Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Prečo nevinné obete zločinov proti ľudskosti zo strany masových vrahov, ktorí z titulu svojich politických funkcií 27 rokov vykrádajú zdravotníctvo, nemajú v NR SR pamätnú tabuľu?  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
           V roku 1993 protislovenský odpad, s minulosťou prednovembrových zbabelých občianskych núl, zhlukujúci sa okolo dvoch protislovenských škodcov, Mečiara a Slotu, iniciovali vznik akejsi zvrchovanej, v skutočnosti zločineckej, zlodejskej, nesvojprávnej a mafiánsko-gaunerskej Slovenskej republiky. Nie za účelom jej zveľadenia, ani pre dobro vlastných občanov, ale za účelom rozkradnutia, vytunelovania všetkého, čo oni nielen nevybudovali, ani sa na tom nepodieľali. Keď mečiarovsko-slotovskú protislovenskú zberbu vymenila pravicovo-fašistická dzurindovsko-miklošovská chunta, ktorá zlodejstvo a tunelovania nielen zvýšila, ale aj zdokonalila a zosofistikovala. Boli to práve oni, ktorí tu zaviedli NACISTICKÝ systém kolektívnej viny na nevinných, kde následky za ekonomické zločiny mečiarovskej a slotovskej zberby PRENIESLI cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy na nevinných občanov, ktorí tu nič neukradli, nevytunelovali, nemali pôžičky z bánk, ktoré nesplácali a doháňali ich k sociálnym samovraždám. Cynicky dovolili a nečinne sa prizerali, aby mečiarovsko-slotovské zlodejské zberby si užívali nakradnuté, veď v mnohých prípadoch sa podelili aj s pravicovo-fašistickou, dzurindovsko-miklošovskou chuntou. No a po nástupe gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, za premiérovania najvyššie postaveného bieleho koňa po politickej línii, v rámci EÚ, dosiahli, prakticky, zločiny proti ľudskosti, dosiahli absolútny vrchol.

V zločinoch proti ľudskosti od roku 1990 nielen cez ekonomiku, ale hlavne cez vykrádanie zdravotníctva do roku 2019, sa predbehlo o niekoľko desiatok tisíc dokonca počet nevinných obetí, ako bolo od roku 1939 do roku 1989. To čo si nedovolil ani hitlerovský nacizmus vo vlastnej krajine, to čo neexistovalo ani za vlády prezidenta Tisa vo vojnovom období na Slovensku, to začali realizovať v mierovom období ponovembroví politici s génmi nacistických zločincov, masových vrahov z POHG, alebo s génmi doktora Mengeleho z vojnového obdobia.Je síce pravdou a krutou realitou, že zločiny proti ľudskosti sa vo vojnovom období páchali drasticky a vulgárne cez predčasnú smrť NEVINNÝCH v plynových komorách a koncentračných táboroch, vypaľovaním a vraždením nevinných občanov za pomoc SNP, vrátane upaľovania zaživa, či ranou do tyla s následným pádom do horiacej vápenky, realizovanej masovými vrahmi z POHG.

Keď rátam všetky tie slovenské obete a židovské obete žijúce na Slovensku, teda, nevinné obete zločinov proti ľudskosti, ako aj tie ostatné, predčasne usmrtené nevinné obete nielen z vojnového obdobia, ale aj povojnového obdobia, do roku 1989, pokiaľ napíšem počet 80 000, nikto ma nemôže obviniť, že minimalizujem, alebo zmenšujem počet týchto obetí. Keď začnem opisovať obdobie od roku 1990 do roku 2019, musím pripomenúť nasledovné – že definícia zločinu proti ľudskosti je, keď človek PRIPRAVÍ PREDČASNE O ŽIVOT NEVINNÉHO ČLOVEKA, ALEBO SA TO UROBÍ V MENE ŠTÁTU. Lenže na rozdiel od spôsobov zločinov proti ľudskosti, je tu napríklad 20 či 30 možností.

Takže si zoberme podľa tohto návodu jednu z možností, cez vykrádanie zdravotníctva od roku 1993 do roku 2019, kde beriem ten minimálny každoročný počet obetí 5-6 tisíc, vynásobených krát 27 rokov, tak dostaneme číslo, cca 150 000. Ale aj tu nastáva istý problém, pokiaľ napríklad vychádzam z autentického dokumentu z údajov Eurostatu z roku 2013, čo zdokumentoval Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, že ZBYTOČNE ZOMRELO 11 087 nevinných občanov Slovenska.

Pohrobkovia s génmi nacistických zločincov, masových vrahov z POHG a génmi doktora Mengeleho mali a majú absolútnu prevahu v ponovembrových slovenských vládach a parlamentoch

Som si plne vedomý toho, že nie všetkých Slovákov možno hádzať do jedného vreca. Napriek tomu ale tvrdím, a je na to dostatok dôvodov, že cca 70 % dospelej slovenskej populácie patrí do kategórie zbabelých plebejcov, mlčaním prispievajú k naplneniu zla, takže sa nečudujme, že slovenskí politici v rámci Európskej únie patria medzi najzločineckejší odpad, či už po stránke ekonomickej, alebo v realizovaní zločinov proti ľudskosti. To že politikom pomáhajú realizovať vyháňanie svojich vlastných detí a vnukov z vlastnej krajiny, že ich pripravili a pripravujú o budúcnosť vo vlastnej krajine, že svojim mlčaním a zbabelosťou podporujú slovenských politikov nielen k zločinom proti ľudskosti voči ich vlastným rodičom, v drvivej väčšine už v dôchodkovom veku, je niečo neuveriteľné. No ešte neuveriteľnejšie a zavrhnutiahodnejšie je napríklad to, keď mi už dokonca vyčítajú, prečo dennodenne píšem o vykrádaní zdravotníctva, o tých každoročne niekoľkých tisícoch predčasne zomrelých práve kvôli tomu, pričom ich argument je asi takýto – NO DOBRE, UŽ AJ TAK IM TO ŽIVOT NEVRÁTI, TAK AKÝ TO MÁ VÝZNAM O TOM PÍSAŤ.

Najskôr neveriacky zíram, pričom si začínam klásť otázky, ktoré im adresujem – A TO BY VÁM BOLO JEDNO, KEBY NA NÁSLEDKY VYKRÁDANIA ZDRAVOTNÍCTVA, KEĎŽE BY NEBOLI PENIAZE NA LIEKY, MODERNÉ PRÍSTROJE, TO BY VÁM BOLO JEDNO, KEBY TAKTO PREDČASNE ZOMRELI VAŠE DETI, VAŠI RODIČIA, VAŠI SÚRODENCI, VAŠE MANŽELKY, VAŠI MANŽELIA, AKO AJ ĎALŠÍ VAŠI BLÍZKI?  Odpoveďou je buď mlčanie, alebo tá, nimi tak často používaná veta – A ČO JA S TÝM SPRAVÍM? Nuž, samozrejme, jedinec s tým nič neurobí, veď často krát títo masoví vrahovia z vysokej politiky ho nepovažujú ani za človeka.

Keďže sa touto témou zaoberám už dlhšie obdobie, taktiež s hrôzou sledujem, ako si po celú tú dobu vykrádania nášho zdravotníctva, SVOJIM MLČANÍM, AKO JEDNA ZLOČINECKÁ RODINA, ROZUMEJÚ VŠETKY PARLAMENTNÉ STRANY. A mám dosť dôvodov na konštatovanie, že slovenský parlament je v skutočnosti zločinecký a protislovenský štátny orgán. Pričom, paradoxne, z tých150-kusov zbabelej protislovenskej čeľade, ktorá si tam v pracovnej dobe prevetráva pohlavné orgány, sa doposiaľ nenašiel ani jeden jediný kus, ktorý by navrhol ústavný zákon, ktorý by zamedzil vykrádaniu zdravotníctva, alebo VYTVORENIE komisie, ktorá by sa tým začala zaoberať. Dokonca, ako jednu zločineckú rodinu, možno ku ním prirátať aj protifašistických bojovníkov, tretí sektor, mimovládky, ľudsko-právne organizácie, dostávajúcich od štátu nadštandardné dotácie.

Preto by som sa ani nečudoval, keby spomedzi 150 kusov tejto zbabelej protislovenskej čeľade sa začalo rokovať o novom druhu štátneho vyznamenania s názvom – Vykrádač zdravotníctva 1. triedy, Vykrádač zdravotníctva 2. triedy, Vykrádač zdravotníctva 3. triedy. Po jeho schválení by Kotleba a Blaha spoločne navrhli vyznamenať in memoriam Pavla Pašku Vykrádačom zdravotníctva 1. triedy, pričom toto vyznamenanie by sa udeľovalo každoročne nielen najvýkonnejšiemu vykrádačovi zdravotníctva, pričom ako bonus by Blaha s Kotlebom navrhli toto vyznamenanie premenovať na – Vykrádač zdravotníctva 1, 2, 3, triedy, podľa vzoru Pavla Pašku.

A potom, spoločne, všetkých 150 kusov, tejto zbabelej protislovenskej čeľade,ODMIETLI návrh poškodených rodín, ktorým deti, rodičia, súrodenci, manželia, manželky,ktorí PREDČASNE kvôli vykrádaniu zdravotníctva prišli o život, aby v Národnej rade SR bola pamätná tabuľa s týmto textom – SLOVENSKÍ PONOVEMBROVÍ POLITICI NA LIKVIDÁCIU VLASTNÉHO NÁRODA NEPOTREBUJÚ ANI KONCENTRAČNÉ TÁBORY, ANI PLYNOVÉ KOMORY, ANI MASOVÝCH VRAHOV Z POHG. ONI ICH NAHRADILI CEZ TZV. NEVYHNUTNÉ EKONOMICKÉ REFORMY A VYKRÁDANIE ZDRAVOTNÍCTVA.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka