Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Kniha Dušana Vaňa „Milujem Slovensko“  

Vážení,
nová vláda nám sľúbila, že preverí zločinné praktiky represívnych štátnych orgánov z minulých volebných období. Ako vieme, najmä SIS sa dala v deväťdesiatych rokoch zneužiť a použiť. Porušovali sa základné ľudské práva a občianske slobody. Väčšina tých káuz sa doteraz nevyšetrila. Nie je to len dobre známe nehorázne udelenie amnestií, ale i mnoho iných, ktoré sa stratili v ohni likvidátorov spisového materiálu pred zmenou vlády v roku 1998. O jednej kauze, ktorá sa týka mňa, som spísal pomerne rozsiahly materiál vo forme glos a aj beletristicky popisujúcu tú dobu. Nevyhol som sa ani faktografickému spracovaniu, ktoré čaká len na hodnoverné preverenie od kompetentných inštitúcií a orgánov činných v trestnom konaní, lebo na nezákonnostiach vo vtedajšej dobe, popri tajnej SIS, úzko spolupracovala aj verejná polícia a súdy. Podávam o tom dostatočné množstvo dôkazov a indícií. Prikladám v prílohe krátku glosu, blog vyňatý z jedného súboru, ktorý v stručnej forme navodí, o čo v mojom prípade ide a zároveň obsahuje odkazy na ďalšie informačné materiály. V prípade vážneho záujmu zo strany kompetentných investigatívnych inštitúcií môžem spísané materiály doplniť a spresniť, len sa treba s odvahou a empatiou do toho pustiť a ukázať ako sa v tejto republike s občanmi zaobchádzalo.

S úctou

Dušan Vaňo

PS: Knihu, z ktorej bol priložený blog vyňatý, si môžete bezplatne stiahnuť z nasledujúceho linku a získať tak viac informácií o celom prípade. Prajem príjemné čítanie, pokiaľ sa to o tých nepríjemnostiach bude dať, ale hlavne seriózny prístup a vyvodenie záverov, za čo vopred ďakujem.

http://www.1000knih.sk/obchod/milujem-slovensko   PRINT RSS


             
Hlavná stránka