Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Skutočný dobrý anjel a vzácny človek Patrik Herman, ktorému patrí úcta a obdiv, kontra arcizločinecké, arcizlodejské a psychopaticko-sadistické zberby z vysokej politiky  


Patrím medzi tých jedincov, ktorí evidujú množstvo ľudského žiaľu, pričom mnohé z týchto príbehov som opísal na www.necenzurovane.net, keďže ľudia ktorí tu boli postihnutí, žiadne médium nemalo odvahu o tom písať či informovať. Aj Patrik Herman patrí medzi tých, ktorým osud takýchto ľudí nie je ľahostajný, pričom, ako som sa niekoľkokrát dočítal, sám má dlhé roky zdravotné problémy, spojené s veľkými bolesťami, čo mu ale neprekáža, aby takúto dobročinnú činnosť, nefalšovanú lásku a ľudskosť rozdával aj tým, ktorých do tejto situácie dostali nie vlastnou vinou, práve vyvrheli a najsmradľavejší odpad z vysokej politiky, s génmi nacistických zločincov a masových vrahov z POHG, ako redaktor Markízy, robil a robí už dlhé roky. Organizované a neorganizované tlupy vyvrheľov, netvorov, odľudov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, ako aj z viacerých politicko-mafiánskych a ekonomicko-mafiánskych, oligarchistických a finančných zločineckých skupín na špici pyramídy, v mene svojho osobného blahobytu, to robia aj na úkor neľudských metód, práve na tých najbezbrannejších – našich detí. Špinaví hajzli, ktorí okrádajú deti o detstvo, ženy o ženskosť, dôchodcov o dôstojnú starobu – jeseň života.

V dokumente, ktorý začína nadpisom – Patrik Herman so slzami v očiach..... otvorene, nielen s hnevom, ale aj ľútosťou hovorí o tom, kam až siaha cynizmus a neľudskosť týchto vyvrheľov a najsmradľavejšieho ľudského odpadu. Špinaví hajzli z Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska sa môžu hanbiť, presne tak, ako aj hajzli z parlamentu, ktorí sa pričinili vo forme zákona o to, citujem samotného Patrika Hermana v dotyčnom dokumente – „Som zúfalý zo zákonov, aké sa prijímajú, z toho, ako dokážeme ničiť krajinu. Naháňam peniaze od sponzorov a keď dostaneme darovacou zmluvou peniaze pre deti, MUSÍME Z NICH ODVIESŤ DAŇ ŠTÁTU, ktorý by sa mal o ne vlastne postarať a automaticky prispieť?! Je to výkrik do tmy.... VEĎ SUPLUJEME ŠTÁT A MUSÍME MU EŠTE AJ PLATIŤ. Nepochopiteľné. Len to potvrdzuje, že ten sociálny štát nie je taký, ako by som si ho predstavoval.“

A na záver tomuto zločineckému a výpalníckemu štátu v zastúpení vlády, parlamentu, Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska odkazujem: - Aj Vašou vinou sa tu každoročne zo štátneho rozpočtu rozkradnú a premrhajú 2-3 miliardy eur, ktoré potom chýbajú, pričom sa nahrádzajú pôžičkami zo zahraničia, cez ktoré postupne strácame ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť. Pričom všetci dobre vedia, ŽE TIE ROZKRADNUTÉ MILIARDY A MILIARDY POŽIČANÉ ZO ZAHRANIČIA MAJÚ ROVNAKÚ HODNOTU. Problém je ale v tom, že z tých rozkradnutých miliárd majú blahobyt práve tí, ktorí NIČ POZITÍVNE pre Slovensko neurobia, ale z titulu svojich funkcií majú možnosť bezbreho kradnúť. Taktiež si kladiem otázku, prečo MV SR, GP SR, MS SR a SIS, si neplnia povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, majú na tomto veľký diel viny. Ale kvôli objektivite treba povedať, že o najvyššom vedení týchto štyroch štátnych orgánov rozhodujú práve tieto arcizločinecké, vlastizradné a protislovenské zberby z ponovembrových vlád a parlamentov.

Vladimír Pavlík


Patrik Herman so slzami v očiach, lekári v šoku. Ako sa také niečo mohlo stať?

„Som zúfalý, takto si sociálny štát nepredstavujem,“ hovorí moderátor.
11. júla 2018,
Moderátor zažíva občas  ťažké chvíle.
Moderátor zažíva občas ťažké chvíle.
Autor: archív
Už roky sa pracovne borí s marazmom, ktorý dokáže vyprodukovať štátny aparát a otráviť nám tak život. Patrik Herman (43) to robí často aj s vtipom, lebo niekedy sa inak ani nedá. Pri komentovaní toho, čo pácha štát na deťoch, ktoré nemajú na desiatu v škole alebo si nemôžu dovoliť vyšetrenie u lekára, však humor odkladá.

Videl iba obrysy

Moderátor už neuveriteľných 21 rokov po sebe dokázal dať dokopy ľudí a peniaze na tábor pre deti zo sociálne slabých rodín, siroty či týrané. Táborom prešlo už 4 800 detí s rôznymi osudmi. Patrik sa napriek rokom nestal voči nim odolným, vždy ho niektorý dostane. Tentoraz to bol napríklad malý Adam. „Prišiel a poďakoval slovami, ktoré ma totálne dostali. Musel som odísť na vzduch mimo pohľadov detí a... soráč, aj chlapi občas majú namále,“ priznal na Facebooku.
O čo išlo? Táborové deti aj tento rok vyšetrili lekári z očnej kliniky z Banskej Bystrice. Ukázalo sa, že desať zo stopätnásť detí potrebovalo okuliare. Domov s novými a svojimi prvými odchádzal práve aj Adam. „Lekári boli prekvapení, pretože na jednom oku mal vyše päť a pol dioptrie a na druhom sedem a pol. Takto žil od narodenia, videl prakticky len obrysy. Nikto s ním nikdy nebol na vyšetrení, v škole ho posadili do prvej lavice...,“ hovorí Patrik krútiac hlavou nad tým, ako sa niečo také môže stať. Čo konkrétne mu však Adam povedal, prezradiť nechcel. Je to vraj citlivá, veľmi osobná záležitosť.
https://www.pluska.sk/images/sarm/celebrity/aj-lekari-boli-soku/okuliare.jpg
Deťom vyšetrili zrak a dali okuliare.Neskrývali dojatie. FOTO: Štvorlístok deťom

Odolávajú tlakom

Na jednej strane sa čuduje, ako je možné, že chlapca nevidel nikdy očný lekár. Na druhej strane chápe, že ak nie je na chleba či lístok na autobus do okresného mesta, okuliare je to posledné, čo bude rodina riešiť.
„Deťom chýba veľa nielen z materiálnej, ale aj citovej stránky. Nedostatok sa na nich prejavuje vo všetkom – v čom chodia oblečení, ako musia odolávať výsmechu a tlakom okolia, čeliť strachu, že rodič je onkologickým pacientom, vyrovnať sa s tým, že im vyhorel dom, nemajú kde bývať, alebo ich opustila mama. Áno, máme aj súrodencov, o ktoré sa stará iba otec alebo chorľaví starí rodičia,“ vymenúva moderátor. Je preto rád, ak aspoň na dvanásť dní vypadnú z ťaživého stereotypu a zažijú veci, o ktorých ani nesnívali.
„V posledný deň bol v tábore napríklad raperKali. Deti plakali od radosti, chodili za vedúcimi a ďakovali im za to. Aj drsný spevák mal zimomriavky a slzy v očiach,“ hovorí Patrik. „Takú nefalšovanú vďačnosť od dospelého nedostanete. Nabíja ma to, je to istá forma psychohygieny, aj keď to možno mnohí nechápu...,“ hovorí.
https://www.pluska.sk/images/sarm/celebrity/aj-lekari-boli-soku/kalirap.jpg
RaperKali mal vraj slzy na krajíčku. FOTO: Štvorlístok deťom

Výkrik do tmy

Už šiesty rok sa Patrikovi darí vďaka ochotným darcom zabezpečiť to, aby každé dieťa odišlo domov s novým oblečením, ale vlastne celý tábor stojí peniaze. „Trpia moje priateľstvá. Namiesto toho, aby sme si sadli normálne na kávu, čakám na moment, aby som ich so strachom poprosil opäť o pomoc,“ hovorí.
Netají hnev nad byrokraciou a postojom štátu, ktorý v konečnom dôsledku berie deťom peniaze: „Som zúfalý zo zákonov, aké sa prijímajú, z toho, ako si dokážeme ničiť krajinu. Naháňam peniaze od sponzorov a keď dostaneme darovacou zmluvou peniaze pre deti, musím z nich odviesť daň. Štátu, ktorý by sa mal o ne vlastne postarať a automaticky prispieť?! Je to výkrik do tmy... Veď suplujeme štát a musíme mu ešte aj platiť! Nepochopiteľné. Len to potvrdzuje, že ten sociálny štát nie je taký, ako by som si ho predstavoval,“ uzatvára.
https://www.pluska.sk/images/sarm/celebrity/aj-lekari-boli-soku/herman-8.jpg
Dobrý pocit z toho, že sa podarilo opäť zorganizovať tábor, bol obojstranný.FOTO: Štvorlístok deťom


 
   PRINT RSS
Hlavná stránka