Aká valuta by mohla nahradiť Dolár: Juan, euro, alebo amero?

Rôzni politici, experti, publicisti už prorokujú doláru posledné mesiace života. Nie je to ešte predčasný pohreb?

Berija sa chystal za „zelené“ predaťNDR.

Hlavnú výhru v druhej svetovej vojne získali Spojené štáty, ktoré  rozvinuli svoju ekonomiku vďaka  vojnovým  pôžičkám. Vzápätí začali  do  svojich  rúk  prevádzať celý svetový finančný a trhový systém. V r.  1944  v Bretton-Woods  sa  dolár  nielen vyhlásil za  svetovú  menu,  ale  boli  aj  vytvorené  Medzinárodný menový fond  (MMF),  Svetová             banka  a o málo    neskôr  aj GATT, predchodca  dnešnej  WTO. Táto  do  r.  1994  regulovala všetky  pravidlá  medzinárodného  obchodu,  čo  fakticky  znamenalo,  že  odbúravala      bariéry  stojace  v ceste  americkým tovarom vo svete.

    Keď Rusko nedostalo spojencami sľúbených 6 miliárd dolárov (dnes cca 200 mlrd - pozn. prekl.),  koncom    r.1945   Stalin   osobne    vetoval   pristúpenie   Ruska    na  Bretton-Woodsku  dohodu.    To  však   Američanov     nenaľakalo,    naopak,   socialistický tábor    sa  stal pre   USA dobrým strašiakom na kupovanie spojencov proti „červenej hrozbe“. Len do vojnou zničenej Európy (jej západnej časti) prišlo na základe Marshalovho plánu 13 mlrd. dolárov.

    Vyostrila   sa  aj  „studená   vojna“.  Jej  hlavnou    arénou   sa   stalo  rozdelené    Nemecko. Sovietsky    Zväz   vtedy   nemohol     zabezpečiť v NDR       takú   životnú   úroveň,   ako   Yankee  v západnej časti. Vtedy sa zrodil Berijov tajný plán predať východné Nemecko západu za 20 mlrd.  dolárov.   Na   tú dobu   fantastická   suma!    Chceli  ju  použiť na    rekonštrukciu   vojnou zničeného Ruska. Podmienkou však bolo, že Nemecko ostane neutrálnym štátom. Zakrátko  však   „súdruh   Berija  stratil  dôveru“  a bol  zastrelený.  A v Berlíne  sa  neskôr   proti  prevahe západnej životnej  úrovne ohradili slávnym múrom. Hoci - plán predaja bol rozumný, - podľa zástupcu riaditeľa Európskeho inštitútu profesora Valentína Fjodorova – lebo Nemecko by sa stalo nárazníkom medzi dvomi ozbrojenými blokmi. Gorbačov však zjednotil Nemecko bezplatne a to sa vzápätí stalo členom NATO. Ale  my – dodal – sme sa  naopak, ešte stali  dlžníkmi voči NDR a ČSSR a ďalším bývalým štátom Varšavskej zmluvy.

    Rýchly    rozvoj  západných     štátov   však   viedol  k tomu,   že   Spojeným     štátom   vyrástli konkurenti v ich vlastnom tábore.

Zlatá vzbura generála Charles de Gaulle.

    Pôvodom tejto prevratnej histórie sa stala údajne anekdota, ktorú generálovi rozpovedal
známy    finančník:  „  Na  aukcii  vystavili  obraz  Raffaela.  Arab    ponúkol   naftu,  Rus  –  zlato Američan však  preskočil všetkých a kúpil  obraz  za  10.000  dolárov.“  Chrabrý generál však nepochopil     humor.    Finančník   vysvetlil,  že   keď Yankee       vyložil  stovku   stodolárových bankoviek, fakticky  dostal  Raffaela  za  púhe tri doláre.  Veď papier  na  ktorom je  vytlačená  hodnota  dolára  stojí   len  tri  centy...Generálovi  sa  táto  anekdota  vryla  do  duše.    Neskorší  prezident  Francúzska vymyslel na jeho  možnosti geniálny strategický manéver, ako zmeniť  povojnové finančné usporiadanie sveta.  Na vzburu si vybral vhodný moment. Spojené štáty  uviazli vo vojne s Vietnamom a všeobecná svetová mienka odsudzovala ich agresiu.

     4.  februára  1965  zvoláva  prezident  v Elizejskom  paláci  tlačovú  konferenciu  venovanú zlatu.  „  Ťažko   si  je  predstaviť,  že   by  mohol    byť nejaký iný štandard        okrem   zlata... V medzinárodnej  výmene je  vyšší  zákon,  zlaté  pravidlo,  a to  tu  treba  zdôrazniť,  pravidlo,  ktoré  má  za  cieľ stanoviť povinnosť zabezpečovať rovnováhu  platobnej    bilancie  rôznych valutových    zón   cestou    skutočných     príjmov   a strát  zlata“.  Týmto    vzbúrenec     chytrým spôsobom zverejnil odstúpenie od použitia dolára v medzinárodnom zúčtovaní a prechod na jednotný zlatý štandard. Po slovách nasledovali činy. Treba pripomenúť, že v Bretton-Woods  potvrdili  dolár  za  svetovú   menu  so    zaručenou    hodnotou    35  dolárov  za   uncu  zlata.   Na  stretnutí s prezidentom  USA  Johnsonom generál  požiadal  o výmenu  1,5  mlrd.  papierových  dolárov za čisté zlato. Podľa oficiálneho kurzu. A vypravil za oceán lode naložené „zelenými  konfetami“   Johnson     sa  za  to  vyhrážal   generálovi  vážnymi     problémami.    Vtedy   de   Gaul  vystúpil z NATO a vyhlásil evakuáciu 29 vojenských základní z francúzskeho územia.
Američania  museli  pristúpiť na  výmenu  „konfiet“.  Hovorí  sa,  že  za  dva  roky  de  Gaul odľahčil slávny  Ford  Nox o viac  než tritisíc ton zlata,  keďvyhodil  na výmenu takmer všetky „baxy“ (papierové doláre) ktoré sa do tých čias nahromadili v krajine. Nespokojenca sa však  podarilo odstrániť z veľkej  politiky. V máji  1968 v Paríži nečakane vypukli slávne„študentské  nepokoje“  (na čele s Kohnom Benditom)       a de Gaulle bol odstavený. Čoskoro na to, v 1970- om roku zomiera na prasknutie aorty. No dielo generála nevyšlo nazmar. Druhé štáty sa tiež rozhodli vymeniť svoje baxy za zlato z Fort Noxu. Bolo treba urýchlene zapchať dieru.

    15 augusta  1971  prezident  USA  Nixon vyhlásil v televízii, že od toho dňa sa  ruší krytie dolára  zlatom. Zároveň„zelený“ devalvovali.

Bax sa utrhol z oprát.

    Znateľne   lacnejší  dolár  si však   predsa   uchoval  svetové   vodcovstvo.    Nemal   vtedy vážnych konkurentov. Druhé valuty neboli viazané na zlato ani po Bretton-Woodskej dohode. Možno,   že  by  de  Gaul   aj riskol zaintrigovať frankom,    ale vtedy   už bol  v hrobe.  Dolár pokračoval   na  svojej  víťaznej ceste.  A oslobodenie    od  väzby  na  zlato  dovoľovalo   stále  častejšie a častejšie spustiť tlačiarenský stroj V tých rokoch  mal  bax  mnoho avantúr.  Nemožno všetky  opísať. Arabskí šejkovia veľmi veľa zarábali  na  lacnej  nafte,  ale vkladať „petrodoláre“  do západného  priemyslu  nemohli tam   ich nepúšťali  pod  zámienkou  ohrozenia     národnej   bezpečnosti.   Časť svojich  ziskov  utrácali  šejkovia  na  rozkoše,  zvyšok  ukladali  do  západných  bánk.  Banky,  aby  nespôsobili  veľkú  infláciu  doma,  začali  tieto  peniaze  ponúkať každému,  komu  sa  nelenilo.  Obrovské  pôžičky  brali  Poľsko,  Maďarsko,  Rumunsko,  Mexiko,  Argentína,  Chile,  Brazília.  Vtedy  boli  peniaze   nadbytočné    a tarify dostatočne  nízke.  Zrazu   USA   rýchlo  zvyšujú  úroky   a dolár  vyletel hore.  A všetci  dlžníci  sa ocitli  zamotaní v obrovských  dlhoch.  Začali   sa  deflácie,  najväčšia v Mexiku r.1982.

    Bola  ešte  záhadná  história  -  s Čaučeskom.  Všetky  „zamatové  revolúcie“ vo  východnej Európe    prešli  bez   krviprelievania.  Len   v Rumunsku     vybuchol    krutý krvavý prevrat s urýchlenou  popravou  Čaučeska  a jeho  ženy. Že  by  hnev  vzbúreného  národa?  Akosi  sa zabudlo,   že  Rumunsko     sa  na  západe    ohromne    zadĺžilo  v nádeji, že  vytvoria  vlastný ekonomický zázrak. A dostalo  sa  do  kabaly  dlhov.  Čaučesku  za  cenu  priťahovania  oprát,  až hladovania  dokázal  za  niekoľko  rokov  vyplatiť pôžičky. V r. 1989  sa Rumunsko  stalo  prvým štátom na svete, ktorý sa oslobodil od západných dlhov    (a situácia v Rumunsku  sa začala rýchlo zlepšovať pozn. prekl.) Ešte v tom roku Čaučeska zastrelili bez súdu a bez procesu. Pre výstrahu ostatným dlžníkom?

    (Tu je  na  mieste  dodať,  že  Čaučeskova  poprava  bola  vysielaná  televíziou  do  celého sveta.  Len  o pár  dní  sa  vrahovia  zrejme  naľakali  možnej  osvedčenej    praxe:  „po  použití  odpratať“.  Preto,  aby  vražde   prezidenta   Čaučeska    a jeho  manželky   dodali  akú  –  takú  legitimitu pustili  do TV  aj druhú  verziu  popravy,  v  ktorej títo boli  zastrelení „na  úteku“.  A rumunský generál,       ktorý mal    byť korunným      svedkom    proti  prezidentovi   „spáchal  samovraždu“.  Netreba  ani  zdôrazňovať, že  praktiky  poštvania  obyvateľstva  proti vláde  boli  všade  rovnaké,  líšili sa  len  intenzitou. V ČSSR to  bol falošný chýr o zabití študenta  Šmída  príslušníkmi   ŠTB   v Prahe.   V rumunskej    TV   napríklad  každú   hodinu   ukazovali telíčko  chlapčeka  s radom dier  na  hrudi –  najprv vraj  prejdené  Čaučeskovým tankom,  potom ako obeť streľby  jeho   „sekuritate“. V skutočnosti   išlo o stopy  po  pitve   na  tele vytiahnutom  účelovo z márnice...    pozn. prekl.)

Euro rozbombardovali.

    Po   krachu  Sovietskeho    zväzu  dolár  ovládol  trhy  a teritória bývalého  socialistického tábora. Ži a raduj sa ! Ale semená zasiate vzbúrencom de Gaulom ďalej klíčili. Európa sa začala zjednocovať ekonomicky.    1. januára  1999  vyhlásili  vznik novej  valuty  - euro.  Verejne  ašpirujúcej  na svetovú rolu. Jeho počiatočný kurz bol silnejší než dolár –  1,174 USD za  1 euro. Ale už 24. marca  vojská   NATO  zrazu  začali  vojnu  v Juhoslávii.  Náhodná  zhoda?  Američania  začali bombardovať mestá a dediny štátu v srdci Európy.    Celkové  škody  na  priemyselných  a dopravných  objektoch  Juhoslávie  sa  odhadoval  na jednu   miliardu   dolárov.   No   ešte  väčšiu   ranu   priniesla  táto  zvláštna    a krutá  vojna novozrodenej valute. Už koncom prvého roka euro padlo voči doláru, a v nasledujúcom roku sa  úplne  prepadlo   na  0,82  dolára.  Strýčko   Sam  názorne  ukázal,  že  žartovať s dolárom nikomu nedovolí.

 

Dolár sa zrúti za 3-5 rokov.

Teraz sa však už ukázal skutočný hrobár dolára – povedal mi ekonóm Andrej KOBJAKOV, spoluautor knihy   „zánik impéria dolára“, ktorý sa oddávna zaoberá problematikou kríz.
-   Kto?
-   Vlastne sú najskôr až dvaja. Juan a euro. Oficiálna eurozóna a zóna používania eura sú už dávno nie totožné. Fakticky celá oblasť stredozemného mora – Turecko, Egypt, Alžírsko, Maroko – si obľúbili euro. Čína evidentne donúti používať juan celú Juhovýchodnú Aziu.
-   A dokonca Japonsko?
-   Dohovoria sa. Číňania už veľakrát dali najavo ideu vytvorenia ázijského valutového
fondu. Môžu dokonca obetovať juan, tak ako  Nemecko marku a vytvoriť „azian“.  Na spôsob euro.  Rokovania    o tom   prebiehajú   už dávno.   Vážny   konkurent  je   „zlatý dinár“. Premiér  Malajzie, legendárny Mahathir Muhamad ho navrhoval ešte v r. 2002 zaviesť ako zúčtovaciu  menu medzi islamskými štátmi. Viaceré štáty aktívne lobujú za túto myšlienku: Katar, Kuvajt, Bahrajn... Hoci sa nájdu aj odporcovia, ktorých prikrmujú Američania. Ale islam dnes – to je vážne!

-   A čo bude s dolárom? Skutočne sa zrúti?

-     celosvetovo  sa  samozrejme  zrúti.  Terajšia  kríza  je  jedna  z etáp  jeho  zrušenia.  Ale uskutoční  sa  to  až za  3  –  5  rokov.  Teraz  ešte  nie  sú  pripravení  hlavní  aktéri  prevratu. (perechvatčiki).  Svetový finančný systém        sa  nedá   len  tak  odstrániť bez   pripravených zúčtovacích centier, národných úverových organizácií, spoločných pravidiel hry. Pre dnešok
je to MMF a SB. Je treba vytvoriť novú alternatívu.

 

    Komu je potrebné „amero“?

 

-   Nedohovorí sa Amerika s Čínou? Rozdelia si svet...
-       Áno, objavili sa už články Brzezinského, Kissingera, že rozhodujúci význam budú mať vzťahy USA s Čínou. Ale to sú veľmi špekulatívne veci. Nie som presvedčený, že Čína sa na to pozerá rovnakými očami, ako  USA.  Rozdiel je  v tom, že  USA sú umierajúce impérium, a  Čína je  rodiace  sa.  Čína  chápe,  že  čas  pracuje  pre  ňu. Všetky  silné  impéria  sa  požierali  navzájom. Čína by už teraz mohla zničiť dolár, ale tak by sa aj ona ocitla v hromadnej strate. Veď ona je dnes hlavným zahraničným donorom USA. Konečne, ani Rusko ako donor nemá záujem na páde dolára.
-       Ale   Američania    majú  v zálohe    amero!  Tajná     valuta   Kanady,   USA   a Mexika. Rokovania     o nej  sú   stále nástojčivejšie.   Nedávno     sa  dokonca    istá  nezamestnaná z Podoľska opýtala samotného  Putina: „Povráva  sa, že v lete sa  objaví  nová valuta – a nebude to ani dolár, ani euro, ale niečo iné“. „To sú len klebety. Americké politické
a finančné  kruhy    nikdy  nepristúpia  na  to,  aby  sa  vzdali  pozície  dolára.  Budú sa  do posledného momentu za to biť“ povedal Vladimír Vladimírovič.

-   Veď to aj ja hovorím, že ku krachu dolára príde až o 3 - 5 rokov. Ak zavedú amero zbavia sa  tak  ohromného  množstva  bezcenných  nekrytých  dolárov,  ktoré  vytlačili  naviac  a teraz obiehajú po zemeguli. Budeme ich vymieňaťaj naďalej, ale pod podmienkou, že preukážete legálny zdroj ich získania.

-   A keď spojené štáty bez varovania skutočne zavedú amero už teraz v lete?
-    Môžu to urobiť. Ale to by bol veľký risk. Je to nebezpečná operácia.
-    Prečo?

-    Mohli by tým zničiť dôveru k starej mene bez toho, aby ju vypestovali k novej.  Národnú valutu majú právo meniť. Ale na to, aby sa stala svetovou budú musieť založiť nový oficiálny systém. Stručne povedané, potrebujú nové Bretton-woods. Lenže na to by samotná Amerika potrebovala veľmi silnú pozíciu na vyjednávanie.   Takú, akú mali  USA v 1944-om roku. A cesta k tomu je len jedna –  ponoriť do chaosu celý ostatný svet.

 

USA pripravujú celosvetový chaos?

 

-   Možno že všetko k tomu smeruje?
-     Ja už dávno o tom premýšľam. Amerika špeciálne zažíha „horúce body“ v celej  oblasti Eurázie.   Vytvorila  Kosovo,  masíruje  problémy     Kaukazu,  Kurdov,  zapaľuje  medzinárodné konflikty všade, kde je to len možné. Pred olympiádou zrazu vznikol Tibet. A počas samotnej olympiády Gruzínsko napadlo Južné Osetsko. Potom sme videli Indicko-Pakistanský konflikt.
Teraz je oživenie na Shrí-Lanke...
-   A novoročná voj na Izraela s Arabmi? (správnejšie: genocída Palestíncov v Gaze!
Pozn. prekl.)
-    To tiež patrí do toho  plánu. Rovnako  ako vojna  o plyn  medzi  Ruskom a Ukrajinou.  Bol moment, kedy sa  prakticky  prerušila.  Dosiahli sa vzájomné dohody. A odrazu ich Juščenko jednostranne trhá! Zjavne dostal príkaz. Všetko to bolo pripravené ani nie tak pre to, aby sa zničili vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom, ale hlavný klin sa vrážal proti rusko – európskemu zblíženiu. Toho sa USA najviac obávajú. Európske peniaze plus technológie a naše suroviny - to je ohromná moc. A Gréci sa tiež periodicky  búria. Nevylučujem že sa nečakane ozvú aj Baskovia...Všetko je možné.
-   A vtedy, v novom chaose môžu USA zaviesť novú valutu?
-    Myslím, že to je jeden z modelov: riadený chaos. Mnohí sa radujú, že Bushovi „jastrabi“
odišli z Bieleho domu. Ale nastúpilo tam ešte  nebezpečnejšie „komando“ zložené zo „starej
gardy“  so  sklonmi  k zložitým  a krvavým  intrigám.    Tí  majú  veľmi  dobré  skúsenosti,  ako organizovať konflikty     všetkých   proti  všetkým.   Na   tieto  špeciálne   operácie   „vyrábania konfliktov“ bude teraz zamerané celé úsilie diplomatických i tajných služieb USA. Celá logika naznačuje, že k tomuto všetko speje. Takže požijeme si a uvidíme.   Jevgenij Černych.

Dnešní veritelia USA – komu je dnes nevýhodná smrť dolára.

Prostriedky  v amerických  dlhopisoch  rozmiestnených  vo  svete   ku  koncu  decembra 2008.

(Podľa oficiálnej informácie americkej štátnej pokladne)

Štátny dlh USA predstavuje dnes okolo 11 triliónov (11.000 miliárd) dolárov

 

1.  Čína – 727 mlrd. US dolárov
2.  Japonsko – 626 mlrd.
3.  Bankové centrá Karibského mora (Bahamy, Bermudy, Kajmany, Britské Virgínske
o., Antilské o., Panama) – 197,5 mlrd.
4.  Štáty exportuj úce ropu (Eqador, Venezuela, Indonézia, Bahrajn, Irán, Irak, Kuvajt,
Oman, Katar, Saudská Arábia, OAE, Alžír, Gabun, Lýbia, a Nigéria) – 186,2 mlrd.
5.  Veľká Británia – 139 mlrd.
6.  Brazília – 127 mlrd.
7.  Rusko – 116 mlrd. (za rok sa zvýšili trojnásobne!)
8.  Luxemburg – 97,4 mlrd. (európsky „prvolezec“)
9.  Hongkong      - 77,2 mlrd.
10. Tchajvan – 71,8 mlrd

Takže počkáme ešte s odpisovaním dolára. Stoja  za ním príliš vážni ľudia a sily. Tie isté, čo kedysi na  ňom zakotvili svoje tajné znaky  a symboly. Tejto  problematike  posvätil svoj  nový  bestseller  „Šalamúnov  kľúč“  slávny  spisovateľ Den  Brown.  Dej  sa  odohráva  v USA.  Kniha ešte  nevyšla  z tlačiarne.  Keď sa  objaví,  s radosťou  si ju  prečítame.  A zatiaľ sa  pokúsime o vlastnú analýzu – Kto vládne doláru a svetu?

                                                                                              Z ruštiny preložil ID. 

Naše  interné  informácie.
Slovenský nezávislý mesačník.  
mailto:julius .bosko@online.de
Ročník XX.  Jún 2009.  Číslo 143.