Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Prečo podporím túto ženu v jej prezidentskej kandidatúre?  

     
Neustále je nám vtĺkané do hláv, že tú najvyššiu politiku môžu robiť len ľudia s tým najvyšším vzdelaním, teda vysokoškolským. Ponovembrová realita nám ale ukazuje, pokiaľ porovnám text ústavného sľubu, ktorí podpisujú ako svojprávne osoby práve tí, ktorí sú potom na špici tej najvyššej politiky a ekonomiky – a porovnám to s realitou, teda, s ich skutočnými činmi, musím konštatovať, že drvivá väčšina z nich, hlavne s titulmi Ing., JUDr., či elitný ekonóm, patria nielen do kategórie politického a ekonomického zločinu, ale aj medzi zapredaných vlastizradcov slúžiacich cudzej štátnej moci, sú nadradení ich záujmom, samozrejme, na úkor a utrpenia vlastného, slovenského občana. Usudzujem, a realita mi to potvrdzuje, že svoje vysokoškolské vedomosti a vzdelanie nevyužili na to, aby naplnili práve to, čo svojim podpisom potvrdzujú s textom ústavného sľubu, ale len svojim osobným a mocenským záujmom. Práve preto je vysoká politika na Slovensku tou najzločineckejšou, najzlodejskejšou a špičkovou parazitno-darmožráčskou profesiou.

          Na svedomí majú nielen množstvo zničených ľudských životov, rozvrátených rodín, v okrádaní detí o detstvo, hanobenie a potláčanie ženskosti u slovenských žien, ktoré dostali ako dar od Boha a prírody práve preto, že privádzajú na svet nové potomstvo, ale dokonca k páchaniu zločinov proti ľudskosti na vlastnom národe, siahli až takým metódam, ktoré si nedovolil ani nemecký nacizmus pod vedením Adolfa Hitlera, ako aj vo vojnovom období na Slovensku počas vlády prezidenta Tisa.Aby sa v mene ich osobného blahobytu a postupnej likvidácii vlastného národa tak drasticky vykrádalo zdravotníctvo, že kvôli tomu KAŽDOROČNE PREDČASNE ZOMRIE 8-10 tisíc nevinných občanov Slovenska.

          Na týchto stránkach Vám chcem predstaviť kandidátku na tento post a je mojim prianím, aby práve ona bola aj mojou prezidentkou. Pani Jana Lachkovičová. Nie je ovešaná titulmi, nie je mediálnou celebritou. Je tou ženou, ktorá patrí do drvivej väčšiny tých žien, ktorým vyvrheli z vysokej politiky, vrátane tzv. žien z vysokej politiky, ktoré omylom prírody dostali ženskú podobu, pričom tieto ženské atrapy sa taktiež podieľajú, dokonca cez ekonomiku, aj na likvidácii ich ženskosti. Túto zberbu z vysokej politiky nezaujímajú obyčajní ľudia – radoví občania. ONA JE JEDNOU Z NÁS, PATRÍ MEDZI NÁS. Skúsme ju preto podporiť, dať jej šancu. Veď práve my tvoríme cca 90 % tohto národa – a hoci tvoríme väčšinu, menšina aj z vysokej politiky pácha neustále na nás zlo – A MY MLČÍME. Pani Jana Lachkovičová patrí práve medzi tých, ktorí nemlčia, aj keď stojí proti presile.

Súčasťou článku, spoločne s petičnou listinou, sú aj jej predstavy, ktoré sa nemusia u každého stretnúť s pozitívnym ohlasom. Ale je to človek morálny, vysoko charakterový a čestný, so silným zmyslom pre spravodlivosť a pomáhať tým najbiednejším, ktorí nie vlastnou vinou sa dostali na okraj spoločnosti.

Vladimír Pavlík

foto zmenš.
                                 

Príhovor kandidátky na prezidentku SR

Pozdravujem Vás priatelia a spoluobčania,

prihováram sa vám ako budúca možná Prezidentka SR. 

Či sa tak stane, záleží od toho, či mi dáte svoju dôveru aj napriek tomu, že ma niektorí
z vás vôbec nepoznajú. Mnohí ma poznáte z Facebooku (FB) tak, ako aj moje príspevky, články, či komentáre. Vždy ma veľmi poteší, keď mi napíšete, že sa vám so mnou veľmi dobre komunikuje, že máte pocit, ako keby sme sa poznali už dávno. Páčia sa vám moje názory a myšlienky, silný zmysel pre spravodlivosť, priebojnosť, odvaha, ľudský prístup a charakter ktorý mám a na ktorý som hrdá. Píšete mi, že som iná ako ostatní politici. Nikdy som sa za političku nepovažovala, iba sa snažím plniť si svoje občianske povinnosti. Mám nápady, návrhy aj riešenia pre našu krajinu a ľudí v nej žijúcich.
Môj záujem stať sa Prezidentkou SR je absolútne nezištný. 

Všetci čo ma poznajú veľmi dobre vedia a dočítate sa to aj z mojich článkov napísaných už pred rokmi, že nemám záujem nič vlastniť, privatizovať, rozpredávať, ničiť či devastovať. Môj záujem stať sa Prezidentkou SR nie je ani kvôli výške platu či iným výhodám a už vôbec nie preto aby som ostatným spoluobčanom vládla v zmysle, že ja môžem všetko a oni nič. Presný opak je pravdou!!!
Za tie roky môjho života, keď som videla a pochopila, že politici nie sú tí, ktorí nám chcú pomáhať hoci sa tak tvária, po veľmi dlhom zvažovaní, rozhodovaní a na podnet mojich známych, ktorí vyjadrili súhlas a nadšenie z môjho zámeru, som sa rozhodla, že budem kandidovať a za vašej podpory a dôvery vo mňa sa rada stanem „Prezidentka mieru“.
Je tu ešte jeden dôvod pre ktorý by som sa rada stala hlavou nášho štátu a to: 
Celkom som sa zžila s touto pozíciou a či mi veríte alebo nie, cez deň či v noci mi nič iné nebehá po rozume len to, ako budem môcť pomôcť našej krajine.

Už v roku 2013 som kandidovala do Europarlamentu za účelom urobiť pre Slovensko pozitívne zmeny. V roku 2016  som kandidovala do NR SR za tým istým účelom. Nemala som nič, len odvahu a obrovskú vieru v samú seba, že to dokážem a tým pomôžem Slovensku a svojim spoluobčanom. Keď som sa do parlamentu nedostala, bola som z toho veľmi smutná a aj som sa hnevala, pretože som veľmi chcela prispieť
k pozitívnym zmenám v našej krajine. Mala som v sebe neskutočnú energiu a chuť a nič nebolo pre mňa nemožné. Až po nejakom čase som pochopila, že lepšie sa mi nemohlo stať a začala som sa tešiť a pripravovať na pozíciu Prezidentky SR. Žila som a robila veci ako keby som ňou už bola. K ľuďom sa správam stále rovnako, nech by som bola v akejkoľvek funkcii. 

Mám pripravenú celkom novú koncepciu spravovania štátu a vzťahu: „prezident – vláda – občan“ . Nikdy som z našej krajiny neodišla do zahraničia žiť a pracovať. Som toho názoru, že tam, kde sme sa narodili, by sme mali mať všetci bez rozdielu vytvorené podmienky na život, prácu, bývanie, zábavu, zdravotnú starostlivosť, kultúru, vzdelávanie a potravinovú sebestačnosť. Iné krajiny môžeme navštevovať ako turisti a nie do nich utekať lebo v našej krajine sa to už nedá vydržať.

Pre kandidatúru som sa rozhodla aj preto, že už viac krát som písomne aj osobne žiadala niektorých našich politikov o podporu a spoluprácu no bezúspešne. Požiadala som o spoluprácu aj súčasného prezidenta SR, dokonca na jeho vlastný podnet v ktorom žiadal aby sa ľudia zapojili do projektu pre lepšie Slovensko. Doslova povedal v Rádiu Expres 12.6.2017: „Ak chce niekto zmeniť spoločnosť, musí sám prísť s nápadom a byť tým riešením a nečakať, že to urobí niekto iný“. Prijímam takto verejne výzvu súčasného prezidenta SR. Viem však aj to, že o skutočné riešenia, ktoré môžu našej krajine a ľuďom skutočne pomôcť záujem zo strany súčasnej vlády nikdy nebude. Kontaktovala som aj iné osobnosti zo Slovenska, Česka, cestovala do Prahy a žiadala o podporu, no pomoci a spolupráce a vo veľa prípadoch ani len záujmu vypočuť si moje myšlienky, nápady a riešenia som sa nedočkala.

Neviem ako vás, no mňa už nebaví čakať a veriť falošným sľubom donekonečna.

Na základe týchto faktov som pochopila, že občania nesmú čakať, že niekto iný za nich niečo urobí a poučení minulosťou sami musia mať záujem spolupracovať na spravovaní štátu v ktorom žijú. Viem, že to doteraz nebolo možné, no tam kde je chuť a viera v seba samého, veci sa zmeniť dajú. Tu už nie je priestor pre apatiu a ľahostajnosť o veci verejné, starať sa len o svoje vlastné záujmy v zmysle: „Ja sa mám dobre a nič iné ani nikto iný ma nezaujíma“. Takto myslieť nie je správne a to preto, že takéto zmýšľanie ľudí rozdeľuje. Ľudia majú žiť a tvoriť v spoločenstve, v jednote a v integrite, pomáhať si navzájom a vtedy nič, celkom nič nebude pre nás prekážkou, pretože budeme vedieť, že sa vždy môžeme jeden na druhého spoľahnúť. Toto nie sú z mojej strany sladké reči pred prezidentskými voľbami. Myslím to absolútne vážne a ako budúca možná Prezidentka SR urobím všetko preto aby sme všetci spoločne žili, pracovali a pomáhali si k prospechu všetkých a v záujme ďalších generácií.

Najdôležitejšia zo všetkého je odvaha, nebáť sa, zahodiť strach, ktorý je váš najväčší nepriateľ vo všetkom. Netreba sa schovávať za naučenú bezradnosť. Treba si uvedomiť, že človek sám dokáže veľa vecí ale predstavte si, čo dokážeme keď budeme v jednote, keď sa spojíme. Veď v podstate všetci chceme to isté.

Získať si dôveru a podporu spoluobčanov vôbec nepovažujem za samozrejmosť. Plne si uvedomujem akú obrovskú zodpovednosť budem mať voči slovenskému národu a našej krajine. Vždy som bola v bežnom živote zodpovedná, pracovitá, priateľská a nápomocná. Hľadala som riešenia, keď sa vyskytol nejaký problém. Moja cesta životom bola dobrá škola a preto sa zodpovednosti ani vo funkcii hlavy štátu nebojím.
Mám čistý štít a čisté svedomie, nebola som zapletená v žiadnej kauze či škandále. Nestojí za mnou žiadny politik ani politická strana a už nemám o to ani záujem. Som zásadová a v určitých veciach nekompromisná. Moja dôvera v niekoho alebo v niečo sa dá sklamať iba raz. 
Jedinou mojou oporou môže byť pracujúci ľud, ktorého som súčasťou, kolegovia, kamaráti, bývalí spolužiaci, známi a verím, že na základe doporučení ma podporia aj ostatní spoluobčania a ja vás nikdy nesklamem.

Hoci mám jasnú predstavu a stratégiu ako byť dobrou prezidentkou vo vlastnej krajine, nič vám sľubovať dopredu nebudem. Chcem však, aby ste vedeli, že pochádzam z robotníckeho prostredia. V práci aj v živote som sa stretla a zažila všeličo. Poznám praktiky typu: „Keď sa Ti nepáči, môžeš ísť“, vonku čakajú ďalší, ktorí budú otročiť za pár peňazí. A práve z tohto aj iných dôvodov chcem lepší život pre nás všetkých, pretože nie som sebecká ani ľahostajná a nie je mi jedno, že sa ľudia trápia, že páchajú samovraždy zo zúfalstva, lebo už nevedia ako ďalej.

Čo vám môžem sľúbiť je fakt, že vždy budem podporovať slovenský národ, schopné a užitočné projekty a vždy budem stáť, chrániť a hájiť záujmy ľudí na Slovensku aj vo svete. Som pripravená urobiť zmeny zákonov tak, aby platili pre všetkých rovnako, či je to prezident alebo iný občan. 

Dosť bolo falošnosti, klamstva, využívania, šikanovania, nespravodlivosti, ponižovania, povyšovania sa nad ostatnými, arogancie, vedomého ubližovania, ignorácie a výsmechu.
Ako budúca prezidentka SR budem spravovať našu krajinu čestne, spravodlivo, s láskou a pokorou a v tomto duchu môžeme spoločne vychovávať ďalšie generácie.

To vám sľubujem na svoju česť!!!
Jana Lachkovičová
kandidátka na Prezidenta SR

 

Podpísaním tejto petície prispejete k jej naplneniu. Ďakujem.
https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_slovenskeho_naroda_a_slovenskej_republiky#sign

Zároveň Vás prosím o podporu mojej prezidentskej kandidatúry. Petičný hárok nájdete tu:
https://www.facebook.com/Prezidentka-mieru-2017690788272634/

V prípade otázok píšte na: asistentkamieru@protonmail.com


VA1sledok vyhÄ3adA!vania obrA!zkov pre dopyt slovenskA1 znakPetícia za záchranu slovenského národa a Slovenskej republiky

foto zmenš.SAovisiaci obrA!zok

 

Vážení spoluobčania, 

„všetci bez rozdielu sme súčasťou planéty Zem, ktorá nepatrí žiadnemu jednotlivcovi ani skupine. Keď chceme, aby nebol život na planéte Zem len o prežívaní, ale predovšetkým o naplnení všetkých našich ľudských potrieb a práv nie len pre nás, ale aj pre ďalšie generácie mali by sme sa podľa toho správať a chrániť svoju krajinu a túto planétu.
Globálne otepľovanie je celosvetový problém. Sme za neho zodpovední všetci. Keď sa roztopí posledný ľadovec a uhynie posledná včela, keď sa z riek  stanú stoky a z morí odpadové nádrže, skončíme všetci, bez ohľadu na to, či sme chudobní alebo bohatí.
Všetko, čo je uvedené v tejto petícii, každé jedno slovo, je mojim autorským dielom a je písané s čistým a nezištným zámerom doslova zachrániť slovenský národ a našu krajinu. Otázky v tejto petícii sa týkajú každého z nás. Na základe týchto závažných skutočností vás žiadam o podporu tejto petície Vaším podpisom.

Svojím podpisom prispejete k naplneniu tejto petície v prospech nás všetkých.

„Ja, autorka tejto petície a kandidátka na post Prezidenta SR v r. 2019  týmto prehlasujem na svoju česť, že v prípade môjho zvolenia občanmi SR urobím potrebné kroky pre lepší život nás všetkých, v zmysle nižšie uvedených bodov.
Táto petícia je písaná s čistým a nezištným zámerom zachrániť slovenský národ, a preto si dovolím upozorniť, že kto pôjde proti mne, pôjde proti sebe samému.„

Jana Lachkovičová 
Kandidátka na post Prezidenta SR,  prezidentka mieru       

10 petičných bodov:
1.Súhlasíte s tým, aby nezmyselné a komplikované zákony boli nahradené novými, zrozumiteľnými zákonmi, ktoré budú platiť pre každého rovnako a aby o veciach týkajúcich sa Slovenskej republiky ako štátu, rozhodovali výlučne jej občania a nie len politici?
2. Súhlasíte s tým, aby zdravotníctvo a školstvo prebehlo kompletnou rekonštrukciou?
3. Súhlasíte s tým, aby štát vytváral a garantoval svojim občanom iba výhodné podmienky a pracovné prostredie. Podnikateľom a zamestnávateľom znížil odvodové povinnosti aby mohli zamestnanci dostávať riadne zaplatenú mzdu na úrovni vyspelejších krajín?
4. Súhlasíte s tým, aby štát chránil rodinu ako základnú bunku spoločnosti a okamžite zvýšil minimálnu mzdu, príspevok matkám na materskej dovolenke, starobné a invalidné dôchodky a to aj v prípadoch, kde sa rodičia starajú o postihnutého člena rodiny.  
5. Súhlasíte s tým, aby sa skorumpovaná RTVS stala ozajstným Občianskym médiom, v ktorom sa budú môcť prezentovať všetci občania, ktorí majú skvelé myšlienky, nápady, projekty a riešenia?
6. Súhlasíte s tým, aby sme všetci spoločne zabránili ďalšej devastácii našej krajiny a planéty Zem a začali robiť okamžité kroky na záchranu životného prostredia, vody, vodných zdrojov, lesných porastov a v tomto duchu vychovávali aj ďalšie generácie?

7. Súhlasíte s tým, aby sa Slovensko stalo sebestačnou krajinou a podporovalo farmárov a remeselníkov pri výrobe kvalitných, zdravých potravín, oblečenia, kozmetiky, krmív a iných spotrebiteľských výrobkov a  poskytovali kvalitné služby bez chémie? 

8. Súhlasíte s tým, aby sme eliminovali výfukové  plyny pre čistejší vzduch, odstránili cestné zápchy a celkovo vyriešili infraštrukrúru hlavného mesta a  celého Slovenska?

9. Súhlasíte s tým, aby sme vytvárali viac zelenej plochy, vysádzali stromy, stavali domy, budovy a detské ihriská  podľa  nových  ekologických  projektov?

10. Súhlasíte so zákazom vojenských základní na Slovensku ?

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky vyjadrujeme svojim podpisom svoju podporu pre jej kandidatúru za Prezidentku SR a svoj súhlas so zverejnením svojich osobných údajov.

 V prípade Vášho súhlasu s uvedenými petičnými bodmi vyplňte prosím čitateľne hárok a vytlačený  a podpísaný hárok , inak bude  neplatný!!! pošlite na adresu:                      Dagmar Weissabelová, Sládkovičova 7, Bratislava 81103 , alebo využite možnosť podpisu  petície online: https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_slovenskeho_naroda_a_slovenskej_republiky#sign
Petičný podpisový hárok  ako prezidentskej kandidátky nájdete tu:
https://www.facebook.com/Prezidentka-mieru-2017690788272634/
Informácie na: asistentkamieru @protonmail.com

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka