"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Je zapredanectvo Andreja Danka voči Izraelu na úkor Slovenska v súlade s jeho zdravým rozumom, alebo bol a je v stave šibiribi, alebo vo vyššom štádiu jebumbari? 

Nech mi je odpustené za nasledovnú otázku, ktorú tu napíšem, ale robím to s tým najlepším úmyslom, keďže nepatrím ani medzi popieračov holokaustu, ani medzi antisemitov, čo som už dal na týchto stránkach niekoľkokrát verejne najavo. Ale nemienim mlčať a nečinne sa prizerať, ako predseda parlamentu, ktorý z titulu svojej ústavnej funkcie sa svojou nečinnosťou a zbabelosťou spolupodieľa na zločinoch proti ľudskosti cez ekonomiku na vlastnom národe, spoločne s ďalšími komplicmi, v počte 149 kusov zbabelej protislovenskej čeľade, keďže ja osobne nepatrím ani medzi popieračov či mlčiacich popieračov zločinov proti ľudskosti, ktoré tu páchali a páchajú členovia ponovembrových vlád a parlamentov, alebo sa páchajú v ich mene, cez každoročné drastické vykrádanie zdravotníctva, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov. A to je, prosím pekne, mierová doba. Takže sa pýtam, pokiaľ by bol Andrej Danko v pozícii Jozefa Tisa vo vtedajšom vzťahu k nacistickému Nemecku a samotnému Hitlerovi, ako by sa asi zachoval? Veď pokiaľ porovnávam jeho súčasné riťolezectvo voči Izraelu, na účet vlastného, slovenského národa, tak by v tom období plne nahradil takých vyvrheľov, netvorov a odľudov typu Himlera, Heydricha, Eichmana, Mengeleho....

          Tak trestným činom je považovanie Židov za kolektívne zodpovedných za konanie štátu Izrael. No a jeho citáty pri schvaľovaní uznesenia o antisemitizme a holokauste – „Žijeme v ťažkej dobe, keď sa popierajú základné ľudské práva. Máme v politike ľudí, ktorí popierajú holokaust... Slovensko je historickým dlžníkom Izraela.“

Stojí za to, si trochu hlbšie rozobrať tieto tri vety. Je pravdou, že žijeme v ťažkej dobe, keď na Slovensku sa popierajú najzákladnejšie ľudské práva a slobody zo strany politikov, vrátane Andreja Danka, kde zločinnosť ponovembrových politikov voči vlastnému národu, spadajú do kategórie vojnových zločincov a masových vrahov. A čo tak si urobiť definíciu ekonomického holokaustu?

          „Máme v politike ľudí, ktorí popierajú holokaust“, tak musím Andrejovi Dankovi pripomenúť nasledovné: - V roku 2011 Výbor OSN pre ľudské práva prijal významné rozhodnutie, stanovujúce, že prenasledovanie za popieranie holokaustu pre štáty, ktoré podpísali Konvenciu o ľudských právach, JE NEPRÍPUSTNÉ. ...ŽE OSN MNOHOKRÁT A JASNE ODSÚDILA IZRAELSKÚ POLITIKU APARTHEIDU VOČI PALESTÍNCOM...

Podá Andrej Danko dodatočnú žalobu na OSN, pričom odborníkov, ktorí rozumejú medzinárodnému právu, bude hľadať na uzavretom oddelení Pezinskej psychiatrie?Súčasťou článku sú aj dve prílohy, ktoré by mali poslúžiť aj vedeniu Pezinskej psychiatrie, pri následnom odchyte Andreja Danka, v súvislosti s preskúmaním jeho duševného stavu.

Vladimír Pavlík


Popírání holokoustu – zcela zákonné!

18.2.2013 Komentáře Témata: Holocaust, Kauza Zvědavec 1814 slov

Výbor OSN pro lidská práva již předloni přijal usnesení, ve kterém se praví, že pronásledování za popírání holokoustu je pro země, které podepsaly Konvenci o lidských právech, nepřípustné! A celý rok ticho po pěšině…

OSN požaduje svobodné popírání holokoustu

5. července 2012 Rada OSN pro lidská práva přijala historickou rezoluci o právu na svobodu slova na internetu. Nicméně málokdo ví, že před rokem Výbor OSN pro lidská práva přijal stejně významné rozhodnutí, stanovující, že pronásledování za popírání holokoustu je pro země, které podepsaly Konvenci o lidských právech, nepřípustné. Demokratická média si tohoto senzačního dokumentu „nevšimla“.

Organizace spojených národů byla založena na konci druhé světové války jako spolek států nepřátelských vůči Německu, a tato situace se vlastně až do dnešních dnů formálně nezměnila. Avšak OSN se ve vztahu k americko-sionistickým vládcům stala kritičtější, protože mnohé země Asie, Afriky a latinské Ameriky nejsou v žádném případě nakloněny bezvýhradnému podřizování se diktátu Washingtonu a Tel Avivu.

OSN například mnohokrát a jasně odsoudila izraelskou politiku apartheidu proti Palestincům.

Postoj OSN k výbušnému problému tak zvaného „popírání holokoustu“ byl doposud nejasný. V řadě evropských zemí jsou výzkumníci a političtí analytici, kteří považují „genocidu 6 milionů v nacistických plynových komorách“ za lež propagandy sionistů a jejich spojenců a tvrdí, že to mohou dokázat, vystaveni štvanici v médiích, veřejnému ostrakizování, propouštění z práce a někdy i likvidaci ve formě mnoha let vězení (viz text „Myšlení osvobozuje“). K posledním příkladům známých lidí propuštěných za pochybnosti o holokoustu patří televizní komentátor Ken Jebsen z Německa a vídeňský profesor ekonomie Franz Herman v Rakousku.

Nyní však vešlo ve známost, že OSN připravila neočekávanou ránu, která se může pro utlačovatele svobodného zkoumání a vyjadřování názorů stát smrtonosnou: od 11. do 29. července 2011 probíhalo v Ženevě 102. zasedání Výboru OSN pro lidská práva, na kterém bylo pro všechny státy, které podepsaly Konvenci o lidských právech /včetně Německa, Francie, Rakouska a Švýcarska), přijato následující závazné rozhodnutí:

„Zákony, které pronásledují vyjadřování názorů ve vztahu k historickým faktům, jsou neslučitelné s povinnostmi, které ukládá Konvence zemím, které ji podepsaly, ohledně svobody slova a svobody projevu. Konvence nedovoluje žádný obecný zákaz vyjadřování mylných názorů nebo nesprávné interpretace minulých událostí…“ (odst. 49, CCPR/C/GC/34).

Samo sebou, že prohlásit takové názory za „mylné“ a určité interpretace za „špatné“ může pouze svobodný výzkum a svobodné posuzování. Je to věcí vědy, a ne trestního soudu. A výsledek výzkumů nemůže být nikdy považován za natolik konečný, aby při objevení se nových faktů a závěrů nebyla možná jeho revize. Pravidlo platné pro vědu musí samozřejmě platit i pro justici právního státu. Proto se rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva týká výslovně francouzského zákona o perzekuci, který byl přijat právě proti francouzskému výzkumníku holokoustu profesorovi Robertu Faurissonovi. Odkazy 9 a 116 jasně odkazují na „Faurissonův zákon“: „Tak zvané „zákony o vzpomínání“, viz proces Faurisson versus Francie, č. 550/93.

Ohledně Faurissoova případu je v rozhodnutí jasně napsáno: „Chráněny jsou názory na jakékoliv otázky, včetně politických, vědeckých, historických, morálních nebo náboženských otázek. Kriminalizace toho, že má člověk vlastní názor, je neslučitelná s bodem 1. Pronásledování, zastrašování nebo stigmatizace člověka, včetně jeho uvěznění, držení ve vazbě, soudního projednávání nebo připravení o svobodu za názory, které může zastávat, je porušením bodu 1 paragrafu 19.“

Rozhodnutí Výboru znamená, jako minimum, že již existující zákony jsou ilegální a že byly protizákonné již v době svého přijetí, takže všechna doposud provedená odsouzení musí být zrušena a odsouzení musí obdržet kompenzaci.

Poznámka

Výbor OSN pro lidská práva je organizace zabývající se dozorem nad dodržováním Mezinárodní dohody o občanských a politických právech v členských zemích této dohody. Byl zřízen v souladu s částí 4 Dohody. Výbor pro lidská práva byl vytvořen v r. 1977. Výbor má 18 členů – občanů členských zemí Dohody, s vysokou morálkou a přiznanými kompetencemi v oblasti lidských práv. Členové Výboru se volí na konferenci členských států v tajném hlasování, na dobu čtyř let, a vystupují sami za sebe, nikoliv jako představitelé své země.

Důležitou funkcí Výboru pro lidská práva je výklad tezí Mezinárodní dohody o občanských a politických právech, s cílem rozptýlit jakékoliv pochyby ohledně dosahu a smyslu jejích ustanovení. Tyto výklady jsou vydávány ve formě Obecných připomínek. Připomínky slouží jako směrnice pro uplatňování ustanovení Dohody.

* * * 

Údajně neutrální a demokratické Švýcarsko je obzvláště zářným příkladem toho, jak se podvádí občané, masmédia a strany. Když v r. 1994 proběhlo všeobecné referendum o „náhubkovém zákonu“ s vyumělkovaným názvem „trestní stíhání rasismu“ či „protirasistický zákon“, voličům namlouvali, že Švýcarsko musí tento zákon zavést jako signatář Konvence OSN o lidských právech. Nyní OSN stanovila, i když dost pozdě, že to byly naprosté žvásty.

Nejvyšší soud Španělska a Francie v uplynulých měsících již odpovídající zákony ve svých zemích zrušily, zatímco německojazyčná média, jak se dalo očekávat, dodnes úspěšně rozhodnutí OSN před veřejností zatajovala. Bylo to možné proto, že Německo a Rakousko jsou pod bezprostřední kuratelou sionistů a jejich spojenců.

Ale i zde je možné pozorovat mlčenlivé změny v chování soudních orgánů. Poté, co zemský soud v Regensburgu 11. července 2011 – právě v den, kdy v Ženevě zasedal Výbor OSN – odsoudil britského biskupa Richarda Williamsona za popírání holokoustu, byl tento rozsudek ve středu prvního velikonočního týdne zrušen dolnobavorským nevyšším zemským soudem v Norimberku. Soud zároveň rozhodl, že Williamsonovy soudní výlohy musí nahradit stát Bavorsko.

Také u dalších procesů probíhajících v Německu je oznamováno, že byly zastaveny. Zakladatel „Evropské akce“, švýcarský revizionista Bernhard Schaub však zatím žádné informace neobdržel: 25. července 2011 bylo proti němu prokuraturou Waldshut-Ting (Baden-Würtenberg) zahájeno vyšetřování na základě obvinění z „podezření z národnostního podněcování“ (tak v Německu říkají popírání holokoustu).

Bernhard Schaub ve Švýcarsku již dvakrát přišel o práci učitele, a nejen on, ale i jeho rodina (děti 10, 8 a 1 rok) byli připraveni o byt, jen před pár týdny, z politických důvodů, a mimo to byl ještě dvakrát odsouzen kvůli „rasismu“ (jak říkají ve Švýcarsku popírání holokoustu), jednou ho odsoudili k peněžní pokutě a jednou k 3 měsícům podmíněně (obvodní soud Dornach, soudci Krist a Frei).

Západní justice také předpokládala, že našla důvod pro chycení Schauba: v r. 2006 proběhla v Teheránu, jak známo, na popud prezidenta Ahmadinejada nyní již proslavená „Konference o holokoustu“. Schaub tam vystoupil – stejně jako Faurisson a další známí revizionisté. Pak předsedal nyní již zakázanému „Svazu pro rehabilitaci pronásledovaných kvůli popírání holokoustu“ (VRBHV), který založil spolu s Hoerstem Mahlerem a Urschulou Hafferbeck, jehož členy bylo v té době několik set aktivních revizionistů z celé Evropy a zpoza oceánu.

Konference, a tedy i Schaubeho zpráva, byla zaznamenávána neznámými lidmi, stejně jako přednáška, kterou tento revizionista po návratu do Švýcarska udělal pro několik zainteresovaných přátel. Další neznámí lidé z tohoto materiálu udělali film a šířili ho na DVD pod názvem „Radostná zpráva z Teheránu“ po celém světě. Bylo to možné proto, že tam byly titulky v různých jazycích. A opět další neznámí lidé dali film na internet, kde ho nyní našla německá justice. Německá justice Schauba za výroky pronesené v zahraničí stíhat nemůže, ale může se chytit faktu, že jeho výroky mohou vidět na internetu uživatelé z Německa – i když, pravda, jen za podmínky, že by mohla dokázat, že Schaub dal film na internet sám, nebo kdyby o to někoho požádal.

Vyšetřování, o kterém je řeč, předcházela obzvláště smutná historie, kterou je třeba uvést rovněž, byť jen krátce. Tehdy Schaubeho děti navštěvovaly Svobodnou waldorfskou školu v Schopheimu (Schwarzwald). V listopadu 2010 je natrvalo vyloučili ze školy, bez předešlého upozornění a bez jakéhokoliv důvodu. Důvod uveden nebyl, ale samozřejmě existoval. Škola se dozvěděla, kdo je otcem dětí a zareagovala stejně hystericky, jako většina současníků podlehnuvších holokoustovému náboženství. „Popírači holokoustu“ a jejich rodinní příslušníci, dokonce i když jde o malé děti, jsou považování za kacíře, moderními párii, kteří téměř automaticky spadají do kategorie veřejně pronásledovaných, v duchu moderního „honu na čarodějnice“. Ten, kdo se tohoto pronásledování neúčastní, je sám podezřelý, a proto se účastní /téměř) všichni.

Bernhard Schaub a jeho životní družka to tak nenechali, nenadále přišli do školy a požadovali odpověď od čtyř přítomných učitelů, včetně vedoucího Tomase Wekampa. Schaub při tom ve spravedlivém hněvu neskrýval svůj názor na takové pedagogy: učitelé od něj dostali jako nezbední učedníci od mistra. Ze strachu nebo touhy po pomstě zašli na policii a tam na Schauba podali trestní oznámení. Švýcarská policie musela (s poměrně velkým údivem, jak se ukázalo později) na žádost německých kolegů provést se Schaubem tak zvaný „profylaktický pohovor kvůli odvrácení ohrožení“, jako by vyhrožoval, že zamoří školu smrtelnými bacily, nebo že postřílí všechny učitele.

Schaub se pak, na oplátku, rozhodl podat na policii trestní oznámení na učitele pro urážku, protože ti použili odpovídající výrazy během jejich rozhovoru. Justice, jak se dalo očekávat, se tímto trestním oznámením nezabývala, ale zato kvůli sdělení učitelů obrátila pozornost na Schaubovu internetovou aktivitu, což nakonec vedlo k níže uvedenému dopisu v rámci vyšetřování prokurátora Lemanna.

Obžalovaný napsal natolik výraznou a jasnou odpověď, že ve veřejném zájmu stojí rovněž za zveřejnění. U prokuratury vyvolal cosi jako strnulost strachy, protože již sedm měsíců čeká Schaub na reakci. Pravděpodobně se i k Lemannovi dostalo rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva a teď neví, co má dělat. Instrukce z Berlína, New Yorku nebo Jeruzaléma ještě, zdá se, nedorazily…

Uvedeme si zde nejdříve oba dokumenty a pak, jako přílohu Schaubovo odpovědi, text, který se objevil poprvé v r. 2009 na letáku „Myšlení osvobozuje“, s prosbou ke všem čtenářům, aby šířili celou dokumentaci co možná nejdále, protože má příznačný charakter a napomáhá osvětě populace. Pouze touto cestou vzniká dostatečný tlak na odpovídající politiky, právníky a masmédia.

Nedůstojné patolízalství Evropy ve vztahu k americko-sionistické politice je možné jen proto, že Německo a celá Evropa se oddávají holokoustovému náboženství, a proto, že evropské národy za tohoto obrázku vidí v židech jen věčné oběti a v Američanech jen věčné osvoboditele. Jen proto kolaboranti ve vládách EU mohou beztrestně podporovat, či dokonce páchat zločiny západu v Iráku a Libyi, a brzy zřejmě i v Sýrii a Iránu.

Nicméně velmi se mýlí ti, kteří Írán a jeho ruské a čínské přátele podceňují. Ten, kdo napadne Írán, musí být blázen, který spekuluje s Armageddonem, bitvou konce časů.

Zachování svobodného výzkumu a odhalení „holokoustu“ není ničím jiným, než příspěvkem k odvrácení třetí světové války. Výbor OSN pro lidská práva to ví, prezident Ahmadinejad to ví, a my v evropském domě to víme také.

https://via-midgard.com/news/in_midgard/24419-otricanie-xolokosta-vpolne-zakonno.html vyšel 25. června 2012 na via-midgard.info. Překlad Zvědavec.

Poznámka editora

Příslušný dokument OSN je v archivu OSN veden pod značkou CCPR/C/GC/34, datován je 12.září 2011 a stáhnout si jej můžete zde: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.


Slovensko by malo byť advokátom malých a utláčaných národov

http://edochmelar.sk/slovensko-malo-byt-advokatom-malych-utlacanych-narodov/

admin@edochmelar.sk 29. novembra 2018
http://edochmelar.sk/wp-content/uploads/2018/11/a6f3cd284c2f44ee975b106c3f401158_18-300x169.jpg
V predvečer dnešného Medzinárodného dňa solidarity s palestínskym ľudom schválila Národná rada Slovenskej republiky 112 hlasmi uznesenie definujúce antisemitizmus takým škandalóznym spôsobom, že v praxi umožňuje zamieňať ochranu Židov pred antisemitizmom za ochranu Izraela pred kritikou. Ako takmer všetko, čo v poslednom čase vyšlo z hlavy Andreja Danka, aj tento nápad je nepremyslený a v konečnom dôsledku veľmi nebezpečný s potenciálom ohroziť slobodu prejavu. Dlhé roky bojujem proti prejavom antisemitizmu, čelil som nespočetným vyhrážkam a útokom neonacistov (len som sa tým tak nechválil ako Ján Benčík), nastavoval som kožu neraz v prvej línii. Preto mi je teraz veľmi nepríjemné vysvetľovať ľuďom, ktorí mali donedávna extrémistov vo vlastných radoch (a možno ich tam stále majú), že tento paškvil, ktorý spísali, nemá s bojom proti antisemitizmu nič spoločné. A ešte trápnejšie je, keď zahodenú tému ľudských práv Palestínčanov zdvihnú zo zeme fašisti. Všade v civilizovanom svete sa palestínskeho ľudu zastávajú osobnosti, ktorí veria v hodnotu ľudských práv. V slovenskom parlamente túto tému hanebne prenechali kotlebovcom. Prečo sa nenašiel nikto, kto by im ju vytrhol z rúk?

Izraelský režim má charakter apartheidu – tento názor zastáva bývalý americký prezident JimmyCarter, juhoafrický arcibiskup DesmondTutu (obaja nositelia Nobelovej ceny za mier), bývalý minister zahraničných vecí USA JohnKerry, ale aj bývalý generálny prokurátor Izraela Michael Ben-Jair či viceprezident Izraelskej akadémie vied DavidHarel – no podľa absurdného uznesenia slovenského parlamentu ich možno obviniť z antisemitizmu. Podľa názoru mnohých právnikov a ľudskoprávnych aktivistov je náš trestný zákon v tejto oblasti jedným z najprísnejších v Európe a nevyžaduje si žiadne zásadné zmeny. Dankova definícia antisemitizmu nás teda neposunie v tejto otázke vpred, ale môže trestať nevinných.

Slovensko malo vždy vyvážený postoj v otázkach izraelsko-palestínskeho sporu. Začalo sa však od neho odkláňať v dôsledku nepredvídateľnej politiky Andreja Danka, ktorý len nedávno prekročil svoje kompetencie aj pri návrhu na zriadenie kultúrneho centra v Jeruzaleme, čo vyvolalo otázky, či sa nechystáme uznať ho za hlavné mesto židovského štátu. Palestínčania však majú právo na vlastný štát. Bol zaručený aj rezolúciou Valného zhromaždenia OSN z 29. novembra 1947 – preto bol tento deň vyhlásený za Medzinárodný deň solidarity s palestínskym ľudom. Dnes sa síce čoraz viac bojovníkov za práva Palestínčanov, ľudskoprávnych aktivistov i odborníkov na túto oblasť začína prikláňať k názoru, že prvoradou je otázka odstránenia režimu apartheidu, že demokratický Izrael by mohol byť modelom spolužitia Židov a Palestínčanov – no oficiálny cieľ medzinárodného spoločenstva, zabezpečiť existenciu dvoch štátov sa nemení. Preto by sa nemala meniť ani naša politika, ktorá uznáva právo Izraela na bezpečnosť, no požaduje odstránenie útlaku voči palestínskemu ľudu.

Som preto znechutený, že naši ústavní činitelia nedokážu zaujať jasný postoj voči násilnostiam, ktoré sa dejú v Gaze, že sú takí necitliví k životným podmienkam Palestínčanov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa solidarity s palestínskym ľudom by som skôr očakával, že NR SR prijme uznesenie, v ktorom vyzve na prepustenie politických väzňov a zdôrazní, že izraelská politika voči palestínskemu obyvateľstvu je v rozpore s medzinárodnými dohovormi a pošliapava ich základné ľudské práva. Nenašiel sa ani jeden zákonodarca, ktorý by niečo podobné navrhol.

Naša vlasť, Slovenská republika, by vďaka svojim vlastným historickým skúsenostiam mala chápať boj malého národa za rovnoprávnosť a nezávislosť. Dokonca si myslím, že z ochrany malých a utláčaných národov by sa mohla stať štátna doktrína SR. Mali by sme principiálne stáť na strane Palestínčanov, Kurdov, Ujgurov či Tibeťanov, ale aj Kataláncov, Škótov, Valónov či Lužických Srbov. Mali by sme sa vždy ozvať, keď mocnosti vyvíjajú tlak na Slovincov, Chorvátov, Macedóncov, Čiernohorcov, ale aj Estóncov, Lotyšov či Dánov. A áno, mali by sme chrániť aj Židov pred nenávistnými prejavmi a extrémizmom, pretože fakt, že antisemitizmus má u nás silné korene, nebude popierať nijaký príčetný človek. Slovensko má predpoklady na to, aby sa stalo advokátom slabších. Ale musí to robiť uvážlivo a neohrozovať pri tom práva iných.

(Túto fotografiu urobil 22. októbra tohto roku turecký fotoreportér MustafaHassouna. Zachytáva 20-ročného palestínskeho demonštranta protestujúceho proti násilnej izraelskej blokáde. Obrázok sa okamžite stal ikonický a dnes ho prirovnávajú k známemu obrazu EugènaDelacroix a „Sloboda vedie ľud na barikády“.)Demková k prijatému zákonu o antisemitizme: “Židia sú zodpovední za zavraždenie Krista. Nikdy nebudem korigovať toto tvrdenie a som zvedavá, čím budú orgány dokazovať, že nemám pravdu. Na tú diskusiu sa teším”

Bratislava 29. novembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)

Asistentka poslankyne Národnej rady Martiny Šimkovičovej Petra Demková v blogu kritizovala nedávno prijatý zákona o antisemitizme, ktorým sa podľa nej zaviedla zvláštna cenzúra voči akejkoľvek kritike jedného národa.

Demková na sociálnej sieti uviedla, že v parlamente bol schválený zákon aký nemá obdobu. “Účel zákona o antisemitizme je zavrieť všetkým ústa a znemožniť akúkoľvek kritiku smerom k jednému, konkrétnemu národu. Všeobecne platné skutočnosti ako napríklad to, že za smrť Krista sú zodpovední Židia, bude zakázané vysloviť.”

“Rozprávala som sa s niekoľkými poslancami (a všetci z nich to včera podporili), niektorí mi hovorili, že je to úplná nehoráznosť. Boli nahnevaní na Andreja Danka, že také niečo predkladá. Hovorili však aj, že asi si nebudú môcť dovoliť to nepodporiť, lebo takúto vec si nikto nemôže dovoliť nepodporiť. Takže Izrael si vydieraním vydupkal zákon, v ktorom si dali schváliť napr. to, že je trestné šíriť stereotypy o Židoch. (Šíriť strereotypy o Slovákoch je nie že zakázané… to je vyslovene žiadané. Vykresľovanie Slováka v SME a Denníku N ako sprostého a lenivého ožrana je ňuňu).”

Demková napísala, že je hrdá na poslancov, ktorí to ustáli a zákon nepodporili. “Aj takí – traja – sa (mimo Kotlebovcov) našli. Chce to vnútornú integritu a odvahu. A tú, evidentne, veľa ľudí nemá. Poslanci, ktorí nevedia ustáť v takýchto situáciách vlastný názor, lebo sa boja, nemajú v parlamente čo robiť. Keď sa bojíš, zbaľ sa a zamestnaj sa v cukrárni. Tam žiadne ťažké rozhodnutia za národ nemusíš robiť,” odkázala mladá blogerka a regionálna politička poslancom.

Dodala, že v parlamente sa podľa nej dá schváliť všetko. “Aj to, že neexistuje gravitácia. Ale pravdou je, že aj po prijatí takého zákona si na ulici rozbiješ hubu keď spadneš na zem.”

Pripomenula, že má vyštudovanú teológiu a je osobne hlboko presvedčená. “Písmo sväté je mi dôkazom, že Židia sú zodpovední za zavraždenie Krista. Nikdy nebudem korigovať toto svoje tvrdenie a som zvedavá, čím budú orgány činné v trestnom konaní dokazovať, že nemám pravdu. Na tú diskusiu sa teším.”Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti (tlač 1125). Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu predsedu NR SR A. Danka. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fcpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1125

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=40995

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 38 
Dátum a čas 28. 11. 2018 11:07 
Číslo hlasovania 30 
Názov hlasovania Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti (tlač 1125). Hlasovanie o návrhu uznesenia ako o celku.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 130
Hlasujúcich 129
[Z] Za hlasovalo 112
[P] Proti hlasovalo 14
[?] Zdržalo sa hlasovania 3
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 20
Klub SMER - SD
[Z] Andreánsky, Ladislav [Z] Bagačka, Michal [Z] Baláž, Vladimír [Z] Baška, Jaroslav
[0] Blaha, Ľuboš [0] Blanár, Juraj [Z] Bublavý, Dušan [Z] Buček, Jozef
[Z] Burian, Jozef [Z] Čaplovič, Dušan [0] Číž, Miroslav [Z] Ďurovčík, Emil
[N] Faič, Vladimír [0] Federič, Igor [Z] Fico, Robert [Z] Galis, Dušan
[Z] Glenda, Tibor [Z] Glváč, Martin [Z] Goga, Pavol [Z] Hambálek, Augustín
[0] Choma, Igor [Z] Chudík, Peter [Z] Janíková, Mária [Z] Jarjabek, Dušan
[Z] Ježík, Jozef [Z] Kaliňák, Robert [Z] Kamenický, Ladislav [Z] Kéry, Marián
[0] Kondrót, Maroš [Z] Krajkovič, Mikuláš [Z] Kubánek, Stanislav [Z] Kvorka, Ján
[Z] Madej, Róbert [Z] Martinák, Ľuboš [0] Matejička, Vladimír [0] Muňko, Dušan
[Z] Nemky, Martin [Z] Panáček, Milan [Z] Petrák, Ľubomír [0] Podmanický, Ján
[Z] Puci, Róbert [Z] Senko, Ján [Z] Šuca, Peter [Z] Tomáš, Erik
[Z] Valocký, Jozef [Z] Vaľová, Jana [Z] Vážny, Ľubomír [Z] Želiezka, Ľubomír
Klub SaS
[Z] Baránik, Alojz [Z] Blahová, Natália [0] Cigániková, Jana [Z] Dostál, Ondrej
[0] Ďuriš Nicholsonová, Lucia [Z] Galek, Karol [Z] Galko, Ľubomír [Z] Gröhling, Branislav
[Z] Ivan, Miroslav [Z] Jurzyca, Eugen [Z] Kaščáková, Renáta [Z] Kiššová, Jana
[Z] Klus, Martin [Z] Laurenčík, Milan [Z] Osuský, Peter [Z] Pavelka, Radoslav
[0] Rajtár, Jozef [Z] Sloboda, Vladimír [Z] Zemanová, Anna [Z] Zimenová, Zuzana
Klub OĽANO
[Z] Budaj, Ján [Z] Červeňáková, Elena [Z] Fecko, Martin [Z] Gaborčáková, Soňa
[0] Grendel, Gábor [Z] Heger, Eduard [Z] Krajčí, Marek [Z] Lukáč, Jozef
[Z] Marosz, Ján [0] Matovič, Igor [Z] Milanová, Natália [0] Remišová, Veronika
[0] Shahzad, Silvia [Z] Sopko, Miroslav [Z] Suchánek, Alan [Z] Verešová, Anna
Klub SNS
[Z] Antošová, Eva [Z] Baláž, Radovan [Z] Bernaťák, Tibor [Z] Danko, Andrej
[Z] Farkašovský, Karol [Z] Hrnko, Anton [Z] Jančula, Tibor [Z] Kmec, Stanislav
[Z] Kuciaňová, Magdaléna [Z] Pamula, Peter [Z] Paška, Jaroslav [Z] Smolíková, Eva
[Z] Soboňa, Juraj [Z] Tittel, Dušan [Z] Zelník, Štefan
Klub ĽS Naše Slovensko
[P] Beluský, Martin [P] Drobný, Stanislav [P] Grausová, Natália [P] Kecskés, Ján
[P] Kotleba, Marian [P] Kotleba, Martin [P] Krupa, Peter [P] Mazurek, Milan
[P] Mizík, Stanislav [P] Mora, Ján [P] Nehézová, Jana [P] Schlosár, Rastislav
[P] Uhrík, Milan
Klub MOST - HÍD
[0] Adamčík, Eduard [Z] Antal, Peter [Z] Balódi, Ladislav [Z] Bastrnák, Tibor
[Z] Bugár, Béla [Z] Cséfalvayová, Katarína [Z] Fedor, Martin [Z] Hrnčiar, Andrej
[Z] Jakab, Elemér [Z] Kresák, Peter [Z] Sárközy, Irén [Z] Vavrek, Štefan
[Z] Vörös, Péter
Klub SME RODINA
[Z] Goga, Ľudovít [Z] Kollár, Boris [Z] Krajniak, Milan [Z] Krištúfková, Petra
[Z] Pčolinská, Adriana [?] Pčolinský, Peter [?] Šebová, Zuzana [Z] Štarchoň, Peter
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
[Z] Bašistová, Alena [Z] Beblavý, Miroslav [Z] Dubačová, Viera [Z] Holúbek, Rastislav
[Z] Janckulík, Igor [P] Kolesár, Juraj [Z] Maďarič, Marek [0] Macháčková, Katarína
[Z] Marček, Peter [Z] Mihál, Jozef [0] Petrík, Simona [Z] Poliačik, Martin
[Z] Simon, Zsolt [?] Šimkovičová, Martina [Z] Vašečka, Richard [0] Žarnay, Oto
[Z] Žitňanská, Lucia


 
   PRINT RSS

Hlavná stránka