Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

4. Ani človek ani národ bez vzájomnej pokory
nič dobrého a trvalého nestvorí.

Voľby 2020

Videli sme pred aj po nedávnych voľbách, čo to znamená "vulgus odiosum a profanum", teda ľud nenávistný a bezbožný, ľud v zmysle byť vulgárny, náladový, manipulovateľný a aj zmanipulovaný.

     Isteže každý systém a každé vládnuce zoskupenie má limity vyplývajúce z ľudskej nedokonalosti, teda hriešnosti. Pretože hlina sme a na hlinu sa obrátime. Aj KDH sa totiž po svojej dlhej a mučivej kariére a u mnohých z nich iste aj po nezištnom účinkovaní, nedostalo už druhýkrát do parlamentu. Ide totiž o to, že ľudia, ktorí sa chcú nazývať kresťanmi, sa nemôžu správať len ako červotoče, kritici všetkých a každého. Isteže takto nenasledujú svoj vzor Krista, ktorý bol najväčším realistom v dejinách a nikdy sa nepripájal ku krikľúňom, nikdy netvrdil, že „naučí tých druhých, aby sa jeho a jeho nasledovníkov báli."

My ľudia sme nedokonalí a čítame o tom už od prvej biblickej knihy Genezis. Boh nás síce vyhnal z raja, lebo sme chceli byť príliš múdri a chceli tvoriť ešte krajší a lepší raj, než nám bez nášho pričinenia spadol do lona. Ale netvrďme, že Boh nevedel, čo robí, že nám nevenoval odev, aby sme sa za seba nehanbili a že nám neprisľúbil záchranu, teda tú archaickú spásu a či vykúpenie. Týmto termínom už mnohí moderní a zvlášť mladí ľudia nerozumejú a vo svojej modernizovanej pýche a či dutosti ani nechcú rozumieť.

Isteže, každý štát, každé zoskupenie a každé spoločenstvo má svoje chyby, svojich sabotérov a prospechárov. Boli takí aj za I. Slovenskej republiky, aj za Mečiara, aj za Fica. Aj oni, aj ich prívrženci isteže boli hriešni ľudia, ale predsa len niečo "uplácali" a neboli len červotočmi a kritikmi.

     Bol som pred pár rokmi v Maďarsku a chodili sme nielen po knižniciach, ale aj iných kultúrnych a štátnych inštitúciách a všade sme videli portréty ich činiteľov a dejateľov. Z povahy vecí vyplýva, že my Slováci pri svojej bohorovnosti vieme na všetkých svojich predchodcov, zakladateľov a dobrodincov, i keď ľudských a chybujúcich, akurát napľuť. Zmeňme sa teda konečne a kajajme sa. Nielen za nás, ale aj za svoj národ, za svoje spoločenstvo a za našu spoločnú minulosť.
Pretože bez toho nás nebude čakať nielen dobrá, ale žiadna budúcnosť.

PS. Vyskytol sa už konečne aj u nás koronavírus. Som tomu aj trochu rád, pretože u niektorých ľudí už zase vznikal dojem, že my Slováci sme takí hnusní, že nás už ani len ten vírus nechce... Chcime sami seba a prekonávajme nielen takéto problémy, reálne a nezávislé od nás, ale aj také, ktoré si tvoríme a zapríčiňujeme my sami vďaka svojej neprekonateľnej nenávisti a závisti. Hádam sme už po týchto voľbách konečne prišli k tomu, že prekonáme tú svoju charakteristiku, že nie je nám natoľko ľúto, že nám zdochla koza, ako to, že ešte stále nezdochla susedovi, našim konkurentom, opozičníkom a kritikom.

Vyprášme konečne s tými Svätoplukovými prútmi tú závisť, malichernosť a hlavne komplexy, ktorými síce ako malý a mladý štát, ale s bohatými a veľkými tradíciami, ešte stále trpíme. Myslime na našu Matku Sedembolestnú a skúsme byť aj trochu radostní aj z úspechu tých druhých. Niet inej cesty a napred ísť sa nielen môže, ale aj musí.


5. Zdá sa, že skúšame hororové testy a privolávame si netušené tresty.
16. 3. 2020

                                         
Koronavírusový manifest

Milí moji, zdá sa, že nevyšiel pokus o zničenie kresťanstva cez manipuláciu proletárskej väčšiny, ani cez najrôznejšie menšiny, tak sa robí pokus o úplné zmagorenie ľudí strachom z rôznych vírusov.

     Pokiaľ mi moja osobná historická pamäť siaha, ani za najhlbšieho komunizmu sa naši funkcionári neodvážili rušiť sväté omše. Teraz hrozí, že začne byť trestné stretnutie viac ako štyroch ľudí, dokonca sa vyzýva na udávanie všetkých tých, ktorý si dovolia vyjsť bez rúšky. Zdá sa, že nikdy pred touto prelomovou a nikdy nezažitou dobou neexistovali žiadne virózy a neumierali starí ľudia...

     Náš Spasiteľ sa pýtal, či ešte nájde vieru na Zemi pri svojom druhom príchode. Obávam sa, že už nenájde ani zdravý rozum. Zdá sa teda, že jeho predpoveď vychádza na sto percent a test o ľudskej hlúposti a možnostiach manipulácie pomocou strachu sa vydaril.

Spamätajme sa, kým nebude neskoro! Nepochybujme, že bezbožné pokúšania a testy znova privolajú hrozné Božie tresty.

 


6. S úctou počúvam "Staň sa mi podľa tvojho slova
a verím, že sa to deje naďalej a znova.

25.3.2020

     Predošlá úvaha bola koronavírusovým manifestom a bol som schopný na túto tému napísať len pár riadkov. Skončil som spomenutím Božích trestov za našu opovážlivosť a vyvolávanie strachu, bezohľadnosti a starania sa len o seba.

Život je úžasná, dôležitá a neopakovateľná vec, ale nemáme sa báť tých, ktorí môžu zabiť telo, ale tých, ktorí môžu zabiť dušu. Tú by sme si naozaj nemali dať vziať, ujsť do anonymity a nemyslieť ani na svojich milých a blízkych, ale len a len na samého seba. Nenavštevujme starých ľudí, mohli by sme im vraj skrátiť posledné roky života. Že ich okradneme o našu prítomnosť a lásku, to je v poriadku.
Otrasné zážitky teraz skusujem nielen vo vzťahu k starým, ale ešte hroznejší pohľad bol pre mňa na mladého chlapca a dievča, ako spolu sedeli na lavičke v rúškach a meter a pol od seba.

     Hrozné veci sa diali od začiatku dejín ľudstva a masové krváky boli nielen v XX. storočí, ale aj v minulosti a často bezohľadnejšie a krutejšie. Nehovoriac už o epidémiách, hladomoroch, zemetraseniach, záplavách, suchách, meteoritoch, sopkách a tak ďalej. Poznanie vzrastá a mnohé veci vidíme stále jasnejšie. Naozaj sa zdá, že "nič nie je skryté, aby to nevyšlo najavo."

     Nikto nepochybuje o tom, že my ľudia sme nedokonalí, hriešni a hlúpi. Ale hlúpy nie je celkom úplne ani ten vírus, o ktorom sa pochybuje, či je vlastne živý. Ale zdá sa, že žiť chce a ak evanjelium považuje aj vrabca za živého tvora, o ktorého sa Boh stará, prečo by sme mali z vedomia Boha, ktorý vie všetko, vynechať aj rôzne vírusy? Pretože sa paradoxne už nejakú dobu dozvedáme, že sú aj vírusy a baktérie, ktoré sú pre nás aj užitočné a bez niektorých by sme dokonca ani nemohli žiť.

Tvorca náuky o dedičnom hriechu Aurelius Augustinus bol iste geniálna hlava a v mnohom predbehol svoju dobu. Ale je veľa poznatkov a informácií, o ktorých v tej dobe vedieť nemohol. Nepochybujme teda o ľudských vinách a hlúposti, ale neobviňujme človeka za veci, za ktoré ozaj nemôže a neodvažujme sa ich nazývať zaslúženým a či dokonca Božím trestom.

      Len tak mimochodom spomeniem, že nielen Luther, ale aj množstvo siekt pred ním a fanatikov po ňom nevzniklo ani tak z učenia Ježiša Krista, ale práve z nepodložených a príliš odvážnych špekulácií Aurélia Augustína.

Píšem túto úvahu na deň Zvestovania Pána a v tento deň zaznelo "Staň sa mi podľa tvojho slova." Dokonalý a bezhriešny Syn bezhriešnej Matky nás zase naučil modlitbu, ktorá sa začína slovami "Buď vôľa tvoja." Nikdy sme všetko nevedeli a nikdy ani nebudeme vedieť. Ale s pokorou prijímať Božiu vôľu bez toho, aby sme z neho robili kápa a sadistu, môžeme od počiatku dejín až do ich konca.

FIAT VOLUNTAS TUA!

7. Tá rýchlo preslávená korona nám hádže definície priamo do lona.

1. apríl  2020

     Ten už veľmi slávny koronavírus nám jasne odhalil, že ľuďom už príliš na viere nezáleží a tobôž nie na Cirkvi. Asi by sme mali poriadne hlboko vstúpiť do seba.
Podstata ľudskej hriešnosti a pýchy asi nie je v tom, že by sme si nedokázali priznať svoje zlo, na to sme niekedy až chorobne hrdí, ale v tom, že si nevieme priznať svoju slabosť, neschopnosť a
nedostatočnosť. O tom je aj príbeh Adama a jeho potomkov a celé špiritizovanie o tak nazvanom dedičnom hriechu. A tento fakt nereálnej hrdosti, pýchy a nepriznania si vlastných nedostatkov a chýb platí takisto pre veriacich i neveriacich, aj pre ideológie, koncepcie a rituály, ktoré vymýšľajú, presadzujú a za každú cenu bránia a obhajujú. Nielen Sokrates a Kristus, ale aj mnohí iní boli popravení za to, že si dovolili povedať takúto jasnú a nepopierateľnú pravdu.
Ešte raz teda opakujem: Dúfajme a verme, ale zbytočne iných neserme. Buďme si istí aj sebaistí, ale nenanucujme druhým vraj originálne drísty.

    KYRIE ELEISON!  PANE, ZMILUJ SA

 

Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka