Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Stop ponovembrovým zločinom proti ľudskosti, týraniu, šikanovaniu a ponižovaniu ľudskej dôstojnosti  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
          

Hoci od porážky nemeckého nacizmu uplynulo už 75 rokov, v ponovembrovom zločineckom, mafiánsko-gaunerskom, psychopaticko-sadistickom a nesvojprávnom Slovenku, naďalej vládnu gény fašistických, nacistických, gardistických, arizátorských, neoľudáckych, mengeleovských zločincov a masových vrahov z POHG z vojnového obdobia Slovenského štátu, doplnených o exekútorských gaunerov a smradľavé hyeny v ľudskej podobe, aby naďalej pokračovali v zločinoch proti ľudskosti, ponižovaní ľudskej dôstojnosti, flagrantnému hanobeniu ľudských práv, ekonomických a politických zločinov, ako aj zločinov proti ľudskosti. Preto je Slovensko spodinou najsmradľavejšieho a najzbabelejšieho ľudského odpadu v rámci EÚ. Preto má Slovensko najzločineckejších a psychopaticko-sadistických vyvrheľov z ponovembrových vlád a parlamentov z celej EÚ, mnohí spadajú do kategórie masových vrahov, hlavne cez vykrádanie zdravotníctva. Minimálne 70 % dospelej slovenskej populácie patrí medzi najzbabelejší odpad v EÚ.

Poďme do nedávnej histórie, kde 75 rokov nie je žiadne dlhé obdobie, mám na mysli, že práve pred týmito rokmi bol oficiálne porazený nemecký nacizmus. Hoci do jeho porážky chýbali 3-4 mesiace, viaceré krajiny, ktoré nemecký nacizmus okupoval, ako keby sa chceli vyhnúť tým najzvrhlejším zločinom proti ľudskosti. Vtedajší Slovenský štát, akoby sem nechcel patriť. Keď už prakticky vykántrili všetkých Židov žijúcich na Slovensku vyvezením do koncentračného tábora, s následným usmrtením v plynovej komore, pričom tomu malému zvyšku, ktoré tu ostalo, sa dostávalo rôzneho ponižovania, keď napríklad na nakupovanie zeleniny na tržnici, mali vyhradenú len jednu hodinu.

A potom došlo k niečomu, na čo sa len veľmi ťažko hľadajú slová. Masoví vrahovia z POHG začali páchať tie najzvrhlejšie zločiny na vlastných, nevinných občanoch, vrátane detí a nemluvniat. Akoby chceli ukázať či povzbudiť nemecký nacizmus, že zločiny proti ľudskosti na vlastnom národe aj v tomto období, považujú za prioritné. Vyše tisíc nevinných mužov, žien a detí, vrátene nemluvniat, zlikvidovali ranou do tyla, s následným pádom do horiacej vápenky. No aj toto sa im málilo. Vypaľovanie osád, usadlostí, upaľovanie zaživa, to, ako keby považovali za nejaký bonus navyše.

Prišiel November 1989, zločiny komunizmu sa začali porovnávať či dávať do jednej roviny so zločinmi fašizmu a nacizmu.Komu vlastne v tých prvopočiatkoch by bolo napadlo, že ponovembrové Slovensko bude vlastne v zločinoch proti ľudskosti pokračovať, nebude k tomu potrebovať ani koncentračné tábory, ani plynové komory, ani upaľovanie zaživa? Že bude pokračovať v týraní, ponižovaní, v hanobení ľudskej dôstojnosti, pričom toto všetko bude realizované aj na tých najbezbrannejších, deťoch, starých ľuďoch, telesne a zdravotne postihnutých.

Medzi ponovembrové zločiny proti ľudskosti patrilo zavedenie systému kolektívnej viny pravicovo-fašistickou dzurindovsko-miklošovskou chuntou, keď následky za ekonomické zločiny napáchané počas vlády Vladimíra Mečiara, tak  systémom kolektívnej viny NÁSLEDKY preniesli na plecia radových občanov, ktorí tu nič nevykradli, nevytunelovali, nemali miliónové či miliardové pôžičky z bánk, ktoré mečiarovsko-slotovskízločinci prestali splácať a mali ich na svojich účtoch doma či v zahraničí, prípadne rôznych fiktívnych schránkach. Cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy slabších jedincov doháňali k sociálnym samovraždám, ekonomicky s psychicky ničili nevinné rodiny.

No ešte pár rokov predtým, zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli za Mečiarovej vlády, začali realizovať jeden z najodpornejších zločinov - vykrádanie zdravotníctva, čo malo za následok každoročné predčasné zomieranie niekoľko tisíc nevinných občanov, keď už títo vykrádači boli v pozícii masových vrahov, pričom to doteraz pokračuje. Vykrádanie zdravotníctva si vo vlastnej krajine nedovolil nielen nemecký nacizmus, ale bolo to nemysliteľné aj počas obdobia prezidenta Tisa. Takže si položme otázku, o čom  hovorí ponovembrové obdobie za Mečiarovej vlády, ako aj ďalších vlád po ňom? Hovorí to aj o tom, že zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli, ktorí sa začali zhlukovať okolo Mečiara, pričom práve tento súhrn spodiny a smradľavého ľudského odpadu, ktorý tu založil akúsi, vraj zvrchovanú, no v skutočnosti stokovú Slovenskú republiku, bol v mnohých prípadoch ešte zvrhlejší, no omnoho sofistikovanejší, ako ich predchodcovia vo vojnovom období. Nepotrebovali ani koncentračné tábory ani plynové komory. Stačil im k tomu AJ zbabelý a sluhovský ľudský odpad, ktorému bolo vsugerované, že je hrdým slovenským národom.

Ponovembrové garnitúry s génmi fašistov, nacistov, gardistov, arizátorov, neoľudákov, mengeleovcov, masových vrahov z POHG pokračujú v tom, čo robili ich predchodcovia vo vojnovom období, len metódy sú úplne iné – sofistikované. Čo je ale najväčší paradox, pokiaľ si zadefinujeme „zločin proti ľudskosti“, ako aj niekoľko desiatok jeho spôsobov, tak počet obetí zločinov proti ľudskosti od roku 1990 až po dnešnú dobu, bolo minimálne o 80 000 viac, ako v období rokov 1939 až 1989. Čo je ale v tomto ponovembrovom období najstrašnejšie, tak obeťami sú najviac tí najbezbrannejší, starí ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, ako aj deti.

Popri zločinoch proti ľudskosti zo strany ponovembrových vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín, bielych golierov, bolo na týranie, šikanovanie a ponižovanie starých ľudí, doháňanie ich do bezvýchodiskových situácií, za týmto účelom zo strany vlády a parlamentu vytvorené zločinecké a psychopaticko-sadistické mafiánske spoločenstvo smradľavej ľudskej spodiny a hyen v ľudskej podobe, čeľaď exekútorov. Zločinecká spodina a smradľavý ľudský odpad z vlády a parlamentu im vytvoril neuveriteľné, no mimoriadne zavrhnutia hodné podmienky na likvidáciu dôchodcov, ktorí, často krát aj podvodom, sa dostanú do spárov týchto hyen v ľudskej podobe, splodených a porodených tým najsmradľavejším ľudským odpadom.V niektorých článkoch na www.necenzurovane.net, ako aj na facebooku a internete som podrobne opísal, ako v zločinnom spolčení psychopaticko-sadistických vyvrheľov, spodiny a smradľavého ľudského odpadu z ponovembrových vlád a parlamentov a hyen v ľudskej podobe z exekútorskej čeľade, týrajú, ponižujú, šikanujú a doháňajú do bezvýchodiskových situácii dôchodcov, na ktorých je uvalená exekúcia, keď napríklad takýmto dôchodcom prestane poštárka doručovať dôchodok, pokiaľ sú klientmi nejakej banky, sú im zablokované aj ostatné veci, ktoré im, ako klientom dotyčných bánk, boli realizované, pričom sú vedome a cieľavedome doháňaní k duševnej, psychickej a fyzickej smrti.

Vo vojnovom období v krajinách okupovaných nemeckým nacizmom, sa množili nápisy s textom – SMRŤ NEMECKÉMU FAŠIZMU A NACIZMU.Dnes, 75 rokov od porážky nemeckého nacizmu, vzhľadom k realite, AKO JE AJ VYKRÁDANIE ZDRAVOTNÍCTVA,by Slovensko malo byť oblepené plagátmi, s textom – SMRŤ SPODINE A ĽUDSKÉMU ODPADU, SADISTOM, PSYCHOPATOM A MASOVÝM VRAHOM Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD, PARLAMENTOV, EXEKÚTORSKEJ ČEĽADE, S GÉNMI FAŠISTICKÝCH, NACISTICKÝCH, GARDISTICKÝCH, ARIZÁTORSKÝCH, NEOĽUDÁCKYCH, MENGELEOVSKÝCH A MASOVÝCH VRAHOV Z POHG. 

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka