Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Volebná korupcia  

       Vážení spoluobčania,
Rada by som upriamila vašu pozornosť na jednu z vecí, ktorá sa okolo nás deje a naberie na rozmeroch, keď to nezastavíme. Mám na mysli korupciu vo voľbách.  Mnohí z nás už o tejto nekalej praktike vieme a mali sme možnosť presvedčiť sa o tom priamo vo volebnej miestnosti, keď sme boli členovia volebnej komisie, že sa znehodnocujú volebné lístky kandidátov.
Tieto praktiky sú protizákonné a podľa  § 351, § 352 Zz (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p351). Ide o úmyselné falšovanie úradných dokumentov a úmyselné marenie volebného práva občanov a trestá sa odňatím slobody.
Autormi volebnej korupcie, ktorí vydávajú príkazy na znehodnocovanie volebných lístkov, sú tí najvyšší štátny predstavitelia Slovenskej republiky.

Je možné tomu zabrániť, keď si členovia volebných komisií vstúpia do svojho vlastného svedomia a nedajú sa skorumpovať. Keďže neviem ani len predpokladať, akí ľudia čo do čestnosti, charakteru  a zodpovednosti voči sebe samým a svojej krajine zasadnú do volebných komisií, vytvorila som túto petíciu, ktorá:

 • Je mojim programom pre lepší život nás všetkých
 • Svojim podpisom mi dáte na vedomie, že s programom súhlasíte a teda je vysoká pravdepodobnosť, že v prezidentských voľbách 2019 ma podporíte svojim hlasom pre naplnenie petičných bodov.

Je treba si uvedomiť, že nám ide o všetko. Je nevyhnutné pristupovať zodpovedne k sebe samému aj ku krajine v ktorej žijeme.
Ak vám skutočne záleží na lepšom živote, nájdite si čas a podpíšte obe petície, čím prispejete k zastaveniu korupcie vo volebných miestnostiach. Nikto iný to za Vás neurobí!!!

Šírte tieto petície k čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí chcú skutočnú zmenu, medzi ľudí, ktorí najviac trpia,

 • Mamičky na materskej dovolenke, ktoré živoria z 200 eur/mesačne
 • Diskriminovaných ľudí s ľahším telesným postihnutím, ktorí by mohli pracovať, no nemajú podmienky
 • Ľudí, ktorí sa starajú o svojho ťažko postihnutého člena rodiny, ktorí poberajú mizerný alebo aj žiadny finančný príspevok od štátu.
 • Dôchodcov a invalidných dôchodcov
 • Živnostníkov , zamestnancov aj zamestnávateľov

Každý človek z vyššie uvedených bodov trpí svojim spôsobom a preto je táto petícia určená každému, kto sa v nej nájde.

Nič sa neurobí samé a v tak vážnej a zodpovednej situácii akou je doslova „ Záchrana Slovenskej republiky a ľudí v nej žijúcich ani ja sama bez vašej pomoci nič nezmôžem.

Nakoľko nemôžem byť všade, medzi  vami, budem rada, keď mi pomôžete aj vo vašom vlastnom záujme so zbieraním podpisov a pošlete celé podpísané hárky na adresu uvedenú na petičnom hárku pre voľby prezidenta v r. 2019.
Petíciu s programom je možné podpísať aj elektronicky a z jedného miesta ju môžete podpísať aj viacerí. Pri tejto petície by som navrhovala použiť  skôr elektronickú  možnosť a to z dôvodu, určitých zabezpečovacích opatrení. V dnešnej dobe keď  sú mobily, tablety, sú ľahko prenosné a viete s nimi pomôcť a zrealizovať podpis aj vašim starým rodičom, či ľuďom, ktorí počítač nemajú.

https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_slovenskeho_naroda_a_slovenskej_republiky
Zároveň je potrebné podpísať Petíciu k mojej kandidatúre v čo najväčšom počte (minimálne 15.000 podpisov) aby som mohla kandidovať a naplniť petičné body.

Tieto dva dokumenty by mali mať rovnaký počet podpisov pre moju lepšiu kontrolu.  

Jedinú pomoc, o ktorú by som vás rada požiadala je pomoc pri zbere podpisov a veľmi by som ocenila vašu snahu a ochotu, ak máte tú možnosť  vytlačiť si petičný hárok pre moju kandidatúru
v prezidentských voľbách 2019, podpísať ho (ich) a neposkladané a neočíslované poslať v obálke formát A4 na adresu uvedenú v dolnej časti petičného hárku.

Aký bude výsledok nášho snaženia?

 • Svojim prístupom a ochotou zabránite volebnej korupcii a prispejete k realizácii lepšieho života na Slovensku.
 • Ja sa postavím za ľudí žijúcich na Slovensku a urobím čo treba.
 • Ostatné urobíme spoločne

To vám sľubujem na svoju česť!!! 

                                                                                                Jana Lachkovičová - prezidentka mieru

Napísané dňa:   14.7.2018      

 • Podpisový hárok pre kandidatúru v priloženom súbore alebo osobitne. Hárky si môžete vytlačiť a neposkladané a neočíslované prosím poslať v obálke formát A4 na adresu uvedenú v dolnej časti petičného hárku.
 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka