Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Na koho zabudol ukázať prstom Martin Borguľa, jeden z mála ľudí na Slovensku, ktorý skutočne bojuje za ochranu práv seniorov na Slovensku?  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
Dopredu oznamujem, že týmto článkom nemienim zmenšovať či spochybňovať zásluhy dotyčného blogera ohľadom jeho článku uverejneného v Hlavných správach pod nadpisom – Ochrana práv seniorov – na Slovensku akútny problém, ktorý je súčasťou pod týmto mojim článkom. Aj keď v prvých dvoch úvodným vetách zabudol uviesť najväčšieho tyrana, sadistu, psychopata a vraha našich seniorov – zločineckú, mafiánsko-gaunerskú, skorumpovanú a nesvojprávnu Slovenskú republiku, riadenú zločineckými a psychopaticko-sadistickými vyvrheľmi z ponovembrových vlád, parlamentov, s génmi fašistických, nacistických, gardistických, neoľudáckych zločincov, s génmi doktora Mengeleho a masových vrahov z POHG.V zločinnom spolčení s exekútorskými gaunermi a exekútorskými fľandrami, neľudským a krutým zaobchádzaním, vedome a úmyselne spôsobujú skupine dôchodcov, na ktorých je uvalená exekúcia, v mnohých prípadoch podvodná, TELESNÉ ALEBO DUŠEVNÉ UTRPENIE, kde je aj snaha, cez toto, ich predčasne pripraviť o život.

Exekútorskí psychopaticko-sadistickí vyvrheli dajú bankám príkaz, že počas exekúcie poštárka už v takomto prípade nebude nielen dôchodcovi doručovať dôchodok, ale ani banka, ktorá mu automaticky strhávala konkrétnu sumu za plyn, elektrinu, TV, internet a ďalšie položky, to taktiež prestane realizovať. Uvediem konkrétny príklad – takto postihnutý dôchodca je klient Poštovej banky. Podľa zákona má nárok na 200 eur, no keď si ich príde vybrať do pobočky Poštovej banky na Hlavnú poštu v Považskej Bystrici, tam mu oznámia, ŽE TO SI MUSÍ ÍSŤ VYBRAŤ DO POŠTOVEJ BANKY V ŽILINE. Viete vy vôbec, vy gauneri a fľandryz ponovembrových vlád, parlamentov,  v zločinnom spolčení s exekútorskými gaunermi a exekútorskýmifľandrami, čo to pre zdravotne postihnutého dôchodcu znamená?Plus prenesenie povinností na jeho plecia ohľadom ďalších platieb, ktoré predtým realizovala banka.

          Ale ani to nie je všetko. Pokiaľ je dotyčný či dotyčná klientom Sociálnej poisťovne, tak tá dotyčnej osobe strhne len tú čiastku, ktorou sa spláca exekúcia a poštová doručovateľka mu donesie zvyšok dôchodku. Lenže exekútorskí gauneri a exekútorské fľandrytakto postihnutému dôchodcovi nechajú len štátom určenú čiastku, pričom celý ostatok mu zablokujú. Akým právom, vy špinaví gauneri, vy špinavé fľandry? Pokiaľ mi je známe, tak už uplynulo 75 rokov od porážky nemeckého nacizmu.

Vladimír Pavlík


Ochrana práv seniorov – na Slovensku akútny problém.

Publikované 29.09. 2020 – Hlavné správy|
Karma článku:23.53|
Počet pozretí:170|
Počet komentárov:2
Citové, psychické, telesné týranie, finančné a majetkové zneužívanie, zanedbávanie starostlivosti, nežiaduce formy ošetrovania. Deje sa prevažne v kruhu rodiny, ale aj v sociálnych zariadeniach pre seniorov a v nemocniciach.
Problém, ktorý si takmer každá vláda okrajovo pridá do svojej agendy, čiastkovo sa aj rieši, ale o systémovom riešení nemôže byť reči. Je najvyšší čas konečne s tým niečo urobiť. Seniori sú najzraniteľnejšia časť našej populácie a ochrana zo strany štátu je mizivá. Častokrát sú odkázaní výlučne na pomoc a podporu najbližších. No práve tí im aj najčastejšie ubližujú…
Situácia začína byť alarmujúca. Prispela k tomu aj korona kríza, kedy prípadov domáceho násilia pribúda, bohužiaľ, aj toho na starších, bezbranných ľuďoch. Riešime problém týrania zvierat, no na starších ľudí sa akosi zabúda…

V Európe dlhodobo klesá počet ľudí v produktívnom veku a rastie počet seniorov. Starnutie obyvateľstva bude v najbližších rokoch veľmi citeľné a my by sme sa na to mali pripraviť. Nízka pôrodnosť, ktorá je tu už od 90. rokov a narastajúci počet starších menia podobu vekového rozloženia. Aj kvôli tomu budú stále viac odkrývané témy ako nedostatok domovov dôchodcov, sociálnych služieb, (ne)kvalita zdravotnej starostlivosti seniorov, ale aj problém narastajúceho týrania a zlého zaobchádzania so staršími. Jediná účinná pomoc spočíva v radikálnej legislatívnej zmene. Chýba nám silný, komplexný zákon na ochranu práv seniorov.
Ani na úrovni Európskej únie neexistuje jeden záväzný dokument, ktorý by krajiny zaväzoval prijímať opatrenia zamerané na ochranu seniorov. Máme niekoľko tzv. odporúčaní, ako napr. Zásady OSN pre staršie osoby, Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o starnutí a zdravotnom postihnutí, Európska sociálna charta atď., no sú to len vydané dokumenty, ktoré si jednotlivé štáty môžu, ale nemusia vziať za svoje.

Na Slovensku ochranu práv seniorov zahŕňajú rámcové dokumenty Národný program ochrany starších ľudí a Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020. Naša legislatíva sa ochrane seniorov taktiež venuje nedostatočne, len všeobecne a v „balíku“ s ostatnými občanmi, nehľadí teda na špecifiká starších ľudí. Prax nám ukazuje, že niektoré práva a zákony na ochranu starších, napr. právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, status chránenej osoby v trestnom zákone a ďalšie, sú len slabou náplasťou a prípadom týrania, zneužívania, zlého zaobchádzania v praxi to pomáha len málo.

Reálnu skúsenosť s tým má neštátna organizácia Fórum pre pomoc starším, ktorá sa zneužívaným a trpiacim seniorom venuje dlhé roky. Ich seniorská linka denne prijíma desiatky sťažností zúfalých starších ľudí, ktorí si nevedia rady. V mnohých ohľadoch práve táto organizácia supluje úlohu štátu.

Ako tento problém riešia v iných štátoch EÚ? Napríklad Fínsko má ombudsmana pre seniorov (my máme úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím). Nemecko má zástupcu seniorov pre spolkové krajiny Brandenburg a Sasko. Poľsko má zákon o senioroch a zákon o domácom násilí. Taktiež dokument “Sociálna politika voči seniorom 2030Bezpečnosť – Účasť – Solidarita, ktorý zavádza viaceré opatrenia proti násiliu a zanedbávaniu seniorov. Portugalsko má trestný zákon, ktorý posilňuje ochranu práv starších osôb prostredníctvom trestnej ochrany, majú tiež stratégiu ochrany starších osôb, posilnili aj ochranu práv seniorov vo veciach dedičského práva. Rumunsko má zákon o sociálnej pomoci pre seniorov s pravidlami ochrany starších ľudí pred možným finančným alebo materiálnym zneužívaním, ak majú napr. v úmysle predať svoje domy pod podmienkou starostlivosti od nových vlastníkov.

Vyzerá to tak, že medzery v našej, ako aj v európskej legislatíve sú stále veľké. Máme čo doháňať. Komplexný zákon na ochranu práv seniorov u nás by mohol byť veľkým, prelomovým krokom, ako zabrániť tomu, aby boli zneužívaní, ponižovaní a okrádaní ľudia len preto, že sú starí a nevedia si sami pomôcť. Aby boli spravodlivo potrestaní vinníci, ktorí zneužívajú zraniteľnosť starších, a dnes, bohužiaľ, zostávajú bez trestu na slobode.

Martin Borguľa   PRINT RSS


             
Hlavná stránka