Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Bludy Matovičovej vlády o riešeniach a opatreniach v zdravotníctve, alebo, prečo mlčia o zločineckých a psychopaticko-sadistických gauneroch, ktorí 27 rokov vykrádajú zdravotníctvo?  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
   Matovičova vláda vypracovala obsiahly dokument, ktorý skôr patrí do ríše snov, pohádok a bludov, ako zo zločineckého, skorumpovaného a mafiánsko-gaunerského Slovenska urobiť prosperujúci štát. Samozrejme, že za pomoci miliárd z EÚ, pričom sa decentne pomlčalo o tom, koľko tu EÚ poslala miliárd, odkedy sme v tomto spoločenstve, v protiklade s tým, koľko miliárd sa tu za posledných 27 rokov rozkradlo zo štátneho rozpočtu. Ja som z tohto obsiahleho dokumentu vybral tému o zdravotníctve, kde sa mimo iného hovorí aj o tom, že máme vysokú mieru odvrátiteľných úmrtí, že nám chýbajú lekári, zdravotné sestry, ako aj ďalší personál, ktorý je súčasťou zdravotníctva. Majú dokonca plán, ako pretvoriť našu krajinu za peniaze, ktoré dostanú od Európskej únie.

Zabudli povedať to najdôležitejšie

Pochybujem, že by v rámci Európskej únie existovali takí zločineckí, zlodejskí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli, ako sú členovia ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí by tak drasticky vykrádali zdravotníctvo, majúc každoročne na svedomí predčasné úmrtia niekoľko tisíc nevinných ľudí. Mnohí patria do kategórie masových vrahov. Pochybujem, že by v rámci Európskej únie existoval taký národ, v pozícii zbabelého smradľavého ľudského odpadu, ktorý cez svoje mlčanie a zbabelosť je spolupáchateľom týchto masových vrahov. Takéto niečo si nedovolil ani nemecký nacizmus voči vlastnému národu, takéto niečo neexistovalo ani za prezidentovania Jozefa Tisa. Aký to napríklad paradox, keď dokonca nemecký nacizmus masívne podporoval demografiu, aby bol čo najvyšší počet narodených detí, na rozdiel od zločineckých a psychopaticko-sadistických vyvrheľov, z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí cez vykrádanie ekonomiky a finančných tokov, určených pre rodiny, úmyselne bránia slovenským ženám, úmyselným nevytváraním podmienok, pre rodenie detí. A to najdôležitejšie – JEDNOTNÉ MLČANIE O TOM, AKO SA TU BEZBREHO, 27 ROKOV VYKRÁDA ZDRAVOTNÍCTVO, KEĎ TOTO VYKRÁDANIE SLÚŽI AJ NA VYTVÁRANIE OSOBNÉHO BLAHOBYTU, ANI POL SLOVA O TOM, ŽE TREBA UŽ KONEČNE ZABRÁNIŤ VYKRÁDANIU ZDRAVOTNÍCTVA. ALEBO, POLOŽIŤ SI OTÁZKU, ČO VŠETKO SA MOHLO V ZDRAVOTNÍCTVE REALIZOVAŤ ZA TIE VYKRADNUTÉ MILIARDY. ANI POL SLOVA, O NEDÁVNO SKAPATOM PAVLOVI PAŠKOVI, KTORÝ BOL NA VRCHOLE PYRAMÍDY PRI VYKRÁDANÍ ZDRAVOTNÍCTVA. Miesto to tu počúvame a čítame opätovne o nevyhnutných reformách, cez ktoré sa nahrádzajú všetky tie milióny a miliardy, ktoré sa tu každoročne rozkradnú.
Možno si položiť otázku, ako je toto možné? Veď keď sa pozrieme do nedávnej minulosti z vojnového obdobia, keď zločinci národnosti slovenskej vykántrili skoro všetkých Židov žijúcich na Slovensku v plynových komorách, ale ani to im nestačilo, tak potom svoje zločiny proti ľudskosti realizovali voči vlastnému národu. Hoci do porážky nemeckého nacizmu chýbali 3-4 mesiace, slovenskí arcizločinci ešte chceli dokázať, že ranou do tyla dokážu povraždiť vyše tisíc nevinných mužov, žien a detí, s následným pádom do horiacej vápenky, vypaľovanie osád a usadlostí, upaľovanie nevinných ľudí zaživa. A GÉNY TÝCHTO VYVRHEĽOV A MASOVÝCH VRAHOV MÁ V SEBE DRVIVÉ MNOŽSTVO ČLENOV PONOVEMBROVÝVH VLÁD A PARLAMENTOV, KDE NAPRÍKLAD KOTLEBA A BLAHA SI TU ROZUMEJÚ AKO DVAJA RODNÍ BRATIA.

Vladimír Pavlík

Ako sa za miliardy z EÚ zmení Slovensko do roku 2030

https://www.aktuality.sk/clanok/822378/ako-sa-za-miliardy-z-eu-zmeni-slovensko-do-roku-2030/

Veľké reformy by mali našu krajinu posunúť do prvej ligy vyspelých štátov, čím by sme sa mali stať menej závislými na zahraničných firmách.
Kabinet Igora Matoviča už má plán, akým spôsobom pretvorí našu krajinu za peniaze, ktoré dostaneme od Európskej únie. Reformy sa dotknú nielen daní a rozpočtu, ale aj vzdelávania, vedy, výskumu, zdravotníctva či životného prostredia.
Ako vyplýva zo zverejneného vládneho dokumentu, celý program je naplánovaný až do roku 2030, avšak veľká časť by sa mala zrealizovať už v prvých rokoch tohto desaťročia.
Zdravotníctvo

Máme vysokú mieru odvrátiteľných úmrtí, chýbajú nám zdravotníci. Peniaze, ktoré dávame do zdravotníctva, činia menej ako je priemer krajín EÚ. Nemocnice sa líšia kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti a problémom je aj ich hospodárenie.
Toto všetko si dáva za cieľ zmeniť séria reforiem v zdravotníctve. Zatiaľ jediná reforma (reforma nemocníc), o ktorú sa predchádzajúce vlády za uplynulých desať rokov pokúsili, skončila odložená v šuflíku. 
Plány tejto vlády sú ale oveľa smelšie a okrem nemocníc chce reformovať aj ambulantnú sféru, dlhodobú starostlivosť, či starostlivosť o duševné zdravie. 
Jedným zo základných pilierov efektívneho fungovania zdravotníctva je ambulantná sféra. Je dlhodobo známe, že máme nedostatok všeobecných lekárov, až 43% z tých súčasných má nad 60 rokov.
Vláda chce do roku 2024 zvýšiť ich počet o 1300. Výhľadovo má v pláne posilňovať ich kompetencie,  znižovať administratívnu záťaž, ale aj finančne motivovať  študentov medicíny, aby si vybrali práve tento odbor.  Vláda prepočítala, že do roku 2026 budú potrebné investície do tohto sektoru vo výške 420 miliónov eur. 
Problémom je nielen nedostatok lekárov ale aj sestier, no spôsob ako prilákať sestry nevidí ani tak vo financiách ako vo zvyšovaní kompetencií a zlepšovaní pracovného prostredia. 

Ďalšou oblasťou, kde sa majú udiať výrazné zmeny, sú nemocnice. Nie je žiadnym tajomstvom, že budovy mnohých nemocníc sú zastarané, a tiež sa líšia v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 
Jednou z kľúčových oblastí má byť ich modernizácia. Dokument ale v tejto časti nehovorí, aké sumy si to vyžiada. 
Tak ako v rámci reformy ambulancií, tak aj nemocníc by sa  mal zaviesť aj dlho očakávaný nárok pacienta, teda dokedy mu musí byť urobené to, ktoré vyšetrenie či operácia.  
„Zavedenie predpísanej časovej dostupnosti a minimálneho počtu výkonov pre povolenie poskytovať špecializáciu zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti a zefektívni geografické rozloženie siete nemocníc,” uvádza dokument. 
S optimalizáciou siete nemocníc chce začať v rokoch 2021/2022.
Populácia nám starne a veľkou výzvou je preto aj dlhodobá starostlivosť, ktorá sa u nás zanedbáva. Vlády si chce na budúci rok urobiť revíziu výdavkov v tejto oblasti a následne aj novú koncepciu.   PRINT RSS


             
Hlavná stránka