Dokument č.12- k 9. časti
     

  list v anglickom jazyku, ktorý dňa 4. 3. 1991 napísal M. Stolarczyk Jánovi Ďurechovi


48.