Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Z akej spoločenskej vrstvy pochádza ministerka školstva Lubyová, nominantka protislovenskej zberby zo SNS?  

         

O protislovenskej parazitno-darmožráčskej zberbe ktorá sedela a sedí na špici riadiacich funkcií akéhosi spolku, zaregistrovaného ako SNS, koluje aj takéto motto: - Deti moje, nekradnite, čo vidíte, uchmatnite. Keďže tomuto spolku v dnešnej koalícii bolo pridelené aj ministerstvo školstva, tak jeho vedenie nominovalo za ministra Petra Plavčana, zvláštnu to figúru po stránke ľudskej a odbornej, ktorého ministrovanie pôsobilo dojmom, ako keby piliny prekrývali mozgovú kôru, čo mohlo byť aj príčinou, že nielen on, ale aj ním riadené ministerstvo išlo od škandálu k škandálom, až ho nakoniec museli vymeniť a nahradiť Martinou Lubyovou, starou harcovníčkou zo SAV a bývalou šéfkou Prognostického ústavu, ktorý bol a je jej súčasťou.

Ako sa ale ukázalo, táto osoba ženského pohlavia, ako ministerka, urobila taký rozvrat v SAV, že to dospelo do mimoriadne neúnosnej situácie, keďže viacerí pracovníci SAV naznačili, že Martina Lubyová si cez svoju ministerskú funkciu vyrovnáva účty so svojimi oponentmi, keď bola ešte na funkcii riaditeľky Prognostického ústavu. Ako ale vyplynulo, jej nezhody s dotyčnou inštitúciou je aj boj o jej majetok. Keďže menovaná je nominantkou SNS, sama sa považuje za národne orientovanú, pričom potvrdila, že za inú stranu by sa nedala nominovať.

Mne sa ale podarilo zistiť, hoci naoko by to nemalo mať nič spoločné s ministerkou Lubyovou, že istý profesor a doktor Luby bol v komisii, ktorá v januári 1958 vylúčila zo štúdia na Právnickej fakulte študenta F..., ako triedneho nepriateľa, keď predsedom komisie bol Peter Colotka, a členmi doc. Dr. Tomko, zástupca ČSM Milan Čič, za ROH doc. Dr. Plank, za ZO KSS súdruh Polášek, ďalej prodekan doc. Dr. Vietor a kádrová pracovníčka Ceconíková. A pokiaľ ministerka Lubyová bola a je v blízkom rodinnom vzťahu s pro. Dr. Lubym, pokiaľ dotyčný ešte žije, tak rodinné gény nepustia. Preto ako dodatok uverejňujem, aby som názorne ukázal, že niečo podobné, ale zaobalené ako boj proti fašizmu, extrémizmu, popieraní holokaustu tu začínajú realizovať Kiska, Danko, Pellegrini, Fico....

Vladimír Pavlík

Zápisnica z disciplinárnej komisie

 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka