Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Úmyselné šírenie bludov, alebo demencia, alebo piliny a otruby majú prevahu nad mozgovou kôrou?  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
          

          Tzv. Slováci, národovci a kresťania, ktorí svoju zbabelosť a sluhovstvo k sionizmu, zločincom z vysokej politiky, oligarchom, finančným skupinám a bielym golierom sa snažia vydávať za niečo, na čo vôbec nemajú, lebo človek ktorý má IQ na úrovni, nikdy nemôže súhlasiť s týmto ľudským odpadom, s IQ 50. Po Novembri 1989, ich starší predchodcovia, zalezení v svojej zbabelosti ako potkany v brlohoch, vycítili svoju šancu, aby rôzne bludy a fantasmagórie začali prezentovať ako nezvratnú pravdu, ku ktorej sa pridali aj ich mladší súkmeňovci pod vedením tzv. Slováka, národovca a kresťana, Mariána Kotlebu.

          Tak ako baráky či rodinné domy potrebujú hromozvody, tak by ich vo forme čipov mali mať všetci títo kvázihistorici, popierači pravdy a reality. Veď si len zoberme ich rôzne, cez ich mozgy tie tzv. najpravdivejšie pravdy, ŽE NEBYŤ SLOVENSKÉHO ŠTÁTU Z ROKU 1939, NIKDY BY NEBOLA DNEŠNÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ale že zamlčujú skutočnú pravdu, že pokiaľ by si nás Česi neprijali ako partnera do spoločného štátneho zväzku v roku 1918, NIKDY by nebol vznikol žiadny Slovenský štát, ale ani by nevznikli komandá masových vrahov z POHG, národnosti slovenskej, ktorí vlastných, slovenských občanov – spoluobčanov, vrátane nemluvniat, nechali padať či hádzali do horiacej vápenky, keď ešte pred tým, ich ranou do tyla, pripravili o život.

Alebo mám toto Čechom s odstupom 100 rokov vyčítať? V protiklade s tým sa pýtam – mám Čechom vyčítať, alebo im byť vďačný, že máme svoj štát, alebo, priznajme si to čestne a na rovinu, že bez nich by sme boli pohltení Maďarmi a Poliakmi, už by sme neexistovali, pričom naše územie už by nebolo našim územím. Aký je to pocit tých tzv. Slovákov, národovcov a kresťanov šírenie bludov, ako tí Češi nás neustále vykorisťovali, ako sme na nich doplácali, ako nám neustále ubližovali. Mám Čechom vyčítať, že sme najsmradľavejším odpadom Európskej únie, že máme najzločineckejších politikov v rámci Európskej únie, že máme najzbabelejší a najsluhovskejší národ v rámci Európskej únii, čo sa vzťahuje na cca 60-70 percent dospelej populácie? Existuje v Európskej únii taký štát, ako Slovensko, ktorý okradol toľko vlastných detí a vnukov o budúcnosť vo vlastnej krajine, vyhnal ich z vlastnej krajiny?Vlastný národ sa takto dokázal spojiť so zločineckými vyvrheľmi z ponovembrových vlád a parlamentov voči vlastným deťom a vnukom.

          Nebolo by bývalo lepšie, keby v tom období Slováci splynuli s Maďarmi a Poliakmi? Veď si len porovnajme národnú hrdosť a vlastenectvo týchto dvoch národov, s národom slovenským. Ja viem, že tieto predchádzajúce dve vety sa nebudú či nemusia mnohým páčiť? Lenže realita, ktorú nám tu za posledných 29 rokov pripravil tento ľudský odpad, ktorý, paradoxne, riadil a riadi túto krajinu, tak sa pýtam, čo tu bude za cca 70 rokov? Bude táto krajina patriť Slovákom? Nebude tu už náhodou iné zloženie obyvateľstva, ktoré nebude mať so Slovanstvom už nič spoločné? Nebude tu kresťanstvo prevalcované tou ich vierou, vierou Alaha, vierou fanatického násilia, ako je to v krajinách, nimi ovládaných? Kto si za cca 70 rokov z tejto malej menšiny, slovenských potomkov, spomenie na nejakých zapredaných a vlastizradných gaunerov a hajzľov národnosti slovenskej, ktorí či v mene ktorých sa to v období rokov 1990 – 2019 naštartovalo takým rýchlym tempom, že záchrana je prakticky nemysliteľná a nereálna. Veď súhrn zločinov politických, ekonomických, sociálnych, medziľudských, no hlavne zločinov proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, ku každoročnej predčasnej smrti tisícov nevinných občanov Slovenska, bránenie cez ekonomiku slovenským ženám aby rodili deti, cez úmyselné nevytváranie primeraných podmienok, toto je tá krutá realita, ktorú sa snaží ešte využiť a zneužiť pre svoj osobný blahobyt a prospech, minimálne 80 percent kandidátov do slovenského parlamentu. A TZV. SLOVÁCI, NÁRODOVCI A KRESŤANIA MLČIA.

Pritom nám ale sľubujú, SPOLOČNE so svojimi ideologickými protivníkmi,  svetlejšie zajtrajšky, vyvedenie z krízy, prosperitu, pričom jedni z nich tomu sami vôbec neveria, ide im len o nadštandardné zárobky, pričom tí druhí, vzhľadom na ich IQ 50, to jednoducho nedokážu pochopiť či rozpoznať, ale vedia len to, že si finančne prilepšia.Aký to paradox, keď práve všetci tí, ktorí sa snažia politické a ekonomické zločiny, ako aj zločiny  proti ľudskosti prekryť cez imigrantov, práve aj oni samotní k tomu napomohli, čo sa neskôr naplno prejaví.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka