Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená medzi p. Petrovom a Mieczyslawom Stolarczykom z 15.5.1990 a dodatok k tento zmluve o exkluzivite


19.


Dodatok k sprostredkovateľskej zmluve uzatvorenej medzi p. Petrovom a Mieczyslawom Stolarczykom z 15.5.1990 o exkluzivite

zo dňa 14.8.1990