Ako sa zakrývajú zločiny na Slovensku

 

Pýtam sa prečo políciu, prokuratúru a súdy nezaujímalo kto mal záujem, aby bol 10 rokov držaný v "šuflíku" právoplatný výmer na sumu 1 300 000S Sk a výmer na penále z omeškania v sume 1 800 000 Sk a nechal pokojne Tarasa Kukulu a jeho kumpánov vrátane ich právnika, ktorý vypracoval všetky zmluvy, JUDr. Milana Sivého trestnoprávne nepostihnuteľných?
Prečo Daňový úrad v Poprade nepostupoval striktne podľa predpisov a nedoplatok nevymáhal ako je bežné u obyčajných ľudí?
Akou zločineckou organizáciou je aj Najvyšší súd SR, ktorý odobruje takýto postup súdu a nezaujíma ho, že podvodníci obrali štát o 3 100 000 Sk!
Postup Okresnej prokuratúry v Poprade a zrušenie uznesenia Okresného riaditeľstva policajného zboru-odboru ekonomickej kriminality v Poprade je len trápnou komédiou pri ktorej Okresná prokuratúra upozorňuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, že trestné oznámenie nemôže byť odložené pretože trestné stíhanie z dôvodu premlčania je neprípustné

Uznesenie Okresnej prokuratúry v Poprade zo dňa 2.3.2011

Ako prokuratúra tak aj Okresné riaditeľstvo policajného zboru - odbor ekonomickej kriminality v Poprade sa odvolávajú na právoplatné premlčanie trestného činu krátenia dane a poistného, pričom aj tomu čo žerie trávu musí byť jasné, že o trestnom čine krátenia dane a poistného sa vedelo v stanovenej 10 ročnej lehote. Bolo teda povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní postupovať v zmysle zákona. Namiesto toho účelové právny výklad a prieťahy v trvaní vyše 10 rokov sa stali zámienkou na oslobodenie páchateľov (Za zmienku stojí, že brat jedného z aktérov krátenia dane JUDr. Vincent Polakovič, ktorý bol údajne prepustený z prokuratúry v Poprade pre podozrenie z korupcie - dnes riaditeľ Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove, veľmi dobre vedel ako sa dá právnymi kľučkami vyhnúť trestnému stíhaniu za nezaplatenie dane).
Uznesenie OR PZ Poprad -odbor ekonomickej kriminality zo dňa 7.4.2011


Dotyčný Taras Kukula  takto podvodne získané peniaze chcel ďalej investovať a keďže s  jedlom rastie chuť, začal ho  mimoriadne zaujímať rodinný dom Alberta Diabelka. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Kukula svoj byt  účelovo akože  „odpredal„ sestre pána Diabelka Márii Bališovej za čo mu táto prisľúbila, že  ho  z domu dostane za každú cenu tak, aby sa v konečnom dôsledku dostal do rúk Kukulu a spol. Ich prepojenie je dokázateľné aj ich kontaktmi v čase,  kedy bol Kukula  riaditeľom NsP v Poprade, ako sa uvádza v uznesení polície  a kedy v tej istej nemocnici v Poprade Bališová pracovala ako účtovníčka.