3
Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

    

32.
Neriešme problémy palicami a ulicami, nestávajme sa znovu útočnými opicami!

19.3.2018

Zdá sa mi, že v posledných dňoch sa zintenzívňuje zápas o ovládnutie mysle ľudí a o zmanipulovanie rodín, národov a celého ľudstva pre záujmy úzkej skupiny rôznych prominentov. Znovu sa zamieňajú pojmy a čaruje sa s rozlišovaním na dobrých a zlých. Milí moji, nielen v politike a ekonomike nemožno hovoriť len o dobrote a zlobe, ale predovšetkým treba definovať schopnosti a neschopnosti. Úspech nielen v obchode a vládnutí, ale aj v chirurgii nezávisí len od toho, nakoľko je ten lekár alebo reformátor dobrý, ale či vie, čo a ako má robiť.

Takisto sa zneužíva idea rovnosti, ktorá sa zamieňa s rovnakosťou. Nedávno sa malých detí pýtali, čím chcú byť a jeden škôlkár odpovedal, že dievčaťom... Je otrasné sa dívať na to, ako sa pletú hlavy zvlášť malým deťom a ženám a ako tí na to doplácajú a ešte budú doplácať. Z akejsi vymyslenej a abstraktnej morálky sa chcú vyrábať právoplatné dohovory so zabudovanými sankciami!

Kedysi sa mávalo nad hlavami kyjakom s názvom proletariát, teraz sa to deje s akýmisi ľudskými právami bez spomenutia povinností, bez rešpektovania slobody a prezumpcie neviny. Vraj sa ženy v Nemecku sťažovali, že ich muži nechránia pred útočnými moslimami. A prečo by mali? Veď ich ochrancom sa už desaťročia nasadzujú somárske hlavy a nazývajú ich násilníkmi, sebcami a otrokármi. Nech si tie večne nespokojné poradia samé, keď sa cítia byť silnejšími, múdrejšími a charakternejšími ako sme my.

Na realizáciu demagogických a manipulátorských ideí sa presadzujú úplné nezmysly. V politike a aj v reálnom živote iste platia aj ideály, ale realita je taká, že "dávno to kura skapalo, ktoré k sebe nehrabalo:" A to bude platiť vždy, nech je spoločnosť akokoľvek diktátorská, manipulátorská a takzvane rovnostárska.

Sú určité práva, ktoré patria do kompetencie rodín, ďalšie do kompetencie obcí a iné do nenarušiteľných kompetencií národov a štátov. Korupcia a podvody sa iste vyskytujú, aj násilie sa prevádzkuje na rôznych úrovniach, ale aké my máme práva a možnosti založiť akýsi vraj neziskový tretí sektor a pliesť sa do záležitostí iných štátov a národov? Asi by nás tí silnejší nekompromisne niekam poslali, prípadne by nás na to isté miesto aj nakopali. Nemali by sme v rámci možností robiť takisto? Existuje dôstojnosť a právo na zdravý rozum pre jednotlivcov, národy, cirkvi a iné prirodzené komunity a mám pocit, že tieto práva sa momentálne na všetkých úrovniach porušujú, nerešpektujú a likvidujú. V koho záujme je robiť čisté vody čo najviac kalnými? Nalejme si, mládenci, čistého vína a skúmajme objektívne, aká je koho vina.

Musíme veci a procesy triezvo pozorovať a a priori nepredpokladať, že akékoľvek zlo odstránime tým, že zničíme a odstavíme tých, čo sú momentálne silnejší, bohatší a sebaistejší. Ak sa na miesta šikovnejších a skúsenejších darebákov dostanú menej šikovní, čo sa tým vyrieši? Isteže sú ľudia schopní, menej schopní, aj schopní všetkého a v rámci týchto skupín sú ľudia viac a či menej dobromyseľní a viac či menej skúsení. Nepodliehajme teda falošným prorokom a vyhnime sa nerozumným zákrokom!


KYRIE ELEISON! PANE, ZMILUJ SA!

Vlado Gregor, gregigregor58@gmail.com


    

33.
Svet sa nevypočítateľne mení, ale Boh ukazuje prepotrebné zmeny.

Veľká noc 2018

     

     Existuje stará latinská sentencia "Senes bis pueri", teda "Starci dvakrát chlapci". Vyjadruje tragédiu slabosti a bezmocnosti, ale aj to, že ku skutočnej úprimnosti sa dostaneme väčšinou len dozrievaním, alebo odkvitaním... Ako deti a juniori všeličo berieme tragicky a nevieme sa s tým uzmieriť, naopak, ako starí a často pohŕdaní, ale napriek tomu spokojní ľudia, sa už dokážeme zmieriť s hocičím a prispôsobiť sa hocičomu. Mladosť i staroba prinášajú aj veľa pozitívneho, na jednej strane vzruch a adrenalín, na druhej strane jasný pohľad na svoj život a na životy nielen ľudí okolo nás, ale aj tých pred nami, ba niekedy aj jasné vnímanie toho, čo môže prísť po nás.

     Ale vyskytujú sa pritom aj veľké nebezpečenstvá a tak, ako je obyčajná hlúposť tvrdiť, že ženy a muži sú rovnakí, takisto je minimálne nerozumné dávať dieťaťu práva dospelého a plniť všetky jeho rozmary, dokonca mu predpisovať, v čom má neposlúchať.

     Paradox je aj to, že čím viac vzrastá materiálny blahobyt, tým sú početnejšie organizácie, ktoré samé seba nazývajú dobročinné, ale pritom tvoria absurdity, pletú ľuďom hlavy a nakoniec vyprodukujú viac zlého, ako dobrého. Napadol ma pritom záhorácky výraz "dobrovolec", ktorý je veľmi negatívny a charakterizuje rozmaznaných výrastkov, ktorí mali "dobrú vúlu", teda sa im dovolilo robiť všetko, čo chceli a čo ich napadlo, bez plnenia nevyhnutných povinností a bez základnej slušnosti. Vidím tu veľké nebezpečenstvo pre kultúru a civilizáciu. Obávam sa totiž, že sa takýmto štýlom poštvú deti proti rodičom na spôsob Zoje Kosmodemianskej a Pavlika Morozova. V ich časoch, pomerne nedávnych, sa považovalo za užitočné a čestné nielen bojovať proti svojim rodným, ale ich aj udávať...

     Utkvelo mi v pamäti konštatovanie akéhosi misionára: "Keď je dobre, je to dobré, ale ak je príliš dobre, je to zlé." Jednoducho to vystihuje fakt, ktorý sa získava životnou skúsenosťou, že nemôžeme si robiť, čo sa nám zachce a nebrať pritom ohľad na iných. Prichádzame takto k absurdnému satanskému pravidlu "Rob si čo chceš."

     Dá sa povedať, že najväčším ľudským vynálezom je rodina a ak sa tá zámerne a nasilu likviduje a bezhlavo rozbíja, hocijako mocný a bohatý svet , ktorý to dovolí, smeruje do záhuby. Aj fatimská vizionárka, sestra Lucia, sa vo veľkom predstihu vyjadrila, že záverečný boj medzi Bohom a Satanom bude bojom o rodinu. A už dávno pred ňou písal posledný zo starozákonných prorokov Malachiáš o tom, že je nevyhnutné obrátiť srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom, aby národ nepostihli katastrofy a konečná skaza.

     Skúsil som v pár slovách vystihnúť rozdiel medzi civilizáciou a anticivilizáciou a medzi kultúrou a antikultúrou. Dúfam, že sa mi to aspoň trochu podarilo.VĎAKA BOHU!   DEO GRATIAS!


Vlado Gregor      gregigregor58@gmail.com

 

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka