Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Kvalifikovaní ekonomickí zločinci, alebo kvalifikovaní ekonomickí diletanti a tupci?  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
                     Každoročné žonglovanie so štátnym rozpočtom mi pripomína ojebávanie občanov zo strany súhrnu ekonomických zločincov, ekonomických diletantov a ekonomických tupohlavcov z Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií SR. Mohli by si takéto niečo dovoliť nielen pri hrdom a svojbytnom národe, s priemernou ekonomickou vyspelosťou a chápavosťou?

A tak som sa dočítal, že deficit štátneho rozpočtu sa za rok zväčšil o 86 percent, ako aj to, že schodok štátneho rozpočtu v predvolebnou roku 2019 výrazne narástol a prekročil pôvodné plány vlády. Deficit vlani dosiahol viac než 2,2 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o 86 percent.

Odhliadnuc od toho, že vysoká politika na Slovensku je špičkovou zločineckou a zlodejskou profesiou, pričom, pokiaľ by bola v dvoch špičkových zločineckých štátnych orgánoch – Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR aspoň malá skupina ľudí, ktorým sa hnusia ekonomické zločiny týchto dvoch zločineckých štátnych orgánov, tak by si položili niekoľko otázok:

O koľko sa s každoročným deficitom zvyšujú majetky členov ponovembrových vlád, parlamentov, finančných skupín, oligarchov či mafií na špici pyramídy? Kde každoročne miznú tie rozkradnuté 3-4 miliardy eur zo štátneho rozpočtu, ktoré samozrejme chýbajú, nahrádzame ich pôžičkami zo zahraničia, no čo je ešte horšie, AJ očesávaním zdravotníctva, školstva, sociálnej a dôchodkovej sféry, rodín s deťmi, vedecko-technického rozvoja, vrátane rozbitých ciest, ako aj zničenej ďalšej infraštruktúry?

Keď už vedúci predstavitelia týchto dvoch štátnych orgánov nedokážu verejnosti, ako aj vykrádačom štátneho rozpočtu otvorene povedať, že tie rozkradnuté miliardy majú tú istú hodnotu, ako tie požičiavané miliardy zo zahraničia, ktorými sú nahrádzané, že takto sme postupne stratili ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť, že dokonca ani medzi 150-timi kusmi zbabelej protislovenskej čeľade, ktorá si v parlamente prevetráva pohlavné orgány, keď mlčí aj výbor pre financie, menu a rozpočet, tak to jednoznačne dokazuje, že sa jedná o ekonomické zločiny zakrývané a páchané s pomocou vedúcich predstaviteľov štátu. 

Preto sa nečudujme

Že zločinecká, mafiánsko-gaunerská, skorumpovaná a nesvojprávna Slovenská republika, má v rámci Európskej únie, niekoľko nelichotivých prvenstiev. Máme najzločineckejších vyvrheľov, netvorov, odľudov a masových vrahov, spomedzi politikov, hlavne cez vykrádanie zdravotníctva, kvôli čomu každoročne predčasne pripravia o život niekoľko tisíc nevinných osôb. Máme najzbabelejšie a najponíženejšie sluhovské plebejské ovce, 70-80 % dospelej populácie, ktoré nikdy nemôžu tvoriť hrdý a svojbytný národ, ale len tzv. národ. Žiadny štát v Európskej únii nedokázal pripraviť toľko detí a vnukov o budúcnosť vo vlastnej krajine, ako tento zbabelý smradľavý odpad, ktorý omylom prírody dostal ľudskú podobu, ako tento odpad, tvoriaci tzv. národ. Žiadny štát v Európskej únii nedokázal vyhnať toľko svojich detí a vnukov z vlastnej krajiny, ako tento odpad, tvoriaci tzv. slovenský národ. Ani jeden národ v Európskej únii by nedovolil a netoleroval zločineckým vyvrheľom a masovým vrahom z vysokej politiky, aby páchali tak odporné a také množstvo zločinov proti ľudskosti, na vlastných občanoch, ako ľudský odpad národnosti slovenskej. V zločinoch proti ľudskosti, sme v období rokov 1990 – 2019, predbehli v počte týchto obetí aj obdobie rokov 1939 – 1989, pričom, paradoxne, vtedy bolo vojnové obdobie, a teraz je mierové a demokratické obdobie.

          Ani jeden národ v Európskej únii nemá toľko udavačských anonymných, úchylných a retardovaných kreatúr, ako ľudský odpad národnosti slovenskej. 28 rokov stačilo zločineckým vyvrheľom národnosti slovenskej z ponovembrových vlád a parlamentov, ako aj ľudskému odpadu, tvoriacemu 70-80 % dospelej populácie, aby z tejto krajiny SPOLOČNE urobili to, čo sa, obrazne povedané, nepodarilo za niekoľko storočí Tatárom, Turkom a Maďarom.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka