Dokument - k 9. časti
     

  List Martimexu s komentárom J. Petrova    


43.