Nasledoval nezákonný pokus o vypratanie nehnutelnosti a vyhodenie Diabelkovej rodiny na ulicu

 

Príloha list JUDr. Mašana SBS, ktorá bola objednaná bratom a sestrou pána Diabelka a konala bez rozhodnutia súdu.
Výzva na vypratanie

Zatiaľ čo orgány činné v trestnom konaní nikdy nezistili a zrejme ani nechceli zistiť páchateľa a hlavne objednávateľa výbuchu, keď sa Albert Diabelko  nakoniec sám stal obeťou trestného stíhania na podnet jeho súrodencov, orgány činné v trestnom konaní postupovali mimoriadne rýchlo. Proti nemu prebiehali tri samostatné trestné konania za neoprávnený zásah do práva k domu, alebo nebytovému priestoru podľa § 218 TZ, pričom v jednom z nich bol dokonca právoplatne uznaný aj vinným. Takto sa z obete podarilo vyrobiť páchateľa, aby ho psychicky zničili a prinútili rezignovať brutálnemu nátlaku mafie podporovanému priamo orgánmi činnými v trestnom konaní. V súčasnosti na Okresnom súde v Poprade prebieha konanie v trestnej veci neoprávneného užívnia domu. Sudca JUDr. Jozef Kurian už 2x pána Diabelka oslobodil, prokurátor Okresnej prokuratúry v Poprade JUDr. Karol Daniel však vyvíja nátlak na tohto sudcu, aby ho odsúdil za každú cenu. Okresná prokuratúra v Poprade tak ako vždy stojí na strane podvodníkov a ponovembrových zbohatlíkov a pán Diabelko sa stáva jej obeťou. Čo sa skrýva za postupom prokuratúry a či sa nejedná o korupciu možno len dedukovať.
Je poľutovaniahodné, že v tejto situácii jeho rodine  na Slovensku nedokáže a zrejme ani nechce  pomôcť žiadna inštitúcia na Slovensku, vrátane Kancelárie prezidenta republiky,  Ministerstva spravodlivosti, Ministerstva vnútra a Generálnej prokuratúry, pričom by stačilo podanie návrhu na obnovu súdu.

Vizitka súčasného právneho systému na Slovensku

          Toto je vizitka súčasného právneho systému na Slovensku a  dávam do pozornosti   výrok Roberta Fica, citujem – „Za dvadsať rokov sme vybudovali nezávislú a demokratickú Slovenskú republiku, ktorá je rovná v príležitostiach pre všetkých, ktorá nikoho neuprednostňuje,“ pričom zabudol pripomenúť, že takéto niečo platí len pre vyvolených z radov ponovembrových zbohatlíkov a špekulantov.

 
A pokiaľ by niekto chcel argumentovať tým, že čo s týmto prípadom má spoločné Robert Fico,  v prílohe predkladám autentickú žiadosť  Alberta Diabelka o osobné prijatie premiérom z 25.7.2009 s podrobným popisom celého prípadu.  Ako potvrdzuje odpoveď riaditeľa kancelárie predsedu vlády SR zo dňa 4. 8.2009, pán premiér vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť a početné pracovné povinnosti, ktoré vyplývajú z jeho funkcie, nemohol jeho žiadosti vyhovieť.
Žiadost o prijatie a osobné stretnutie odoslaná R. Ficovi
Odpoveď kancelárie predsedu vlády SR

Pýtam sa preto Roberta Fica akú šancu majú obyčajní ľudia a obete týchto zločincov ako Albert Diabelko?

Jozef Bohunčák