"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Jankovská a mafia ako jedna rodina – 4. časť 

     Pod treťou časťou tohto dokumentu sú dve videá natočené políciou cez zariadenie umiestnené u pána Janíčka. Paradoxne práve na základe tohto polícia navrhla a presvedčila menovaného, aby dal trestné oznámenie na dotyčného sudcu, čo on aj urobil. Lenže čo sa nestalo. Polícia buď z diletantstva, alebo s jasným úmyslom spochybniť toto svedectvo z videa, ktoré jednoznačne hovorí v prospech pána Janíčka že bol vydieraný, začala tlačiť na Čongrádyho, ktorý presviedča pána Janíčka čo má urobiť. Ten zo strachu spanikáril a bežal za Jankovskou, vtedy ešte sudkyňou v Trenčíne a všetko jej povedal. A môžeme si domyslieť, ako sa asi ona zachovala a všetko vyzradila dotyčnému sudcovi Janíkovi. To že policajti nepripravili pána Janíčka ako svojho agenta, môže svedčiť aj o tom, že mohli byť na strane mafie a skorumpovaných gaunerov zo strany štátnych orgánov.

 

          Aj na základe tohto mohol sudca Janík dať trestné oznámenie na pána Janíčka, keďže mu nahralo aj to, ŽE INÝ POLICAJNÝ VYŠETROVATEĽ ODMIETOL!!! TOTO TRESTNÉ OZNÁMENIE NA KTORÉ HO NAVIEDLI TZV. ŠPECIALISTI Z TZV. ELITNÉHO PROTIKORUČNÉHO ODBORU. A potom už skorumpovanej sudcovskej zberbe na Krajskom súde v Nitre stačilo na základe tohto pána Janíčka odsúdiť na dva roky s podmienkou na dva roky a NEDOVOLIŤ MU, ABY PREČÍTAL CELÚ SVOJU ZÁVEREČNÚ REČ!!! A jeho spoločníkovi, pánovi Strelčíkovi, trpiacemu nevyliečiteľnou diagnózou ku ktorej ho dohnali zločinecká mafia spoločne s mafiánskou verbežou zo štátnych orgánov, udelili nepodmienečný trest a z prvej skupiny ho preradili do druhej nápravnovýchovnej skupiny. A odporná hyena na funkcii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská ešte z obete, pána Janíčka, vyrába mafiána a dokonca podáva na neho trestné oznámenie a pán Janíček je opätovne trestne stíhaný. Mimochodom, ktovie, na ZÁKLADE AKÝCH PRINCÍPOV A KRITÉRII ZLOČINECKÁ SMERÁCKA MAFIA A ZLOČINECKÁ KONKURZNÁ MAFIA OKOLO ZOROSLAVA KOLLÁRA DALI DO FUNKCIE MINISTRA SPRAVODLIVOSTI BORECA A ŠTÁTNU TAJOMNÍČKU JANKOVSKÚ? 

Svedectvo z diskusie na SME

          Dňa 9. 12. 2014 som do diskusie na SME napísal: Treba to povedať jasne a na rovinu. Minimálne 60 % sudcov patrí do kategórie skorumpovanej a úplatnej prašiviny. Čo myslíte, na základe čoho vyberala zločinecká smerácka mafia ministra spravodlivosti Boreca a jeho štátnu tajomníčku Jankovskú? Viete Vy vôbec, Vy skorumpovaná a úplatná sudcovská prašivina, koľkým ľuďom ste zničili život? Prečítajte si na mojich necenzurovaných stránkach najnovšie tri časti pod nadpisom – Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Jankovská a mafia ako jedna rodina. A to je len úvod, ešte pôjde minimálne desať častí. A štátna tajomníčka Jankovská a skorumpovaná policajná a sudcovská prašivina držiaca ochrannú ruku nad zločineckými mafiánskymi gaunermi sa budú mať na čo tešiť. Vy špinavá skorumpovaná verbež, tak z obete zločineckej mafie, policajnej mafie a sudcovskej mafie, pána Janíčka, za pomoci štátnej tajomníčky Jankovskej chcete vyrobiť mafiána? Vy svoloč, na svetlo sveta sa dostane aj to, ako ste psychickým týraním zničili život pána Strelčíka, spoločníka pána Janíčka, ktorého ste v base chceli pripraviť o život, pričom už ste ho DOHNALI k nevyliečiteľnej psychickej a duševnej diagnóze.

Reakcia na tento príspevok od značky – „arizátor“

          Jankovská je stále pod ochranou, je chránenkyňa Fica, aj generálnej prokuratúry, aj ministerstva spravodlivosti a aj priamo spolužiakom Kaliňákom. Všetci títo nezákonné konanie Jankovskej kryjú. Táto žena ako predsedníčka OS Trenčín cez súd rušila ex offo bez likvidácie na návrh štátneho zamestnanca súkromné firmy, ktoré sa vôbec v Trenčianskom kraji NENACHÁDZALI. Pričom súd vôbec NEJEDNAL s účastníkmi konania, majiteľmi – FIRMY VYRABOVALI JEJ ŠVAGROVIA MAFIÁNI, resp. ich komplici piťovci, plus policajti a SBSky ex policajtov Škramovského, Gumana....., ktorí sa nanominovali do firmy a narobili tam daňové a úverové podvody v stovkách miliónov.

Bolo treba mafiánov ochrániť, Jankovská zabezpečila. Samozrejme zabezpečovala aj hospitalizáciu v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, kde posielala poškodených v trestnom konaní bez predchádzajúceho súhlasu sudcu, keď si niekto dovolil konať proti podvodom. S účastníkom konania pri rušení firmy SA JANKOVSKÁ NEBAVILA, ani keď mal akcie a plnú moc na vykonávanie akcionárskych práv, v plnom rozsahu, bez obmedzenia, OVERENÚ NOTÁROM, ani nerozviazala pracovný pomer, t.j. ešte sa majiteľovi akcií POMSTILA, z nulového príjmu má platiť preddavky na zdravotné poistenie mesačne z vymeriavacieho základu 2 473,31 eur 14 percent.

          Aby pomohla mafiánom švagrom a piťovcom, aby bez problémov ZLIKVIDOVALA súkromnú firmu, ktorú mafiáni VYKRADLI, kde mafiáni narobili daňové a úverové podvody, tak kamarát KALIŇÁK ZARIADIL nezákonné trestné konanie cez policajtov, trvajúce 5 rokov. Majitelia akcií boli surovo policajtmi mlátení, policajtmi boli obvinení že ich ohovorili, KEĎ SI DOVOLILI DAŤ TRESTNÉ OZNÁMENIE. TAKTO TÁTO ŠVAGRINÁ MAFIÁNOV JANKOVSKÁ, ŠTÁTNA TAJOMNÍČKA MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI LIKVIDUJE OBČANOV. Súdruh birmovný Fico ju ochraňuje. Na podania poškodených občanov neodpovedá.

Uznesenie riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom, odbor kriminálnej polície z 27. 4. 2012 ČVS:ORP-127/OVK-NM-2012, kde na strane 3 je uvedené: „.....Správca dane DÚ Myjava na základe dožiadaní iných správcov dane preveroval podnikateľskú činnosť daňového subjektu, kde bolo zistené, že týmto subjektom boli vystavované daňové doklady na vysoké čiastky, na základe ktorých boli UPLATŇOVANÉ NADMERNÉ ODPOČTY DPH, pričom tieto deklarované zdaniteľné plnenia NEBOLI USKUTOČNENÉ A JEDNALO SA O FIKTÍVNE DAŇOVÉ DOKLADY.

Prečo policajti nekonali? Kaliňák a jeho generálny riaditeľ TO UTUTLALI. Prečo súdy nekonali? Sudkyňa JUDr. Natália Kolláriková žalobu odobrala zákonnej sudkyni a preposlala ju skorumpovanej sudkyni na iný úrad, pričom boli ZLIKVIDOVANÉ listinné dôkazy a boli falšované originál podania na súd. PREČO GENERÁLNY PROKURÁTOR ODMIETOL KONAŤ? PRETO, ABY OCHRÁNILI MONIKU JANKOVSKÚ A JEJ SVINSTVÁ. Nech umierajú nevinní ľudia, ktorí si splnili povinnosť a nahlásili daňové podvody.

          Vo veci NEROZHODOVALA zákonná sudkyňa, spis bol sfalšovaný, podstatné veci súd vôbec neprejednával, ROZSUDOK VYNIESOL BEZ PRÍTOMNOSTI PODATEĽA ŽALOBY, DOKONCA ŽALOBCOVI ANI ROZSUDOK NEDORUČIL!!! Súd ustanovil žalobcovi právneho zástupcu a takto ho odstavil od konania, lebo ho ustanovil v zmysle § 31 OSP a tak, že žalobcovi uznesenie nebolo ani doručené, takže nemohol sa v zákonnej lehote odvolať a následne už ustanoveného právneho zástupcu nemôže zrušiť. Súd si robí čo chce. Neprejednáva podstatu žaloby, žalobu odmietne, USTANOVENÝ SKORUMPOVANÝ ZÁSTUPCA ODVOLANIE NEDÁ, ŽALOBA JE ODMIETNUTÁ.

          Ako prílohy budú uverejnené uznesenie o trestnom stíhaní pána Janíčka na základe trestného oznámenia skorumpovaného mafiánskeho justičného fujhnusa Jankovskej a sťažnosť pána Janíčka voči uzneseniu.

Vladimír Pavlík   


 Uznesenie OR PZ Bratislava 1 ČVS: ORP-556/1-OVK-B1-2013

JUDr. Peter SCHMIDL, advokát, Advokátska kancelária

Sťažovateľ:               Ondrej Janíček, Matúšova 60/6, 911 01  Trenčín
Zastúpený:                advokátom JUDr. Peter Schmidl, advokátska kancelária Malacky,
                                   Ul. Záhorácka č. 11/A

 

                                                                                  Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave 1
Odbor kriminálnej polície

 1. Oddelenie vyšetrovania

                                                                                  Sasinkova ul. č. 23
812 13  Bratislava

                                                                                  Spis: ČVS: ORP-556/1-OVK-B1-2013

                                                                                  V Trenčíne, dňa 09. 12. 2014

 

            Vec: Sťažnosť voči uzneseniu: ČVS: ORP-556/1-OVK-B1-2013
Dňa 08. 12. 2014 mi bolo doručené Uznesenie, kde ma vyšetrovateľ obvinil podľa § 345 ods. 1 a podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona na základe podaných písomných podaní, kde som oznámil, že JUDr. Monika Jankovská a spol. sa podľa už zadovážených dôkazov mala dopustiť najväčších zločinov na mne a mojom spoločníkovi počas jej pôsobnosti na OS Trenčín.  (ďalej len Uznesenie zo dňa 27. 11. 2014)

Proti tomuto Uzneseniu podávam v zákonom stanovenej lehote sťažnosť a žiadam predmetné uznesenie zrušiť a  svoju sťažnosť odôvodňujem nasledovne:

Všetky skutočnosti ohľadom rôznych prepojení a páchaní zločinov Petra Čongrádyho s menovanou JUDr. Monikou Jankovskou som mal priamo s podaní bratov Čongrádyovcov a to ihneď po samotnom prepustení na slobodu v marci 2002. Skôr ako mi to však oznámili Čongrádyovci mi to oznámil poverený Petrom Čongrádym Ladislav Vavro tak mne, ako aj môjmu spoločníkovi Jozefovi Strelčíkovi, keď ma vyzdvihol v Leopoldove po prepustení z nezákonnej väzby a to cestou autom domov do Trenčína. Tieto odkazy mi priamo odovzdal, za prítomnosti mojej manželky a môjho syna Rafaela Janíčka. Odkaz od Petra Čongrádyho znel za prepustenie na slobodu musíme zaplatiť za každého 1.000.000,- Sk, teda spolu 3.000. 000,- Sk, lebo sme museli zaplatiť aj za R. Zúbeka. Keďže Čongrády mal zmapovanú celú našu situáciu vedel, že peniaze nemáme a preto jeho jednoznačné rozhodnutie, ktoré nám Vavro povedal bolo, musíme dobrovoľne, alebo nasilu nehnuteľnosť a firmu odovzdať Čongrádymu, alebo zaplatiť hotovosť. Povedal nám aj to, že prokurátora musel tiež podplatiť, aby všetci boli na slobode a aby nepodal sťažnosť. Na to som sa ja v aute vyjadril, že s tým nikdy nebudem súhlasiť, dosť že som bol nevinne zatvorený a pripravili ma o peniaze, slobodu o život a ešte budem musieť za zatvorenie do basy platiť. Vavro mi povedal, že neviem s kým mám dočinenia a za tých 20 mesiacov čo som strávil vo väzbe sa  veľmi veľa zmenilo, ale tak či tak, skôr, či neskôr ak si budem chcieť zachrániť svoj život, alebo životy svojej rodiny, tak budem nútený urobiť tak, ako mafia rozhodne a nariadi, lebo v opačnom prípade sa nám môže niečo stať a opísal mi v skratke s kým budem mať dočinenie. Zároveň nám povedal Vavro ako musel nedobrovoľne chodiť do Bratislavy za Čongrádym, aké silné kontakty Čongrády má, že pracuje pre SIS, politikov, má za sebou vplyvných policajtov, ako aj sudcov a že každým odporom sa ohrozujeme na životoch a životoch svojich najbližších a poprosil ma, že sa bojí o svoj život a nech si veci riešime už sami, nechce mať s touto celou vecou už nič spoločné a odišiel pracovať do zahraničia. Doporučoval mi pre našu záchranu radšej súhlasiť s núteným prepisom nehnuteľností a firmy, lebo nevieme čoho sú schopní títo ľudia, lebo ako tvrdil boli obzvlášť nebezpeční. Následne mňa a spoločníka  uniesla mafia a to konkrétne predlžená ruka bossa Petra Čongrádyho, Peter Vasko a spol. do Bratislavy do hotela Carlton, viď. ČVS: PPZ-367/NKA-PZ-ZA-2012, kde pod hrozbou smrti sa zmocnili nášho majetku. Následne až do smrti nebohého Petra Čongrádyho bol na nás pravidelne vyvíjaný nátlak a ďalšie a ďalšie vydieranie. Podľa tvrdení spomínaných Petra a Ľuboša Čongrádyho museli sudkyni JUDr. Jankovskej prostredníctvom Petra Čongrádyho za prepustenie z väzby a rozsudku zaplatiť 3. mil. Sk a nikto z odsúdených nesmie napadnúť rozsudok a odvolať sa, lebo sám Peter dal svoje slovo JUDr. Jankovskej a okresnému prokurátorovi Pompovi. Podľa tvrdenia Čongrádyho, rozsudok nesmie nikto čítať a musí isť do archívu, vzhľadom na vynesený rozsudok, ktorý bol podľa jeho tvrdení šitý na mieru mafiánom, podľa ich dohody. Z rozsudku je zjavný nepomer výšky trestov, ktoré údajne JUDr. Jankovská urobila na základe dohody s bossom Čongrádym, pritom Janíček a Strelčík slúžili ako obranné štíty a neskôr, aby boli ľahko vydierateľný. Zároveň ako tvrdil on sám, ale aj Vavro, Čongrády dal svoje slovo a za tým si stojí, že proti rozsudku sa nikto z odsúdených nesmie a nemôže odvolať. Túto skutočnosť môžu potvrdiť svedkovia okrem mňa aj Jozef Strelčík, Eduard Janíček, Mária Galánková, Monika Janíčková, Ladislav Vavro, Gabriela Haková, Ivan Kováčik, Stanislava Poláčková. Za záchranu našich životov vďačíme hlavne Ivanovi Kováčikovi, ktorý nad nami držal ochrannú ruku a podľa jeho tvrdení len jeho zásluhou sme zostali na žive. Následne potom, ako sme boli donútení podpísať prepis spoločnosti sme sa museli viac ako rok skrývať, utekať z hrozbou, že budeme zlikvidovaní, jednak preto, že moji rodičia podali odvolanie proti rozsudku 5T/444/ 2001, ale taktiež aj Janíček a Strelčik. Preto sme sa dostali do nemilosti tak besniacemu Čongrádymu, ako aj priamo pani Jankovskej.

Vzhľadom na to, že v rokoch 2002 po prepustení z väzby sme sa museli pred mafiou skrývať, pred ich hrozbou so smrti sme nemohli podnikať žiadne kroky, lebo menovaní mali veľký vplyv na polícii na prokuratúre a súdoch v Trenčianskom kraji a v tom čase nebolo pochýb, že to tak je a zároveň tieto dôkazy sama zabezpečila polícia pri svojej operatívnej akcii, kde boli monitorované naše priestory a kde zaznamenala mafiána Ľ. Čongrádyho, ktorý tieto praktiky opisuje.

Avšak mafia na čele s bossom Petrom Vaskom žijúcim, naďalej podnikala nekalé kroky, aby sa zmocnili aj zvyšných dvoch nehnuteľností a to v čase, keď Peter Čongrády žil, odkúpili neexistujúcu pohľadávku vo výške cca 800.000 Sk a to v čase, keď nás mafia donútila prepísať prvú spomínanú nehnuteľnosť. Fiktívnu pohľadávku  následne použili nato, aby suma na nej vzrástla formou úrokov a úrokov z omeškania až na  sumu cca 54.000.000,- Sk a cestou OS Trenčín a KS Trenčín sa snažili pripraviť nás teda aj o zvyšné častí komplexu a nášho príbytku, pričom ľsťou a za pomoci kontaktov na OS Trenčín vybavili predbežné opatrenie nakladania s nehnuteľnosťami. Nehnuteľnosť je zablokovaná až do dnes teda už viac ako 12 rokov. Ak si pozorne dôkaz z polície prehráme tak už v roku 2006, kedy polícia monitorovala objekt sa Ľuboš Čongrády o týchto justičných praktikách vyjadroval a pri sledovaní nášho prípadu sa postupne a jasne napĺňajú.  Teda vďaka OS Trenčín sa mafii podarilo zablokovať nehnuteľnosť a ďalej pokračovalo naše vydieranie a nátlaky až do vtedy, keď sme sa prvý krát dozvedeli o našej fyzickej likvidácií, avšak vzhľadom nato, že bossa Petra Čongrádyho odstránili – zavraždili, tak nám to zachránilo naše životy.  Následne jeho odnože a to prostredníctvom Petra Vaska, Františka Cvaška a spol. sa opäť snažili roztočiť  kolotoč vydieraní a útokov na naše osoby, a preto po vážnom rozhodnutí a dohode s rodinou sme boli nútení sa obrátiť na políciu, a ochranu, lebo sme tu ťarchu, strach a psychické vypätie ďalej nevedeli sami uniesť.

To bol začiatok celého konania, ktoré pokračuje dodnes a preto tým, že pplk. Patka z úradu boja proti organizovanému zločinu čestne, poctivo, svedomite a zodpovedne viedol vyšetrovanie CVS: PPZ-367/NKA-PZ-ZA-2012 som nadobudol presvedčenie, že aj na Slovensku nie sú všetci vyšetrovatelia skorumpovaný a nečestní. Následne som sa v roku 2013 obrátil o pomoc na všetky inštitúcie teda GP SR, MS SR, Prezidenta SR, Premiéra SR a zákonnou cestou som žiadal o nápravu, nie s tým, že by som niekoho krivo obvinil, osočil, ohovoril, ale na základe všetkých už zabezpečených dôkazov som prosil, žobral o pomoc nad odstránením všetkých spomínaných zločinov, ktoré boli na našich osobách spáchané a ktoré nás hlboko poznačili a obrali o pokojný život, zdravie. Nabral som posledné sily a odvahu a žiadal som o nápravu krívd, požiadal som o obnovu konania pôvodného rozhodnutia 5T/444/2001, jadra tohto celého niekoľko ročného utrpenia a tým, že sa jednotlivé spisy otvárali tak vychádzali na povrch všetky zverstvá a praktiky, ktoré mafia a mocní spáchali na nás a našich rodinách.

Môže mi niekto z kompetentných uviesť na koho som sa mal obrátiť, keď v roku 2006 som oslovil políciu a to konkrétne krajský úrad vyšetrovania pplk. Kolníka, kpt. Ivana Kostru a títo nám prisľúbili pomoc, zároveň na základe dôkazov začali vo veci konať, namontovali po našom súhlase monitorovacie zariadenie do kancelárie, podpísali sme spoluprácu s políciou i to, že môže polícia namontovať kamerový systém do našich priestorov, aby sa skutočný zločinci, mafiáni dostali do rúk polície a aby všetky spomínané zločiny polícia odhalilaa. Následne potom, keď sa preukázali  naše tvrdenia a polícia nás posmelila a dala nám šancu opäť dôverovať polícií. Po získaní  dôkazov o  korupcii na súdoch v Trenčianskom kraji, ale aj nášho vydierania silnou mafiou sme plnili príkazy polície. Polícia a to konkrétne kpt. Ing. Pavlík ma odviezol na Úrad boja proti korupcií do Nitry, aby som podal trestné oznámenie na sudcu JUDr. Janíka, čo som urobil, neskôr na základe dôkazov nás oslovil kpt. Ivan Kostra, či sme ochotní podať trestné oznámenie aj na JUDr. Jankovskú čo sme v tej dobe odmietli, nakoľko sme chceli najskôr dotiahnuť trestné oznámenie na sudcu JUDr. Janíka.

Taktiež je dôkazmi zabezpečené, že vo veci vydierania, ako aj korupcie začali prebiehať úkony a bolo začaté trestné konanie vo veci vydierania práve hore uvedených skutkov v roku 2006 a to priamo bossa Petra Vasku pod CVS:PPZ- 47/BOK-Z-1-2006, avšak mafia mala také styky z políciou, ako je uvedené na DVD , že zabezpečila, že konanie sa zastavilo a práve v tomto konaní zohrala úlohu tak Okresná prokuratúra, ako aj Krajská prokuratúra a zastavila celé konanie čo nás opätovne položilo na kolená s tým, že sme nechápali ako OČTK, môže chrániť mafiu ak nie preto, že s toho mocní profitujú. Toto bezprávie trvalo až do roku 2011, museli sme znášať všetky príkoria a držať hubu, až kým opäť Mafiáni nezaútočili a opäť v tiesni som podal trestné oznámenie. Následne opätovne vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry začal vo veci konať a pod CVS: PPZ -367/NKA-PZ-ZA-2012 vzniesol obvinenie 30.09.2013 voči bossovi Petrovi Vaskovi a 30.07.2014 prokurátor obžalobu, práve proti tomu nad ktorým drží ochrannú ruku JUDr.: Jankovská a poctivý vyšetrovateľ podal obžalobu na Petra Vaska za pokračujúci obzvlášť závažný trestný čin vydierania. V tejto obžalobe čestný vyšetrovateľ, ktorý mal odvahu vyšetriť tento zločin, ktorý je práve silne prepojený na JUDr. Jankovsku odhalil v jednotlivých skutkoch prepojenie, motív, vydieranie , ale aj notársku zápisnicu, kde je uvedený dlh Čongrádymu vo výške 3.000.000 Sk za prepustenie O J, J S, R Z, teda Ondreja Janíčka, Jozefa Strelčíka a Ruda Zubeka. Teda aj tu okrem svedeckých výpovedí v notárskej zápisnici z 27.06.2002 je dôkaz o korupcií a úhrade zaplatenia úplatku, čomu priamo korešponduje vyfabrikovaný a na mieru vyrobený rozsudok 5T/444/ 2001, ktorý skutočných mafiánov a zločincov ako R. Zubeka a nevlastného švagra Ľ. Congrádyho prepustil na slobodu aj keď boli obžalovaní z rozsiahlej trestnej činnosti, ktorú spáchali. Janíčka a Strelčíka použili ako ochranný štít bezdôvodne, ako sa v súčasnosti aj preukázalo.

Vyšetrovateľ pplk. Kalman ma obvinil na základe písomných podaní, ktoré som adresoval všetkým menovaným inštitúciám u ktorých som sa obracal zákonnou cestou domôcť sa spravodlivosti, lebo ako je známe od roku 2002 na základe rozsudku 5T/444/2001 som bol uznaný JUDr. Monikou Jankovskou vinným za to, čo som nikdy nespáchal čo v súčasnosti, ale aj v prípravnom konaní priznal sám Tibor Jurisa, ktorý vystupoval ako poškodený v uvedenom trestnom spise. Rozsudok slúžil na pokračovanie mojej kriminalizácie a ako zámienka, aby ma mohla mafia v podaní Čongrádiovcov vydierať, zastrašovať , psychicky terorizovať a následne aj obrať o majetok, ako je taktiež preukázané práve rozsudkom 5T/444/2001.

V odôvodnení vyšetrovateľa je jednoznačne uvedené, že kto ma mal usvedčiť podľa jeho názoru z trestného činu krivého obvinenia a ohovárania.

Podľa Uznesenia je to práve „JUDr. Monika Jankovská, ktorá uvádza vo svojej výpovedi, že po tom čo sa stala štátnou tajomníčkou začal Ondrej Janíček písať na jej osobu listy, kde je obviňovaná z korupcie.  Úplatok mala zobrať od nebohého Petra Čongrádyho za kauzu, ktorú súdila, a v ktorej boli obžalovaní Rudolf Zubek, Jozef Strelčík, Ondrej Janíček a Ľuboš Čongrády. JUDr. Monika Jankovská uviedla, že nepoznala osobu Petra Čongrády a taktiež osobne nepoznala ani obžalovaných, ktorých kauzu riešila...“. 
Čo práve zabezpečenými dôkazmi rozporujem, a JUDr. Jankovskú usvedčujú aj audiovizuálne dôkazy kde je zabezpečené práve políciou, že skutok korupcie sa stal. Podľa všetkých mojich podaní som sa nielen ja, ale aj viacerí svedkovia vyjadrovali ohľadom spomínanej korupcie na súde v TN už v roku 2002 a následne aj pri iných vyšetrovaniach počas uplynulých rokov až po súčasnosť. Teda nie je pravda, že by som sa vyjadroval, obvinil JUDr. Moniku Jankovskú až po tom, čo s stala štátnou tajomníčkou, lebo moje tvrdenia sa datujú od roku 2002, kde som sa už na hlavnom pojednávaní v marci 2002, kde predsedala sudkyňa JUDr. Jankovská, pred celou verejnosťou vyjadril, že je skorumpovaná, načo ma upozornila a zahriakla, následne je to v notárskej zápisnici, ale aj v rôznych spisoch, počas celého obdobia.

Podstatným dôkazom, že JUDr. Monika Jankovská sa mala zo zákona vzdať rozhodovacej činnosti vo veci 5T/444/2001 bola tá skutočnosť, že JUDr. Monika Jankovská bola nevlastná švagriná bratov Čongrádiovcov a tým sa mala zo zákona sama vylúčiť s úkonov trestného konania, ako to zákon ukladá za povinnosť a nemala rozhodovať vo veci. JUDr. Monika Jankovská sa vyjadrila, že síce manžel vyrastal v detskom mestečku v Trenčíne a rodičia Jankovský tam pracovali ako vychovávatelia ona o tejto skutočnosti nevedela a dozvedela sa to až pred trinástimi rokmi. Ďalej uviedla, čo je podstatné, že súrodenci Čongrádyovci vyrastali v inej rodine v Detskom mestečku v Zlatovciach.

Otázka znie? Čo iné by na svoju obhajobu mala pani Jankovská napísať a uviesť? Snáď si nikto nemyslí a určite ani ja, že sa prizná dobrovoľne k príbuzenstvu s mafiánom silného kalibru.
Avšak aj druhá otázka znie: ako mohla oslobodiť svojho nevlastného švagra Mafiána Ľuboša Congrádyho z 25 dávok pervitínu, ďalej ho prepustiť a dať mu trest, ktorý nemá obdoby z tak rozsiahlej trestnej činnosti, niekoľko krát súdne trestaného, veď práve táto jej trestná činnosť ju priamo usvedčuje.

V inom spise, kde inšpekcia ministra vnútra SR preverovala prepojitosť Čongrádiovcov s Jankovskými sa vyjadrila Monika Jankovská iba jednou vetou, že Jankovský a Čongrádyovci boli spolu iba v útlom detstve.

V ďalšom vyjadrení a to redaktorovi TV Markíza Michalovi Hečkovi vyjadrila, že jej  švagor a jeho brat žili v rodine Gogolových....
Ak si dôsledne preskúmame detské mestečko Zlatovce tak zistíme, že domy teda bloky-bunky sú zvláštne postavené a prepojené a hneď v susedstve, teda vo vedľajšej bunke fakt žila rodina Gogolových, ale rodičia Jankovský vychovávali ako náhradný rodičia práve Ľuboša a Petra Čongrádyovcov. Sám vyšetrovateľ túto skutočnosť má právo cez archív zistiť, ja takú moc nemám, zistil som len prostredníctvom obyvateľky, ktorá v tom období žila v detskom mestečku a presne a jasne vie, že Čongrádiovci žili v rodine Jankovských o čom svedčí čestné prehlásenie aj v súdnom spise, teda nepracujme len na dohadoch, ale na faktoch a tie môžu pani Jankovskú dať úplne do iného svetla. Rozporujem aj jej tvrdenia, že vôbec nevedela pred pojednávaním o osobách Čongrádyových, doma sa o svojej práci nerozprávala. Nie je to mysliteľné, lebo práve švagor pani Jankovskej druhý sudca JUDr. Róbert Jankovský mňa a Jozefa Strelčíka vzal do väzby v tomto prípade ako nezákonný sudca na základe sfalšovaného úradného záznamu v tomto prípade, ktoré pojednávala.

Je nepochybné a nesporné podľa čestného prehlásenia obyvateľky z Detského mestečka v Zlatovciah Zuzany Nikovej (príloha Čestné prehlásenie), že mafiánov Čongrádiovcov od ranného detstva až do dospelosti vychovávali rodičia Jankovský, teda rodičia manžela JUDr. Moniky Jankovskej. Ďalej dôkazmi sa dá zistiť, že Peter Čongrády aj počas vysokoškolského štúdia v Košiciach naďalej žil v rodine Jankovských.

Okrem uvedenej svedkyne Zuzany Nikovej tieto skutočnosti potvrdili i samotný Čongrády a to Peter Čongrády mojej manželke, môjmu otcovi Eduardovi Janíčkovi, ale aj Ladislavovi Vavrovi, kedy nie náhodou sudcu Róberta Jankovského nazýval Ľuboš Čongrády „brácho“.

Dôkaz o tom, o týchto detailných informáciách o príbuzenskom pomere Jankovských a Čongrádyovcov sa nachádzajú na videonahrávkach polície, ktorá v rámci operatívy uskutočňovala monitorovanie kancelárskych priestorov, kde uvedené detailné informácie povedal a oznamoval sám Ľuboš Čongrády a to ešte v roku 2006 v týchto políciou zabezpečených materiáloch je jasné a čitateľné, že chobotnica mafie bola priamo napojená na súdy, prokuratúru a samotnú políciu, taktiež na videozáznamoch sú uvedené konkrétne mená sudcov a prokurátorov.  Preto je nepochopiteľné, že v čase odhaľovania korupcie sa týmto materiálom nezaoberá polícia a radšej šikanuje a obviňuje oznamovateľa.

Je nesporné, že potom, čo sme sa dozvedeli tieto informácie nás v roku 2006  utvrdilo na základe všetkých faktov a dôkazov, že sudkyňa JUDr. Monika Jankovská v rozsudku 5T/444/2001 samotného svojho nevlastného švagra Ľuboša Čongrádyho oslobodila z 25 dávok pervitínu, bez jediného dôkazu jeho neviny, nakoľko bolo jednoznačne zadokumentované dôkazmi, že polícia v Trenčíne našla Ľubošovi Čongrádymu pri osobnej prehliadke 25 dávok pervitínu. Sudkyňa ho bez dôkazov oslobodila, len preto, že boli rodinný príbuzní a nemali sme dôvod tomu neveriť, avšak v tej dobe sme ešte nemohli aj zo strachu  dokázať zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa, tým, že napriek priamym dôkazom, že Ľuboš Čongrády bol priamy príbuzný v tej doby predsedkyne senátu, ktorá ho súdila a to bola JUDr. Monika Jankovská, taktiež treba mať na zreteli, že nám v tom čase stále hrozila fyzická likvidácia, čo neskôr potvrdil samotný svedok Ladislav Vavro, ktorý ma niekoľko krát navštívil a žiadal, aby som neuvádzal jeho meno, lebo sa obáva o svoj život a život svojej rodiny, nakoľko sa jedná o mimoriadne silné a vplyvné osoby.

Ďalej podporné a nespochybniteľné dôkazy o tom, že JUDr. Monika Jankovská kolaborovala s mafiou bol ten fakt, že všetky informácie o postupe na súdoch i informácie o rozsudku sme mali vopred a to od mafiána Petra Čongrádyho. Tieto informácie počas mojej väzby v rokoch 2000 – 2002  Peter Čongrády dával môjmu otcovi Eduardovi Janíčkovi a manželke Monike Janíčkovej, ale aj samotnému Ladislavovi Vavrovi. Títo svedkovia sú ochotný o týchto krokoch a praktikách vypovedať, keď Peter Čongrády prinášal informácie zo súdu vopred, práve od sudkyne JUDr. Monike Jankovskej  ktorá  následne rozhodla tak, ako už vopred oznámil sám boss Čongrády a preto nebolo dôvodu v tom čase neveriť Čongrádymu, že sú priamy rodinní príbuzní. Čo je však podstatné uviesť, že už počas väzby a hlavného pojednávania ma navštívil nie môj advokát, ale advokát mafiána Rudolfa Zubeka priamo v Leopoldove, v čase keď moja advokátka JUDr. Kučerová bola v pôrodnici, vybavil si u nej plnú moc na moje navštívenie a povedal mi výsledný rozsudok i to, že mám robiť alibi Ľubošovi Čongrádymu, lebo tak rozhodla JUDr. Jankovská, zároveň mi Čongrády odkazuje aby som bol ticho, nemám nič hovoriť a rozsudok prijať a súhlasiť s ním.

Ďalším dôkazmi toho, že JUDr. Monika Jankovská spolupracovala s mafiánom Petrom Čongrádym boli výšky samotných trestov mafiánov Zubka a Ľ. Čongrádyho a ich následné prepustenie z väzby, ako aj neodvolanie sa  prokuratúry, tak proti trestom, väzbe, ale hlavne proti samému výroku celého rozsudku aj napriek tomu, že medializácia týchto mafiánov bola veľká a zločinnosť rozsiahla, žaloba mafiánov z niekoľkých skutkov. Preto jednoznačne nebol žiaden dôvod neveriť sprisahaniu rodinnej sudkyne s mafiou a následnému tvrdeniu, tak vtom čase uznávaného podnikateľa, pracujúceho pre SIS Petra Čongrádyho a jeho brata, lebo všetky dôkazy a skutky sudkyne JUDr. Jankovskej tomu priamo zodpovedali a v reálnom živote sa aj naplnili. Cestní a neskorumpovaní sudcovia by predsa nemohli rozhodnúť tak, ako rozhodol senát pod vedením JUDr. Jankovskej a to v príkrom rozpore so zákonom, dokonca zneužitím právomoci verejného činiteľa a preto ako ďalší a jednoznačný dôkaz ktorý  uvádzam je rozsudok 5T/444/2001 OS TN, ktorý je podstatný pre usvedčenie JUDr. Moniky Jankovskej.

Ďalej JUDr. Monika Jankovksá sa vo svojej výpovedi vyjadrila, že predmetným rozsudkom 5T/444/2001 sa zaoberal najvyšší súd SR, Ústavný súd SR a generálna prokuratúra SR, čo nie je pravda, je dôkazmi a hlavne výpoveďami svedka Ladislava Vavru, Eduarda Janíčka, Jozefa Strelčika, Moniky Janíčkovej, ale aj samotného Ľuboša Čongrádyho dokázané, že sám Peter Čongrády zakázal podať na príkaz JUDr. Moniky Jankovskej odvolanie proti rozsudku 5T/444/2001. Ani jedna z uvedených inštitúcii, ktoré uvádzala JUDr. Jankovská sa uvedeným rozsudkom nezaoberala, čo považujem zo strany pani Jankovskej za klamstvo a krivú výpoveď zo snahou zmiasť vyšetrovateľa.
Všetky ostatné skutočnosti, ktoré preukazujú moje tvrdenia sa nachádzajú v spisoch od roku 2002: 

 1. V rozsudku 5T/444/2001 na OS Trenčín
 2. V spise obnova konania  1Nt/49/2013 OS Trenčín
 3. V spise PPZ-367/NKA-PZ-ZA-2012.
 4. Dôkazový materiál, DVD záznam z odposluchov zabezpečený políciou SR, na úrade boja proti organizovanému zločinu Trnava, kde sa nachádzajú konkrétne jednotlivé skutky korupcie, vydierania, ale aj celej chobotnice mafie v spojení s justíciou.
 5. Svedkovia
 6. Jozef Strelčík – vedel o všetkých skutočnostiach, je obeťou justičného zločinu, ktorý v súčasnosti na základe prežitého od roku 2000, začal trpieť psychickou poruchou nevyliečiteľnou bipolárnou afektívnou poruchou.
 7. Monika Janíčková – manželka, vydieraná a priamo napádaná mafiou. Pravidelne informovaná Petrom Čongrádym o skutočnostiach, ktoré počas hlavného pojednávania urobí , ako rozhodne, ako bude konať sudkyňa JUDr. Monika Jankovská a ktorá vedela a má vedomosť o každom zločine.
 8. Eduard Janíček – otec, ktorý bol v čase väzby pravidelne prítomný, ale aj informovaný o skutočnostiach korupcie JUDr. Moniky Jankovskej, dokonca ešte skôr, ako som to vedel ja.  Vedel z rozprávania samotného Čongrádyho o príbuzenskom pomere JUDr. Moniky Jankovskej a Čongrádyovcov. Bol bývalý sudca z ľudu , ako prísediaci, vysoko čestný a statočný človek.
 9. Gabriela Hakova – vedela buď priamo, alebo nepriamo o všetkých skutočnostiach korupcie, tak počas našej väzby v roku 2000-2002, ale aj neskôr.
 10. Svedok Ladislav Vavro, priamo sa počas väzby musel kontaktovať z mafiou Sýkorovcov na čele s bossom Petrom Čongrádym, bál a bojí sa o svoj život, uvedené nehnuteľnosti v čase našej väzby sme kvôli uchráneniu napísali na neho a jeho manželku Renátu Vavrovu, pritom sme si museli zobrať úver, ktorý dodnes splácam tak ja ako aj môj spoločník.
 11. Svedkyňa Mária Galánková, bývala prítomna v čase našej väzby s Monikou Janíčkovou, ktorá dávala pozor na jej bezpečnosť a vedela o všetkých zločinoch páchaných na našich osobách.
 12. Svedok Tibor Jurisa , je priamy účastník konania, bol priamo spojení s JUDr. Jankovskou, ktorej sa zdôveril, že sa mu mafián Peter Čongrády vyhrozil smrťou ak sa dostaví na hlavné pojednávanie. JUDr. Jankovská mu odmietla dať ochranu, aj keď ju o to výsostne prosil, nezabezpečila ho ani na jedno pojednávanie, dokonca aj keď mala vedomosť nedala Jurisu predviesť, pritom ju sám Jurisa  žiadal o to, že chce ísť vypovedať na hlavné pojednávanie, aby povedal pravdu o tom, že bol donútený krivo vypovedať a krivo obvinil nie jeho vinou Janíčka a Strelčíka.
 13. Svedok Sudca Tibor Kobík, sudca Krajského súdu Bratislava, ako vtedajšiemu priateľovi som sa zdôveril o korupcií sudcov, ako aj o celej organizovanej chobotnici v spojení s mafiou, dokonca som mu dal čítať materiály o korupcií sudcov.
 14. Svedok sudca Ladislav Vašút, sudca okresného súdu Považská Bystrica, ktorý mňa osobne informoval  pred svedkom JUDr. Alenou Hromkovou, že Čongrády sa zúčastnil na svadbe Jankovských, vedel o priamych kontaktoch Čongrádiových s Jankovskými, uviedol, že je to verejné tajomstvo, ale nikto o tom nechce hovoriť ale aj o svojom kolegovi JUDr. Róbertovi Jankovskom, ktorý taktiež nezákonne konal v tejto veci. Taktiež som mu dal študovať všetky materiály korupcie a obnovu konania a listy adresované uvedeným inštitúciám. Ten sa mi zdôveil, že mi nedoporučuje sa postaviť proti sudcom, lebo majú neobmedzenú moc a časom ma zlikvidujú.
 15. Svedkyňa JUDr. Alena Hromková, bola prítomná rozhovoru s Ladislavom Vašutom, mala vedomosť o všetkých skutkoch, ale kvôli svojej ochrane a práci sa bojí o skutočnostiach rozprávať, zároveň je to moja sestra.
 16. Svedok Jozef Križánek, vie o všetkých skutočnostiach korupcie
 17. Svedok pplk. Kolník vtedajší riaditeľ v TN, neskôr, ale aj počas vyšetrovania išiel pracovať na Úrad boja proti organizovanému zločinu, policajt, ktorý bol priamo informovaný o korupcií  sudcov jednak mnou O Janíčkom, jednak J. Strelčíkom, ale aj svojím podriadeným kpt. Pavlíkom, ktorý mu tuto informáciu osobne povedal a prehral mu DVD a ktorý rozhodol o tom, že budem odvezený podať trestné oznámenie na úrad boja proti korupcii Nitra.
 18. Svedok kpt. Ivan Kostra, ktorý sa zúčastňoval všetkých konaní, monitorovania, podpisovanie dokladov, ale vedel priamo o korupcii sudcov, neskôr mňa a Strelčíka priamo oslovil v roku 2006, či by sme neboli ochotný podať trestné oznámenie na JUDr. Jozefa Janíka v spojitosti s preukázanou korupciou, ale neskôr to bol práve on, ktorý nás oslovil, aby sme podali trestné oznámenie na JUDr. Jankovskú z preukázanej korupcie.
 19. Svedok nebohý Ľuboš Čongrády – výpoveď na DVD, z policajnej akcie monitorovania našich priestorov, kde sa vyjadruje o korupcii u polícii, na prokuratúre a súdoch, detailný opis sledu udalostí motívoch vydierania a korupcie.
 20. Svedok Jozef Strelčik, ktorý bol sám poškodený, boli na ňom páchané všetky zločiny, bol prítomný všetkých neprávostí a zločinov, dodnes na základe týchto zverstiev trpí a to tak, že sa tieto skutočnosti podpísali na jeho zdravotnom stave, ktoré vyústili do nevyliečiteľnej bipolárnej afektívnej poruchy.
 21. Dôkaz notárska zápisnica o nezákonnom prevzatí spoločnosti Servisná podnikateľská agentúra, s. r. o. a nehnuteľnosti v centre mesta Trenčín vo vlastníctve tejto spoločnosti. 
 22. Čestné prehlásenie svedkyne Zuzany Nikovej o tom, že bratia Čongrádyovci žili v jednej domácnosti u rodiny Jankovskej v detskom mestečku v Zlatovciach.

            Ďalší dôkaz zo súčasnosti o tom, že pani JUDr. Monika Jankovská pokračuje v zastrašovaní mňa a mojej rodiny sú príspevky zo sociálnej siete, kde uvádza výstrahy na moju osobu a osočuje ma. (ukážky prikladám v prílohách), kde osočuje mňa a moju rodinu.

Nový dôkaz o pokračovaní v kontaktoch z mafiánom Petrom Vaskom (hlavný obžalovaný z môjho – nášho vydierania v hore uvedenom trestnom spise a práve aj z nezákonného zmocnenia sa našej nehnuteľnosti ako aj pokračovania fiktívnych zmlúv, aby sa bezpracne podvodne zmocnil našich nehnuteľnosti. V súčasnosti sa nám dostal mimoriadne závažný doklad, resp. fotografia, kde je zachytený osobný rodinný kontakt Jankovských a dcérou mafiána Petra Vasku, práve toho, ktorý sa zmocnil našich nehnuteľností z ktorých profit mal ísť prostredníctvom Perta Čongrádyho sudkyne Jankovskej a v prílohe je priložená rodinná fotografia, kde je zaznamenaný osobný kontakt s dcérou tohto mafiána Kristínou Vaskovou. (fotografia  priložená v prílohe) Je to vrchol arogancie moci, nakoľko už v nasledujúcich mesiacoch ma začať hlavný proces s týmto bossom proti nám. I z tohto dôvodu sa domnievam, že JUDr. Jankovská ma takouto formou chce priamo zlikvidovať, aby spomalila, ale nejakým iným spôsobom tlačila na súdne pojednávanie, vzhľadom na osobný pomer k obžalovanému Vaskovi.

V mojom odôvodnení poukazujem na sled udalostí, tak ako sa stali, a kto ich vykonával. Svoje tvrdenia uvádzam iba na základe toho, ako mi jednotlivý svedkovia uviedli, respektíve tak vypovedali buď pred vyšetrovateľom, alebo na súde. Samozrejme, uviedol som aj nahrávky, ktoré zabezpečila polícia pri monitorovaní našich priestorov a na ktorých sa samotný Ľuboš Čongrády vyjadruje nielen o vzťahu k JUDr. Monike Jankovskej k JUDr. Róbertovi Jankovskému ale rozpráva o polícii a jej predstaviteľoch, ako je úplatná, ako treba podplácať na súdoch a vyhrá ten, kto má lepšie známosti a viac peňazí. Na týchto záznamoch hovorí o tom, že sami sme boli na základe „vyššej moci v roku 2000“ obvinený a odsúdený. Hovorí o našom vydieraní Petrom Vaskom. Hovorí, že nám prišiel dať návrh o tom, koľko máme zaplatiť sudcovi KS v Trenčíne, aby stiahol obvinenia, ktoré sudca na nás podal. Samotný Ľuboš Čongrády nás obviňuje, že sme nemali nahlásiť polícii, že sme museli zaplatiť za prepustenie v roku 2002.

Ako uvediem, tak na uvedených záznamoch Ľuboš Čongrády  dňa 03. 02. 2006 hovorí: „Pravdu má, Kto má lepších sudcov, úplatných. Podáš, stiahneš pokiaľ to nedostane tvoj sudca.“, Kto podáva návrh, ten má právo výberu sudcu“. v kontexte, keď som sa sťažoval, že okrem vydierania sa ma pokúšajú mafiáni zlikvidovať aj prostredníctvom súdov. A pokračoval: „Vasko ma tú na polícii šéfa. Tuna na organizovanom. On je taký úplatný! Treba uplácať a treba hrať špinavo“.  A samotný Čongrády pokračuje keď opisuje iný súdny prípad: „Mala ho brať Jankovská, ale z hodiny na hodinu sa to zmenilo a dali to do Považskej Bystrice. Bol som z Jankovským, len mal službu minulý týždeň, službu mal nejaký sudca na V. Krajčovič uplatil prokurátorku“.  Záver tohto stretnutia sa niesol v duchu: „Ja si nezavriem dvere na Trenčianskych súdoch, Ja budem potrebovať sudcov“. To bola jeho odpoveď, keď som mu vyčítal, že pri výsluchu pred vyšetrovateľom nevypovedal pravdu pred políciou. A dodáva: „Nájdeš kontakt na Janíka, pošleš mu peniaze. Načo si Petra (jeho brata) natieral, že sa dávali peniaze, keď ste išli von“. Jednalo sa o jeho brata Petra, ktorý aj na základe uzatvorenej trestnej veci v Roku 2002 mňa a spoločníka dal uniesť, aby sa zmocnil našej lukratívnej nehnuteľnosti v centre Trenčína a peniaze putovali JUDr. Jankovskej.Myslel tým naše oznámenie, že sme za prepustenie v roku 2002 museli zaplatiť aj keď sme boli nevinný sudkyni JUDr. Jankovskej 3 mil. Sk čo je zadokumentované samostatne v inom spise. 

Dňa 23. 02. 2006 Ľuboš Čongrády hovorí: „Mám pre Vás ponuku. P. Sudca (myslí Janíka) Vám odkazuje, že Vás má veľmi rád za výstrelky ktoré ste spravili. Dáte  500,- tis. Sk. Pošlete list na súd a prokuratúru, kde sa ospravedlníte a potom ešte 500,- tis. Sk. To keď budete chcieť, môžete sa inak s ním aj súdiť“. Pokračoval: „S Janíkom rozprával jeden môj človek. Jednoducho sa mu ospravedlníte, spravíte zo seba ch... a potom to stiahne ...“. 

Vyšetrovateľ sa v Uznesení opiera v podstate len o výpoveď JUDr. Moniky Jankovskej a následne vypočutím ostatných svedkov sa orientuje len na tú skutočnosť, či majú vedomosti, či manžel a švagor JUDr. Moniky Jankovskej vyrastali v jednej domácnosti s bratmi Čongrádyovcami. Z odôvodnenia nie je jasné, kam jeho otázky sledovali, pretože aj svedkovia odpovedali veľmi vyhýbavo a samotný oslovený svedkovia boli ako keby vyberaný jednostrannou optikou, keď bolo jasné, že niektorý nemôžu mať také vedomosti, ktoré by dokázali relevantne odpovedať na otázku, či skutočne JUDr. Monika Jankovská je v príbuzenskom pomere s bratmi Čongrádyovcami.

Preto vyššie uvedený svedkovia, ktorých vo svojom odôvodnení uvádzam dokážu relevantne odpovedať a potvrdiť, že moje vyjadrenia nie sú len zmesou nespokojnosti a nenávisti. Všetky moje tvrdenia opieram o dôkazy a výpovede, tak ako som už uviedol.

Je nutné, aby som pripomenul, že mojou snahou nebolo niekoho krivo obviniť, alebo ohovoriť, vo svojich podaniach som poukazoval na skutočnosti a fakty, ktoré vyplývajú z iných vyšetrovaní a ktoré sú príslušníkom polície a OČTK už dávno známe, pretože niektoré z týchto dôkazov si zabezpečila samotná polícia. Moje tvrdenia nie sú ľubovoľnými tvrdeniami, ale sú jednoznačne preukázane a sú jasne a zrozumiteľne zadokumentované. A na základe týchto faktov som aj môj list formuloval, aby som ich požiadal o pomoc, ako mám ďalej postupovať a kde sa mám obrátiť, aby som sa domohol spravodlivosti.

            Prečinu krivého obvinenia podľa § 345, ods. 1 sa dopustí ten, kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle mu privodiť trestne stíhanie.
Lživé obvinenie je vedomé nepravdivé oznámenie skutkových okolností najmä, kedy ako a kde mal byť trestný čin spáchaný  a kto je jeho páchateľom.
Objektom trestného činu je záujem na ohrane pred lživými obvineniami z trestného činu a na dôvodnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní.   
Objektívna stránka tohto trestného činu spočíva na nepravdivom obvinení konkrétnej nevinnej osoby zo spáchania určitého trestného činu. Spravidla bude takéto obvinenie vo forme trestného oznámenia. Smerovaného orgánu činnému v trestnom konaní, ktorého forma nie je relevantná. Naplnenie objektívnej stránky trestného činu krivého obvinenia vyžaduje aby páchateľ iného lživo obvinil  zo spáchania trestného činu, pričom podľa § 8 Trestného zákona trestným činom je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone.
Pri subjektívnej stránke sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Z hľadiska subjektívnej stránky musí páchateľ chcieť alebo si aspoň vedomý toho, že iného lživo obviňuje z trestného činu a byť s tým uzrozumený a súčasne chcieť alebo byť aspoň uzrozumený s tým, že v dôsledku jeho obvinenia bude táto osoba trestne stíhaná.

Tak ako uvádzame v odôvodnení, moje konanie nebolo úmyselné osočovanie, nemalo povahu, aby som niekoho krivo obviňoval, ale uvádzal som známe fakty a preto je nutné konštatovať, že nie je možné moje konanie považovať za trestný čin, pretože pre naplnenie skutkovej podstaty a pre spáchanie trestného činu musia byť naplnené vždy všetky znaky a to: objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka k čomu na základe aj vyššie uvedených definícii nedošlo.
V mojom odôvodnení si dovolím citovať právny názor na Podávanie žalôb zo strany verejne činných osôb

„Aktívni občania sú opakovane atakovaní zo strany verejne činných osôb, ktoré podávajú na aktívnych občanov väčšinou žaloby na ochranu osobnosti, z dôvodu poukazovania na ich prešľapy pri výkone verejnej služby. Tieto verejne činné osoby v žalobách argumentujú tým, že aktivisti svojimi výrokmi zasiahli do ich cti a dôstojnosti, a že došlo k ich spoločenskej difamácii.

V týchto konania je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že verejne činné osoby požívajú inú mieru ochrany ich súkromia a osobnosti z dôvodu ich rozhodnutia verejne sa prezentovať. Predkladanie skutkových tvrdení a tiež hodnotiacich úsudkov je realizáciou práva na slobodu prejavu, ktoré často prichádza do stretu s právom osoby na ochranu cti a dôstojnosti. Sloboda prejavu je zakotvená v čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky a možno ju obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Sloboda prejavu je tiež zakotvená v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 10, ktorý stanovuje, že každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice.

Sloboda prejavu tvorí jeden z hlavných pilierov demokratickej spoločnosti a jednu z prvoradých podmienok jej rozvoja. Pokiaľ ide o hranice prípustnej kritiky Európsky súd pre ľudské práva vyjadril, že tieto sú širšie vo vzťahu k politikovi konajúcemu vo svojej funkcii, ako vo vzťahu k súkromnej osobe.1 Politik sám nevyhnutne a vedome otvorene vystavuje svoje slová a skutky podrobnému skúmaniu zo strany novinárov a širokej verejnosti. Sloboda prejavu chráni možnosť vysloviť nezávideniahodné hodnotenie politika, i keď je tvárou v tvár faktom takéto hodnotenie nadsadené a neobjektívne.2

Hoci sa verejným osobám môže zdať, že niektoré vyjadrenia zasahujú do ich práva na ochranu osobnosti, vzhľadom na ich dobrovoľné rozhodnutie o vstupe do politiky, musia takéto zásahy strpieť. Európsky súd pre ľudské práva išiel v tejto otázke až tak ďaleko, že uviedol, že ochrana slobody prejavu sa vzťahuje nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú prijímané priaznivo, alebo ktoré sa považujú za neškodné alebo za indiferentné, ale aj na také, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú. Takto si to vyžaduje pluralizmus, tolerancia a veľkorysosť, bez ktorých neexistuje „demokratická spoločnosť“.3

Ustanovenia Občianskeho zákonníka poskytujú ochranu osobnosti iba proti takým konaniam, ktoré sú objektívne spôsobilé privodiť ujmu tým, že znižujú česť a vážnosť u iných (pôsobia difamačne). Zásah do práv na ochranu osobnosti môže mať teda rôznu vonkajšiu podobu, ale pre posúdenie toho, či došlo k zásahu do osobnosti je vždy potrebné skúmať jeho základné charakteristiky, ktorými sú

• neoprávnenosť zásahu
• nepravdivosť tvrdení a oprávnenosť kritiky
• difamačná povaha tvrdení

Jedným z predpokladov pre poskytnutie ochrany pred zásahmi do práva na ochranu osobnosti je skutočnosť, že zásah bol neoprávnený.
K otázke posudzovania neoprávnenosti zásahu sa vyjadril Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku z 21. decembra 1994, sp. zn. V Cdo 3/94, v ktorom sa uvádza: „Nemožno hovoriť o neoprávnenom zásahu tam, kde takýto zásah zákon dovoľuje alebo tam kde k zásahu došlo v rámci výkonu subjektívneho práva, hoci inak sa zásah týka osobnosti fyzickej osoby.“ V uvedenom rozsudku súd tiež uviedol: „Vyjadrenie subjektívneho názoru vysloveného v rámci uplatňovania procesných práv účastníka priestupkového konania, nemožno označiť za neoprávnený zásah do osobnosti občana, i keď by sa inak týkal osobnosti navrhovateľa, ak sa tak stalo spôsobom primeraným okolnostiam, za akých malo k zásahu dôjsť.“

Na základe citovaného rozsudku a tiež na základe ustálenej právnej praxe sa teda za dôvod vylučujúci neoprávnenosť zásahu považuje hájenie chránených záujmov, či už vlastných alebo iných verejných záujmov a to využívaním zákonom stanovených subjektívnych práv alebo pri plnení povinností. V súvislosti s touto výnimkou by sa za difamujúce nemali považovať tvrdenia, ktoré boli urobené v rámci súdneho konania a správneho konania. Tiež sa za neoprávnený zásah by nemali byť považované vyjadrenia obsiahnuté v trestných oznámeniach a iných oznámeniach a sťažnostiach podaných oprávneným orgánom v rámci výkonu zákonom stanoveného práva.4

Kritika spoločenských javov je nielen dovolená, ale aj potrebná. Treba zároveň pripustiť, že v rámci kritiky podľa okolností a povahy konkrétneho prípadu možno strpieť určitú mieru zveličovania, ironizovania, či použitia relatívne ostrejších výrazov, ktoré by mohli byť za iných okolností považované za urážlivé. U verejných činiteľov je kritika považovaná za nevyhnutnú súčasť ich verejného účinkovania a tieto osoby s kritikou už vstupom do politiky musia počítať.

Vecná kritika je chápaná tak, že vychádza z reálnych či pravdivých skutočností a z týchto potom vyvodzuje zodpovedajúce závery pre hodnotiaci úsudok.
Čo sa týka formy kritiky, nie je možné ju posudzovať izolovane od obsahu kritického útvaru, ale z hľadiska primeranosti kritiky je nutné skúmať proporcie medzi formálnymi vyjadreniami v nej obsiahnutými a cieľom kritiky. Keď Jorg Haider, pronárodne orientovaný politik Slobodnej strany Rakúska, oslavoval úlohu generácie nemeckých vojakov bojujúcich v druhej svetovej vojne, nazval ho novinár Oberschlick v novinovom článku idiotom. Súd sa k tejto veci vyjadril, že aj keď je pravdou, že pomenovanie politika slovom idiot na verejnosti môže pre neho znamenať urážku, vzhľadom na okolnosti prípadu sa toto označenie nezdá neprimerané k rozhorčeniu, ktoré Haider vedome vyvolal. Súd rozhodol, že sa nepreukázala nevyhnutnosť zásahu do sťažovateľovej slobody prejavu zaručenej článkom 10 Európskeho dohovoru, ktorý bol porušený.5

1 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, Oberschlick v. Rakúsko zo dňa 1. júla 1997.
2 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, Feldek v. Slovensko zo dňa 12. júla 2001.
3 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, Handyside v. Spojené kráľovstvo zo dňa 7. decembra 1976
4 Knap, K., Švestka, J., Jedlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha, Linde 2004, s. 319.
5 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, Oberschlick v. Rakúsko zo dňa 1. júla 1997“

            Na základe uznesenia, ktoré mi bolo doručené, mám právo sa domnievať, že vyšetrovateľ vydal Uznesenie pod sp. znač.: ČVS: ORP-556/1-OVK-B1-2013 predčasne nedostatočne výpoveďami svedkov a nedostatočne zabezpečením dôkazov dospel k záveru, tak ako ho odôvodňuje. Dôkazné dokazovanie pre zistenie veci je jednostranné a nedostatočné a preto žiadam o doplnenie dokazovania, pretože v tomto vyšetrovaní som obvinený za skutok, ktorý sa nestal, pretože ako uvádzam nechcel som sa a nemohol som sa na základe týchto dôkazov dopustiť krivého obvinenia a ani ohovárania. 

            Pre uvedené považujem vznesené obvinenie za nepodložené, a tak ako uvádzam predčasne vydané, k zisteniu veci nedošlo na základe dôkladného zistenia skutkov a faktov tak ako sa stali a ako sú zadovážene a preto považujem za nutné a potrebné doplniť dokazovanie navrhovanými svedkami a dôkazmi, ktoré uvádzam v mojom odôvodnení. Zároveň na základe priložených nových a doplňujúcich dôkazov ich žiadam preskúmať, svedkov vypočuť, aby mohlo byť vo veci riadne rozhodnuté pri zachovaní objektívnosti a spravodlivosti a preto žiadam predmetné Uznesenie ako nedôvodné a predčasné zrušiť.

            I uvedené osoby, svedkovia sa pri vytváraní pocitu strachu na základe nepodložených obvinený boja vypovedať, lebo aj v minulosti radšej tvrdili, že si nepamätajú, lebo sa jedná o osoby z mafiánskeho podsvetia a justície. Viacerí sa mi v minulosti vyjadrovali, že sa boja o svoj život a život svojich príbuzných. Preto navrhujem, tak ako ukladá zákon, aby bolo svedkom bez pocitu vyvolaného strachu umožnené vypovedať a dôsledne preveriť všetky dôkazy, ktoré som aj v svojom podaní uviedol a až následne na základe dôkazov a výpovedí prijať záver.

            S úctou

                                                                                                          Ondrej Janíček
v. z. JUDr. Peter Schmidl
advokát

        

   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

Hlavná stránka