"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Západ znásilnil tisícročné hranice strednej Európy. To mu nikdy nezabudneme… Maďarsko dosiahne brány víťazstva, odkazuje Orbán

 


Orban pri slovenskych hraniciach - jeho prednes

Sátoraljaújhely, 6. červen 2020

Jsou nám známá bolestná zastavení maďarské křížové cesty zde v Sátoraljaújhelyi. Přesto znovu procházíme touto kalvárií. Potřebujeme lék, naději a povzbuzení. Víme, že je získáme až na konci křížové cesty. Jen tak dokážeme překonat naši bolest. Musíme se dostat až tam nahoru na samý konec kalvárie, kde se vše objasní a vše nabude smysl. Musíme se dostat nahoru, odkud uzříme budoucnost. Proto jsme sem dnes přišli.

Horizont dějin nás Maďarů má rozměr tisíciletí. Z této výšky historie je možné se rozhlédnout a právě odsud ze Satoraljaújheyi je možné dohlédnout velmi daleko. Napravo jsou Košice, tímto směrem Satu Mare, za námi Mukačevo. Když se nedíváme očima, ale se srdcem, můžeme dohlédnout ještě dál. Zpět až po úsvit časů. Vidíme, jak mizí a ztrácí se oblacích prachu dějiny desítek národů kočujících po rozsáhlých stepích. Vidíme, že my Maďaři jsme nezmizeli, ani se neztratili v obležení latinských, germánských a slovanských národů. Zachovávajíc naše zvláštní kvality jsme tady založili naši vlast. Otevřeli jsme srdce před křesťanstvím, vyslechli jsme Slovo Boží, zachovali jsme ho, a ustanovili jsme ho za základ uspořádání našeho státu. Tak, jak je to psáno: „Zapamatuj si, že každý člověk se narodí jako rovný, a nic jiného tě nepozdvihne, jedině pokora, a nic jiného tě nezničí, jedině pýcha a nenávist.“ Naše vlast i v současnosti stojí na těchto základech.

Útokům západních říší jsme pravidelně odolali. Ze zničujících ran východních pohanů jsme se zotavili. Nám se to podařilo, ostatním stepním národům to nevyšlo. Naše postavení jsme v rámci Evropy vybojovali, zorganizovali, přizpůsobili vlastním potřebám a udrželi. Uhersko bylo silným a nezávislým státem celých čtyři sta let, což jsou čtyři Trianonská období. Následných tři sta let, tedy tři Trianonská období jsme bojovali proti Turkům. Hluboko dole, na Balkáně, následně na jižních hranicích a potom ustupujíc i v srdci Karpatské kotliny. Budín sice byl v tureckých rukou během půldruhého trianonského období, avšak Turci si nás nedokázali podmanit. Následně uplynulo dvě stě let zatížených povstáními a boji za svobodu, avšak přesto po dvou Trianonských obdobích jsme bránu 20. století překročili jako partnerský národ jedné velké evropské říše.

Vážené dámy a pánové!

Během staletí na bojištích sice padly statisíce Maďarů, celý svět však mohl vidět, že maďarský národ je nesmrtelný a nezničí ho ani ostří mečů. I když je národ sražen na zem, znovu a znovu se postaví. Dnes jsme prošli kolem Náměstí maďarských matek. Ženám na maďarské křížové cestě patří zvláštní místo. Je to správné, protože ztrátu krve vždy nahrazovaly ženy. Jednou obdařily vlast vojáky bránícími naši krajinu, jindy zase mnohými mistry, kteří ji budovali. Vždy dávaly to, co jsme potřebovali. Díky našim ženám nosíme v našich genech umění přežití a budování země. Jim můžeme vděčit za to, že v přežití jsme mistry Evropy. Sláva maďarským ženám.

Vážení vzpomínající!

Nestali jsme se německou provincií, ani tureckým vilajetem ani státem Sovětského svazu. Nesmazatelné důkazy, naše chrámy a katedrály, města a naše náměstí stojí i v současnosti. Hlásají, že my Maďaři jsme významný národ, budující kulturu a schopný vytvářet stát.

Vážení vzpomínající!

Tisíciletému historickému Uhersku nakonec bodlo nožem do zad spiknutí v Budapešti. Spiknutí naše vojsko ochromilo a rozvrátilo, jediného státníka schopného zachránit vlast zabilo, krajinu vydalo do rukou našich nepřátel a vládu do rukou bolševiků.

Západ znásilnil naše tisícileté hranice i dějiny střední Evropy. Nás sevřel mezi neubránitelné hranice, vzal naše přírodní bohatství, odřízl od zdrojů a z naší země udělal celu smrti.

Hranice střední Evropy byly nově nastoleny bez morálních ohledů, stejně jako hranice Afriky a Blízkého Východu. Toto Západu nikdy nezapomeneme.

Když jsme si mysleli, že povýšené francouzské, britské a americké impérium už nemůže klesnout hlouběji, přece se jim to podařilo. Po druhé světové válce nás bez skrupulí předhodili komunistům. Poláci, Češi i Slováci byli postiženi stejným trestem. Ať je to věčným ponaučením pro středoevropské národy!

Vážené dámy a pánové!

Byli tady mnozí, kteří by Maďarsko rádi pohřbili. Byli tací, kteří chtěli zbavit Němce jednoho jejich spojence, byli tací, kteří se chtěli pomstít Habsburkům, existovaly tací, jež motivovalo osobní obohacení, a byli i tací, kteří odjakživa nenáviděli Maďary. Spojili se, aby nás vymazali z povrchu Země.

Ale my jsme neoblomný národ, nikdy jsme se nechtěli účastnit vlastního pohřbu. Ani naši prastaří otcové se nevzdali. Nepoklekli a neprosili o milost. Zůstali jsme stát na nohách a zvládli jsme to. Vydrželi jsme vagónová města, nacistické lágry, sovětské gulagy, vysídlení, Československo, Jugoslávii i Ceauşescua.

Dnes už neexistuje ani Československo, ani Jugoslávie ani Sovětský svaz. Neexistuje už ani britské ani francouzské impérium. To co z nich zbylo, se momentálně nachází v multikulturním zajetí jejich kolonií, které se jim nyní..


Polsko skusa v Sliezsku s checkpointami, ako zareguju Cesi.
Na Slovensku si promadarska SMK diktuje parametre novej Ustavy.

Trojmorie ide naplno?

Igor

https://dennikn.sk/1928838/zapad-znasilnil-tisicrocne-hranice-strednej-europy-to-mu-nikdy-nezabudneme-madarsko-dosiahne-brany-vitazstva-odkazuje-orban/


https://www.aktuality.sk/clanok/530328/horthymu-odhalia-bustu-zidovska-komunita-hovori-o-rehabilitacii-holokaustu/
Most-Hid starosta odobril inštaláciu tejto sochy Jobbik-om vo Vydranoch, okres DS. Radikalneho fasistu, ktory osobne riadil deportácie madarskych zidov (to sa kazdy boji napisat?!) .
Asi jediný (vraj) admiral na svete, ktory nemal lod. Tento madaronsky fasizmus, rehabilitacia alebo az revitalizacia fasizmu je v poriadku???


   PRINT RSS
Hlavná stránka