Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Stanovisko k tzv. „privatizácii“ veľkopiatočnej vigílie 25.3.1988  

         
                 Pred tridsiatimi rokmi v piatok dňa 25.3.1988 na Veľký Piatok pred Veľkou nocou so začiatkom od 17.00 hodín sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala naša katolícka "sviečková vigília" na ktorej sme sa modlili bolestný svätý ruženec  za umožnenie vymenovania nových biskupov do československých diecéz nemajúcich v tom čase už svojho biskupa v dôsledku politických obštrukcií vtedajšieho komunistického režimu, ktorý svätému otcovi sv. Jána Pavlovi II bránil vo vymenovanie nových biskupov podľa jeho slobodnej vôle, v dôsledku čoho v tom čase už v takmer všetkých diecézach vtedajšej Československej socialistickej republiky funkciu ordinára vykonávali generálni vikári, pretože vtedajší komunistický režim nechcel umožniť aby vtedajší svätý otec sv. Ján Pavol II mohol slobodne vymenovať do uvoľnených diecéz nového biskupa podľa vlastnej vôle, keďže vládnuci komunisti chceli pápeža sv. Jána Pavla II týmito svojimi obštrukciami prinútiť, aby vymenoval za nového biskupa niekoho z členov ich prorežimného kolaborantského kňazského združenia Pacem in terris. 

.Teraz po zhruba tridsiatych rokov som sa dočítal na Internete neuveriteľnú drzosť, ktorá bola publikovaná na slovenskom mainstreamovom krajne ultraľavičiarskom kryptoneomarxistickom portáli "Postoj.sk", že citujem: "Organizátori sviečkovej demonštrácie z marca 1988 František Mikloško, František Neupauer zo združenia Nenápadní hrdinovia, Alžbeta Vojtková zo Združenia Máriina doba a Katarína Hulmanová s Pavlom Kosseyom z Fóra kresťanských inštitúcií vydali spoločné vyhlásenie, ktorým vyjadrujú osobný protest proti sympatizantom Kotlebovej strany, ktorých účasť narušila tradičný ráz akcie ".

Môj stručný komentár k tejto neuveriteľnej bezočivej drzosti týchto piatich samozvaných "privatizérov" našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov je nasledovný:

Ja ako rímsky katolík, ktorý by za svoju katolícku vieru bol ochotný hoc aj zomrieť,  a súčasne nielen ja ako český štátny občan, ale aj ako slovenský štátny občan hoc aj českej národnosti, narodený v roku 1967 v Bratislave, a ako syn českého otca i českej matky pokrstený v nedeľu dňa 14.5.1967 v bratislavskom blumentálskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, a v roku 1990 niekdajší člen kresťansko-demokratického klubu Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto a krátko na to aj člen politickej strany Kresťansko-demokratické hnutie KDH, ktorý sa nielen v roku 1967 narodil, ale i celé prvé štvrťstoročie svojho života prežil v Bratislave, a toho času hoc i dnes s trvalým pobytom v Českej republike musím otvorene povedať, že pána RNDr. Františka Mikloška je mi veľmi ľúto, že morálne klesol tak hlboko, aby v službách súčasného momentálne vládnuceho nedemokratického režimu krajne ultraľavičiarskych neomarxistických  extrémistov v Bratislave sa prepožičal k tejto propagandistickej špinavosti nenávistného boľševického pľuvania proti dnes po zrade KDH jedinej PRO-LIFE, PRO-FAMILY a protiislamistickej, kresťanskej a demokratickej politickej strane Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko. Je mi veľmi ľúto, že ja Henryk Lahola ako Slovák českej národnosti to musím takto úplne otvorene a natvrdo povedať. A to tým skôr, že mnohí Slováci - ktorí sú na rozdiel odo mňa Slovákmi slovenskej národnosti - zbabelo mlčia. Čakal som trpezlivo dosť dlho, že sa niekto ozve, ďalej však čakať už ale nemôžem. Ja totiž ako katolík som celou svojou dušou i telom verný Kristovi a nie Kiskovi!

Súčasne by som sa chcel otvorene a natvrdo spýtať - ktože je alebo čože je vôbec zač dotyčná štvorica samozvancov František Neupauer, Alžbeta Vojtková, Katarína Hulmanová a Pavol Kossey? 

Akým právom títo štyria, respektíve vlastne piati samozvanci chcú parazitovať, ba dokonca priamo si "sprivatizovať" pre seba túto našu vtedajšiu katolícku "sviečkovú vigíliu" za vymenovanie nových biskupov? 

Darebáci!!! Čo si to vôbec dovoľujú???

A títo samozvaní "privatizéri" našej vtedajšej "sviečkovej vigílie" František Neupauer, Alžbeta Vojtková, Katarína Hulmanová a Pavol Kossey žili vlastne aspoň už vôbec v tom čase keď teraz majú tú nehoráznu drzosť chcieť si túto "sviečkovú vigíliu" privlastniť si len tak sami pre seba?

A ak eventuálne už v tej dobe skutočne už aspoň žili, tak koľko mali v tom čase rokov? Mohli sa aspoň teoreticky tejto vtedajšej našej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov zúčastniť ako už v tej dobe dospelí ľudia, alebo azda ešte v tej dobe obrazne povedané ležali niekde v kočíku s malým cumlíkom vo svojich ústach ?

Ja osobne totiž môžem odprisahať, že vtedy pred tridsiatimi rokmi som o žiadnom Františkovi Neupauerovi a ani o Alžbete Vojtkovej, ani o Kataríne Hulmanovej a ani o Pavlovi Kosseymu vôbec nič nepočul!!

Pritom ak by títo samozvaní paraziti a "privatizéri" našej vtedajšej katolíckej  "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov skutočne vtedy pred tridsiatimi rokmi údajne vraj boli "spoluorganizátormi" tejto vigílie, tak by som o nich nutne musel prinajmenšom aspoň počuť!!! 

Ale o existencii týchto ľudí som sa prvýkrát vo svojom živote dozvedel až teraz v roku 2018.

Pozorne som si tieto štyri osoby prelustroval v záznamoch vtedajšej komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB či títo ľudia majú vôbec aspoň nejaký záznam režimu "nepriateľských osôb", čo ako účastníci tejto "sviečkovej vigília" (bolo nás tam vtedy iba tak zhruba dve desiatky osôb), ba dokonca podľa ich vlastného tvrdenie "nota bene" údajne vraj "spoluorganizátori" /!!!/, čo ak by bola pravda, tak by určite tento záznam v eštebáckých databázach nutne museli mať!!!

Ba dokonca tento záznam od bývalej komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB by mali dokonca aj vtedy, ak by sa vtedy pred tridsiatimi rokmi na vtedajšej našej "sviečkovej vigílii" aspoň zúčastnili ako úplne radoví, obyčajní účastníci.

Veď voči mojej maličkosti ako voči "prešetrovanej nepriateľskej osobe" eštebáci už dňa 20.11.1984 si založili spis "Iskra", čo bolo v čase, keď som mal ja ešte len iba sedemnásť rokov.

A hoci nemám ani len približne najmenšieho tušenie o tom, koľko rokov má onen František Neupauer, Alžbeta Vojtková, Katarína Hulmanová či Pavol Kossey, môžem tu na 100% povedať, že  títo Alžbeta Vojtková, Katarína Hulmanová či Pavol Kossey a na 99% dotyčný František Neupauer sa vtedy pred tridsiatimi rokmi našej vtedajšej katolíckej sviečkovej vigílie za menovanie nových biskupov nezúčastnili!!!

V databázach komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB  mená osôb Alžbeta Vojtková, Katarína Hulmanová a Pavol Kossey absolútne vôbec neexistujú. A teda minimálne tieto tri osoby dokonca aj v tom prípade, že dnes majú viac než 45 rokov, respektíve že vtedy pred tridsiatimi rokmi mali už viac než pätnásť rokov - boli pre vtedajší totalitný komunistický režim a jeho komunistickú tajnú politickú políciu Štátnu tajnú bezpečnosť ŠtB  ideologicky a politicky obrazne povedané "čistý ako ľalia". A teda - odhliadnuc i od mojich osobných spomienok z tej doby - okrem toho, že som o týchto menách vtedy pred tridsiatimi rokmi absolútne nikdy nič nepočul, taktiež navyše ešte aj z týchto dôvodov absolútnej absencie akejkoľvek zmienky o osobách nesúce meno a priezvisko Alžbeta Vojtková, Katarína Hulmanová a Pavol Kossey v databázach komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB  som si na 100% istí, že v tej dobe pred tridsiatimi rokmi sa tieto tri osoby našej vtedajšej katolíckej sviečkovej vigílie za menovanie nových biskupov nezúčastnili

V zhruba štyridsaťročných dejinách záznamov komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB  sú síce zaznamenaní až traja Františkovia Neupauerovci, avšak vzhľadom k ich údajom som si na 99% istý, že tento náš samozvaný "privatizér" vtedajšej našej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov František Neupauer nie je identický so žiadnym z týchto troch Františkov Neupauerov, ktorí v priebehu zhruba štyridsaťročnej histórie komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB boli nech už v akejkoľvek forme evidovaní ako tzv. "nepriateľské osoby".

A týchto troch Františkov Neupauerov, ktorí v priebehu zhruba štyridsaťročnej histórie komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB boli nech už v akejkoľvek forme evidovaní ako tzv. "nepriateľské osoby" si vezmem podľa poradia od najstaršieho po najmladšieho, tak možno konštatovať následovné:

Najstaršou osobou bol František Neupauer na ktorú si komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB  založila spis s krycím menom "holub". Tento František Neupauer sa narodil v Spišskej novej vsi dňa 4.4.1913, a teda ak by ešte vôbec dnes žil, tak by mal v súčasnej dobe už 105 rokov, a ja osobne považujem za veľmi nepravdepodobné, že by náš samozvaný "privatizér" František Neupauer, predák akéhosi občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia a zrejme teda aj veľmi činný aktivista mal už 105 rokov ako tento František Neupauer.

Ďalší komunistickou tajnou politickou políciou Štátnou tajnou bezpečnosťou ŠtB  evidovaný menovec  František Neupauer sa narodil v Krompachoch dňa 19.3.1917, a teda ak by ešte vôbec žil, tak by mal v súčasnej dobe už 101 rokov, a teda aj v tomto prípade ja osobne považujem za veľmi nepravdepodobné, že by náš samozvaný "privatizér" František Neupauer, predák akéhosi občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia a zrejme teda aj veľmi činný aktivista mal už aspoň tých 101 rokov ako tento František Neupauer.

A nakoniec ten relatívne najmladší komunistickou tajnou politickou políciou Štátnou tajnou bezpečnosťou ŠtB  evidovaný menovec  František Neupauer sa narodil v Třinci dňa 24.11.1927 a teda ak by ešte vôbec žil, tak by mal v súčasnej dobe už 91 rokov. Tu by som ešte pre istotu upozornil, že mesto Třinec je mesto v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezskom kraji, 32 km juhovýchodne od Ostravy na severnej Morave v dnešnej Českej republike. Ešte by som podotkol aj tú skutočnosť, že zatiaľ čo Františka Neupauera narodeného v Spišskej novej vsi dňa 4.4.1913 si zaevidovala ŠtB dňa 31.1.1979 v Košiciach a František Neupauer, narodený v Krompachoch dňa 19.3.1917 bol zaevidovaný ŠtB dňa 13.11.1962 taktiež v Košiciach; tak tento "najmladší" menovec František Neupauer, ktorý sa narodil v Třinci dňa 24.11.1927 bol zaevidovaný ŠtB dňa 19.6.1970 v Ostrave, tj. v krajskom meste vtedajšieho severomoravského kraja, a i v tomto treťom prípade sa mi zdá byť prakticky nepravdepodobné, že by azda súčasný náš samozvaný "privatizér" František Neupauer, predák akéhosi občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia a zrejme teda aj veľmi činný aktivista mal už hoc i "len" aspoň tých 91 rokov plus ešte navyše bol to do Bratislavy na Slovensko prisťahovaný Čech, ktorý keďže minimálne ešte onoho dňa 19.6.1970 kedy ho podľa miesta jeho trvalého bydliska zaevidovala komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB  a teda ak by sa bol býval tento Čech sa skutočne odsťahoval zo severnej Moravy na Slovensko, tak to z logiky veci by to mohlo byť najskôr až niekedy po onom dni 19.6.1970, a teda tento Čech František Neupauer by sa v tomto čisto hypotetickom prípade odsťahoval zo severnej Moravy na Slovensko najskôr až vo svojich 43 rokov, čo tiež považujem za veľmi nepravdepodobné, že by sa na Slovensko v takomto už nie práve najmladšom veku sťahoval človek, ktorého ku Slovensku neviažu žiadne rodinné a ani obdobné vzťahy. 

Pokiaľ ide o dotyčného posledného z onej päťčlennej skupiny "spoluorganizátorov" vtedajšej našej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov uvedených v dotyčnom drzom článku mainstreamového krajne ultraľavičiarskeho kryptoneomarxistického portálu  "Postoj.sk", ktorým je RNDr. František Mikloško, tak z tejto pätice samozvaných "privatizérov" našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov iba on jediný RNDr. František Mikloško bol skutočným spoluorganizátorom, a to ešte k tomu tento RNDr. František Mikloško bol z trojice skutočných spoluorganizátorov našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov - ktorými boli tajný biskup podzemnej katolíckej cirkvi Ján Chrizostom Korec, JUDr. Ján Čarnogurský a RNDr. František Mikloško - bol v skutočnosti tento posledne menovaný RNDr. František Mikloško tiež aj tým úplne najmenej významným spoluorganizátorom našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov

Hlavným organizátorom našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" bol jezuita a tajný biskup vtedajšej podzemnej katolíckej cirkvi Ján Chryzostom Korec, ktorý sa narodil v obci Bošany dňa 22.1.1924. Tu by som ešte pre istotu upozornil, že Bošany je obec  v okrese Partyzánske v Trenčianskom kraji. Voči nemu komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB  založila spis s krycím menom "rektor" a zaradila ho dokonca do I. kategórie nebezpečnosti. Už ako pätnásťročný chlapec na sviatok Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembri 1939 vstúpil do noviciátu Tovaryšstva Ježišovho v Trnave. V priebehu tzv. "československej bartolomejskej noci" z 13 na 14. apríla 1950 vládnuci komunistický režim násilne zlikvidoval všetky mužské rehoľné rády a kongregácie, včítane jezuitov. Za dôb najhlbšej totality bol koncom septembra 1950 tajne vysvätený za kňaza a už o rok neskôr v polovici augusta 1951 bol na základe rozhodnutia svätého otca Pia XII tajne vysvätený na biskupa. Za trvania komunistického režimu mu Štátny úrad pre veci cirkevné nikdy nevydal štátny súhlas k výkonu kňazského povolania, a preto Bohu ako biskup mohol slúžiť iba tajne v rámci podzemnej katolíckej cirkvi. Navonok pracoval ako robotník, naposledy pred svojim odchodom do dôchodku v roku 1984 pracoval ako opravár výťahov u Kovospracujúceho podniku, oddelenia výťahov, a to konkrétne v obvode Bratislava III, kde pre Bytový podnik Bratislava III zabezpečoval pre tamojšiu Domovú správu Bytového podniku Bratislava III servis všetkých jej zhruba deväťdesiatich výťahov. Ja osobne nielen že som sa v roku 1967 narodil v Bratislave, ale od októbra 1976 som býval dokonca priamo v samotnom bratislavskom treťom obvode, tj. v obvode Bratislava III, čo mi neskôr v osemdesiatich rokoch dvadsiateho storočia len napomohlo tomu, že som mohol Jána Chryzostoma Korca veľmi dobre poznať, čo vzhľadom k tomu, že moja katolícka viera je tou najväčšou hodnotou v mojou živote bolo pre mňa ako katolíka berúceho svoju katolícku vieru smrteľne vážne veľmi dôležité. Neskôr po novembri 1989 biskupa Jána Chryzostoma Korca svätý otec sv. Ján Pavol II. za jeho verné služby katolíckej cirkvi hneď počiatkom roku vo februári 1990 vymenoval za sídelného biskupa nitrianskej diecézy, a o rok neskôr v roku 1991 ho vymenoval za kardinála. Svojho úradu nitrianskeho biskupa sa Jeho eminencia Ján Chryzostom Korec vzdal v roku 2005 a zomrel v roku 2015.

Druhým spoluorganizátorom, či presnejšie povedané najbližším spolupracovníkom a pomocníkom hlavného organizátora našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov Jána Chryzostoma Korca bol v tej dobe 44-ročný právnik JUDr. Ján Čarnogurský, voči ktorému si komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB  založila spis s krycím menom "Advokát", pretože svojim pôvodným povolaním bol advokát, ktorému už ale počiatkom osemdesiatych rokov komunistický režim znemožnil vykonávať jeho profesiu advokáta, a ktorý ako profesionálny právnik bol za trvania komunistického režimu nielen že najbližším spolupracovníkom biskupa podzemnej katolíckej cirkvi Jána Chryzostoma Korca, a hneď vedľa biskupa Jána Chryzostomai Korca bol práve JUDr. Ján Čarnogurský, v tej dobe 44-ročný právnik najdôležitejším spoluorganizátorom našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov. Ostatne JUDr. Ján Čarnogurský bol v časoch komunistického režimu veľmi dôležitý i pre nás ostatných katolíckych kňazov i laikov vôbec, a to najprv ako advokát a zhruba od roku 1981 po znemožnení výkonu advokátskeho povolania vládnucim režimom tak aspoň ako neformálny právny poradca. A nakoniec po novembri 1989 kedy na prechodný čas aktívne vstúpil do politiky sa stal zakladateľom a prvým predsedom Kresťansko-demokratického hnutia KDH a bol okrem iného tiež aj podpredsedom federálnej československej vlády, potom prvým podpredsedom a neskôr aj predsedom slovenskej vlády, a potom ešte ministrom spravodlivosti, aby sa potom nakoniec opäť zas vrátil k svojej pôvodnej profesii advokáta.

No a nakoniec v prípade tejto našej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov po Jánovi Chryzostomovi Korcovi a JUDr. Jánovi Čarnogurskom ako tretí viac-menej iba "do počtu" bol dotyčný vtedy štyridsaťročný matematik RNDr. František Mikloško, ktorý hoci v tej dobe taktiež ako aj JUDr. Ján Čarnogurský žil v Bratislave - Dúbravke, na rozdiel od JUDr.Jána Čarnogurského nebol rodeným Bratislavčanom ako je JUDr. Ján Čarnogurský, pretože samotný RNDr.. František Mikloško sa totiž narodil dňa 2.6.1947 v Nitre a nie v Bratislave ako JUDr. Ján Čarnogurský, a okrem toho už aj z hľadiska svojho veku v tej dobe v čase konania našej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov oproti vtedy 64-ročnému biskupovi Jánu Chryzostomu Korcovi a 44-ročnému JUDr. Jánovi Čarnogurskému  bol vtedy štyridsaťročný RNDr. František Mikloško úplne najmladším z tejto trojice skutočných organizátorov našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov. A to už nehovorím nič o tom, že vzhľadom k tomu, že RNDr. František Mikloško nebol ani teológ a ani právnik, ale len matematik, v dôsledku čoho ako pomocník biskupa Jána Chryzostoma Korca a JUDr. Jána Čarnogurského bol pokiaľ išlo o zorganizovanie tejto našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" skutočným "benjamínkom" viac-menej iba do počtu. A to i napriek tomu, že inak volného času mal v tej dobe RNDr. František Mikloško asi viac než dosť, pretože bol v tej dobe fakticky nezamestnaným, a v tej dobe žil z peňazí každomesačne zasielanými od švédskej nadácie na podporu nezávislej občianskej iniciatívy Charty 77 profesora Františka Janoucha, ktorí mu v tej dobe každý mesiac posielali tristo západonemeckých mariek za ktoré mu na základe vtedajšieho kurzu desať československých korún za jednu západonemeckú marku Štátna banka československá vyplatila každý mesiac 3000 československých korún, čo pri vtedajšej silnej československej korune, kde v čiste hypotetickej rovine vtedajšie zhruba tri československé koruny sa rovnali dnešnému jednému Euru,  kedy ja osobne ako pomocný robotník v tlačiarni som v tej istej dobe zarábal zhruba 1200 kčs (tj. odhadom cca dnešných 400 Euro) mesačne a rozhodne teda som s touto výškou môjho vtedajšieho platu ani len omylom som žiadnou núdzou netrpel.

Okrem toho ešte minimálne  jednu veľmi dôležitú vec musím spomenúť:

Ja osobne na rozdiel od dnes sa chvastajúceho RNDr. Františka Mikloška som bol vtedy pred tridsiatimi rokmi na tej našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov ako dvadsaťjedenročný mládenec v čase keď sme sa všetci spoločne na Hviezdoslavovom námestí pokojne modlili bolestný svätý ruženec napadnutý príslušníkmi pohotovostného oddielu Verejnej bezpečnosti ozbrojenými obuškami a štítmi, a surovo zmlátený. To RNDr. František Mikloško že by azda na tejto našej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov bol tiež surovo zmlátený rozhodne teda ani len omylom povedať nemôže, keďže on sám sa jej osobne vôbec nezúčastnil.

Samozrejme, že poukázanie na neprítomnosť RNDr. Františka Mikloška na našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílii" za menovanie nových biskupov je iba moje púhe poukázanie na historicky objektívnu skutočnosť, ktorá v záujme zachovania historickej pravdy by nemala byť z historickej pamäti vygumovaná. Rozhodne v žiadnom prípade mu to nevyčítam, keďže viem, že to nebola jeho vina.  Obaja Dúbravčania, tj. ako JUDr. Ján Čarnogurský tak i RNDr. František Mikloško, ktorý v tom čase obaja žili v bratislavskej mestskej časti Bratislava - Dúbravka, konkrétne JUDr. Ján Čarnogurský v tej dobe býval v Dúbravke na ulici Karola Adlera a taktiež aj RNDr. František Mikloško v tej dobe taktiež býval v Dúbravke, konkrétne na ulici Bilíkova č.3 boli v ten deň ráno už preventívne zatknutý súdruhmi eštebákmi z Legerského č.1. Ostatne obdobný osud postihol v Petržalke aj samotného hlavného organizátora našej vtedy pred tridsiatimi rokmi katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov, tajného biskupa podzemnej katolíckej cirkvi Jána Chryzostoma Korca, ktorý v tej dobe žil v bratislavskej mestskej časti Bratislava - Petržalka v dome na štvrtom poschodí v podnájme u Ing. Michala na ulici Vilová č.7 v Petržalke. A biskup Ján Chryzostom Korec bývajúci na Vilovej č.7 bol taktiež súdruhmi z bratislavskej centrály z Legerského č.1  hneď ráno na dotyčný Veľký piatok 25.3.1988 zatknutý, v dôsledku čoho sa nikto z trojice organizátorov vtedajšej našej katolíckej "sviečkovej vigílie" nemohol osobne na nej spoločne s nami zúčastniť. 

Na doplnenie ešte uvediem, že pokiaľ ide o moju maličkosť, tak ako som už o sebe uviedol, že - čo som sa však ale dozvedel až o mnoho rokov neskôr po novembri 1989 - že už dňa 20.11.1984 v mojich v tej dobe ešte len púhych sedemnástich rokoch proti mne ako voči "prešetrovanej nepriateľskej osobe" si založila komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB spis pod krycím názvom "Iskra", čo je ostatne dnes veľmi ľahko preukázateľné pre každého kto by snáď o tom pochyboval, tak aj veľmi ľahko dohľadateľné dokonca priamo i z príslušnej celočeskoslovenskej databáze komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti StB v databáze EZO - EVIDENCE ZÁJMOVÝCH OSOB na Internete publikovanej na http://www.svazky.cz 

Eventuálne náprotivkom v Českej republike existujúceho subjektu spravujúceho v súčasnej dobe všetky databáze niekdajšej komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB je inštitúcia nesúca v Českej republike názov "Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování České republiky", čo je v prípade Slovenska zas inštitúciou, ktorá v súčasnej dobe spravuje v Slovenskej republike všetky databázy niekdajšej komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB zas inštitúcia nesúca na Slovensku názov "Ústav pamäti národa". Koniec koncov vlastne vzhľadom k tomu, že som sa ja narodil v Bratislave a po celú dobu môjho života v období trvania komunistického režimu som pred novembrom 1989 mal trvalý pobyt na Slovensku, tak skutočnosť, že už dňa 20.11.1984 v mojich v tej dobe ešte len púhych sedemnástich rokoch proti mne ako voči "prešetrovanej nepriateľskej osobe" si založila komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB spis pod krycím názvom "Iskra" možno preukázateľne veľmi ľahko dohľadať aj v tejto iba len rýdzo slovenskej databáze komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB nachádzajúcej sa na oficiálnych webových stránkach slovenského "Ústavu pamäti národa Slovenskej republiky" ako oficiálnej vládnej inštitúcie vlády Slovenskej republiky na http://www.upn.gov.sk/regpro/index.php 

Ba dokonca nielen vzhľadom k tomu, že táto celoštátna databáza niekdajšej Československej socialistickej republiky komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB - databáza EZO - EVIDENCE ZÁJMOVÝCH OSOB na Internete nachádzajúce sa na českom internete na   http://www.svazky.cz sa nielen, že svojím teritoriálnym rozsahom líši od regionálnej, republikovej databázy Slovenskej socialistickej republiky komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB nachádzajúcej sa na oficiálnych webových stránkach "Ústavu pamäti národa Slovenskej republiky" ako oficiálnej vládnej inštitúcie vlády Slovenskej republiky na slovenskom internete na  http://www.upn.gov.sk/regpro/index.php ; ale ba čo viac, obidve tieto databázy komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB sa od seba navzájom výrazne líšia tiež aj svojím úplne odlišným spracovaním a najmä potom tieto dve databázy sa od seba navzájom výrazne líšia aj úplne odlišným okruhom aj rozsahom evidovaných informácií a teda každému, koho táto problematika viac zaujíma potom z týchto dôvodov vrelo doporučujem nahliadnuť do obidvoch týchto databáz niekdajšej komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB

Nie že by som sa tu chcel hrať na kohosi veľmi dôležitého, avšak potreboval som sa nutne s týmto "pochváliť", a to nie preto, že by som azda bažil po nejakej svojej osobnej sláve, ale z toho dôvodu, aby som Vás i z týchto databáz vyplývajúcich dôkazov o mojej osobe, respektíve mojej minulosti ubezpečil, že rozhodne len tak neblufujem a nevymýšľam si, ale že som skutočne autentickým účastníkom a teda aj pamätníkom týchto udalostí z osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia,  ako aj autentickým svedkom blízkych ako osobných, tak aj vecných súvislostí týchto udalostí, ktoré vo všeobecnosti dokonca ani mnohým historikom zaujímajúcim sa o toto obdobie nie sú príliš známe a bolo by preto veľmi škoda, keby boli vládnucimi súdruhmi krajne ultraľavičiarskymi neomarxistickými extrémistami účelovo zfalšované, a teda aby sa budúcim generáciám podával taký výklad týchto historických udalostí, ktorý nie je pravdivý.  

Práve tak aj mojim druhým dôvodom je samozrejme, že i to, aby si každý sám skrze tieto databázy taktiež mohol overiť pravdivosť mojich tvrdení ohľadom štvorice samozvaných údajných "spoluorganizátorov", ba dokonca priamo samozvaných "privatizérov" našej vtedajšej katolíckej "sviečkovej vigílie" za menovanie nových biskupov Františka Neupauera, Alžbety Vojtkové, Kataríny Hulmanové a Pavla Kosseya.

S prejavom hlbokej úcty

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
Babice - Ceroby č.p. 265
687 03 Babice u Uherského Hradiště
Česká republika
Môj web: http://www.henryklahola.nazory.cz

 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka