Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Program prijatý na stretnutí zástupcov strany Slovensko do toho a signatárov výzvy na vyvedenie Slovenska z chudoby a politického i ekonomického zločinu   

V Rimavskej Sobote  sa  9. marca 2018 uskutočnilo  stretnutie  signatárov „Výzvy na vyvedenie Slovenska z ekonomickej chudoby a politického marazmu“  a zástupcov mimoparlamentnej strany Slovensko do toho! (Pôvodný názov stany Odvaha-O2H)  Signatármi výzvy sú viacerí občianski aktivisti a bývalí členovia iných politických strán.  Za stranu Slovensko do toho sa zúčastnil  štatutárny zástupca Stanislav Martinčko. Hostiteľom stretnutia bol primátor Rimavskej Soboty JUDr. Jozef Šimko.

K súčasnej vnútropolitickej situácii po vražde  novinára Kuciaka a jeho priateľky  účastníci stretnutia prijali jednomyseľne Rimavskosobotské vyhlásenie a zhodli sa na potrebe vzniku skutočnej opozície, ktorá bude alternatívou  zdiskreditovaných súčasných politických strán.

Konštatovali, že strana  musí striktne odmietnuť vodcovský princíp a musí  prijímať všetky rozhodnutia spoločným rozhodnutím minimálne 11 členného predsedníctva, ktoré do najbližšieho snemu určí stratégiu strany. 

Prvými krokmi musí  byť  oslovenie a ponuka vstupu do strany všetkým  bývalých členom iných strán, ktorým bolo zrušené členstvo alebo ho sami ukončili,  občianskym združeniam, občianskym aktivistom a každému kto chce skutočnú zmenu, ktorá povedie k odstránenie oligarchie a politickej mafie prepojenej s organizovaným zločinom, ktorá ovláda Slovensko od roku 1990.
S výnimkou všetkých tzv. štandardných politických strán,  ktoré sú pod  kontrolou finančných skupín a oligarchov, strana ponúkne spojenectvo každému, komu ide o skutočný prospech občanov. Hlavným  cieľom je vytvoriť spoločnú koalíciu, protioligarchistických a pronárodných síl, ktorá zabráni, aby v najbližších parlamentných voľbách nedošlo len k výmene  politických strán  ovládaných  a kontrolovaných z pozadia finančnou oligarchiou, ktorá sa  pri presadzovaní svojich záujmov neštíti ani najohavnejších zločinov, vrátane vrážd nevinných ľudí.

Je nevyhnutné, aby  na Slovensku pôsobila  politická strana, ktorá  ako jediná navrhuje reálne riešenia, za pomoci občanov odstrániť chudobu a obnoviť právny štát  presadením týchto základných bodov programu:

 • Prijatie účinného zákona o preukazovaní pôvodu majetku od roku 1990 s následným vyvlastnením v prospech slovenského ľudu, ak bol nadobudnutý nelegálne alebo v rozpore s dobrými mravmi. Ekonomické zločiny, ktoré spôsobili chudobu, utrpenie a sociálne samovraždy musia byť nepremlčateľné rovnako ako zločiny nacizmu a komunizmu.
 • Prijatie  zákona o zmene volebného zákona o vytvorení 79 volebných obvodov, aby sa do NR SR dostali ľudia z jednotlivých regiónov a tým sa odstránila centralizácia moci. Presadenie nespochybniteľných  volieb a zabránenie manipulácii s ich priebehom a výsledkami, tlačou, výrobou a distribúciou volebných hárkov, obálok a písacích potrieb štátnou tlačiarňou, ktorá musí podliehať nezávislej kontrole po dobu min. 6 mesiacov od skončenia akýchkoľvek volieb.  Pretože dôvodné pochybnosti vyvoláva skutočnosť, že  všetky technické prostriedky k voľbám od roku 1995 zabezpečuje stále tá istá  súkromná firma BONUS REAL! Poslanci sa musia  zodpovedať voličom vo svojich volebných obvodoch, ktorí musia mať právo na ich odvolanie miestnym referendom  v danom volebnom obvode.
 • Keďže zdrojom príjmu oligarchie sa stal zväčša štátny majetok, je nevyhnutné preskúmať tieto zmluvy medzi štátom a oligarchiou z hľadiska účelnosti a efektívnosti. Za nevyšetrenie privatizačných káuz ako Gorila a Sasanka, musia niesť právnu a hmotnú zodpovednosť nielen páchatelia, ale  aj  politici, ktorí boli vo vláde a parlamente.
 • Otvorenie  problému konkurznej a justičnej mafie vrátane vyšetrenia vrážd tzv. bielych koní s vyvodením  zodpovednosti voči tým, ktorý tieto zločiny nevyšetrili.  Vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie z medzinárodnou účasťou  na dôsledne prešetrenie   všetkých rozhodnutí  justičnej a konkurznej mafie v dôsledku ktorých, boli  zlikvidované  často prosperujúce  podniky a poškodení či zavraždení konkrétni ľudia.
 • Obnovenie dôvery občanov v právny štát!  Odpolitizovanie polície, prokuratúry a justície. Priama voľba sudcov a prokurátorov. Zavedenie hmotnej zodpovednosť sudcov a prokurátorov. Inšpekcia Ministerstva vnútra nemôže byť kontrolovaná týmto ministerstvom.
 • Silné štátne zdravotníctvo dostupné každému občanovi a zmena  fungovania zdravotných poisťovní tak, aby sa zastavilo podľa štatistík Eurostatu predčasnému úmrtiu 11 000  osôb ročne, kvôli vykrádaniu zdravotníctva.
 • Zavedenie len jedného koncového výberu dane a ukončenia podvodov s DPH, keďže každé tretie euro je ukradnuté, čím  štát získa min. 2 miliardy eur. Týmto sa razantne znížia  dane a odvody podnikateľom a živnostníkom, aby títo mohli vyplácať zamestnancom vyššie mzdy.
 • V súlade s ústavným právom na dôstojný život, musí byť minimálny dôchodok 500€, keďže naše HDP je na úrovni Slovinska. Okrem  dôchodkov je nevyhnutné  zvýšenie min. mzdu, čím  sa podporí rast domácej spotreby a ukončí príjmová a dôchodková chudoba.
 • Nespochybňujeme Slovensko ako súčasť EÚ, no chceme aby bolo dôstojným partnerom a nie príveskom na, ktorého názor nikto neberie ohľad. Staviame sa za to, aby o tom, kto má právo žiť na území SR rozhodovali výhradne orgány SR. Budeme sa  zasadzovať za dôsledné rešpektovanie prirodzených práv zväzku muža a ženy, teda vytvárania rodiny,  ako základnej stavebnej bunky štátu. Nikdy nepodporíme legislatívu EÚ nanucujúcu nám iný model fungovania rodiny (nie praktikám gender ideológie a obhajovaniu práv LGBTI)
 • Obnovenie energetickej bezpečnosti a sebestačnosti a prehodnotenie privatizácie štátneho majetku od čias tzv. divokej privatizácie a hlavne strategických podnikov.
 • Mladé rodiny ako základný prvok štátu  musia byť podporené novými nájomným bytmi s nízkym nájomným a možnosťou odkúpenia bytu za prijateľnú cenu. Zvýšenie rodičovského príspevku v závislosti od počtu detí tak, aby nedochádzalo k  zneužívaniu sociálneho systému. Podporou rodiny musíme zastaviť demografické vymieranie Slovenska.
 • Obnovenie potravinovej sebestačnosti a podpora slovenskej živočíšnej a rastlinnej výroby, presadenie   slovenských výrobkov v obchodoch, čím sa napraví chyba, ktorou po novembri 1989 bolo zlikvidované poľnohospodárovo.
 • Vrátenie uznania v spoločnosti školám a pedagogickým pracovníkom, nielen ich finančným ohodnotením ale aj zmenou metodiky  vyučovania na školách tak, aby školy neprodukovali nezamestnateľných absolventov
                                                                                                                          Za Slovensko do toho!

Stanislav Martinčko
štatutár

JUDr. Jozef Šimko

Signatári výzvy:
Vladimír Pavlík                   František Bednár        JUDr. Ján Garaj
Mgr. Rastislav Turčík         Bc. Marek Behan        Ing. Ľubomír Safko
Mgr. Martin Bavolár           Jozef Jacek                  Marek Duda
Ing. Rudolf Weiss               Štefan Martoš

Politická strana Slovensko do toho!Rimavskosobotské vyhlásenie !  


https://www.youtube.com/watch?v=34HXInI2ZKc&feature=youtu.be
         
Na stretnutí predstaviteľov miest, obcí, regiónov a osobností Slovenska, politickej strany „Slovensko do toho! “ a signatárov výzvy na vyvedenie Slovenska z chudoby a ekonomického i politického zločinu, ktoré sa konalo v piatok 9. marca 2018 v Rimavskej Sobote, prijali účastníci stretnutia nasledovné vyhlásenie:

S veľkou nevôľou a s obavami sledujeme vnútropolitickú situáciu v našom štáte. Hlboko sme sklamaní z vývoja situácie, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, ktorú aj my dôrazne odsudzujeme.
Prichádzajúce správy, ktoré v minulých dňoch zaplnili informačné média, hovoria o prepojení politických špičiek na taliansku mafiu, o zlyhaní polície, ktorá nezabránila vražde investigatívneho novinára a nemá dôveru verejnosti pri vyšetrovaní tohto ohavného činu, ako aj o stále sa stupňujúcom napätí na našej politickej scéne.

Situácia v štáte sa stáva nebezpečnou, pretože politici pozývajú ľudí na námestia po celom štáte s jediným cieľom a tým je odstúpenie premiéra i mnohých ministrov.

Máme svoje výhrady voči spôsobu vládnutia Roberta Fica a jeho kabinetu, ako aj voči výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR Andreja Kisku. Avšak nemôžme zakrývať svoje oči ani pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí nášmu štátu a našej demokracii spoza hraníc našej republiky. Slová predsedu vlády o priamom zasahovaní amerického finančníka zo Spojených štátov Györgya Sorosa sú známe aj pre iné európske štáty. Maďarsko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, USA, Ukrajina či Bulharsko, otvorene hovoria o Sorosových snahách zasahovať do politiky v ich krajinách.

A určite vedia prečo to hovoria.
Nepáči sa nám, ale ani prístup predstaviteľov opozičných parlamentných strán, ktorí neberú ohľad na demokratické princípy nášho štátu.
Vyzývame preto najvyšších ústavných činiteľov, predstaviteľov vládnych i opozičných strán, aby v tomto hektickom období plnili svoje úlohy a povinnosti tak, ako to sľubovali občanom pred voľbami.

Vyzývame ich, aby teraz ukázali svoje vlastenectvo, svoj úprimný vzťah k Slovenskej republike a k jej občanom. Aby dodržiavali Ústavu SR i príslušné zákony a vykonávali svoju prácu v prospech našej krajiny, aby sa dištancovali od takých konaní s akými doviedli našu spoločnosť do súčasného stavu.
Vzhľadom na politické napätie a ukľudnenie situácie v našej republike, vidíme jedinú možnosť :

- Aby Vláda Slovenskej republiky podala demisiu,
- Vyzývame poslancov parlamentných strán, aby prijali zákon o predčasných parlamentných voľbách, ktorému musí predchádzať
prijatie zákona o zmene volebného zákona o vytvorení 79 volebných obvodov, aby sa do NR SR dostali ľudia z jednotlivých regiónov a tým sa odstráni centralizácia moci do rúk predstaviteľov jednotlivých strán, odstráni sa bratislavský centralizmus !

Je to jediná možnosť vyviesť našu republiku z vládnej krízy! 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka