Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Zatiaľ čo Slováci živoria a hladujú, arcizločinecké, arcizlodejské, psychopaticko-sadistické a parazitno-darmožráčske poslanecké zberby hodujú  

         


          Tzv. zvrchovaná a svojbytná Slovenská republika založená ponovembrovou samozvanou zberbou, ktorá sa povýšila za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, s prednovembrovou minulosťou zbabelých občianskych núl, má dve prvenstvá v Európskej únii. Najzločineckejších politikov, pričom mnohí patria do kategórie nielen špičkových zločincov proti ľudskosti na vlastnom národe, ale aj masových vrahov, v počte obetí, ktoré cez vykrádanie zdravotníctva každoročne predčasne pripravia o život, ako aj najzbabelejší národ, kde cca 80 % z tohto národa patrí do kategórie zbabelých,  ponížených sluhovských a plebejských oviec, ktoré dokázali vyhnať z vlastnej krajiny vlastné deti a vnukov a pripraviť ich o budúcnosť vo vlastnej krajine a naďalej v tom pokračujú.

          A tento dobytok, táto smradľavá verbež, parazitno-darmožráčska čeľaď, prevetrávajúca si svoje pohlavné orgány v pracovnej dobe, títo niktoši, ktorí nič pozitívneho nevyprodukujú, spoločne so svojimi predchodcami, tak za toto všetko si zvýšili svoje platy v priemere o 1 500 eur. Veď si len porovnajme ústavný sľub ktorý vlastnoručne podpisujú a porovnajme to s realitou, ako tento ústavný sľub plnia, vlastne hanobia. Porovnajme napr. ich hodnotovú pracovnú činnosť súvisiacu s ekonomickými hodnotami, s takými pomocnými rómskymi robotníkmi, ktorí krompáčmi a lopatami ručne pripravia kanál, do ktorého sa napríklad položí nejaké potrubie. Čiže, pokiaľ by sa nevykopal kanál, nebolo by možné uložiť potrubie, takže oboje je ekonomickým prínosom. Naproti tomu, tzv. prínosom poslaneckej prašiviny, boli a sú schválené zločinecké a zlodejské zákony. A za toto berú nadštandardnéplaty. Kladiem si otázku, pokiaľ by takto robili lekári, učitelia, zdravotné sestry, pracujúci vo výrobe, vedci, hasiči,...., radšej sa vzdám ďalšieho komentára.

          Ako neuveriteľný cynizmus vyznieva tvrdenie, že do politiky, hlavne tej najvyššej, majú vstupovať múdri a rozhľadení ľudia s vysokoškolským vzdelaním, veď predsa rozhodujú o zákonoch, na ktorých je závislé nielen Slovensko, ale aj jeho občania. Pokiaľ sa prenesieme do reality, teda, tí čo riadili a riadia štát, tak podľa toho, čo z tejto republiky za 28 rokov urobili, tak sa jedná o tupohlavé, kvalifikované hovädá a kravy s vysokoškolským diplomom, označkované skratkou Ing., JUDr., a podobne, alebo zapredaných vlastizradcov a hajzľov v službách cudzej štátnej moci. S plnou vážnosťou si kladiem otázku, keby takéto hovädá a kravy boli aj v iných, mimopolitických profesiách, môj Ty Bože....

Ozaj, existujú nejaké metódy, ako tieto zberby naučiť, že svoju prácu budú vykonávať tak, ako im to káže nimi podpisovaný ústavný sľub. Môj návrh obsahuje aj takéto riešenie – každé tri mesiace by do tohto politického brlohu nabehlo 20 špeciálne vycvičených kukláčov s piatimi bojovými a dobre vyhladovanými psami, ktoré by dostali príkaz, „trhaj.“ Potom by si samotní kukláči na tejto zberbe precvičili hmaty, chvaty, kopance, potom by ich vyhnali pred parlament, do ohradeného priestoru, a potom by ich pooblievali špeciálnymi fekáliami. To by sa opakovalo dovtedy, kým by z tohto brlohu nebol skutočný parlament a poslanci v ňom by sa riadili podľa textu ústavného sľubu, ktorý podpísali.

Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka