Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Rok 2020 – pokračovanie ekonomických a politických zločinov, ako aj zločinov proti ľudskosti  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
          Sme nešťastná krajina, v drvivej väčšine vlastnou vinou, aj po Novembri 1989. Ako by sme boli najväčším Antikristovým tromfom. Máme najzločineckejších politikov v rámci Európskej únie, ako aj najzbabelejší národ v rámci Európskej únie, kde podľa môjho názoru patrí cca 70 % dospelej slovenskej populácie. November 1989 nedoniesol Slovensku žiadnu demokraciu, slobodu, ľudské práva, ľudskú dôstojnosť, že zákony budú platiť pre všetkých rovnako. Umožnil dostať sa k politickej a ekonomickej moci najzločineckejším psychopaticko-sadistickým vyvrheľom národnosti slovenskej, majúcej gény fašistov, nacistov, gardistov, agentov gestapa, arizátorov, mengeleovcov, ako aj masových vrahov z POHG z vojnového obdobia na Slovensku.Ani jeden štát v rámci Európskej únie nevyhnal toľko detí a vnukov z vlastnej krajiny, nepripravil o budúcnosť toľko detí a vnukov vo vlastnej krajine, ako 70 % dospelej slovenskej populácie. Stali sme sa politickým, ekonomickým, sociálnym, morálnym a ľudským odpadom v rámci Európskej únie.

Prečo Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR svojim mlčaním a neplnením si svojich povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona, kryjú ekonomické zločiny?

Takže poďme ku konkrétnym faktom, ktoré sa nedajú spochybniť. Každoročne sa zo štátneho rozpočtu rozkradnú nejaké tie miliardy, ktoré potom chýbajú. Náhradou za tieto rozkradnuté miliardy sú pôžičky zo zahraničia, ktorými sa nahrádzajú. Pričom dnes už možno jednoznačne povedať, že od roku 1992 až po dnešnú dobu sme takto postupne strácali, až sme definitívne stratili ekonomickú a politickú svojbytnosť. Paradoxné na tom je, že štátny rozpočet tvoria produkujúci ľudia, no rozkrádajú ho ľudia z ponovembrových vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín, bielych golierov, mafií na vrchole pyramídy, ktorí NIČ POZITÍVNÉ NEVYPRODUKUJÚ, pričom týmto rozkrádaním si zvyšujú svoj osobný blahobyt na úkor tých produkujúcich. Pričom, paradoxne, tí čo produkujú, sa im každoročne znižuje ich životná úroveň.

Pýtam sa, ako je to možné, že Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR, spoločne s vedením MV SR, GP SR, MS SR a SIS nekonajú, neplnia si svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona? Keďže toto sa realizuje od roku 1992, treba sa pýtať aj členov ponovembrových vlád a parlamentov, PREČO SÚ VŠETCI V POZÍCII ZLOČINECKÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV? Koľko viny na tomto nesú samotní občania Slovenska?

Zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva

To čo si nedovolil ani nemecký nacizmus vo vlastnej krajine, ani za prezidentovania Jozefa Tisa vo vojnovom období na Slovensku, ohľadom vykrádania zdravotníctva, to sa pre zločineckých psychopaticko-sadistických vyvrheľov ako aj  smradľavého bezcitného bezcharakterného a amorálneho ľudského protislovenského odpadu, sa stalov ponovembrovom Slovensku bežnou vecou, dokonca aj na osobné obohatenie, hoci vedeli a vedia, že každoročne kvôli tomu PREDČASNE ZOMRIE NIEKOĽKO TISÍC NEVINNÝCH ĽUDÍ, pričom to neprekáža ani vlastným občanom.

Ako je to možné? Či sme sa stali predvojom samotného Antikrista, alebo je to v zdedených génoch z vojnového obdobia na Slovensku? Veď keď si zadefinujeme zločin proti ľudskosti, tak jeho základom a jediným spôsobom je, keď človek pripraví nevinného človeka predčasne o život, alebo sa to udeje v mene štátnej moci. Pričom ale spôsobov na realizovanie zločinov proti ľudskosti je 20-30 možností. Pokiaľ vychádzam z týchto faktov a porovnávam počet zločinov proti ľudskosti v období od roku 1939 do roku 1989, s rokmi 1990 až 2020, tak tu mi vychádza počet zločinov proti ľudskosti v tomto mierovom a demokratickom období, minimálne o 30 000 viac obetí.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka