"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Adolf Hitler píše z horúcich pekiel členom ponovembrových vlád a parlamentov


Sieg Heil, súkmeňovci,

veľmi pozorne, my, všetci vojnoví zločinci, ktorí sa škvaríme tu, v horúcom pekle, či už ja, Himler, Eichman, Heydrich, Göring, ako aj ostatní z našej kategórie, sme  sledovali Vaše slávnostné snemovanie, kde bolo s veľkou pompou oznámené, že počty obetí, ktoré predčasne zomreli od roku 1990 do apríla 2018 cez sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva, teda, boli obeťami zločinov proti ľudskosti, prekročil počet, 120 000, čím ste, obrazne povedané, oddelili burinu a plevy od zdravého jadra. Úspešne pokračujete v tom, čo vo vojnovom období na Slovensku začal realizovať nemecký nacizmus, za pomoci likvidačných kománd POHG, ale nestačilo sa to dokončiť. V tom období sme takto v koncentračných táboroch zlikvidovali vyše 60 000 obyvateľov Slovenska, pričom Vy, drahí súkmeňovci, hlavne z ponovembrových vlád a parlamentov, ste dokázali. dokonca v mierovom období, za posledných 27 rokov, dohnať k predčasnej smrti vyše 120 000 Slovákov. Nepotrebovali ste k tomu ani koncentračné tábory, ani plynové komory, ani vraždenie zo strany kománd z POHG. Vám k tom u stačila obyčajná ekonomika, sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva, a k tomu, naše gény.
Cez veľkoplošnú obrazovku sme tu, v horúcom pekle, pozorne sledovali celý priebeh Vášho snemovania a s hrdosťou sme skonštatovali, že gény nemeckého nacizmu, a našich pomocníkov, masových vrahov z POHG, má v sebe drvivá väčšina ponovembrových politikov. Keď sme videli Váš nadrozmerný bilbord nielen na sále, ale aj pred budovou, kde sa Váš slávnostný snem konal – CEZ PREDČASNÚ SMRŤ SLABÝCH, CHORÝCH A STARÝCH JEDINCOV POMOCOU SOCIÁLNYCH SAMOVRÁŽD A VYKRÁDANIU ZDRAVOTNÍCTVA, BUDÚ SLOVÁCI NAJZDRAVŠÍM NÁRODOM V CELEJ EURÓPE – sme od radosti plakali, spievali, tlieskali, a zborovo kričali, Sieg Heil, Sieg Heil,.....

S radosťou sledujeme, ako pri týchto zločinoch proti ľudskosti, kde sa slovenský národ zbavuje neproduktívnych parazitov, slabých jedincov, že to SPOLOČNE NEPREKÁŽA všetkým politickým stranám, dokonca ani protifašistickým bojovníkom, ako aj to, že svojim mlčaním s tým súhlasia aj samotní občania.

Hitlerov list zaznamenal:

Vladimír Pavlík

 

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka