"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Je Andrej Danko plodom židovského Antikrista, keď verejným, zaslepeným a jednostranným zadkolezectvom k Izraelu kryje zločiny proti ľudskosti voči vlastnému národu, cez drastické vykrádanie zdravotníctva na Slovensku?

Andrej Danko patrí medzi tých, ktorí nenávidia a pohŕdajú vlastným národom, patrí medzi tých, ktorý sa nečinne prizerá na zločiny proti ľudskosti na vlastnom národe, hlavne cez drastické vykrádanie zdravotníctva. Nielenže o tomto mlčí, ale snaží sa to prekryť neuveriteľne cynickým zadkolezectvom k Izraelu, ako keby tento štát nemal v sebe ani jedno percento negatívnych hodnôt. Z titulu svojej funkcie doteraz ani tým najmenším náznakom neprejavil, aby sa zastavilo rozkrádanie zdravotníctva, keď kvôli tomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov Slovenska, ani najmenší náznak o tom, aby slovenský parlament prijal také zákony, ktoré by nielen bránili páchaniu týchto zločinov proti ľudskosti, aby tlupy psychopaticko-sadistických a arcizločineckých vyvrheľov z vysokej politiky boli súdení ako masoví vrahovia.

On ale z titulu svojej vysokej funkcie tu tára o nejakom antisemitizme, za ktorý dokonca považuje aj vyjadrovanie o preukázaných židovských zločinoch, hlavne zo strany židoboľševikov, toho najzločineckejšieho plemena na tejto planéte, ktorých obete za posledných 110 rokov dosahujú v počte obetí, hlavne cez zločiny proti ľudskosti, 30-50 miliónov, ktorým bol predčasne ukončený život. Podľa môjho názoru tu existujú dve možnosti. Buď toto jeho správanie vychádza z toho, že v hornej časti jeho hlavy, obsah pilín prevyšuje obsah mozgovej kôry, a tu už by malo konať špeciálne oddelenie Pezinskej psychiatrie. Alebo obsah jeho mozgovej kôry je stopercentný, ale v tom prípade ho treba považovať za spolupáchateľa ohľadom zločinov proti ľudskosti, teda, jeho mlčania, a mal by  byť podrobený odbornému skúmaniu, hlavne čo sa týka jeho genetických vlastností a pochodov jeho myslenia a následných skutkov.

Vladimír Pavlík


 
   PRINT RSS

Hlavná stránka