla väzba.
Chcel som sa zúčastniť súdneho pojednávania, lebo som chcel dať veci na pravú mieru, a tak som telefonoval sudkyni JUDr. Jankovskej, od ktorej som sa dozvedel, že pojednávanie bude na MDŽ 08. 03. 2002 a žiadal som od nej ochranu svojej osoby, lebo som dostal výstrahu od Petra Čongrádyho, aby som sa za žiadnych okolností nezúčastnil pojednávania, lebo sa môže stať, že sa stratím nadobro, čo som pochopil ako výstrahu, že ma zlikvidujú, preto som žiadal policajnú ochranu od JUDr. Jankovskej na pojednávanie. Toto som sudkyni povedal, táto mi ochranu odmietla dať a povedala mi, že ak sa na pojednávanie nedostavím dostanem 50 000 tisícovú pokutu. Ochranu mi odmietla dať, aj keď som jej povedal, že sa bojím na základe vyhrážok z kruhov Zúbeka a Petra Čongrádyho. Potom čo mi povedal Vavro v akom spojení je zo  sudkyňou som už nikomu neveril a povedal mi aj to, že Zúbek sa dostane za pár dní na slobodu, lebo tuto informáciu mu povedal sám Peter Čongrády a že bude za zvláštnych okolností ukončený celý proces. Ako náhle som sa dozvedel túto podstatnú informáciu som krátko na to ušiel zo Slovenska do zahraničia, aby som si zachránil život, lebo som už s istotou vedel, že Zúbek bude čoskoro pustený na slobodu, toho som sa bál, lebo som vedel, že je vrah.
V tom čase som si myslel, že Janíčka a Strelčíka súd oslobodí, pretože boli nevinný. Vedel som, že títo dvaja mi nikdy v živote nijakým spôsobom neublížili, boli krivo obvinený a preto som teraz prišiel na Slovensko, aby som podal svedectvo o ich nevine, ktorú som už viac krát deklaroval aj na súde aj u vyšetrovateľov, ale asi niekomu vyhovuje, že nevinní trpia.
Opakovane prehlasujem, tak ako v prípravnom konaní zo dňa 17. 05. 2001, tak pred súdom v novembri 2013 ako aj v čestnom prehlásení spísanom pred notárom v Českých Budějoviciach, ako aj v písomných podaniach na súde v Trenčíne, že Janíček a Strelčík sú nevinný a nikdy ma nevydierali a nevyhrážali sa mi. Bola to pasca, na základe objednávky v tom čase z vyšších kruhov a podsvetia.
Touto cestou dávam do pozornosti zo spisu moju výpoveď zo 17. 05. 2001, výpoveď pred súdom v Českých Budějoviciach v roku 2013, Čestné prehlásenie, ktoré som urobil slobodne a vážne v notárskej kancelárii a písomnosti z komunikácie s OS v Trenčíne. 7
Svoje  podanie a vysvetlenie predkladám inšpekcii ministerstva vnútra na základe výzvy hovorkyne ministerstva a na základe mojej verejnej výpovede v spravodajstve televízie Markíza. Zároveň Vás žiadať o dôkladné prešetrenie protiprávnych skutkov, ktorých sa dopustili policajti SR na mojej osobe a to nútenia ma ku krivej výpovedi,  počas prípravného konania a počas mojej ochrany svedka v rokoch 2000 – 2001 v prípade na okresnom súde v Tenčíne pod sp. č.: 5T/444/2001-
            Touto cestou žiadam o vypočutie svedkov Ondrej Janíček, bytom Matúšova 60/6, 911 01  Trenčín a Jozefa Strelčíka bytom Matúšova 60/6, 911 01  Trenčín, ktorý taktiež na základe listinných dôkazov a výpovedí dokážu ozrejmiť veľký počet protiprávnosti páchaných políciou nielen na mojej osobe.

            S úctou.

                                                                                                                      Tibor Jurisa.


Pozor, koho ohovárate. Podnikateľ sa za to dostal do väzenia

Muža z Trenčína, ktorý tvrdí, že si sudca od neho žiadal ešte v korunách milión, poslali podmienečne do väzenia.


   

Neuveriteľná spoveď človeka, ktorého vraj policajti nútili krivo svedčiť

Vyhrážali mu, že ho vyradia z ochrany svedkov. Chceli totiž dostať Ľuboša Čongrádyho.

21. 10 2014 | BRATISLAVA/ TV Markíza

   http://www.tvnoviny.sk/domace/1775540_neuveritelna-spoved-cloveka-ktoreho-vraj-policajti-nutili-krivo-svedcit


O odposluchu, ktorý mal usvedčiť sudcu z korupcie, nevedia ani tí, čo ho robili

Spis poslali do Trenčína, a tam vyšetrovanie zastavili, pretože sa skutok nestal. ožno si teraz poviete, ako je to možné, že sa nestal?


http://www.tvnoviny.sk/domace/1775925_o-odposluchu-ktory-mal-usvedcit-sudcu-z-korupcie-nevedia-ani-ti-co-ho-robili


Anonym útočí na štátnu tajomníčku: Mafiánska sudkyňa!

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/anonym-statnej-tajomnicke-mafianska-sudkyna-co-mala-congradym.html

   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

Hlavná stránka