Teroristický útok mafie

 

 Práve v tomto období, po vrátení veci Krajským súdom v Košiciach  10.6.1994 uznesením č. 14Co 109/94/-126 , dňa 13. 7.1994 bola do domu cez okno vo WC vhodená výbušnina, ktorá spôsobila škodu vo výške vyše 400 000 Sk.  Policajné vyšetrovanie bolo ukončené odložením a klasicky, ako to na Slovensku býva zvykom, páchateľ ostal neznámy. Treba zdôrazniť, že pred týmto výbuchom bol zo strany kumpánov Tarasa Kukula vyvíjaný nátlak na Alberta Diabelka, kedy mu bolo povedané, že sú zvedaví dokedy bude ešte odolávať ich tlakom. Otec Tarasa Kukulu - Mgr. Zotlán Kukula, údajný politický väzeň, mu povedal, že za odpredaj dostane províziu 200 000 Sk.

Zarážajúci na veci je postup polície, ktorá vec zakrátko odložila a všetky trestné oznámenia  Alberta Diabelka boli odmietané, ako potvrdzuje v prílohe posledné spísané priamo na Okresnej prokuratúre v Poprade v roku 2010, na ktoré nedostal odpoveď po odchode dotyčnej prokurátorky z prokuratúry.
Zápisnica napísaná na Okresnej prokuratúre dňa 16.júla 2010

Brat Alberta Diabelka sa mu po výbuchu  dokonca pred svedkami vyhrážal, že on vie, že za tým je Kukula a jeho spoločníci  a že ak mu nálož hodia do domu ešte raz, tak to neprežije.  Polícia trestné oznámenie za vyhrážanie zahrala dostratena.


Dôsledkom tohto zastrašovania a psychického teroru bolo zhoršenie zdravotného stavu Alberta Diabelka, infarkt, čiastočná hluchota  a dalšie zdravotné problémy, v dôsledku čoho už nebol schopný právnych úkonov v tejto veci, ako potvrdzuje lekárska správa z 27.3.2012.
Lekárska správa


Pán Diabelko navštívil vo veci nevyšetreného výbuchu aj bývalého riaditeľa SIS Ladislava Pittnera, ktorý mu povedal, že je presvedčený o tom, že za výbuchom v jeho dome je mladý Kukula, ktorého otca pozná ako starého intrigána a konfidenta.