Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Keď anonymný facebookový smradľavý udavačský odpad národnosti slovenskej nevie argumentovať, zníži sa k tej najzvrhlejšej stupidite, hanobenia vašich mŕtvych rodičov

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

               Nielen normálni návštevníci internetu, ale aj policajti, ktorým som ukázal, alebo v rámci vyšetrovania videli tieto dve prílohy z dvoch desiatok, ktoré budú súčasťou tohto článku, sa vyjadrili, že s takým odporným stupidným hnusom sa ešte nestretli. Keďže Slovensko je tým najsmradľavejším politickým a ľudským odpadom v rámci Európskej únie, majúce najzločineckejších a psychopaticko-sadistických politických vyvrheľov vo vládach a parlamentoch a  najzbabelejší národ, podľa môjho názoru tam možno zaradiť 60-70 % dospelej populácie, ktorá dokázala spoločne so zločineckými vyvrheľmi z vysokej politiky nielen vyhnať vlastné deti a vnukov z vlastnej krajiny, ale ich aj pripraviť o budúcnosť vo vlastnej krajine. Na vrchol pyramídy tohto hnoja, hnusu a špiny možno zaradiť ľudský odpad, hrajúci sa na najslovenskejších Slovákov, najnárodnejších národniarov a najkresťanskejších kresťanov.

          Tieto svoje negatívne vlastnosti, zákerné a podlé, zdedené AJ po starých a prastarých rodičov z vojnového obdobia na Slovensku, nahrádza po Novembri 1989 nielen uzurpovaním toho ich názoru, toho jediného správneho, nenávidia každého, kto s nimi nesúhlasí, zbožňujú bludy svojho Vodcu, jeho zbabelosť a sluhovstvo k štátnej moci považujú za dobro pre Slovensko. Keďže ich odborná argumentačná stránka je ešte na nižšej úrovni, ako u dvojročného policajného psa, či dostihového koňa, tak svojich oponentov anonymne udávajú na facebooku, alebo urážajú na internete.

Zatiaľ som jediná výnimka

          Aj keď snaha niektorých mojich priateľov alebo čitateľov, ktorí sa snažili vyhľadať na internete či facebooku ešte niekoho, kde by boli tak hanobení a prznení jeho či ich rodičia, ako moji nebohí rodičia, tak nenašli nikoho. Ako ukážku zatiaľ dávam dva takéto stupidné a dehonestujúce príspevky na mojich nebohých rodičov. Keďže ja na rozdiel od tohto smradľavého ľudského odpadu národnosti slovenskej, ktorých splodili a porodili taktiež smradľavé kreatúry a ľudský odpad, som na rozdiel od nich vždy vystupoval pod svojim pravým menom, s autentickou fotografiou, NIKDY som nikoho neudal, ani pred rokom 1989, ani po roku 1989, ani som nikoho anonymne nedal zablokovať na facebooku, takže sa ani nečuduje, prečo ma tento zbabelý, smradľavý, udavačský slovenský anonymný odpad nenávidí, a svoje úchylky si ventilujú aj na mojich nebohých rodičoch.

Vladimír Pavlík
   PRINT RSS
Hlavná stránka