Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Farizejstvo bojovníkov proti potratom, alebo, ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI PÁCHANÉ NA DOSPELÝCH ČI DETSKÝCH JEDINCOCH IM NEPREKÁŽAJÚ?  

         
                
          Jedna veta z výzvy bojovníkov proti potratom – NIKTO NEMÁ PRÁVO SIAHNUŤ NA ŽIVOT NEVINNÉHO ČLOVEKA. Poďme si priblížiť ďalšie ich myšlienky – ĽUDSKÝ ŽIVOT ZAČÍNA POČATÍM. PRÁVO NA ŽIVOT JE PRVÉ ZO VŠETKÝCH PRÁV, BEZ NEHO NIET ĎALŠÍCH ĽUDSKÝCH PRÁV. UŽ ČOSKORO DOSTANÚ POSLANCI MOŽNOSŤ PRESVEDČIŤ SVOJICH VOLIČOV, ŽE ĽUDSKÝ ŽIVOT JE PRE NICH TOU NAJVYŠŠOU HODNOTOU.

Poďme do nedávnej minulosti, ktorá sa nám obnovila po novembri 1989, pričom zločincami páchajúcimi zločiny proti ľudskosti na slovenskom národe sú samotní Slováci

          Boh, kresťanstvo a národ, to sú pojmy, ktoré sa tu ohľadom potratov spomínajú, hlavne zo strany tých, ktorí najviac kričia o zločinoch proti ľudskosti cez potraty, pasujúcich sa do polohy ochrancov ľudského života od počatia. Aj keď sa to mnohým nemusí ľúbiť, v rámci Európskej únie slovenskí politici sú tí najzločineckejší vyvrheli, teda, drvivá väčšina z nich, ako aj, že cca 80 % dospelej slovenskej populácie patrí do kategórie najzbabelejších plebejských oviec, ktoré nielen vyháňajú vlastné deti a vnukov z vlastnej krajiny, pripravili ich o budúcnosť vo vlastnej krajine, zbabelo, sluhovsky a ponížene mlčia, ako psychopaticko-sadistickí vyvrheli z ponovembrových vlád a parlamentov páchajú tie najodpornejšie zločiny proti ľudskosti, keď cez sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva každoročne doženú k predčasnej smrti tisíce nevinných občanov. PARADOXNE, ONI O TOM VEDIA, NO NAPRIEK TOMU TO ROBIA.

          Takže si zopakujme a porovnajme niektoré zločiny proti ľudskosti páchanými Slovákmi na Slovákoch vo vojnovom období na Slovensku a po novembri 1989. Ani ten môj najväčší nepriateľ ma nemôže obviniť že píšem bludy, pokiaľ pripomeniem zločiny masových vrahov z POHG vo vojnovom období na nevinných mužoch, ženách, ba dokonca aj deťoch, vrátane nemluvniat, ranou do tyla, s následným pádom do horiacej vápenky. Akoby ani to nestačilo, masoví vrahovia z POHG asistovali nemeckým nacistom pri vypaľovaní obydlí, kde častokrát boli zaživa upálení ľudia. Že zvyšok národa mlčal, nemožno sa tomu čudovať. Bola vojna, ľudský život nemal žiadnu hodnotu, ale aj tak sa našli statoční jedinci, ktorí dokázali zachraňovať ľudí, ktorým v tom období hrozila smrť, vediac aj to, že oni samotní pritom riskujú vlastný život.

Ponovembrová slovenská realita zločinov proti ľudskosti

          Ak si niekto myslí, že 73 rokov od skončenia tejto hroznej vojny neexistujú na Slovensku u väčšiny politikov – vyvrheľov, gény nemeckého nacizmu a masových vrahov z POHG, tak je na veľkom omyle. Pokiaľ si niekto myslí, že tieto gény neexistujú u väčšiny občanov Slovenska, tak je na veľkom omyle. Zločiny proti ľudskosti tu nielen existujú, ale sa aj naďalej páchajú, dokonca vedome a cieľavedome, cez sociálne samovraždy a vykrádanie zdravotníctva, ale už v sofistikovanej podobe, nie takej zvrhlej ako vo vojnovom období, pričom v niektorých prípadoch dokonca prinášajú pre obete viac utrpenia. Akurát rozdiel je v tom, ŽE POLITICI TIETO ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI NA VLASTNOM NÁRODE PÁCHAJÚ, PRIČOM OBČANIA SVOJIM MLČANÍM DOKAZUJÚ, ŽE IM TIETO ZLOČINY NEPREKÁŽAJÚ. Aký to paradox, keď práve z takejto zbabelej protislovenskej čvargy a zberby pochádzajú práve tí, ktorí cez zákaz potratov o sebe tvrdia, že chránia ľudský život už od počatia.

Každé predčasné ukončenie života nevinného človeka je zločinom proti ľudskosti

          Zločiny proti ľudskosti majú desiatky podôb, ale jedno spoločné – PREDČASNÉ UKONČENIE ĽUDSKÉHO ŽIVOTA nevinného človeka. S hrôzou zisťujem, ako si tu, na Slovensku, s kotlebovcami ohľadom mlčania SPOLOČNE ROZUMEJÚ všetky politické strany, prezident Kiska, MV SR, GP SR, MS SR, SIS, protifašistickí bojovníci, Židovská náboženská obec na Slovensku, mimovládky, tretí sektor, ľudsko-právne organizácie, cirkev..., všetci si tu rozumejú AKO JEDNA ZLOČINECKÁ RODINA. Jedno odporné špinavé farizejstvo, dokonca, podľa môjho názoru, ešte väčšie, ako keby Hitler v roku 1942 založil Zväz židovsko-nemeckého priateľstva a začal by verejne kritizovať Himlera, Eichmana, doktora Mengeleho a im podobných, že páchajú zločiny proti ľudskosti.

Vladimír Pavlík
           
 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka