Doporučený list J. Petrova adresovaný býv. predsedovi vlády M. Dzurindovi