"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Dôchodková genocída zo strany sadistov, psychopatov, zločineckých vyvrheľov z ponovembrových vlád a parlamentov prichádza do záverečnej fázy

Miesto úvodu: Verejne obviňujem a žalujem zo zločinov proti ľudskosti a genocídy cez dôchodkový systém ponovembrových premiérov, predsedov parlamentu, poslancov, ministrov financií, Národnú banku Slovenska, ministrov vnútra a spravodlivosti, generálnych prokurátorov, riaditeľov SIS, finančné skupiny, oligarchov, mafie na vrchole pyramídy....

Vo vojnovom období pri každom novom transporte do koncentračného tábora boli prednostne zlikvidovaní starí, chorí, zdravotne postihnutí, teda, všetci tí, ktorých nebolo možné použiť na otrocké práce pri minimálnom prísune jedla. Jednalo sa o zločiny proti ľudskosti, pričom za každý zločin proti ľudskosti je možné považovať každé predčasné ukončenie života človeka človekom. V tom období na toto slúžili koncentračné tábory, plynové komory, predčasná smrť z vyčerpania a hladu, zastrelenie, obesenie..... Človek by si mohol myslieť, že porážkou nacizmu nastal nielen koniec týmto odporným zločinom proti ľudskosti, ale aj ďalším zločinom proti ľudskosti, teda, k predčasnému ukončeniu života človeka človekom, napr. cez ekonomiku, cez zdravotníctvo, psychické stresy, od duševnej likvidácie k predčasnej smrti.

Lenže November 1989 ukázal, že nielen gény nacistických zločincov pôsobiacich vo vojnovom období na Slovensku, ako aj gény masových vrahov z POHG, ktorí ranou do tyla, s následným pádom do horiacej vápenky páchali nielen zločiny proti ľudskosti na nevinných ženách a mužoch, ale dokonca aj na bezbranných deťoch, pričom sa stávali aj prípady, že obeťou sa stalo aj nemluvňa. Stávali sa aj situácie, že pred usmrtením matky jej bolo z náručia vytrhnuté toto nemluvňa a drsným spôsobom pripravené o život, kde dokonca  šokovanej matke behom krátkej chvíle zošediveli vlasy.

Ponovembrová realita od roku 1990, ale hlavne od roku 1994 do roku 2017 dokazuje, že gény týchto nacistických zločincov a masových vrahov z POHG má aj drvivá väčšina vyvrheľov, netvorov, odľudov, psychopaticko-sadistických zločineckých protislovenských kreatúr, z ponovembrových vlád, parlamentov, nimi stvorených oligarchov, finančných skupín, konkurzných mafií, ako aj riadiacich orgánov polície, prokuratúry, súdov, SIS, keď tieto zberby, miesto toho, aby si plnili to, čo im prikazuje zákon a ústava, postavili sa na stranu týchto zločineckých vyvrheľov – a nečinne sa prizerali, ako páchajú zločiny proti ľudskosti, hlavne cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva. Dokonca nikdy neprotestovali, keď títo zločineckí vyvrheli a vrahovia ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti zadefinovali do floskule, ŽE VŠETKO JE V SÚLADE SO ZÁKONOM.

Dôchodková genocída

Zločiny proti ľudskosti, teda doháňanie k predčasnému úmrtiu nevinných občanov Slovenska týmito tlupami vyvrheľov, odľudov a psychopaticko-sadistických kreatúr, riadiacich tento štát, má niekoľko spôsobov, cez ten hlavný, vykrádanie štátneho rozpočtu, kde situácia dospela až do takého štádia, že tým najvulgárnejším spôsobom, cez zločiny proti ľudskosti, idú likvidovať najzákladnejšie práva našich či budúcich dôchodcov, ktoré sú už teraz na hrane. Lenže týmto vyvrheľom s génmi nacistických zločincov a masových vrahov z POHG to už nestačí, preto idú ďaleko za túto hranicu či hranu, ktorú som spomenul v predchádzajúcej vete.

          Prvým krokom k dôchodkovej genocíde bolo bránenie slovenským ženám cez ekonomiku, teda úmyselným nevytváraním primeraných podmienok, rodiť deti. Toto sa odštartovalo za vlády zločinca, zlodeja, zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu a paranoidného protislovenského škodcu Vladimíra Mečiara. Keďže som to už na týchto stránkach niekoľkokrát podrobne rozobral, dnes sa tomu vyhnem. Metódy Mečiarovej vlády si osvojili aj dvaja premiéri – zločinci, Mikuláš Dzurinda a Robert Fico. Následky sú známe, operujú nimi hlavne zločineckí vyvrheli z vysokej politiky, ktorí teraz farizejsky tvrdia, že nebude mať kto robiť na dôchodky. Dokonca tieto hovädá sa nám snažia vsugerovať, že štát môže do dôchodkového systému dať len toľko, koľko vyprodukuje. Tu si ako jedna rodina rozumie koalícia s opozíciou, rôzne ekonomické inštitúcie, ministerstvo financií, Národná banka Slovenska, lenže nechcú hovoriť o tom najhlavnejšom. Takže si to trochu rozoberme. 
 
V súčasnosti patrí medzi najaktuálnejšiu tému na Slovensku zastropovanie dôchodkového veku, čo by malo byť sprevádzané akýmisi ďalšími reformami, ktoré by mali zabezpečiť zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Vzhľadom k tomu, že to úzko súvisí s nárastom verejných výdavkov a dá sa očakávať aj negatívny vplyv na verejný dlh. Keď si položíme otázku, ako je to možné, že Slovensko malo v rokoch 2012 až 2015 najmladšiu ekonomiku v EÚ, sa do roku 2070 podľa EK zmení na ôsmu najstaršiu, pričom sa výrazne zmení aj počet pracujúcich na jedného dôchodcu. Dnes je to 3,2 pracujúceho, no v roku 2070 to bude len 1,5 pracujúceho. Čo to znamená? Že už nás postupne pripravujú na niečo, čo sa môže nazvať aj dôchodková genocída.

Poďme hľadať tie chýbajúce miliardy, ako aj povedať si pravdu o znižovaní dôchodkov


Od roku 1990 do roku 2017 sa tu vinou vlády a parlamentu vedome a úmyselne rozkradlo zo štátneho rozpočtu desiatky a desiatky miliárd eur, ktoré boli určené aj na dôchodkový systém. Za spolupáchateľov tu možno označiť AJ vedenie polície, prokuratúry, súdov a SIS, ktoré neplnením si povinností, ktoré im vyplývali zo zákona, miesto zabránenia tomuto vykrádaniu sa nečinne prizerali. Takto rozkradnuté miliardy, ktoré potom chýbali v štátnom rozpočte, arcizločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli riadiaci tento štát, riešili zahraničnými pôžičkami, ktoré samozrejme sa museli splácať aj s príslušnými úrokmi. TAKŽE SI ZRÁTAJME NIELEN TIE ROZKRADNUTÉ MILIARDY, ALE PLUS K TOMU AJ TIE POŽIČANÉ MILIARDY, KTORÉ MUSÍME AJ S ÚROKMI SPLATIŤ. A nesmieme zabudnúť na ďalšiu mimoriadne dôležitú vec – ŽE TIE ROZKRADNUTÉ MILIARDY, AKO AJ TIE POŽIČANÉ MILIARDY ZO ZAHRANIČIA, MAJÚ ROVNAKÚ HODNOTU, ktorá prináša blahobyt práve tým hajzľom a vyvrheľom, ktorí to rozkrádajú – práve to je ten najhlavnejší dôvod, že chýbajú v dôchodkovom systéme, zdravotníctve či v ostatných odvetviach.

Položme si ďalšiu otázku, pokiaľ by všetky tie rozkradnuté miliardy boli trebárs uložené v nejakej centrálnej štátnej banke, len na úrokoch by z toho každoročne bolo niekoľko sto tisíc eur, ktoré by mohli byť aj súčasťou prilepšenia dôchodkového systému, zdravotníctva, poľnohospodárstva, demografie, rodiny, vedecko-technického rozvoja či ďalších odvetví, keďže všade chýbajú peniaze....
Pokiaľ dnes počúvame, že dnešný dôchodkový systém je neudržateľný, bude mať negatívny vplyv na verejný dlh, verejné výdavky, verejné financie, štátny rozpočet, že bude nutné znižovať dôchodky, že terajším dôchodcom sa dôchodky nebudú valorizovať, tak sa pýtajme – ČI NÁM NECHÝBAJÚ NIELEN TIE ROZKRADNUTÉ MILIARDY, AKO AJ TIE MILIARDY, KTORÉ MUSÍME SPLÁCAŤ ZAHRANIČIU, KTORÉ MAJÚ TÍ, KTORÍ ICH ROZKRADLI A NAĎALEJ ROZKRÁDAJÚ?

          Že dlhodobé ekonomické zločiny nás už dostali do patovej či neriešiteľnej situácie, keď cez dôchodky sa budú páchať zločiny proti ľudskosti práve na tých, ktorí tu niečo vybudovali, nič nevykradli, nevytunelovali, tak práve na nich sa budú realizovať nielen tie najodpornejšie ekonomické zločiny, ktoré budú priamo súvisieť so zločinmi proti ľudskosti, kde budú potláčané ich najzákladnejšie slobody a ľudské práva, vrátane práva na dôstojný život a dôstojnú starobu. Vyhovárať sa napríklad na to, že keď dnes je ľudí nad 65 rokov jeden milión – a v roku 2060 ich bude 1,8 milióna, že dnes na dôchodky pracuje 4 milióny ľudí, pričom v roku 2060 to bude pod 3 milióny, to je len a len VAŠA VINA, Vy tlupy zločineckých a psychopaticko-sadistických vyvrheľov z ponovembrových vlád a parlamentov. V ústavnom sľube, ktorí ste podpisovali, nie je ani jedna veta o tom, že necháte túto republiku rozkradnúť, že budete páchať zločiny proti ľudskosti na nevinných občanoch, že cez sociálne samovraždy a hlavne cez vykrádanie zdravotníctva DOŽENIETE K PREDČASNEJ SMRTI od roku 1990 do roku 2017 cca 120 000 nevinných ľudí, dokonca v mierovej dobe. Keď to porovnám s obeťami zločinov proti ľudskosti vo vojnovom období na Slovensku, ktoré sa pohybuje v rozpätí 60 – 70 tisíc, tak to len dokazuje, že gény nacistických zločincov a masových vrahov z POHG sú u drvivej väčšiny ponovembrových politikov. Treba si uvedomiť, pokiaľ by chcel niekto porovnávať predčasné úmrtia nevinných ľudí vo vojnovom období, teda, ako prišli o život, s predčasnými úmrtiami nevinných ľudí po novembri 1989, ako oni prišli predčasne o život, treba povedať nasledovné – Aj keď zločiny proti ľudskosti majú desiatky podôb, majú jedno spoločné – PREDČASNÁ SMRŤ nevinných ľudí inými ľuďmi.

Slovo na záver


          Arcizločinecké, arcizlodejské a psychopaticko – sadistické tlupy vyvrheľov, odľudov a netvorov z vysokej politiky, ruky preč od dôchodcov, ktorí na tomto nenesú žiadnu vinu, nemáte právo, aby ekonomické zločiny ktoré ste tu zaviedli, preniesli ste vo forme zločinov proti ľudskosti na nevinných dôchodcov – či už budúcich, alebo terajších. Slovensko nutne potrebuje uzákonenie Druhého Norimberského tribunálu spoločne so zavedením trestu smrti, odobratie rozkradnutého majetku aj retroaktívnym spôsobom všetkým tým, ktorí nepreukážu, že ho nadobudli legálnou cestou.

Vladimír Pavlík
 
      

 

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka