"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Sicílie, Švédsko, "fašismus" a "nacismus", migranti, LGBTI homosexuálové, protestanti, katolíci a tradiční mše svatá…

Rád bych se podělil s Vámi o dvě LINK-y na zajímavé videa.

Zde jsem od někoho z Vás dostal upozornění na toto velice zajímavé video "Žehnání s Nejsvětější svátostí na Sicílii", které ukazuje hlubokou a upřímnou víru tamního obyčejného lidu: https://www.youtube.com/watch?v=c6jatTvTuGc

A zde zas bych dal LINK na tuto velice zajímavou nedělní velikonoční tradiční katolickou mši svatou:
 https://www.youtube.com/watch?v=OJ3Zf-mk1po

Tato mše svatá je z velikonočního období, což je hned od počátku signifikantní z úvodního "Vidi aquam". Nejzajímavější ale na této tradiční katolické mši svaté je místo kde byla sloužena, neboť byla sloužena ve státě kdy by ji asi jen málokdo očekával. A to v neomaxistickém, ultraliberálním protestantském Švédsku, kde žije všeho všudy pouhých cca 70.000 katolíků, a ještě k tomu z téměř 99% švédských katolíků jsou katolíci "cizího", tj. nešvédského původů, přistěhovalců z jiných evropských zemí, nejpočetnější komunitou jsou přistěhovalí Poláci a pak druhou nejpočetnější komunitou jsou přistěhovalí Chorvaté, a kde i drtivá většina švédských katolických kněží jsou ve skutečnosti rovněž etničtí nešvédové, a jediným současným významným švédským katolíkem, který je etnickým Švédem je samotný štokholmský arcibiskup, a ještě i tento arcibiskup Štokholmské arcidiecéze ač je sice v rámci švédského národa ojedinělou katolickou obrazně řečeno "Bílou vránou" ve švédské společnosti mezi švédskými ateisty a protestanty, ač jinak i on jako katolík švédské národnosti není rozeným katolíkem, ale sám je pouhým pozdějším konvertitou, který původně byl stejně jako téměř všichni švédští křesťané bývalým příslušníkem Švédské státní protestantské luterské církve, a teprve až když měl dvacet let, tak konvertoval, přestoupil od Švédské státní luterské církve ke katolické církvi. 

V souvislosti se současnou koronavirovou infekcí navíc současné podivínské Švédské království vzhledem k svému ultraliberálnímu chaosu ponechalo otevřené státní hranice pro všechny ty hordy afrických muslimských migrantů přicházející ze zaostalých zemí s minimální anebo třeba i žádnou zdravotní péčí, v důsledku čehož tito nikým prakticky nijak neprověrovaní migranti mohou být vážným zdravotním rizikem přenášející tuberkulosu a teď i tu novou virovou pneumonii nazvanou Covid-19. O nějaké kontrole přicházejících migrantů či dokonce uzavřít před nimi státní hranice si netroufne nikdo tam ve Švédsku ani jen pípnout v obavě že by jej obvinili z údajné "islamofobie" a "rasizmu", a tedy de facto, že by jej onálepkovali jako nějakého údajného "fašistu" a "nacistu".

Ve Švédsku není vyhlášeno žádné uzavření státních hranic, žádné omezené přijímaní cizích migrantů, žádné omezení pohybu občanů, a ani žádná povinnost nosit ochranná rouška. Jediné omezující opatření, které vyhlásil vládnoucí režim ve Švédsku je zákaz konání větších shromáždění než 500 lidí. Na jedné straně je tato ultraliberální lhostejnost pro nás šokující, na druhé straně však je zde ale paradoxně i jeden pozitivní aspekt spočívající v tom, že i na bohoslužby sloužené církvemi a náboženskými společnostmi platí úplně stejná pravidla jaká platí bez jakékoliv výjimky  i pro všechna ostatní shromáždění ve Švédsku, tj. jsou povoleny všechny bohoslužební shromáždění věřících až do počtu shromáždivších se 500 lidí, což zejména pro naši málopočetnou katolickou církev ve Švédsku prakticky není žádné omezení, neboť v praxi by se ve Švédsku asi jen velice těžce mohlo ve stejnou dobu a na stejném místě najednou sejít pohromadě více než 500 katolíků.

A bohužel dosti podobný ultraliberální chaos se údajně prý projevuje ve Švédsku i v rámci samotné naší katolické církve, kde mnozí kněží ale i laici si doslova dělají co chtějí bez ohledu na postoj svých představených. Bohužel pokud si nějaký bláznivý kněz usmyslí, že bude požehnávat v katolickém kostele tzv. "manželství homosexuálů", tak ví, že i pokud s jeho jednáním jeho církevní představení nesouhlasí, tak vzhledem k ultraliberálnímu nastavení vládnoucího režimu, postoje médií a celkové atmosféry ve společnosti stejně prakticky vůbec nic proti tomu jeho představení nepodniknou v obavě, že budou nařčení z údajné diskriminace a také i tzv. "homofobie" a podobně. Bohužel jakákoliv kritika ideologie a propagandy LGBTI je ve Švédsku nemyslitelná, a od ideologického označení za tzv. "homofoba" je již pouze jen malý krůček k označení za údajného "fašistu" a "nacistu".

Tohle všechno je pro nás nejen katolíky, ale i pro každého člověka se zdravým rozumem šokující, byť ano, i zde paradoxně v rámci katolické církve ve Švédsku rovněž působí jeden vedlejší pozitivní aspekt spočívající v tom, že pokud si nějaký rozumnější katolický kněz řekne, proč bych měl u svých mší svatých pořád sloužit pouze jen dokola samé Novus Ordo, a rozhodne se třebas sloužit alespoň někdy i tradiční katolickou mši svatou podle Římského Misálu z roku 1962 (pokud jej sežene), tak má nemalou naději, že snad ani zde mu jeho představení - bez ohledu na jejich osobní mínění - raději vůbec nic neřeknou, a to stejně jako neřeknou prakticky nikomu a na nic, popřípadě téměř na nic, neboť kdo ví, vlastně všechno může být nějaká diskriminace a proto je prý nejlepší nikomu neříkat vůbec nic a každého podřízeného nechat ať si dělá co sám uzná za vhodné, což ve všeobecné rovině je sice špatné, neboť to zpochybňuje autoritu hierarchie Církve, církevních představených a narušuje jednotu a subordinaci Církve, a kde de facto i samotný arcibiskup je najednou jakoby fakticky degradován na pouhého "prvního kněze mezi fakticky (téměř) seberovnými bratry spolukněžími", když si vzhledem k celkovému nastavení společnosti vlastně fakticky netroufne zakročovat vůči zlu v Církvi, na druhé straně však ale z určitého dílčího aspektu je zas na druhé straně naopak pozitivní to, pokud hluboce věřící zbožný kněz není ve své zbožnosti a z ní plynoucí své dušpastýřské činnosti nějakým nežádoucím způsobem omezován "liberálnějším", respektive méně zbožným představeným.

A při takovémto celkově velmi pokleslém stavu ateistické a ultraliberální švédské společnosti i Církve v němž se objektivně nalézá katolická církev ve skandinávských zemí a obzvláště ve Švédsku by asi nikdo příliš neočekával, že někde na Youtube či jinde na Internetu nalezne nějaké video katolické mše svaté, a tím méně by tam snad asi někdo očekával, že na Internetu nalezne dokonce i v tomto ultraliberálním, ateistickém a protestantském Švédsku dokonce nějaké video na kterém nějaký švédský katolický kněz tam bude sloužit přímo onu naši tradiční předkoncilní latinskou katolickou mši svatou.

S projevem hluboké úcty

Henryk Lahola

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka