Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Realizátori zločinov patriacich pod holokaust z ponovembrových vlád a parlamentov, zároveň ich aj popierajúci, obviňujú Magáta z popierania holokaustu  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
         

          Je dobre, že viacerí historici na Slovensku prišli k záveru, že za holokaust nemožno považovať len to, keď nevinné obete prichádzali o život v plynových komorách. Že za holokaust možno považovať aj to, teda, všetko to, čo predchádzalo tomu, pokiaľ nevinné obete boli v plynových komorách predčasne pripravené o život. Keď podľa týchto tvrdení porovnám zločiny proti ľudskosti spadajúcich pod holokaust, čo sa týka počtu obetí, na Slovensku, od roku 1939 do roku 1989, a od roku 1990 do roku 2019, tak práve v tom druhom období, považovanom za mierové a demokratické obdobie, bol počet obetí holokaustu minimálne o 80 000 väčší, ako v tom prvom období na Slovensku. Pričom do tohto prvého obdobia, pokiaľ zarátam obete, v drvivej väčšine židovské, vyvezené zo Slovenska do koncentračného tábora a usmrtené v plynových komorách, pokiaľ k tomu prirátam obete masových vrahov z POHG, končiace v horiacej vápenke, alebo upaľované zaživa, či vypaľovanie osád, spojených s nevinnými obeťami, zločinov proti ľudskosti v 50. rokoch minulého storočia, ako aj počas normalizácie. SAMOZREJME, ŽE TENTO HOLOKAUST, HLAVNE ČO SA TÝKALO JEHO METÓD, OBDOBIE OD ROKU 1939 DO ROKU 1989, BOLO VEĽMI ODLIŠNÉ OD TOHO DRUHÉHO OBDOBIA, OD ROKU 1990 DO ROKU 2019.

          Spôsobilo to viacero faktorov, hlavne porážka nacistického Nemecka, ale zločineckí vyvrheli z vysokej politiky – ponovembrové vlády a parlamenty, s génmi nacistických, gardistických, arizátorských, neoľudáckych zločincov, ako aj s génmi masových vrahov z POHG, v drvivej väčšine zdedených po starých a prastarých rodičov, ktorí žili v tomto vojnovom období, sa rozhodli pokračovať. Ich cynizmus, pohŕdanie občanom, keďže pre nich ich život nemá žiadnu cenu, dokonca za svoje zločiny proti ľudskosti, súvisiace s holokaustom, ktoré oni, ako ich realizátori cynicky popierajú, CYNICKY Z POPIERANIA HOLOKAUSTU VEREJNE OBVIŇUJÚ MARIANA MAGÁTA, KTORÝ HOLOKAUST NIKDY NEPOPIERAL, POPIERAL ALE, MAJÚC INÝ NÁZOR, NA POČET OBETÍ HOLOKAUSTU, O ČOM VYSLOVUJÚ POCHYBNOSTI AJ NIEKTORÍ OBČANIA ŽiÍDOVSKEJ NÁRODNOSTI.

          Aký to paradox, keď samotný Magát, na rozdiel od tých, ktorí ho z popierania holokaustu obviňujú, nikoho nedohnal k predčasnej smrti, napr. cez ekonomiku, no hlavne, cez vykrádanie zdravotníctva, nepripravoval a neschvaľoval zákony, podľa ktorých, podvodom, ľudia prichádzali o domy, boli vyhadzovaní na ulicu, stali sa z nich bezdomovci, nemá nič spoločné so zákonmi, ktoré umožnili exekútorským hajzľom a exekútorským fľandrám, aby robili experimenty na ľuďoch, ktorí sú postihnutí exekúciou, vo viacerých prípadoch nie ich vlastnou vinou. Experimenty, ktoré robia na ľuďoch, títo exekútorski vyvrheli a smradľavý ľudský odpad, sú ešte horšie, zločineckejšie, ako keď napríklad Židom v Slovenskom štáte, ktorí neboli odvlečení do koncentrákov počas vojny, bolo dovolené, len jednu hodinu, aby mohli nakupovať na tržnici.

          Nechcem si ani pomyslieť, keby tento smradľavý zločinecký ľudský odpad, zločinecký triumvirát – vláda spolu s parlamentom, justícia a exekútori, žili vo vojnovom období na Slovensku, by zaručene v zločinoch proti ľudskosti, týraním, šikanovaním, ponižovaním ľudskej dôstojnosti, predbehli aj tých, ktorí vtedy toto zverstvo páchali a realizovali. Ich zločinecká ponovembrová realita ich nielen usvedčuje, ale je aj jasným dôkazom.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka