Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Stanovisko Organizácie na ochranu slovenskej štátnosti  

          

Organizácia na ochranu slovenskej štátnosti, Vazovova 7, Bratislava 81107

         Občianske združenie - Organizácia na ochranu slovenskej štátnosti vyjadruje jednoznačný a rázny nesúhlas s poslednými aktivitami predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Igora Matoviča! Podľa dostupných informácií, pán predseda vlády zorganizoval jedno neformálne, priateľské stretnutie s recepciou pri príležitosti 100. výročia podpisu Trianonskej mierovej zmluvy. Premiér pozval 100 ľudí maďarskej národnosti zo Slovenska. O detailoch informoval denník Pravda. Podľa neho mali predstavitelia maďarskej menšiny s Matovičom na Bratislavskom hrade riešiť nový dokument, ktorý predkladá strana SMK. Ide o Memorandum maďarskej komunity. Obsah zmluvy má skôr charakter požiadavky autonómie.

V memorande SMK uvádza niekoľko požiadaviek. Je to uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska, vytvorenie maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov, jazyková požiadavka, aby sa
v úradoch, na súdoch ako úradný jazyk používala maďarčina.

Dokument podpísali predstavitelia SMK. Menovite Péter Őry, Ferenc Auxt, Gyula Bárdos, Pál Csáky, Zoltán Cziprusz, Iván Farkas, Adrianna Gergely Papp, Csaba Furik, József Menyhárt, Miklós Viola. Signatári chcú, aby sa zachovala a rozvíjala maďarská menšina
a komunita. Preambula Ústavy SR by mala podľa nich uznať maďarskú národnú komunitu za štátotvornú. V hre sú aj národné symboly ako hymna, erb a trikolóra. Neobišli ani náboženskú otázku a chcú, aby vláda podporila požiadavku maďarskej katolíckej obce na vytvorenie samostatnej arcidiecézy. Zsolt Simon vníma aktuálnu situáciu so spomínaným memorandom

a apeluje na premiéra, aby nepremárnil "politickú šancu a zmenil text preambuly ÚstavySR
z „My, národ slovenský“ na „My , občania Slovenskej republiky“
.

Organizácia na ochranu slovenskej štátnosti bude vždy svedomito a nekompromisne dohliadať a poukazovať na vlastizradné praktiky dočasných politických štruktúr, ktoré svoje politické chúťky spájajú so Slovenskou republikou. Pričiníme sa o dodržiavanie platných zákonov a Ústavy SR, a to tak, že Organizácia na ochranu slovenskej štátnosti bude sledovať a odhaľovať všetky aktivity jednotlivcov, občianskych združení a politických subjektov, smerujúcich k porušovaniu ľudských práv a slobôd a k ohrozeniu suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky. Rovnako nepripustíme myšlienku delenia a vytvárania samostatnej diecézy či arcidiecézy pre samozvané šovinistické záujmy ktorejkoľvek národnostnej menšiny.
Boh ochraňuj Slovensko!

Miroslav Šuňal, predseda OOSŠ v.r.
Peter Kašarík, podpredseda OOSŠ v.r.
Jozef Krajčík, podpredseda OOSŠ v.r.   PRINT RSS


             
Hlavná stránka