Doporučený list J. Petrova adresovaný vedúcemu slov. zastupiteľstva Adamisovi