Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Premiér Pellegrini nutne potrebuje vyšetrenie svojho duševného stavu, aby sa preukázalo či sa jedná o zločinecké a psychopaticko-sadistické myslenie, alebo vyšinutého jedinca s IQ 48  

          Peter Pellegrini je súčasťou zločineckej smeráckej mafie, najzločineckejšieho štátneho orgánu, obrazne povedané, v tisícročnej histórii Slovenska. Potvrdil to aj na oslavách 26. výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v obci Šumiac v okrese Brezno. Vo svojom vystúpení táral také nezmysli, že mám veľmi vážny dôvod si myslieť, že buď neužil  predpísané lieky, alebo omylom užil zlé lieky, alebo obsah jeho mozgovej kôry obsahuje zvýšenú dávku pilín, alebo tento národ považuje za tak dementný a plebejský, že automaticky prišiel k záveru, že môže z neho robiť nesvojprávnych volov.

          Takže si to bližšie zhrňme, tak ako to zaznamenala TA SR 14. 7. 2018, čo bude aj ako samostatná príloha, ktorá bude súčasťou tohto článku. Mimo iného vypotil aj tieto bludy a dezinformácie, pričom nemusel mať na pravej ruke namaľované číslo 5 a na ľavej číslo 9, tárať piate cez deviate dokázal aj bez toho. Malá ukážka – „Máme za sebou krásnych 25 rokov, keď Slovenská republika urobila aj ťažké opatrenia, veľké reformy, prešli sme ťažkým obdobím, ale dnes máme byť na čo hrdí, pretože SR už štvrťstoročie píše jeden úspešný príbeh a my sa prosím nenechajme ubíjať a buďme na seba hrdí. Buďme hrdí na národ slovenský, pretože sme národ pracovitý, skromný, slušný, vieme pomôcť keď treba a prežili sme aj ťažké obdobie. Preto, naozaj vždy hrdo dajme hlavu hore a buďme hrdí, že sme občania Slovenskej republiky a že sme hrdí Slováci a vieme medzi seba prijať aj ostatných, ktorí u nás chcú slušne a dôstojne žiť,“ dodal Pellegrini.
Skutočná realita

          Odraziac sa od súčasnej reality ktorá tu existuje, v mene zločineckých, zlodejských a psychopaticko-sadistických politikov národnosti slovenskej, treba na úvod povedať, že tzv. zvrchované Slovensko zakladali prednovembrové zbabelé občianske nuly nie preto, aby bolo hrdým a svojbytným štátom, ale preto, aby ho najskôr rozkradli a vytunelovali a potom ho nechali napospas cudzine. Začalo to za éry arcizločineckých, arcizlodejských, parazitno-darmnožráčskych a protislovenských kreatúr z HZDS, SNS a SDĽ, z ktorej neskôr vznikla mafiánska smerácka zberba. Mečiarovské a Slotovské protislovenské zberby doplnené o neoboľševické zberby zo SDĽ tu spustili po tzv. malej privatizácii, teda zmeny vlastníckych vzťahov cez tzv. dražby, skutočnú rabovačku na najvyššej úrovni, cez tzv. veľkú privatizáciu.

          Keď tu už Pellegrini tára o akomsi zvrchovanom a svojbytnom Slovensku a hrdom slovenskom národe, tak tu odcitujem jednu vetu z obsiahlej analýzy, ktorú 30. 8. 1990 vypracoval špičkový predstaviteľ na ochranu ekonomických záujmov Anglicka JohnMiller a poslal ju vtedajšiemu poradcovi prezidenta Havla Jiřímu Křižanovi v anglickej a českej verzii a bola tam aj takéto veta – OTEVŘENÍ HRANIC, PRIVATIZACE, VĚTŠÍ OSOBNÍ SVOBODA, ATD., TO VŠECHNO JSOU VĚCI PŘISPÍVAJÍCI KE ZVÝŠENÍ RIZIKA ZTRÁT A JSOU NEBEZPEČNÝMI PRO MAJETEK A OBČANY ČSFR. Realita mu dala za pravdu.

          A doplním to o ďalšie knižne spracované svedectvo spisovateľa Ľuboša Juríka – Pokušenie moci, keď bol 5 rokov hovorcom vtedajšieho predsedu parlamentu Ivana Gašparoviča, takže jeho svedectvo je svedectvom z prvej ruky, práve v tom období vládnutia zločineckej, zlodejskej a neskôr štátnoteroristickej organizácie HZDS pod vedením Vladimíra Mečiara. Neskôr napísal aj druhý diel pod nadpisom – Pokušenie z moci.
Takže si odcitujme niekoľko jeho myšlienok a postrehov z prvého dielu dotyčnej knihy.
Napr. na str. 26 je aj takáto veta –UKÁZALO SA, ŽE SLOVENSKÍ POLITICI NEBOLI DOSTATOČNE PRIPRAVENÍ PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA RIADENIE SAMOSTATNÉHO ŠTÁTU. Chce mi Pellegrini tvrdiť že o tomto nevedel? Hovoriť že máme za sebou krásnych 25 rokov, o čom to vlastne svedčí z jeho strany? Zaujímavé poznatky prezentuje aj na stranách 273 – 275, kde napríklad charakterizuje v tom období koaličných poslaneckých gaunerov, hlavne z HZDS, citujem – DO PARLAMENTU CHODILI LEN AKOBY MIMOCHODOM, ZDVIHNÚŤ RUKU, KEĎ SA HLASOVALO. INAK SA NIKDY K NIČOMU NEVYJADROVALI, MNOHÍ ANI RAZ POČAS VOLEBNÉHO OBDOBIA NEVYSTÚPILI, NEBOLI TAM PRETO, ABY TVORILI ZÁKONY, ABY ZASTUPOVALI SVOJICH VOLIČOV. BOLI TAM NATO, ABY PRIVATIZOVALI, ABY ZBOHATLI.

          Privatizácia prakticky položila na lopatky národné hospodárstvo, milióny a miliardy, ktoré sprivatizovali „poctiví mečiarovci“ A KTORÉ ULIALI DO ZAHRANIČNÝCH BÁNK NA SÚKROMNÉ KONTÁ, spôsobili pokles výroby, zatváranie podnikov, dramatický rast nezamestnanosti, sociálne napätie, praktické zrútenie zdravotníctva, vážne problémy v školstve a v celej sociálnej sfére, nehovoriac o nevyčíslených morálnych škodách.

          Že prečo založil Mečiar HNUTIE ZA DODRBANIE SLOVENSKA – HZDS, svedčí aj táto faktúra z decembra 1991, keď tlupy arcizločineckých a arcizlodejských protislovenských gaunerov z HZDS, začali páchať prvé podvody a ekonomické zločiny, cez akési fingované projekty za sprostredkovanie, ako má vtedajší majiteľ pivovaru Urpín Pavel Čupka predávať pivo a nealkoholické nápoje.ŠPINAVÝ PROTISLOVENSKÝ PREMIÉR PELLEGRINI.....

          Ty jeden odporný klamár a dezinformátor. Tomuto hovoríš krásnych 25 rokov? Tomuto, keď potom tieto tlupy mečiarovsko-slotovskýchgaunerov a gaunerov zo SDĽ, vymenila pravicovo-fašistická dzurindovsko-miklošovská chunta – a po nej dielo skazy dovŕšili najsmradľavejšie kreatúry zo zločineckej smeráckej mafie, ktorí každoročne cez vykrádanie zdravotníctva DOŽENÚ K PREDČASNEJ SMRTI 8-10 tisíc nevinných ľudí, pokračujúc v tom, čo sa robilo za Mečiara a Dzurindu? Ty jedna odporná protislovenská špina, práve ty ideš navádzať k hrdosti, práve ty, ktorý patrí na vrchol tejto zločineckej ekonomickej pyramídy, ako aj medzi tých, ktorí tu páchajú najohavnejšie zločiny proti ľudskosti? Áno, slovenský národ je mimoriadne pracovitý, lenže problém je v tom, že práve to jedno percento vyvrheľov z vysokej politiky, kam aj ty patríš, ako aj im podobnej verbeže, ste si z toho urobili nadštandardný blahobyt, práve na úkor biedy a utrpenia tých, ktorí tieto hodnoty tvoria.

Vladimír Pavlík

Pellegrini: Slovenský národ má za sebou veľa ťažkých chvíľ, nikdy nás to nezlomilo
TASR 14.07.2018 17:04

Slovenský národ si napriek porobe, útlaku a tisícročnej nadvláde udržal svoj jazyk, tradície a kultúru. Dnes máme byť na čo hrdí, pretože SR už štvrťstoročie píše jeden úspešný príbeh. Povedal to počas osláv 26. výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v obci Šumiac v okrese Brezno predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer).

„O pár dní, 17. júla, si pripomenieme vyhlásenie zvrchovanosti SR. Je to niečo, čo sa navždy zapíše do novodobých dejín SR, pretože vtedy Slovenská národná rada odhlasovala, že Slováci chcú konečne po tých stovkách rokov žiť sami vo svojom vlastnom štáte. Treba poďakovať všetkým tým, ktorí našli vtedy odvahu a za vyhlásenie zvrchovanosti zahlasovali, pretože nie všetci v národnej rade boli za to, aby sme ako Slovenská republika vznikli a dnes prežívali toto obdobie,“ zdôraznil vo svojom príhovore premiér.
Slovenský národ má podľa jeho slov za sebou veľa ťažkých chvíľ.

„Prežili sme porobu a útlak, že nad nami niekto vládol, ale aj za tých tisíc rokov nás to nikdy nezlomilo, udržali sme si svoj jazyk, svoje tradície a kultúru. Keď sme sa potom rozhodli, že to skúsime sami, tak sme sa veľmi priateľsky a mierumilovne rozlúčili s naším bratským českým národom. Toto rozdelenie dodnes slúži ako príklad celému svetu, že keď sa chce, tak sa dva národy vedia dohodnúť bez toho, aby museli rinčať zbrane, alebo používať akákoľvek sila. Za to nás obdivuje celý svet a na to môžeme byť hrdí," doplnil Pellegrini.

Krásnych 25 rokov, tvrdí premiér

Potom podľa neho nastalo obdobie, keď slovenskému národu nie každý veril a predpovedal mu zánik.
"Máme za sebou krásnych 25 rokov, keď Slovenská republika urobila aj ťažké opatrenia, veľké reformy, prešli sme si ťažkým obdobím, ale dnes máme byť na čo hrdí, pretože SR už štvrťstoročie píše jeden úspešný príbeh a my sa prosím nenechajme ubíjať a buďme na seba hrdí. Buďme hrdí na národ slovenský, pretože sme národ pracovitý, skromný, slušný, vieme pomôcť keď treba a prežili sme si aj ťažké obdobie. Preto, naozaj vždy hrdo dajme hlavu hore a buďme hrdí, že sme občania Slovenskej republiky a že sme hrdí Slováci a vieme medzi seba prijať aj ostatných, ktorí u nás chcú slušne a dôstojne žiť,“ dodal Pellegrini.

Vatra zvrchovanosti

V kultúrnom programe sa v miestnom amfiteátri predstavil folklórne súbory Terchovec a Šumiačan, Ľudová hudba Martinky Bobáňovej a mužská spevácka skupina Suche Karki z Prešova. Program vyvrcholí o 17.30 h zapálením vatry zvrchovanosti nad obcou.
Deklaráciu o zvrchovanosti SR prijala Slovenská národná rada 17. júla 1992. Zo 147 prítomných poslancov hlasovalo za 113, najmä poslanci za HZDS, SNS a SDĽ. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR je na základe zákona Národnej rady SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.

 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka