Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

RÓBERT ZACHEJ – Mafiánska personálna sluhovská persóna Siemens s.r.o. - Siprin s.r.o.!  

         
                 V médiách (Google)  vystupuje tento grázel a mafiánsky poskok Siemens s.r.o. Róbert Zachej, ako špecialista na personálnu politiku v Siemense s.r.o., ktorý napĺňa v Slovenskej spoločnosti morálne a etické dno a to aj  spoločne s celým vedením Siemens s.r.o., ako sú aj konatelia a manažment Peter Ožvold, Vladimír Karas, Jozef Magic, Vladimír Karas, Radoslav Vírik, Miroslav Horečný, Juraj Hanko, Martin Gregáň a aj dcérka konateľa Petra Ožvolda, už terajšia personalistka Siemens s.r.o. Veronika Ožvoldová, ktorá pracovala 4 roky v personálnej agentúre Manpower Slovensko.    


Dňa 15.8.2018 som písomne oboznámil Zoroslava Smolinského z Moderných odborov a aj Erica Reutingena, člena predstavenstva pre personálnu politiku Volkswagenu Slovakia. So Zoroslavom Smolinským z Moderných odborov sme sa  ihneď v krátkej dobe stretli a tieto veci sú v riešení. Od Erica Reutingena neprišla žiadna odpoveď a to asi s dôvodu, že takéto písomnosti mu radšej ani na čísi podnet vôbec neposunuli do rúk.       
               
Siemens s.r.o. (pôsobí  cez 20 rokov  vo Volkswagene Slovakia a Siprin s.r.o. 15 rokov): Od roku 1990 Siemens s.r.o. začal pôsobiť po celom území Slovenskej republiky. SIEMENS s.r.o. je súčasťou ILCHAM – Izraelská obchodná komora na Slovensku, ktorá na Slovensku pôsobí ako tendrová mafia. Jej súčasťou je  Alexander Menzl zo Siemens s.r.o a blízko k ILCHAM má určite aj Ing. Jozef Magic, tiež z vedenia Siemens s.r.o. Slovenský Siemens s.r.o. pôsobí na Slovensku, ako tendrová mafia! Príkladom je napríklad aj kauza Osvetlenia v Bratislave, ktorá vyplávala až teraz na povrch a za ktorú teraz zodpovedá sám  primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal. Ďalším hviezdnym mafiánskym členom ILCHAM, je aj známa mafiánska štruktúra Erika Csekes z Advokátskej kancelárie RUŽIČKA & CSEKES, ktorá právne zastupuje Siemens s.r.o. a Siprin s.r.o.!!! V tejto advokátskej kancelári je spoločníkom zločinec, vrah,  a oligarcha  Oszkár Világi, šéf Slovnaftu a.s.! Netreba sa teda čudovať, že Siemens s.r.o. sa správa presne tak, ako sa správa mafiánske prasa  Oszkár Világi v Slovnafte.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fafinabul.blog.cz%2F1312%2Filcham-izraelska-obchodna-komora-na-slovensku&h=ATOIzOmzthqlwDJy6l_CRd1jJ00DFgF6qDBWHMEVFHawT02W7ln0CYV6cckcrP41Nuk1QVIUYdGo-49bkC3BBDHnh--XD5qpMlCUnbE8504F5vmHxS7R

1.12.2016 som nastúpil do Siemensu s.r.o. – Siprin s.r.o. do Volkswagenu Slovakia do hale H3 a to na údržbu, ako mechanik. Prepustený som bol 18.5.2017 z dôvodu, že som poukázal na  vedenie Siprin s.r.o. vo Volkswagene Slovakia hale H3, ako  na zamestnancoch údržby Siprin s.r.o. ktorá vykonávala a vytvárala hrozné pracovné podmienky ktoré prerastali zo strany vedenia manažmentu Siprinu s.r.o. do vyhrážok a zosmiešňovania pracovníkov údržby Siprin s.r.o., ktoré pretrvávajú doteraz.  Dohodli sme sa so spolupracovníkmi, že to budeme riešiť. Komunikovali sme s personalistkou Siprinu s.r.o. Veronikou Ožvoldovou a vysvetlili sme jej situáciu. 12.5.20187 som sa stretol s dcérou konateľa Siprinu s.r.o. Petra Ožvolda s Veronikou Ožvoldovou v sídle Siemens s.r.o. osobne na Patrónke v kaviarni. No, keďže táto hydra Veronika Ožvoldová je dcérkou konateľa Siprinu s.r.o. Petra Ožvolda,  všetko zhodnotili a vedenie začalo striktne konať . Zistili si, kto a čo som! Ihneď sa spojili s vedením v Slovnafte a aj s Erikou Csekes z advokátskej kancelárie Ružička & Csekes, kde je spoluvlastník aj zločinec zo Slovnaftu Oszkár Világi.                                                                                                                                                    
Zo strany vedenia hore uvedených osôb Siemens s.r.o - Siprin s.r.o sa vo Volkswagene Slovakia hrubo porušovali predpisy BOZP  a porušovali sa interné predpisy Volkswagenu Slovakia. Veľká časť  zamestnancov údržby Siprinu s.r.o.  pracovala vo Volkswagene Slovakia a to bez pracovných zmlúv, ešte väčšia časť zamestnancov bola bez vstupných zdravotných prehliadok, bez školení BOZP, bez zaškolení a oprávnení na strojné zariadenia, bez elektrikárskych vyhlášok, bez ochranných pomôcok. Vedenie Siprinu s.r.o falšovalo podpisy zamestnancov údržby, podaktorý zamestnanci údržby nemali k dispozícií od zamestnávateľa pracovné náradie, pracovali v obnosenom pracovnom odeve po iných zamestnancoch, bez oprávnení na dopravné a zdvíhacie zariadenia. Zamestnanci údržby museli za takýchto podmienok pracovať a zabezpečovať chod montážnej linky v celej hale H3 inak sa im siahlo na peniaze. Pracovné náradie som si priniesol z domu, keďže som pracovné náradie nedostal. Po prepustení k 31.5.2017 mi ho na moju žiadosť chcel personalista Siemensu s.r.o. Róbert Zachej v júni 2017 vrátiť v sídle Siemensu s.r.o. na Lamačskej ceste 3/A v Bratislave. Po čase mi ho odmietol vydať z dôvodu, aby som zdokladoval, že som ho do Volkswagenu priniesol. Na akom základe a akých dokladov ho teda vyviezol z Volkswagenu Slovakia sám Róbert Záchej, keď sa musí všetko hlásiť na vrátnici SBS Volksvagen Slovakia pred vynesením? Môžem tvrdiť, že pracovné náradie mi Róbert Záchej ukradol!

Všetky veľké nedostatky a prehrešky vedenia, dovozy a vývozy z Volkswagenu Slovakia vybavil Blažej Vitek riaditeľ SBS Volkswagen Slovakia, ktorý je súčasťou tohto organizovaného komanda vo Volksvagene Slovakia. Blažej Vitek tiež 3x zahladil hrubé porušenie Interných predpisov Volkswagenu Slovakia Radoslavovi Vírikovi. Tretí krát Radoslava Vírika chytili práve členovia SBS  Volkswagenu Slovakia ktorej je riaditeľom práve Blažej Vitek. Túto vec riešila SBS s Radoslavom Vírikom priamo pred Inšpektorom Ivanom Kompasom z Inšpektorátu práce z Bratislavy. V  mobile mu našli 190 fotiek z montážnej hale. Fotografovanie bolo hrubé porušenie Interných predpisov Volkswagenu Slovakia. Nemohlo sa fotiť kvôli novým modelom automobilov. Zákaz vstupu do Volkswagenu by mal mať Radoslav Vírik zastavený na 10 rokov! Nič sa nestalo a Radoslava Vírika potichúčky zašili do inej novej montážnej  hale H3 a vždy všetko na základe dohody s vedením Siemensu a Henricha Dippeho, poslušne Blažej Vítek z SBS Volkswagen Slovakia  vybavil.  
                                                    

SBS-ky na Slovensku vedú, alebo zakladajú bývalí príslušníci polície, alebo ZNB z čias komunizmu, alebo aj samotní členovia ŠtB. No a čuduj sa svet, že vo zväzkoch ŠtB figuruje aj meno BLAŽEJ VITEK. Bývalý príslušník z XII Správy útvaru ZNB v Bratislave  pod evidenčným číslom 181223!      

                   
Arogancia, drzosť a mafiánske praktiky vedenia Siemens s.r.o. – Siprin s.r.o. nemala hraníc a zamestnanci pre nedostatok pracovníkov museli pracovať za vyhrážok aj mimo pracovnej doby. Ja som mesačne odrobil od 220 -270 hodín. Zároveň boli zamestnanci údržby vysielaní aj na víkendové údržby do PSA Peugeot do Trnavy, kde plánujú zrušiť a zlikvidovať doterajšiu údržbu PSA Peugeot a prevziať ju pod Siprin s.r.o. Túto záležitosť sa vybavuje bývalého zamestnanca Siemens s.r.o. ktorý je vo vysokej manažérskej funkcií v PSA Peugeot v Trnave. O tom sa zmienil sám vedúci pracovník Siprinu s.r.o vo Volkswagene Miroslav Horečný a to priamo pred zamestnancami údržby. Určite sa takéto  organizačné svinstvá Siemensu s.r.o. v PSA Peugeot nerobia zadarmo, asi to niečo aj stojí a niekto z toho aj profituje.  Na Slovensku realita.

Títo skurvení mafiánski bastardi vo Volkswagene Slovakia, zámerne a bez výčitiek svedomia, roky ohrozovali zdravie a životy nielen zamestnancov Siprinu s.r.o, ale aj zamestnancov Volkswagenu a aj iných dodávateľských spoločností a boli roky v tejto spoločnosti samozrejmosťou! Ropné produkty Polyol a Izokyanát čo sa používali na vypeňovacom zariadení vo Volkswagene a zapadali pod údržbu Siprin s.r.o. sú zdraviu veľmi nebezpečné a hlavne pre dievčatá. Tieto ropné produkty môžu ohroziť ich budúce dieťa a jeho vývoj v tehotenstve! Veľmi negatívne pôsobí na dýchacie ústrojenstvo a poškodzuje pokožku!   A to v tesnej blízkosti pracovali mladé dievčatá z DHL. Údržba Siprinu s.r.o. havárie Polyolu a Izokyanátu odstraňovala bez ochranných pomôcok, školení!  Po haváriách kde Polyol a Izokyanád tiekol všade, tak po odstránení porúch tak na povel nabehli upratovacie čaty, ktoré tieto látky odstraňovali bez ochranných pracovných prostriedkov.  Takýmto závažným problémom vedenie nedávalo dlhé roky žiaden dôraz a v takomto riziku ohrozovali zdravie a životy všetkých zamestnancov vo Volkswagene. Pracoval som priamo na tejto nebezpečnej linke. Zhrozil som sa nad slovami arogantného hajzla Radoslava Vírika z vedenia Siprinu s.r.o., že si nemám robiť  starosti, že Polyol a Izokyanád sú rastlinného pôvodu. Vedel som, že to je ropný produkt a keďže som pracoval cez 20 rokov v Slovnafte a.s., tak som zavolal známej do Slovnaftu a.s. VÚRUP-u, nech mi zistí nežiaduce účinky týchto ropných produktov Polyol a Izokyanát na ľudský organizmus. Dostal som odpoveď, že ohrozuje dievčatá a aj ich budúce dieťa, negatívne pôsobí na dýchacie ústrojenstvo a poškodzuje pokožku!  
https://rokycansky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=volduchy-borgers&back=31122234-8076-49&photo=1 
Vo Volkswagene si 18.5.2017 po skupinkách predvolali zamestnancov údržby Siprin s.r.o  v hale H3 a potom si predvolali aj moju osobu samostatne.                
                                                                    
Róbert Zachej  mafiánsky odborník na personalistiku v Siemense s.r.o. si prisadol k mojej osobe a povýšenecky a arogantne mi predložil nachystanú výpoveď a ihneď zaútočil na moju osobu vyhrážkou. Povedal mi, citujem : ,,Ak nepodpíšete výpoveď dohodou, tak budete mať vo Volkswagene veľké problémy“!    
                                      
Pod touto vyhrážkou som to radšej podpísal. Vyhrážky takéhoto typu som mal aj od vedenia v Slovnafte a mal som od roku 2012 veľké existenčné problémy. Snažil som sa od tejto výpovedi dať veci s kolegami do poriadku, ale keď sa to nedalo, tak som tieto problémy dal dňa 29.5.2018 na Inšpektorát práce. Od môjho odchodu boli ešte dve veľké vzbury zamestnancov údržby Siprinu s.r.o.   Súdne som neriešil radšej nič, lebo túto spoločnosť zastupuje mafiánska advokátska kancelária  RUŽIČKA & CSEKES v ktorej sú spoločníci Erika Csekes s Oszkárom Világim.
Vyhrážky z dňa 18.5.2017 od Róberta Zácheja a vedenia Siemensu s.r.o. a Siprinu s.r.o. sa v nasledujúcich mesiacoch vo Volkswagene Slovakia potvrdili a zasahovali aj mimo Volkswaogenu. To čo sa  udialo 18.5.2017 pri podpise a vyhrážkach od RÓBERTA ZÁCHEJA mojim prepustením, bolo prítomné aj vedenie manažérov Siprinu s.r.o. v zložení  Miroslav Horečným, Jurajom Hankom, Veronikou Ožvoldovou, Martinom Gregáňom, Radoslavom Vírikom na čele s Róbertom Záchejom. Neriešili sa problémy týchto zmrdov, ale riešila sa moja osoba a moja opovážlivosť im povedať pravdu do oči, ktorú som im referoval cez Veroniku Ožvoldovú; na našom osobnom stretnutí dňa 12.5.2017 v sídle Siemensu s.r.o.. Musím ale podotknúť aj to, že,18.5.2018 pri mojom vyhadzovaní z práce expertovi na personálnu mafiánsku politiku Siemensu s.r.o. Róbertovi Zachejovi,  keď si prisadol do mojej blízkosti, strašne smrdelo z úst a mal strašne špinavý golier na košeli.
RÓBERT ZACHEJ – Mafiánska personálna  sluhovská  persóna  Siemens s.r.o. - Siprin s.r.o. !

Tieto menované mafiánske esá z vedenia Siprinu s.r.o sa mi tiež postarali cez svoje osoby z personálneho oddelenia Volkswagenu Slovakia, že na ďalších pohovoroch vo Volkswagene ma na základe daných  udalostí nezobrali do práce, ani na tú najposlednejšiu pracovnú pozíciu montážnika!  Taktiež sa mi títo mafiánski bastardi postarali o prácu aj v Jaguár Land Rover, SAS Automotive, kde ma do práce nezobrali aj keď som ich podmienky spĺňal a  kde ich o mojej osobe informovali.       
         
V decembri 2017 som sa zúčastnil dvoch pohovorov vo Volkswagene Slovakia a keďže sme sa so Zoroslavom Smolinským s touto vecou zaoberali, tak o týchto pohovoroch som oboznámil aj samotného Zoroslava Smolinského.  Do Volkswagenu ma bohužiaľ neprijali! Zoroslav Smolinský vôbec nechcel veriť, že ma neprijali a to ani na tú najposlednejšiu pracovnú pozíciu, ktorú Volkswagen doteraz obsadzuje a to, ako montážny operátor! Skúsil som to teda do Volkswagenu Slovakia  znovu.  Od 1.2.2018 som pod dodávateľskou spoločnosťou LEADEC s.r.o. nastúpil do Volkswagenu Slovakia na údržbu. Oboznámil som znovu Zoroslava Smolinského, pod kým a kedy nastupujem do Volkswagenu Slovakia od 1.2.2018. Poznal som v H3 veľa pracovníkov a aj ma upozorňovali, že s určitosťou budem prepustený. Od 1.2.2018 som v Leadecu s.r.o. vo Volkswagene najprv odrobil 8 nočných smien.  Dňa 14.2.2018 hneď pri prvej dennej smene som bol osobne konateľom Leadecu s.r.o.  Jurajom Cesnekom o 6.15 hodine prepustený. Na podnet Siprinu s.r.o. a Henricha Dippeho. Ihneď som informoval predsedu  Zoroslava Smolinského.   
                                                               
Tu som sa dostal do iného levelu a je v tom zainteresovaných dosť zaujímavých  ľudí z prostredia Volkswagenu . Postaralo sa o to vedenie Siprinu s.r.o. vo Volkswagene Slovakia cez  Blažeja Viteka hlavného riaditeľa SBS Volkswagen Slovakia Bratislava, ktorý už 2.2. 2018 informoval vedenie Siemensu – Siprinu, že sa nachádzam vo Volkswagene. Taktiež bol 2.2.2018 informovaný aj  veľký organizátor Henrich Dippe zamestnanec  Volkswagenu Slovakia, ktorý má vo Volkswagene Slovakia  na starosti všetky externé údržby. Na základe týchto informácií sa spojili s konateľom  Leadecu s.r.o. Jurajom Cesnekom a ten dostal od Henricha Dippeho a Juraja Hanka manažéra Siprinu s.r.o.  príkaz, aby konal a prepustil moju osobu a urýchlene vyviedol z Volkswagenu a.s. 

Dňa 22.2.2018 som sa teda znovu zúčastnil pohovoru na podnet Zoroslava Smolinského z Moderných odborov do DHL,  ktoré sú pod krídlami Moderných odborov. Dohodli sme sa s DHL na termíne nástupu na pohovore a aj dodatočne telefonicky na 15.3.2018 a to do Volkswagenu Slovakia. Bohužiaľ sa nič neudialo a nik sa mi vôbec neozval. Prezrel som si pozorne profil na Facebooku Veroniky Ožvoldovej a medzi lajkami som našiel meno consultanta DHL Petra Oravčíka, ktorý ma emailom na pohovor dňa 22.2.2018 pozval. Asi nie je čo dodať. Takýmto spôsobom sa likvidujú ľudia na Slovensku! 

Príkladom a ukážkou je moje prepustenie  v PSA Peugeot Trnava , kde sme zo Siprinu s.r.o. chodili cez víkendy na údržbárske práce a kde som sa  po prepustení zo Siemensu s.r.o. – Siprinu s.r.o  začal pracovať, ako kmeňový zamestnanec PSA Peugeot. Keď sa v Siemense – Siprine dozvedeli cez ich ďalšieho poskoka – riťolezca - poštára  údržbárskej skupiny zo Siprinu s.r.o. Dominika Hajdina, že pracujem v PSA Peugeot, tak sa vedenia Siemens s.r.o – Siprin s.r.o. cez svoju osobu, čo pracuje na manažérskom dosť vysokom mieste v PSA Trnava a ktorý v minulosti  pracoval v Siemense s.r.o. , tak táto osoba cez svojho služobníčka personalistu Daniela Lančariča mi odovzdala v skúšobnej dobe prepustenie z práce.  To že v PSA Peugeot Trnave o moje vyhodenie z práce postaralo vedenie Siemensu s.r.o.  a to potvrdil aj sám personalista z PSA Peugeot v Trnave a to hore menovaný personalista pre zvarovňu v PSA Peugeot Daniel Lančarič a ten to aj potvrdil  odborom v PSA Peugoet, keď začali v tejto veci konať,  a potvrdil to aj mne v telefonickom rozhovore. Bohužiaľ, bol som v skúšobnej dobe a zákon nepustí.

Manpower Slovensko robí pre automobilku Jaguár Land Rover v Nitre personálnu politiku a Jaguár Land Rover má sídlo v Bratislave v budove spolu s mafiánskou Advokátskou kanceláriou RUŽIČKA & CSEKES , Vysoká 2/b, Bratislava 811 06, ktorá právne zastupuje aj túto automobilku Jaguár Land Rover. Veronika Ožvoldová pracovala 4 roky pre Manpower. Je to dcéra Petra Ožvolda konateľa Siprin s.r.o. Táto hydra Veronika Ožvoldová to  potvrdzuje na svojom profile na Facebooku, že je s bývalými pracovníkmi z Manpoweru v kontakte a že sa vie cez tieto osoby postarať o neprijatí toho, alebo toho zamestnanca, ktorý nezodpovedá jej parametrom do práce.


Ide o tieto osoby: pani Monika Gronská, Dáša Čierna, Nela Jakubisková, , Lucia Cangarová, Michaela Olejárová , Jana Šefčíková a Katarína Magdolénová cez ktorú som robil pohovor 20.6.2017 a to s Ľubicou Gregorcovou priamo v Nitre. Pohovorom som prešiel a Ľubica Gregorcová mi potvrdila a uistila nástup do Land Rover v novembri. Bohužiaľ, na základe týchto daných skutočností a Siemensu s Veronikou Ožvoldovou, ktorá v minulosti pracovala v Manpovere, a sídla Jaguáru Land Roveru v budove kde sídli advokátska kancelária RUŽIČKA & CSEKES mi prišiel po mojom telefonáte 6.11.2017, ihneď obratom  do 3 minút email teamu Manpoweru, že rušia v Jaguáre v Land Rovere s mojou osobou aplikáciu a že ma nemôžu prijať do zamestnania. Skontaktoval som sa aj HR managerom Silviou Kovácsovou Manpoweru, ktorá po emailovej a telefonickej komunikácii nevidela žiadne pochybenie hore uvedených podriadených z Manpoweru a rýchlo sa s mojou osobou v telefonáte rozlúčila a zložila telefón. Žeby náhoda? Nie, ale krutá realita týchto spletencov . 
             
Keďže predseda Moderných odborov Zoroslav Smolinský vie všetko o tomto probléme, je už len na ňom, aby on presne pomenoval a vyriešil tento problém vo Volkswagene Slovakia. Alebo zostane  pre tieto osoby len figúrka, ktorá bude musieť chodiť  iba medzi mantinelmi, ktoré mu takéto mafiánske štruktúre vo Volkswagene Slovakia určia.  Ak sú Moderné odbory Modernými odbormi, tak by si mal predseda týchto odborov Zoroslav Smolinský spraviť s touto  mafiánskou verbežou poriadok a s  najvyšším vedením Volkswagenu Slovakia túto vec urgentne riešiť! 
 
V Slovnafte a.s. predseda OZ ČLEN Ján Sýkora koná nekompromisne a veci nazýva pravým menom a sám Oszkár Világi má veľký problém pred Slovenskou spoločnosťou. Je potrebné a najvyšší čas o takýchto závažných veciach rozprávať nahlas a aj v nich konať!!! 

Každý chápe, že takéto služby sa nerobia na Slovensku v dnešnú dobu,  zadarmo! Všetko je do detailu organizované a premyslené. Je to bohužiaľ na Slovensku skoro všade a je to len pre určitý okruh ľudí! Doba kešu, úplatky- korupcia - všimné sa vžilo od roku 1989 s každou vládnou garnitúrou,  prokuratúrou, súdmi,  políciou, úradmi a hlavne aj v podnikateľskej sfére. To by v tejto dobe asi neveril nikto, že sa takéto praktiky na Slovensku nedejú.  Každý čaká na svoj pravidelný desiatok v podobe kešu, alebo fiktívnej -vymyslenej finančnej odmeny cez rôzne cestičky  A pri tržbách a ziskoch Volkswagenu Slovakia a.s. asi nie je ani čo komentovať. Alebo je dianie v areáli Volkswagenu iné a čisté? Alebo niekto tomu verí? Treba začať o tomto hovoriť a orgány činné v trestnom konaní by si mali takéto spoločnosti všímať a aj konať! A nie takéto veci prehliadať .
 Veď cez 20 rokov pôsobí Siemens s.r.o aj s dcérskou spoločnosťou vo Volkswagene Slovakia a za tie roky má vypracovaný systém a vplyv na všetky riadiace orgány vo Volkswgene Slovakia a.s. cez určité osoby!

Akým spôsobom a čo bolo za novou montážnou halou H3a, kde dostal Siemens s.r.o - Siprin s.r.o  údržbu? A údržbu externých firiem má na starosti vo Volkswagene Slovakia práve  Henrich Dippe!!! Koncom roka 2017 sa vo Volkswagene Slovakia v hale H3 prevádzal sklad veľkej hodnoty zo Siprinu s.r.o. na Leadec s.r.o. kde je konateľ Juraj Cesnek. Aký bol k tomu zámer? To je úžasný kšeft a organizovaný postup, ako utopiť a očistiť financie cez skladové hospodárstvo. V takýchto veciach sa točia veľké peniaze ... Čo povieš Robko Záchej? Mám pravdu ? Pravdaže mám! 

Čo robí Finančná správa? Čo robí NAKA? Chránia korupciu, tiež cez rôzne ústupky, úplatky, alebo aj keš? Bohužiaľ sme toho svedkami a je všade okolo nás! Poukáž na trestno-právnu činnosť a takáto mafiánska svinská verbež v tejto mafiánskej dobe sa ti postará o budúcnosť a to sústavným prenasledovaním a vyhadzovaním z práce .                 
                                        
 
Takto prenasledovaných je po Slovensku cez 5000 občanov SR, ktorí si nemôžu nájsť prácu dlhodobého charakteru a takto sústavne bojujú s prežitím s takto organizovanou mafiánskou mašinériou a to len kvôli tomu, že poukázali na porušovanie BOZP a ohrozovania zdravia, zlodejiny,  šikanu, znečisťovanie a devastovanie životného prostredia  ....  !!! 

Databáza osôb vo Volkswagene a ich vstupy a vstupné preukazy vybavuje SBS Volkswagen Slovakia  a tam má riaditeľ SBS  Blažej Vitek už vytipované a nadstavené nedôveryhodné osoby. Takýto prepracovaný systém majú aj v SBS Slovnafte a.s. pod vedením ex Prezidenta PZ SR Jaroslava Spišiaka, ktorá chráni tunelovanie Slovnaftu a.s. zločincom Oszkárom Világim . 

Takže takto to funguje v tomto spletenci ... Slovnaft – Siemens - Siprin – Ružička & Csekes - Oszkár Világi, Manpower,  Leadec, Henrich Dippe, Blažej Vitek, Personálne oddelenie Volkswagenu....    

Vo Volkswagene Slovakia sa pri tak veľkých tržbách a zisku dá dnešnú dobu cez takéto spoločnosti, ako je napríklad Siemens s.r.o.- Siprin s.r.o. nejakú tu cifru v eurách kvalitne preprať,  bez podozrenia a to pekne  cez Siprin s.r.o. ktorý bol kvôli takýmto pofydérnym finančným krokom aj založený! Aká cifra to môže byť?   Na to by mala mať odpoveď NAKA a Finančná správa!!!

Korešpondencia s Inšpektorátu práce Bratislava

Peter Vach
VP

 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka