Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Môj list odoslaný v roku 1991 Václavovi Havlovi, ktorým reagujem na súčasné divadlo okolo Havlovho listu Gustávovi Husákovi z roku 1975  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
                            
V súvislosti so zamatovým novembrovým podvodom spred tridsiatich  rokov sa v rámci budovania nových falošných mýtov s veľkou pompou  pripravuje veľké absurdné divadlo o  „hrdinstve“ Václava Havla voči prezidentovi Gustávovi Husákovi, ktorým má byť Havlov list z roku 1975. Pre porovnanie tu zverejňujem  môj list, ktorý som Václavovi Havlovi poslal v roku 1991, ktorý je súčasťou knihy Miroslava Dolejšiho s výstižným názvom „Svätosti temnôt“.  V tomto liste som  polemizoval s  textom listu, ktorý poslal v roku 1975  Gustávovi Husákovi.

 Aj ja som súdruhovi Husákovi v časoch normalizácie poslal otvorený, rukou písaný list cez kopirák, kde som sa ho slušne pýtal, prečo hanobí jazyk matky, ktorá ho porodila. Pripomenul som mu, že aj ja od roku 1969 robím v Čechách a na Morave, hovorím len a len slovensky, neprzním ho systémom jedno české slovo, jedno slovenské slovo, že nikto ma tu za to neprenasleduje, ani sa mi nevysmieva, ani ma nediskriminuje. To čo sa začalo diať po jeho odoslaní, radšej tu nebudem spomínať, lebo by som musel vystaviť krutú vizitku zbabelému protislovenskému odpadu, mlčiacemu do roku 1989, ktorý sa po Novembri 1989 SAMOPASOVAL za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, len aby mohli rozkradnúť v mene Boha, národa a Slovenska to, čo oni nikdy nevybudovali.

Vladimír Pavlík 


 Václav Havel: List Gustávovi Husákovi

Netradičné predstavenie k 30. výročiu Nežnej revolúcie


Premiéra

 

Miesto predstavenia

Malá scéna

Termíny predstavenia


7. 2. 2020 HOSTIA "HOVOROV S...":

  • ZUZANA MISTRÍKOVÁ – JEDNA ZO ŠTUDENTSKÝCH LÍDROV NEŽNEJ REVOLÚCIE
  • MILAN KOLCUN – 17. NOVEMBRA 1989 BOL PRIAMO PRI ZÁSAHU PROTI DEMONŠTRÁCII NA NÁRODNEJ TRIEDE V PRAHE

V apríli roku 1975 napísal Václav Havel list Gustávovi Husákovi, generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, v podstate najmocnejšiemu mužovi vtedajšieho režimu, na ktorý nikdy nedostal odpoveď. Zároveň list poslal do zahraničných tlačových agentúr a list bol preložený do väčšiny svetových jazykov. Havel v ňom pomenuváva všetky neuralgické body, strachy a pocity vtedajšej normalizovanej spoločnosti. Je najväčším svedectvom doby, ale paradoxne, ak sa do tohto listu začítame dnes, dostávame intenzívny pocit, že normalizácia nie sú naše dejiny, ale stále pretrvávajúca minulosť.
Zvíťazila pravda a láska nad lžou a nenávisťou? Kto sú tí, na ktorých čakáme? Provokatívnu inscenáciu Havlovho listu adresovaného Gustávovi Husákovi,  chceme adresovať našej Občianskej Spoločnosti pri príležitosti 30. Výročia jej zrodu.
Druhou časťou večera bude stretnutie "Hovory s...". S aktérmi revolučných dní a inými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života bude hovoriť Peter Himič, dramaturg predstavenia..
Upozornenie: V predstavení sa fajčí

Réžia:

Martin Čičvák

Preklad a dramaturgia:

Peter Himič

Scéna a kostýmy: 

Jaroslav Daubrava

Pohybová spolupráca:

Ivana Kučerová

Hudba:

Platforma AT


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka