Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Keď víťazí zlo nad dobrom, víťazí aj Antikrist nad Bohom?  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
           Hovorí sa, že jedným z najväčších úspechov Antikrista je, keď má na sebe oblek politika a rúcho cirkevného hodnostára. Čo sa týka Slovenska, povedzme si to jasne, zreteľne, narovinu a natvrdo, že ponovembrové Slovensko je pod krídlami Antikrista, a vládnu mu jeho plody, klony a zmrdy. Dokonca ich sila je tak veľká, že otvorene nám ukazujú, že nemajú nielen žiadny rešpekt pred samotným Nebeským Otcom, ale dokonca aj verejne hanobia Sedembolestnú Pannu Máriu, farizejsky tvrdiac, že Slovensko je jej zasvätené. Tvrdia to nielen cirkevní hodnostári, ale vrcholom jej zhanobenia a zneuctenia je aj Marian Kotleba, ktorý dokonca v jej mene išiel zasväcovať Slovensko, vrátane seba a ostatých členov ĽS NS. Akoby chcel dokázať, že všetky tie bludy a dezinformácie, ktoré kydá na Rómov, ohľadom ich parazitovania na ekonomike a sociálnej sfére, pričom skutočnými ekonomickými a asociálnymi parazitmi sú členovia ponovembrových vlád a parlamentov, kde patrí aj on samotný, sa snaží zviesť či obviniť samotných Rómov. Či nám chce dokázať, že on si to môže dovoliť, lebo mu to posvätila samotná Sedembolestná Panna Mária?

Komu že to cirkev žehná?

          Či sa to komu ľúbi alebo nie, ale ja osobne si za tým pevne stojím, že Slovensko je plne pod dohľadom Antikrista a jeho klonov, ktoré predstavujú v drvivej miere členovia ponovembrových vlád a parlamentov. Práve ich pohŕdanie a žiadny rešpekt a pocit zodpovednosti pred Nebeským Otcom ich doháňa k takým klamstvám a bludom, že Slovensko je pod patronátom Sedembolestnej Panny Márie. Neviem čo v skutočnosti tým sledujú, len dúfam, že sa toho nedožijem, keď budú blahorečiť zločineckým a zlodejským politikom, ako by im chceli dať najavo, že nielen ich ekonomické zločiny, ako aj zločiny proti ľudskosti, nimi páchané, sú pod dohľadom a požehnaním Sedembolestnej Panny Márie?

Veď keď vychádzame z Kristovho učenia, pričom kňazi a cirkevní hodnostári sú jeho služobníci, je nemysliteľné, aby takéto klony Antikrista z vysokej politiky sedeli v prvých radoch, či už v kostoloch, alebo na cirkevných slávnostiach, pútiach, boli verejne vítaní, dokonca aj za všetko to, koľko žiaľu a utrpenia spôsobili nevinným ľuďom, práve v mene blahobytu týchto klonov Antikrista. Veď práve Cirkev by mala byť v prednej línii boja proti tomuto zlu, verejne pranierovať ich nositeľov, vyháňať ich z chrámov, ale nie im ešte žehnať.

          A človek si s hrôzou uvedomuje, ako tu chýba,dnes už nebohý náš drahý biskup Rudolf Baláž, skutočná predĺžená ruka samotného Krista, keď ešte počas jeho života Konferencia biskupov Slovenska bola skutočne tým, čím mala byť, no po jeho smrti prišiel nevídaný úpadok. S hrôzou si kladiem otázky, či je to aj tým, že naši cirkevní hodnostári stratili nielen Kristovu revolučnosť, alebo sila Antikrista a jeho plodov z nich urobila ponížených sluhov tomuto zlu?

Taktiež si možno položiť otázku, ako v hodine smrti, keď budú stáť pred Nebeským Otcom, kde sa im premietne celý ich život, vrátanie zneuctenia svojich ideálov, ako sa budú cítiť?A či nerozmýšľali o tom, že môžu byť večne zatratení?

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka